- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
38

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4. (578.) 25 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

38

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r f

Seminarieadjunkten J. N. Agardh: Torna,
Bara och Harjagers kontrakt. (500 kr.)
Kontraktsprosten N. J. 0. H. Lindström:

Ljunits och Herrestads, Färs samt
Ingelstads kontrakt. (500 kr.)

Förste stadskomministern 0. P.
Segerberg: Frosta, Onsjö, Rönnebergs, Luggude,
Albo och Järrestads samt Gärds kontrakt.
(1,000 kr.)

Kyrkoherden C. 0. N:son Gierow: Södra
Åsbo, Norra Åsbo, Bjäre, Västra Göinge,
Östra Göinge och Villands kontrakt. (1,000
kr.)

Kontraktsprosten N. C. H. Vihlborg:
Blekinge län. (500 kr.)

Göteborgs stift.

Komministern C. Z. Chr/stenson:
Göteborgs stad och Domprosteriets norra, Marks
och Bollebygds samt Kinds kontrakt.
(700 kr.)

Rektorn C. L Leidesdorff: Göteborgs och
Bohus län med undantag af Göteborgs
stad. (1,250 kr.)

Folkhögskoleföreståndaren å:? J. E. St
randmark: Hallands län. (800 kr.)

Skara stift.

Seminarierektorn £. T. Jungner: Dom-

prosteriet och Barne kontrakt. (200 kr.)

Läroverksadjunkten A. J. Särnblad:

Vånga, Falköpings, Vartofta, Kållands,
Redvägs, Ås och Kullings kontrakt. (1,800

kr.’)

Folkhögskoleföreståndaren d:r A. G. L.
Belfrage: Kinna, Kåkinds, Norra och Södra
Vadsbo, Mariestads samt Billings kontrakt.
(600 kr.)

Läroverksadjunkten J. E. Torell: Väne
kontrakt, (200 kr.)

Karlstads stift.

Seminarieadjunkten 0. Törneb/ad: Kils,
Älfdals, Visnums, Nyeds, Fryksdals,
Gillbergs och Nors kontrakt. (1,300 kr.)

Seminarierektorn J. //. Bergendal: Jösse
kontrakt. (200 kr.)

Kontraktsprosten C. Gi/lgren: Nordmarks
kontrakt samt Dalsland. (500 kr.)

Västerås stift.

Kyrkoherden C. G. Åström: den del af

stiftet, som tillhör Västmanlands län. (600
kr.)

Kontraktsprosten J. E. Janson: den del af
stiftet, som tillhör Örebro län. (400 kr.)

Kyrkoherden L. J. Z. Leksell:
Norr-bärke, Stora Tuna, Falu och Hedemora
kontrakt. (650 kr.)

Komministern J. A. Thunberg:
Västerdals, Leksands, Rättviks och Mora kontrakt.
(650 kr.)

Hernösands stift.

Fil. licentiaten C. A. M. Hamnström:

Västernorrlands län med undantag af
Ångermanlands södra kontrakt samt Bjärtrå
och Gudmundrå pastorat. (1,500 kr.)

Seminarierektorn G. V. Bucht:
Ångermanlands södra kontrakt samt Bjärtrå och
Gudmundrå pastorat. (200 kr.)

Folkskoleinspektören J. Kjellin:
Jämtlands län. (1,250 kr.)

Komministern A. A. V. V. Ohlsson:
Nord-malings och Bjurholms församlingar, Umeå

stads- och landsförsamlingars pastorat samt
Vännäs och Degerfors församlingar i
Västerbottens län. (300 kr.)

Kyrkoherden A. T. Frykholm: Södra
Lappmarkens kontrakt med undantag af
Sorsele församling. (200 kr.)

Folkskolläraren P. 0. Lundkvist: Säfvars,
Bygdeå, Nysätra och Löfångers pastorat
samt Skellefteå, Byske, Norsjö, Jörns,
Burträsks och Malå församlingar i
Västerbottens län. (300 kr.)

Komministern «/. J. Christophersson:
Piteå, Neder- och Öfver-Luleå, Luleå stads,
Edefors, Råneå samt Neder- och Öfver-Kalix
pastorat i Norrbottens län. (300 kr.)

Kyrkoherden M. T. Berlin: Sorsele,
Arvidsjaurs, Arjeplougs och Joeksmoeks
pastorat i Lappland. (200 kr.)

Kontraktsprosten P. 0. Grape:
Västerbottens fjärde kontrakt samt Gellivare
pastorat, (200 kr.)

2. Ny instruktion.

Samtidigt med att
folkskoleinspektörer förordnats för åren 1893-98, har
k. m:t utfärdat ny instruktion för
inspektörerna. Denna är af följande
lydelse (tilläggen äro angifna med kursiv
stil):

§ 1.

