- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 10:e årg. 1891 /
378

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 35. (505.) 2 september 1891 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

378

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 35

Att lära läsa utan tårar!

På C. E. Fritzes k. hofbokhandels i|

Stockholm förlag har i dag utkommit:

Senare kursen af "

Att lära läsa utan tårar!

Läsebok för hemmet och småskolan af
J. A. Bäckman och J. A. Svensk.

Stafningen i enlighet med nionde upplagan af

»Läsebok för folkskolan».
Med 60 illustrationer. 160 sidor.
Hela arbetet med 128 illustrationer och 264 l
sidor inb. i starkt skolband med skinnrygg och l
pergamentshörn 75 Ore,
^~ Förra kursen inb. m. skinnrygg 35 öre.
P"~ Abc-bok (särtryck ur förra delen) inb. med l
skinnrygg 25 Ore.

Att lära läsa utan tårar I

»Detta arbete angifver sig i förordet helt an-1
>råkslöst vara »ett strå till stacken» af undervis- f
ngsmateriel för den så vigtiga kunskapen i innan- f
äsning. Författarne, bada välbepröfvade skolmän, J
l ha satt till mårto: »Att lära läsa utan tårar!», och l
l vi finna med nbjc, att de särskildt vinnlagt sig om f
l att åstadkomma en läsebok, som genom en lätt och l
J konsekvent uppställning, ett godt urval af text, bil-1
l der o. s. v. kanske mer än någon annan bok af l
l detta slag skall underlätta lärares, lärarinnors och f
l föräldrars bemödande att under gladt arbets i läse-1
J konsten föra barnen sä långt som möjligt på en be-1
l gränsad tid. [

l Att gifva hvarje del af småskolans undervisnings-1
l stoff för innanläsningen sin rätta plats kan svårligen l
J någon; den konsten är större än man förmodar, l
l Men dessa båda författare synas oss hafva lyckats l
l öfvermåttan väl och stå verkligen så nära målet, f
l som man rimligt ris kan vänta. Med målet, vägen l
l och medlen visa författarne en bekantskap, som en-1
l dast rik erfarenhet och säkert omdöme kunna skänka, l
J Då ett fackmessigt uppvisande af hvad vi här såsom I
l totalomdöme yttrat ej kan komma i fråga, bedja vi l
l få hänvisa de många i detta ämne intresserade till l
J boken sjelf, hvars låga pris, 25 öre för 50 sidor text l
I med bortåt 60 bilder och derjemte godt band, måste f
l anses synnerligen billigt och i hög grad underlätta f
l hennes väl f or tj en ta spridning.» V. A.

»Utgifvarne vilja med föreliggande bok komma l
l dem till hjelp, som fått sig de smås första under- f
l visning anförtrodd. Att lära läsa utan tårar l Ja, f
l så står det öfverst på titelbladet, och man får erkän-1
l na, att de talrika illustrationerna, som finnas i boken, |
l förklarande texten, måste göra mycket till att väcka l
J barnens intresse och att de få sin abc-bok kär. De f
I små lässtyckena äro valda med mycken omsorg, J
l och öfverallt finner man ett gediget underlag af all-J
l var, som drager tanken till högre ting än det ma-1
J teriella lifvet, som äfven i det rent hvardagliga lägger l
l en nyttig lärdom eller ett godt råd. Vi anbefalla l
J boken i föräldrars och lärares välvilja som en värde- f
l full hjelpreda. B. T.

På F. C. Askerbergs förlag har utkommit
i bokhandeln :

Eättskriiningsöiningar,

l

bearbetade efter G. J. L. Almqvists
Rättstafningslära, jämte Ordlista af

Sofi Almquist.

Tredje upplagan, lika med den andra,

lämpad efter svenska akademiens nya ord-

lista och för folkskolan gällande föreskrift.

Inb. 35 öre.

W9 Boken år antagen till lärobok i
huf-vudstadens alla folkskolor.

Prof mot 2O öre!

Under denna månad bortslumpas för en
kon-kursmassa 1,000 meter dubbel ylle-korderoj,
moderna mönster; har kostat 7 kr., nu 4,20
metern. 500 par välsydda byxor af samma
vara; kostat 7 kr., nu 4,5o.

A. Williamson.
Västerlånggatan 57, Stockholm.

En i praktiken mycket erkänd förskrift,

Den, som önskar sig en välskrifningsmetod,
som små- och folkskolebarn begripa och efter
hvilken de utan undantag lära skrifva en redig
handstil, torde rekv. J. P. Kjelléns förskrift,
adr. Kinneved. Pris 25 öre ex. 20 % rab. vid
parti. Mot 30 ör<? i fri- eller sparmärkea
sändes profexemplar.’

På Looström & komp:s förlag är utkommet:

Samling af

Ofningsexempel och problem

till räkneläran och geometrien,
utgifven af GUSTAF KINELL,

kapten vid kongl, fortifikationen, lärare i
matematik vid Stockholms
navigationsskolas maskinistafdelning.
Pris inb. 2: 25. Svar 40 öre.

