- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
39

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4. (578.) 25 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

39

ning undergått behörig granskning,
uppbära å det landtränteri, som i hans
förordnande angifves. Arvodet utbetalas med
hälften i juni månad och andra hälften i
december månad.

Skolstatistik.

Sveriges undervisningsanstalter år 1892.

Ur den vid riksdagens öppnande
afgifna »berättelsen om hvad i rikets
styrelse sedan sista lagtima riksdags
sammanträde sig tilldragit» meddela vi som
vanligt en del officiella sifferuppgifter
rörande vårt lands undervisningsanstalter.
Till jämförelse anföras på en del
ställen äfven motsvarande siffror för
föregående år.

Allmänna läroverken oeh pedagogierna.

Vid rikets allmänna läroverk utgjorde
antalet lärjungar vid början af 1892-års
hösttermin 14,474 (ökning under året 109).

Lärjungeantalet vid de pedagogier, som
meddela undervisning utöfver folkskolans
ståndpunkt, utgjorde sistlidne hösttermin
266.

Under år 1892 hafva 650 lärjungar,
däraf 15 kvinnor, aflagt godkänd
mogenhetsexamen vid allmänna läroverk och
privata läroanstalter med dimissionsrätt (12
mindre än året förut).

Treklassiga allmänna läroverken i
Värnamo och Ronneby, tvåklassiga
pedagogierna i Hjo, Hedemora, Grenna och
Kungälf samt enklassiga pedagogierna i
Ulricehamn, Lindesberg, Falkenberg och
Mönsterås skola från och med den l juli 1893
indragas.

Seminarierna.

Elevernas antal utgjorde höstterminen
1892 vid rikets sju
folkskollärareseminarier 498 och fem
folkskollärarinnesernina-rier 400 eller tillsammans 898 (ökning 67).

Afgångsexamen undergingo sistlidna års
vårtermin 113 manliga och 77 kvinnliga
eller tillsammans 190 elever (minskning
28).

Småskollärarinneexamen aflades samma
termin vid folkskollärarinneseminarierna af
91 elever, som genomgått första och andra
årens lärokurser (ökning 15). Vid
folkskollärareseminarierna aflades
småskollä-rareexamen af 3 elever (året förut ingen).

Vid seminariet i Mattisudden i
Jockmocks församling för lappska
småskollä-rares och lärarinnors bildande voro
höstterminen 1892 intagna 22 elever (2
manliga och 20 kvinnliga). Vid seminariet i
Haparanda för finska småskollärares och
lärarinnors bildande voro samma termin
intagna 29 elever (5 manliga och 24
kvinnliga).

Vid 16 af landsting underhållna
småskollärare- och lärarinneseminarier hafva
under år 1892 tillsammans 374 elever
undergått den genom k. kungörelsen den
5 juni 1885 föreskrifna afgångspröfning
(ökning mera än 75 procent eller från 213
till 374).

Enahanda pröfning har med särskildt
tillstånd blifvit anställd vid 5 af enskilda
inrättade småskollärareseminarier med
tillsammans 157 elever (minskning 11).

Undervisning i slöjd har meddelats vid
folkskollärareseminarierna i Lund, Karlstad,
Hernösand och Linköping samt i
folkskol-lärarinneseminarierna i Stockholm, Kalmar
och Skara. Anslag för dylik undervisning
har blifvit beviljadt till
folkskollärarinneseminarierna i Umeå och Falun samt till
folkskollärareseminariet i Växjö, och skall
undervisning i detta ämne begynna i de två
förstnämda med läsåret 1893-94 och i
det sistnämda med läsåret 1894-95.

Chefen för den inom
ecklesiastikdepartementet inrättade afdelning för ärenden
rörande folkundervisningen har under år 1892
inspekterat folkskollärareseminarierna i
Uppsala, Göteborg och Hernösand,
folkskollä-I rarinneseminarierna i Falun och Umeå
samt småskollärareseminarierna i
Haparanda och Mattisudden.

Folk- oeh småskolorna.

Enligt de, jämlikt föreskriften i § 68
folkskolestadgan, af domkapitlen och
öfverstyrelsen för Stockholms stads folkskolor
insända uppgifter angående
folkundervisningen, funnos år 1891 i rikets 2,376
skoldistrikt följande antal
folkundervisningsanstalter:

Fasta: Flyttande: Summa:

Högre folkskolor......... 11 - 11

Folkskolor......._.......... 3,792 770 4,562

Mindre folkskolor ...... 737 608 1,345

Småskolor.................. 3,112 1,672 4,784

Summa 7,652 3,050 10,702

De fasta skolornas antal har ökats med
169, under det de flyttande minskats med
38. Tillökningen under året utgör alltså
131 skolor (föregående år endast 55).

