- Project Runeberg -  Den svenska farmaciens historia
(1908) [MARC] Author: Karl Ahlberg - Tema: Medicine
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DEN SVENSKA FARMACIENS HISTORIA

AF KARL AHLBERG APOTEKARE LÄRARE I TEKNISK FARMACI OCH FARMACEUTISK FÖRFATTNINGSKUNSKAP VID FARMACEUTISKA INSTITUTET I STOCKHOLM STOCKHOLM WILHELM BILLES BOKFÖRLAGS AKTIEBOLAG I DISTRIBUTION TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1908. DEN SVENSKA APOTEKARESOCIETETEN TILLÄGNAS DETTA ARBETE VÖRDSAMMAST AF FÖRFATTAREN

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk från 1908 (bibliotekskatalogen anger 1907-1908; det finns exemplar i två band omfattande sid. 1-320 och 321-670) har i juni 2016 digitaliserats vid Wellcome Library i London för Internet Archive, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i maj 2020 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas.

This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, ix, x, xi, plansch

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, ix, x, xi, plansch
Företal - v, vi
Litteraturförteckning - vii, viii
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5
I. De äldsta apotekarne och de först anlagda apoteken till år 1800 - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
II. Apoteksprivilegiernas uppkomst och betydelse samt åtgärder för att underlätta apotekens anläggande i äldre tider - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
III. Striden om handeln med läkemedel - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
    1. Olika uppfattningar om hvad som bör förstås med läkemedel - 65
    2. Läkare, veterinärer, tandläkare och fältskärer idka handel med läkemedel - 79
    3. Apotekare utöfva läkarepraktik - 87
    4. Illojal konkurrens apotekarne emellan - 91
    5. Hemliga läkemedel - 95
    6. Åtgärder från Apotekaresocietetens sida för bekämpande af den olagliga handeln med läkemedel - 105
IV. Medicinalordningar och apotekarereglementen samt frågan om apotekarekårens representerande inom Medicinalstyrelsen - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, plansch, plansch, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
V. Kontrollen öfver läkemedlens beskaffenhet samt öfver handeln med läkemedel - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    1. Visitationsväsendets utveckling - 156
    2. Medicinaltaxor - 170
VI. Afskaffandet af de säljbara apoteksprivilegierna - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
VII. De svenska apoteksinrättningarna klassificerade efter deras natur - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, plansch, plansch
    1. Stamapotek med säljbara privilegier och stamapotek med personliga privilegier - 217
    2. Filialapotek - 218
    3. Sockenapotek - 219
    4. Medikamentsförråd och medikamentslådor - 221
VIII. Upprättandet af nya apotek och kompetens för deras innehafvande - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
IX. Apotekaresocietetens uppkomst och utveckling - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
X. Föreningar och klubbar - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, plansch
    1. Farmaceutiska föreningen - 298
    2. Apotekareföreningar - 317
    3. Farmaceutklubbar och farmaceutförbund - 318
XI. Apotekarekårens lifränte- och pensionskassa; apoteksinnehafvares obligatoriska pensionering. Understöds-, sjuk- och sparkassor - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
XII. Farmaciens utveckling i vetenskapligt hänseende - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
XIII. Farmakopéer - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
XIV. Apotekarekårens rekrytering, apotekselevernas förkunskaper och undervisning - 415, 416, plansch, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
XV. Farmacie studiosi, deras antagande, undervisning och examina - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
XVI. Apotekareexamen, undervisningen för denna samt Farmaceutiska institutets uppkomst och utveckling - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, plansch, 513, 514, 515, 516
XVII. Insamling och odling af medicinalväxter samt kultivering af blodiglar - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
XVIII. Farmaceutisk bibliografi omfattande i tryck föreliggande publikationer af svenska farmaceuter med undantag af referat - 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
    Förkortningar - 544
    1589-1749 - 545
    1750-1799 - 546
    1800-1849 - 552
    1850-1859 - 558
    1860-1869 - 559
    1870-1879 - 564
    1880-1884 - 569
    1885-1889 - 571
    1890-1894 - 573
    1895-1899 - 577
    1900-1904 - 584
    1905-1908 - 594
    Periodiska publikationer - 602
Personregister - 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
    Ackern ... - 604
    Beutman ... - 605
    Dohren ... - 606
    Goldtfus ... - 607
    Jacob ... - 608
    Lilliecrona ... - 609
    Nordenskiöld ... - 610
    Reichenbach ... - 611
    Sebardt ... - 612
    Ulmgren ... - 613
Sakregister - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
    Abstrahera ... - 614
    Apotekare ... - 615
    Apotekaresocieteten ... - 616
    Apotekselevernas ... - 617
    Apoteksvaror ... - 618
    Balber ... - 619
    Donation ... - 620
    Examen ... - 621
    Farmaceutiska ... - 622
    Farmakopéer ... - 623
    Galeniska ... - 624
    Instruktion ... - 625
    Kreditaktiebolag ... - 626
    Lutum ... - 627
    Läkemedel ... - 628
    Malmö ... - 629
    Medikamenterna ... - 630
    Patent ... - 631
    Preparat ... - 632
    Sigtuna ... - 633
    Stipendier ... - 634
    Taxerevisorer ... - 635
    Varberg ... - 636
Bibliografiskt personregister - 637, 638, 639, 640, 641
    Adler ... - 637
    Danielson ... - 638
    Johansson ... - 639
    Oldberg ... - 640
    Tengberg ... - 641
Bibliografiskt sakregister - 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
    Acetons ... - 642
    Amortering ... - 643
    Apoteksarrenden ... - 644
    Arsenikens ... - 645
    Berzeliusminne ... - 646
    Cathecu ... - 647
    Droger ... - 648
    Extrakter ... - 649
    Farmakopéen ... - 650
    Fosfor ... - 651
    Grunderne ... - 652
    Iakttagelse ... - 653
    Kaliumpermanganat ... - 654
    Kolsyreindustrien ... - 655
    Linnés ... - 656
    Matricaria ... - 657
    Mineralvattenapparat ... - 658
    Nordiska ... - 659
    Oxythioharnstoff ... - 660
    Preparanda ... - 661
    Reseberättelse ... - 662
    Ronneby ... - 663
    Secale ... - 664
    Stipendier ... - 665
    Terra ... - 666
    Urin ... - 667
    Vismutpreparaters ... - 668
Tillägg - 669
Rättelser - 670

Project Runeberg, Fri May 8 00:47:09 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svfarmhi/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free