- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
8

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 1 (A). (575.) 4 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

Tidning för trädgårdsodlare har utsändt
sin 32:a årgångs första nummer.
Fortfarande kommer den att redigeras af den
framstående trädgårdsdirektören Erik
Lindgren med biträde af flera trädgårdsodlare
och vetenskapsmän. Tidningens mål blir
som hittills att sprida kunskap om
förbättrade kulturmetoder samt att väcka
intresse for och sprida insikt i
trädgårdsskötsel bland alla samhällsklasser. Priset
för hel årgång, omfattande 12 nummer,
är 2 kr. 50 Öre. Lämpar sig synnerligen
väl för sockenbiblioteken.

Nytt i bokhandeln.

Hufvudräkningskurs/or småskolan &t P.
Hagström. Lund, Gleerupska
universitets-bokhandeln 45 öre.

Regnenödder. Praktisk Regnebog, udgiven av
Sv. O. Kellin og J. I. Kirkegaard. III. Del.
Kjöbenhavn, V. Pio’s Boghandel. 50 öre.

Om Moseböckernas uppkomst af L. Bergström.
Uppsala, Bibliografiska institutet. 35 öre.

Barnens egen tidning 1892, utgifven af E. V.
Hellström. 50 öre pr årgång.

Gernandts konversationslexikon. Band. III.
Haft. 9. o. 10 ä 50 öre.

Medborgarens bok af Gustaf A. Aldén.
Godtköpsupplaga, Haft 19 o. 20 (slutet) ä 25 öre.

En hvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
9’-e haft. 25 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Haft. 9-11 (utgörande slutet af »KaptenHatteras
resa») ä 25 öre.

Vid julbrasan. Nykterhetsvännernas
jultidning. Sthm, Oskar Eklund. 50 öre.

Röda skyar. Dikter af Fredrik Nycander.
Sthm, Frithiof Hellbergs förlag. 2 kr. 25 öre.

Per Adam Siljeström, Svenska folkets lärare.
Minnesgärd af K. P. Arnoldson. Sthlm,
Förlagsaffären Fria ordet. 75 öre.

Rödt eller hvitt? En liten tankeväckare,
tillägnad alla sanna fosterlandsvänner af Maria
Håkansson, skollärarinna. Sthm,
Förlagsaffären Fria ordet. 2 kr.

Teoretisk-praktisk Veiledning i förnuftig
Bi-rögt af P. A. Larssen. Larvik, B. Guttormsens
Bogtrykkeri. l kr. 50 öre.

Vor ungdom. 6:te haft. -
Slöjdundervisningsblad från Nääs. N:r 12. - Nystadaren.
2:a haft. - Dagny. 8-, e haft. - Hälsovännen.
N:r 24. - Svensk Förbudstidning. -
Djurvännernas Tidning. N:r 12. (Med en bilaga:
»Råd och anvisningar angående hästens
ändamålsenliga vård».)

Våra vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
flera lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och skolvänner.

Folkskolans läsebok.

Uti Svensk Läraretidning för år 1892, i n:r
50 under rubrik -»En förarglig upptäckt» och
i n:r 51 under rubriker » Ytterligare
upptäckter» och »Hafva kommitterade», anmärkas
skiljaktigheter mellan exemplar tillhörande
Folkskolans läseboks nionde upplaga, öfver hvilket
förhållande man äskat förklaring.