Fransk språklära

för den första undervisningen vid
elementarläroverk och flickskolor jämte läs och
skriföfningar samt samtalsöfningar af

d:r ALFRED SVENSSON,

v. lektor vid Södra latinläroverket i Stockholm.
Pris inb. 2: 25.

Au Com du Feu

par EMILE SOUVESTRE.

Sex utvalda berättelser med anmärkningar
och förklaringar af

ALFRED SVENSSON,

v. lektor vid Stockholms södra latinläroverk.
Pris inb. 1: 50.

Fransk läsebok

för nybegynnare, utgifven af

ALMA SCHREVELIUS,

lärarinna vid Lyceum för flickor i Stockholm.

Andra genomsedda upp/agan.
Pris inb. 1: 75.

Fransk elementarbok

af
ALMA SCHREVELIUS.

Pris inb. 1. 50.

Hushållslära.

En praktisk lärobok i varukännedom,
hushållets teknik, kemi och fysik. Sammandrag
och bearbetning af professor H. Klenekes
bägge arbeten, »Die Hausfrau», 3:e uppl., och
»Die Naturwissenschaft im Weiblichen Berufe»,

5:e uppl., af
HANNA KAMKE,

Öfvers, af »Modern», »Makan» och »Jungfrun»

af prof. Klencke. Med träsnitt.

Pris haft. 4: 25, inb. 5: 50.

Hustiållslärans första grundar,

Lärobok för flickskolor af

H. KAMKE.

Pris inb. 2 kr.

Storheters förhållande

af
O. C. SYLVAN,

öfverstelöjtnant.

Pris 35 öre.

Särtrycket af Svensk Läraretidnings

FörtecMi på Mete för foMolaa,

upptagande i systematisk ordning öfver 750 i
bokmarknaden tillgängliga skolböcker och
hand-böcker för läraren, kan erhållas portofritt mot
insändande af 60 öre i sparmärken eller
10-Öres-frimärken. Rekvireras, hos
Svensk Läraretidning:, Stockholm N.

På C. V. K. Gleerups i Lund förlag ha

utkommit:

Ambrosius, J. M.,
Anvisningar rörande den första
undervisningen i
modersmålet. Pris 20 öre.

Ambrosius, J. M., De
första l as ö f ning ar na. Pris

kart. 20 öre.

Läsöfningarna äro utarbetade i
öfverensstämmelse med den lärogång, som
blifvit framställd i d:r Lyttkens’
»Läs-lära» och d:r Ambrosius1 »Anvisningar».
Stafning och stafvelsedelnjng efter
folkskolans nya läsebok.

Ambrosius, J. M., Läsebok
för småskolan. Med ny

stafning. I. Pris inb. 40 Öre. II.
Inb. 80 öre. Komplett i ett band
l kr.

Kongl, lärobokskommitténs utlåtande
om Ambrosius’ Läsebok för småskolan:

>- - Läsestyckena synas erbjuda en
sund och f Or barnen passande läsning
med hänsyn såväl till innehåll som
framställning. Kommitterade anse, att boken
skall blifva till stort gagn vid
undervisningen.»

Af Allmänna folkskolestyrelsen i
Göteborg utsedda granskare yttra om denna
bok:

»Bland de läseböcker för småskolan,
hvilka vi haft tillfälle att granska, vilja
vi framhålla, såsom den efter vår mening
mest tillfredsställande, den af doktor /.
M. Ambrosius utgifna.

Om denna läseboks innehåll kan sägas,
att det erbjuder de små en sund och
gagnande lektyr, ägnad icke blott att öka
barnens kunskapsförråd, utan äfven att
utveckla deras eftertanke och känsla samt
väcka och lifva deras håg för fortsatt
läsning. - -. Författaren har vaktat sig
för att ef ter sträf va meddelandet af
fragmentariskt kunskapsstoff från åtskilliga
områden, som ännu ligga öfver barnens
uppfattningsförmåga. - - Bokens tryck,
papper och utstyrsel i öfrigt gör
förläggarne heder.»

l
j
l
I
l
I

J

[
f
l

f.
l

i
f

l

Åttonde fullständigt omarbetade
upplagan af A. SVENSSONS

Rättskrifningsöfningar

har utkommit, och kunna öfningarna
rekvireras å C. A. Andersson & C.os boktryckeri,
Malmö. Pris 15 öre. Vid rekvisition af
minst 10 ex. erhålles 20 proc. rabatt.
Staf-sättet är öfverensstämmande med nya
ordlistans.

IMT De föregående upplagorna hafva
till-sammans utgått i öfver 30,000 exemplar,

Till Amerika

erbjudes snabb och bekväm resa med

Inman-linjens

prisbelönta kongl, postångfartyg.’

De nya snabbgående jätteångarna

City of Paris, City of

Berlin, City of Newyork,

City of Chicago,

afgå regelmässigt en hvarje vecka och hafva
gjort resan öfver Atlanten på 5 dagar 19 timmar.

Afgång från Göteborg hvarje fredag,
från Liverpool hvarje onsdag.

Närmare meddelar Generalagenten för Sverige

AUG. LARSSON,

Götgatan 7, Göteborg.
Kontor: Telegrafgränd l, Stockholm.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:13 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1891/0382.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free