1. Folkskoleinspektör åligger att inom
det honörn anvisade område med
uppmärksamhet följa allt, som till
folkundervisningen hörer, besöka därvarande högre
folkskolor, folkskolor och småskolor,
inhämta kännedom om deras tillstånd och
behof, vaka öfver, att gällande författningar
rörande folkskoleväsendet efterlefvas, samt
söka främja folkskoleväsendets utveckling.

2. Inom hvarje till inspektionsområdet
hörande skoldistrikt bör han tillse, att där
finnas tillräckliga lärarekrafter och tjänliga
skolrum samt erforderlig
undervisningsmateriel, att distrikt med flera skolor indelas
i lämpliga skolområden, att de flyttande
skolornas områden delas i lämpliga
skol-rotar, samt alt förhållandet mellan
småskolor, folkskolor och fortsättningsskolor
riktigt ordnas.

3. Vid besöken i skolorna bör han
taga noggrann kännedom om anordningen
af skolan och läroplanen, undervisningen
och ordningen, vården om barnens seder,
sundhetsförhållanden och allt, som i öfrigt
angår skolväsendet, samt gifva lärare och
lärarinnor nödiga råd och anvisningar i
dessa hänseenden.

4?. När han anser det ändamålsenligt,
äger han att till närvaro vid besöken kalla
lärare och lärarinnor från närgränsande
skolor för rådplägning angående frågor,
som röra undervisningen, ordningen och
tukten i skolorna, samt till afhöraride af
undervisningsprof af lärare och lärarinnor,
som han därom anmodar.

§ 2.

Anmärkas brister i distriktets
skolväsende vare sig i dess anordning i det hela
eller i de särskilda skolorna, skall
inspektören därom samt om de ändringar och
far b ätt ringar, som anses nödiga, dels gifva
skolrådet eller dess ordförande äfvensom

vederbörande lärare och lärarinnor
muntligt meddelande, dels ock, där så finnes
behöfligt, inom tre månader efter
inspektionsförrättningen tillsända skolrådet
skriftlig promemoria i ämnet. Där rättelse icke
sker i de af inspektören sålunda anmärkta
förhållanden, bör han, då så nödigt
pröfvas, därom göra anmälan hos vederbörande
domkapitel.

§ 3.

1. I afseende på de berättelser om
skolväsendet, som af skolråden årligen
afgif-vas för att insändas till
ecklesiastikdepartementet, har inspektören att ställa sig till
efterrättelse, hvad därom är föreskrifvet.

2. Skolrådens ansökningar hos k. m:ts
befallningshafvande om bidrag af
statsmedel för aflönande af lärare och lärarinnor
och om understöd för undervisning i slöjd
skall inspektören granska, och åligger det
honom därvid tillse, att föreskrifna
uppgifter blifva lämnade samt att, om
anledning ej finnes till anmärkning, vitsorda
uppgifternas riktighet.

3. Då nytt folkskolehus skall uppföras,
bör inspektören granska ritningen därtill
och afgifva yttrande öfver lokalernas
lämplighet för sitt ändamål.

§ 4-

Inspektören skall om sin verksamhet
afgifva berättelse dels i korthet efter hvarje
af de fem första årens förlopp till
domkapitlet, innehållande uppgift om de
skoldistrikt, i hvilka han under året anställt
inspektion, samt om det hufvudsakliga af
hvad han därvid funnit att anmärka, dels
utförligare och i ett sammanhang efter sex
år till ecklesiastikdepartementet. Denna
sistnämda berättelse skall med särskild
hänsyn till skolväsendets utveckling under
inspektionsperioden innehålla redogörelse
rörande:

1. Anstalter för folkundervisningen och
deras anordning enligt gällande reglementen.

2. Läroämnen, lärokurser och
läsord-ning.

3. Lärotider.

4. Lärjungar, deras intagning,
skolgång, flyttning och afgång.

5. Lärare, undervisning, ordning och
tukt samt skolförhör.

6. Undervisningsmateriel och.
skolbibliotek.

7. Anteckningsböcker.

8. Lärorum, skolmöbler och
skolträdgårdar.

9. Tillsyn.

10. Kostnader för skolväsendet.

§ 5.

1. Det åligger inspektören att ordna
sina resor inom inspektionsområdet på
ändamålsenligt sätt under iakttagande
däraf^ att så många skolor som möjligt
må kunna under hvarje resa besökas.

2. Inspektören äger att för sina
inspektionsförrättningar åtnjuta
resekostnads-och traktamentsersältning enligt fjärde
klassen i gällande resereglemente. Denna
ersättning äfvensom det arvode af
statsmedel, hvilket inspektör tillägges, må
inspektören, sedan af honom afgifven rak-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0042.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free