I anledning häraf få vi upplysa:

att ifrågavarande upplaga från början
ste-reotyperats;

att, sedan de till afd. l och 2 hörande
plåtar begagnats för den första, i november 1890
verkställda tryckningen, tre särskilda
tilltryckningar ägt rum, den första i mars 1891, den
andra i december 1891 och den tredje i juli
1892;

att vid den första tilltryckningen inga andra
ändringar vidtagits, än att de i de ursprung-

liga exemplaren under rubriken Rättelser å
sid. VI anmärkta tryckfel undanröjts;

att vid den andra tilltryckningen den å sid.
113 förekommande meningen, som börjar med
»Staden» och slutar med »öar», blifvit utbytt
mot ett nytt stycke, börjande med »Staden»
och slutande med »löfskog»;

att vid den tredje eller sista tilltryckningen
artikeln n:r 149 Nerke dels å sid. 245 från
och med »Tiveden och Tylöskogen» (rad. 10
uppifr,) till och med »Sköllersta m» fi. (rad.
17 uppifr.) i viss mån ändrats och dels å sid.
246 undergått den förändring, att det stycke,
som började med ordet »Nerke» och slutade
med »Tylöskogen-», blifvit utbytt mot ett af
annan lydelse, börjande med »/ inbyggarnes»
och slutande med »sydöst»*;

att vid såväl andra som tredje
tilltryck-ningen några smärre oegentligheter i språket,
hvilka under bokens begagnande iakttagits,
jämväl aflägsnats, hvilket - likasom öfriga
här anmärkta ändringar - skett på
framställning från vederbörande; och

att däremot de till afd. 3-6 hörande
plåtar, med hvilka någon tryckning utöfver den
första, i april 1892 verkställda, hittills icke
ifrågakommit, ej undergått någon som helst
förändring, till följd hvaraf alla befintliga
aftryck äro sins emellan fullkomligt lika.

Af det ofvan anförda torde framgå, hurusom
de i läsebokens nionde upplaga, omfattande
öfver 900 sidor, verkställda ändringar,
utöfver rättade tryckfel och några smärre
oegentligheter, inskränka sig till - tre (3), ett
förhållande, som torde vara ägnadt att lugna de
upprörda känslor, som tagit sig uttryck i en
af de insända artiklarna uti n:r 51 af Sv.
Läraretidning, och förklara, hvarför vi icke
ansett nödvändigt att vid effektuerande af
rekvisitioner strängt skilja emellan de vid olika
tillfällen gjorda aftrycken å plåtarna.

Vi innehafva numera exemplar uteslutande
af den sista tilltryckningen, hvadan hvarje
sändning, som härefter verkställes, kommer att
omfatta endast sinsemellan fullständigt lika
exemplar.

Stockholm den 31 december 1892.

P. A. Norstedt $ söner.

* Dessa ändringar gjorda på grund af
anmärkning i denna tidning n:r 3 år 1892.

Svensk Läraretidning.

En extra förmån

kommer redaktionen af Svensk
Läraretidning att bereda sina prenumeranter
för innevarande år.

För ett par år sedan utkom från R.
Blaedel & kds (G. Chelius) förlag ett
arbete med titeln: »De bibliska
hufvud-begreppen, belysta genom exempel ur
historien och lifvet. En alfabetiskt
ordnad handbok för kyrka, skola och hem,
utarbetad af Hans Nilsson, v. pastor.
Med ett förord af professor Carl Norrby.»
Detta arbete, som enligt erfarna lärares
omdöme är ägnadt att göra
kristendomsundervisningen mera lefvande, lämnas till
prenumeranter å Svensk Läraretidning
under 1893 för ungefär halfva priset eller

för häftadt ex. 4 kr. 50 öre (i st. f. 9 kr.)
» inb. » 6 » i st. f. 11: 25 kr.)

Och gälla dessa pris endast för
prenumeranter å Svensk Läraretidning.
Härom vidare genom meddelande från
förläggaren.

Prenumeration på Svensk
Läraret/c/ning mottages fortfarande. Anmäl Eder
på närmaste postansta/t!

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adresSj lämnas utan afseende).

Sverre. 1) Ja. 2) Nej. (Se
folkskolestadgan § 20!)

Dalmasianus. Icke för smånotiser men väl
för längre artiklar.

A. K. Såsom vi flera gånger meddelat, är
årsafgiften till änke- och pupillkassan från
1891 års början höjd till lägst 23,33 kr.

