- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
16

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2. (576.) 11 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

16

SVENSK LÅRAEETIDNING.

N:r 2

på landet gemensam lärokurs. Lärokursen
skulle nu bestämmas för hvarje skola af
skolrådet med ledning af de allmänna
grunddrag, stadgan innehölle och den för
undervisningen i folkskolor och småskolor
ut-j arbetade »normalplan».

Med omförmälan hurusom i den år 1889
utgifna »normalplanen» uttalades, att för
folkskolan behofvet af flera
undervisningsplaner gjort sig gällande, ansåge
kommerskollegium och medicinalstyrelsen sig sakna
anledning att vidare inlåta sig på
kommitténs framställning i denna del.

Flera möten

mellan skolråd och lärarepersonal hafva
redan hållits på grund af den nya
författningen. Se referaten här längre fram
i dagens nummer!

Märkliga upplysningar

rörande de hygieniska förhållandena i
våra skolor, särskildt beträffande
skolsalarnas uppvärmning och rengöring,
lämnas i d:r Goldkuhls artikel här ofvan.

Två frågor

komma i år att af centralstyrelsen
utsändas till kretsarna, nämligen om
lärjungebibliotek samt om skolgångens
förbättrande genom en allmän
skolgångsstatistik.

Kyrkovärd

anses på åtskilliga ställen vara
själfskrifven skolrådsledamot. Härom
känner lagen intet. Icke ens i det fall, att
kyrko- och skolråden äro förenade, kan
kyrkovärden få vara själfskrifven som
skolrådsledamot.

Med rikstelefonen

står numera Svensk Läraretidnings byrå
i direkt förbindelse, sedan vår
telefonapparat blifvit försedd med dubbeltrådig
ledning. I brådskande fall kan man
alltså på alla de ställen i vårt land, där
rikstelefon finnes, komma i direkt
telefonförbindelse med oss. Man endast
begär: Stockholm, allm. telefon 60 00.
(Säkrast kl. 10-1 och 4-6, då alltid
någon person finnes å tidningens byrå.)
Afgifven för dylikt samtal pr rikstelefon
är den af telegrafverket fastställda (olika
för olika afstånd) jämte en tilläggsafgift
af 10 öre.

Genom förbiseende vid tidningens
ombrytning stod i en del af förra numrets
upplaga å första sidan n:r l (A). Något
B-nummer utgafs emellertid icke förra
veckan, hvilket meddelas till förebyggande af
reklamationer.

Folkskollärareseminarierna. K. m:t
har förordnat, att § 17 mom. l i stadgan
för folkskollärareseminarierna i riket den
29 januari 1886 skall hafva följande
förändrade lydelse:

För att kunna utnämnas till adjunkt vid
seminarium fordras att hafva uppnått tjugutre
års ålder, att hafva aflagt sådana kunskapsprof,
som äro stadgade för behörighet att utnämnas
till adjunkt vid allmänt läroverk, samt att nöj-

aktigt hafva genomgått profårskurs vid allmänt
läroverk eller vid seminarium, om profårskurs
där anordnas, äfvensom att inför det
konsistorium, hvarunder seminarium hörer, hafva
aflagt godkändt praktiskt undervisningsprof.

Upplösning af pensionsförening1.

Medlemmarna af pensionsföreningen för
småskollärare och lärarinnor inom
Malmöhus och Kristianstads Jan voro kallade till
sammanträde den 3 dennes för att fatta
beslut med anledning af väckt fråga om
föreningens upplösning. Föreningens hela
medlemstal är 179, och för att kunna
besluta om föreningens upplösning fordrades
det enligt stadgarna, att minst 9/io af hela
medlemsantalet skulle rösta härför på ett
i ärendet utlyst möte.

Vid sammanträdet närvoro personligen
eller genom fullmakter 163 medlemmar,
och fattades enhälligt beslut därom, att
föreningen skulle upplösas. Då 1892 års
räkenskaper blifvit reviderade, kommer nytt
möte att hållas för att besluta om
ansvarsfrihet för styrelsen, hvarefter till hvarje
vid upplösningen kvarstående medlem hans
till föreningen inhetalta medel jämte ränta
komma att utbetalas mot vederbörligt kvitto.
Denna utbetalning antages kunna försiggå
under juni månad.

Under detta år skola på grund af
ofvannämda beslut inga afgifter till föreningens
kassa erläggas.

Pensionsföreningens styrelse återvalde
inom sig rektor P. Vingren till ordförande,
folkskolläraren Nils Lundahl till vice
ordförande och sekreterare samt lärarinnan
Hanna Jönsson i Ö. Torn till
kassaförvaltare.

Skolrådsvalen. Till medlemmar af
skolråden äro ytterligare valda följande
folkskollärare: F. Sahlström i Luleå, J. P.
Näsström i Tåsjö, Vnrl., J. A. Josefsson
i Bondstorp, Jönk., J. A. Norling i
Vårvik, Älfsb., A. Vahlroth i Ö. Ryd, Sthm,
A. Gräslund i Mangskog, Vrml, /. Gr.
Ny-vall i Ny ed, Vrml., E. J. Larsson i
Bjursås, Kpbg, P. A. Sehlby i Älfdalen, Kpbg,
A. Ekberg i Näshulta, Södra., K. F.
Bergman i Väfversunda, Östg., M. Carlsson i
Hög, Gflb., M. Jonsson i Vemdalen, Jmtl.,
K. J. Lindvall i Undenäs, Skbg, E.
Flodman i Ramsta, Upps., A. Aqvilin i
Eren-tuna, Upps., K. J. Lindström i Stjärnorp,
Östg., J. G. Vetterström i Svennevad, Öreb.,
A. Andersson i Fläckebo, Vstm., N. P.
Svensson i Annelöf, Mim., O. J. Cederlund
i Bromma, Mim., J. A. Svensson i Norra
Sandsjö, Jönk., A. P. Andersson i
Rog-berga, Jönk., /. P. Rylander i Skede, Jönk.,
Otto Höglund i Öreryd, Jönk., och Oskar
Bolin i Våthult, Jönk.