/. P. 1) Nej. 2) Nej. Se nya
folkskolestadgan, femte upplagan, sid. 37 och 38!

23 dr. 1) Om ordinarie plats tillsatts
under januari, skall den tillträdas l juli. 2)
Beror på, under hvilka villkor platsen mottagits.

E. Long. Nej.

C. H. C. 1) Val skall förrättas med slutna
sedlar, där någon så begär. 2) Fullmakt får
ej innehålla namnet på den person, som
önskas vald.

C-n. Föga utsikt till ändring.

Nils. 1) Ja. 2) Sänd ett prof!

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1892 kvitteras
(siffertalen inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1893): Karlshamns
70 (10), Skytts 28 (18), Villåttinge 21 (3),
Gås-borns 8, Skelderviks 16, Sölvesborgsortens 12
(3), Bjäre 14, Kullens 13, Bobergs 15 (1),
Halmstads 39 (3), Södra Roslags 44 (4), Söderala
25 (2), V. Gestriklands 31 (4), N. Helsinglands
39 (2), Norrköpings 77 (77), Kinda 17,
Bollebygds 19 (4), Ronneby 17 (2), Sydöstra
Värmlands 24 (1), Trosatraktens 16 (2),
Kristianstadsortens 15, Lödöse 8 (5) (tillägg),
Kungsbacka 19 (1), Landskrona 25 (8),
Landskronaortens 24 (12), Sydöstra Helsinglands 29 (4),
Norra Tjusts 19 (9), Norra Åsbo 29 (4),
Valkebo 18 (5), Kville 22 (19), Vista 13 (7),
Södertörns 86, Stockholms 232, Visnums 15 (4),
Albo-S. Gärds 61 (7), Hisings 13, Södra Marks
10, Hedesunda 18 (8), Vikbolands 14 (4), Slite
10, Säfsjö 9 (10), Redvägs 12 (5), Oppunda
46, Lunds 53 (10), Allbo 38 (8), Älfkarleby
17 (14), Bankekinds-Skärkinds 22, Tierps 11,
Mellersta Upplands 19 (3),
Hessleholmstraktens 21, Frånö 18 (5), Frändefors 22 (8),
Skinnskattebergs 23, Bergsjö 16 (8), Ö. Roslags 32
(1), Hedemora 26, V. Jämtlands 24 (2), Nedre
Västerdalarnes 20, Karlskoga 28 (7), Tveta 37
(5), Vase-Fågelviks 17, Nyköpings 31 (4),
Har-jagers 25 (2), Torna 28 (3), Nors pastorats 14
(6), Göteborgs 78 (36), Tunaläns-Sevedes 18,
Aspelands 13 (1), Norra Vedbo-Ydre 27,
Lysings kontrakts 16, N. Ångermanlands 16 (1),
Kinne 17, Nedre Fryksdals 10 (1), Sydvästra
Nerkes 9 (3). Kassaförvaltaren.

Minneslista.

Jan. Skolrådets ordförande skall under denna
månad (»vid början af hvarje år»)
upprätta förteckning öfver distriktets
skolpliktiga barn. (F. S. § 36.)
7. Alingsåskretsens möte i Alingsås
landsskola.

15. Före denna dag skall skolrådet till
domkapitlet insända uppgift å inom
skoldistriktet varande ordinarie
läraretjänster. (F. P. I. Regi. § 47.)

Familjenotiser.

Förlofvade.

C. J. Nyqvist och Tilda Persson, Björketorp.
Adolf Edén och Hilma Rydgren, Stockholm,
24 dec.

Vigde.

Folkskolläraren Karl Bexell och Ellen
Johansson,, Jönköping, 26 dec.

Folkskolläraren J. L. Bergkvist och Betty
Larsson, Brönnestad, 29 dec.

Född.

Maria och J. Almgrens son, S. Råda,
Gull-spång, 22 dec.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0012.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free