Förtroendeuppdrag. Till kyrkovärd
i Vårvik, Älfsb., är vald folkskolläraren
därstädes Fritz Lindberg.

– Till kyrkorådsmedlemmar äro valda
folk-skollärarne A. Vahlroth i Ö. Ryd, Sthm, K.
F. Bergman i Väfversunda, Östg., M. Carlsson
i Hög, Gflb., A. A. Ranten i Undenäs, Skbg,
A. Aqvilin i Erentuna, Upps., /. A. Scensson
i Norra Sandsjö, Jönk., och /. P. Näsström i
Tåsjö, Vnrl.

- Till kommunalstämmoordförande äro valda
folkskollärarna K. J. Lindvall i Undenäs, Skbg,

K. S. Lindblom i Kettilstad, Östg., S. Löfgren
i Graninge, Vnrl., E. Ernlundw i Österunda,
Vstm., O. Villén i Normlösa, Östg., T.
Berglund i Rogsta, Gflb., C. J. Vallin i Björksta,
Vstm., och E. Hermansson i Svennevad.

- Till uppbördsmän af prästerskapets löner
äro utsedde folkskollärarne A. Strand i Fornas,
Östg., och T. Malmström i St. Malm, Södm.
samt kantor /. P. J. Lanibei th i Skede, Östg.

- Till gode män för förmynderskap äro
valde folkskollärarne L. M. Vångqvist i
Ljus-hult, Älfsb., A. Strand i Fornas, Östg., A. V.
Vestman i Ryttern, Vstm., A. Ramen, i Film,
Upps., P. H, Pettersson i Landeryd, Östg., P.
G. Falk i Västerås-Barkarö, K. A.^Johansson
i Vansö, Södm., P. M. Pettersson i Öja, Södm.,
H. Bergqvist i Ekshärad, Vrml, A. Blom i
Bro, Vrml., N. G. Andersson i Jonsberg, Östg.,
och F. A. Andersson i Skeda, Östg.

På några ställen hafva folkskollärare
valts till ordförande eller ledamöter i
kom-munalnämd. Då detta strider mot
kommunalstämmoförordningens alldeles
uttryckliga bestämmelse, upptagas dessa
förtroendeuppdrag ej här.

Från decemberkyrkostämmorna

meddelas följande:

Virke, Mim.: Slöjdskola för gossar anordnas
från detta års början.

Sundby, Södm.: Svenska akademiens
»Ordbok öfver svenska språket» skall inköpas för
Gyllenbjelmska skolan.

Karbenning, Vstm.: Lärarepersonalen
tillerkändes skjutsersättning vid de s. k.
månadsförhören.

Singö, Sthm: Skolträdgård skall anläggas vid
församlingens folkskola.

Vendel, Upps.: Skolåret, som hittills
sammanfallit med kalenderåret, skall hädanefter taga
sin början den l juli.

Västerlandet, Gtbg: Slöjdundervisning skall
anordnas. En del af materielen bekostas af
enskild person.

Eda, Vrml.: En sjette folkskola skall inrättas
inom församlingen.

Torsåker, Gflb.: En större skolhusbyggnad
skall uppföras vid Hofors bruk. Kostnaden
beräknas till 39,000 kr.

Refvinge, Mim.: Nytt skolhus skall uppföras.
Det kommer att inrymma två lärosalar samt
dessutom - en sällsynthet på landsbygden -
särskild gymnastiksal. Kostnadsförslaget
uppgår till cirka 14,000 kr.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskolläraretjänsten i
Mortorp, Kalm.: 1) J. Jaensson i Karlskrona, 2)
Sofi Adlersparre i Hullsjö, 3) J. Hellström i
Hernösand.

Valde. Till folkskollärare och klockare i
Bogen, Vrml.: K. O. Pettersson i Gunnarskog
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Nora landsförs-.g,
Öreb.: A. G. Andersson i Hedesunda. (6
sökande.)

- Till folkskollärarinna i Vånersnäs, Skbg:
Alma Paterson i Uddevalla.

- Till vik. organist i Brålanda, Älfsb.:
folkskolläraren därstädes J. S. Blomqvist.

- Till e. o. folkskollärare i Jönköping: V.
Johansson.

- Till e. o. folkskollärare i Njutånger,
Gflb.: O. F. Håkansson i Gäfle.

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Trosa: L. A. Frykberg i Ekshärad,
Vrml.

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Norrtälje: J. F. Ahlzén i Uppsala.

- Till vik. lärarinna vid Betekulla folkskola,
Mortorp, Kalm.: Hanna Vik i Östra Ljungby.

- Till vik. folkskollärare i Åhus, Krist.: J.
Holmqvist från Oderljunga.

- Till vik. lärare vid Ramhälls folkskola,
Alunda, Upps.: Alfred Tengström i Husby,
Kpbg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0020.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free