Vid skolorna voro anställda följande
antal lärare och lärarinnor:

Lärare: Lärarinnor : Summa:

Vid högre folkskolorna 12 - 12

» folkskolorna ......4,453 1,706 6,159

» mindre folkskolorna 265 1,083 1,348

» småskolorna......... 363 5,108 5,471

Summa 5,093 7,897 12,990

Härtill komma 371 lärare (hvaraf 8 vid
de högre folkskolorna) och 436 lärarinnor
(hvaraf l vid de högre) eller tillsammans
807, som undervisat endast i
ofningsäm-nen eller handaslöjder.

Antalet lärare i läsämnena har under
året ökats med 33, medan antalet lärarinnor
ökats med icke mindre än 213, alltså
inalles en tillökning af 246 lärarekrafter
(225 året förut).

Antalet barn af 7-14 års ålder
utgjorde 777,610, hvaraf 394,854 gossar och
382,756 flickor. Bland dessa hade

under året undervisats.................. 721,233

» » ej åtnjutit undervisning ... 47,513
hvarjämte uppgifter saknasjjrcL.^.^ 8,864

Summa 777,610

De skolpliktiga barnens antal hade
under året ökats med i det närmaste 8,000.
Antalet barn, om hvilka uppgifter saknats,
hade nedgått med nära 300.

Bland de under året undervisade barn
af 7-14 års ålder undervisades i sina
egna distrikts

fasta folkskolor .................. 327,500

flyttande folkskolor ............ 64,807

fasta mindre folkskolor......... 29,530

flyttande mindre folkskolor.... 30,567

fasta småskolor.................. 115,532

flyttande småskolor ".......... 73,389

folkskolor, mindre folkskolor

och småskolor utom sina

egna distrikt.................. 15,402 556^727

högre folkskolor .................7.71717. ?220

allmänna läroverk och specialskolor 13,470

enskilda skolor.............................. 16,532

hemmen........................................ 34,284

Summa 721,233

Bland de barn af 7 -14 års ålder,
hvilka under året ej åtnjutit undervisning,
uteblefvo
efter inhämtande af folkskolans minimi-

kurs........................................... 7,488

efter godkänd afgångspröfning............ 22,315

till föJjd af sjukdom eller naturfel...... 3,728

af annan anledning......................– 13,982

Summa 47,513

Med inräknande af dem, som voro öfver
eller under den ofvan angifna skolåldern
af 7-14 år, undervisades i högre
folkskolor 267 samt i folkskolor, mindre
folkskolor och småskolor 692,093 (ökning 1,736).

Utgifterna för högre folkskolor,
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor
utgjorde under år 1891 enligt ofvannämda
uppgifter:

Kronor:

till lärares och lärarinnors aflöning 9,139,925

.» skollokaler och inventarier...... 2,326,456

> undervisningsmateriel ............ 303,257

» öfriga behof.....................- 1,797,187

Summa 13,566,825

Utgifterna hade under året ökats med
581,890 kr.

Lönetiliskott af allmänna medel hafva
under år 1891 för aflöning af lärare och
lärarinnor vid folkskolor och småskolor
utgått med tillsammans 3,917,890 kr. 43
öre.

Till de 11 högre folkskolorna var
statsbidraget för samma år 13,000 kr.

Fortsättningsskolorna.

Understöd har för år 1891 utgått till
lärares aflöning vid 849 fortsättningsskolor
(året förut 812) med tillsammans 52,550
kronor. (Uppgift på antalet lärjungar
saknas.)

Slöjdundervisningen,

Understöd har för år 1891 utgått till
1,492 skolor (föregående år 1,392), i hvilka
meddelats undervisning i slöjd för gossar,
med tillsammans 111,740 kr. 76 öre.
(Äfven här saknas uppgift på antalet
lärjungar.)

Folkhögskolorna.

För år 1892 har k. m:t beviljat
understöd åt 25 folkhögskolor med tillsammans
56,425 kr. Enligt styrelsernas berättelser
hafva under nämda år i dessa skolor
undervisats 622 manliga och 305 kvinnliga
elever tillsammans 927 lärjungar (mot 921
året förut).

Till understöd åt mindre bemedlade
lärjungar vid folkhögskolor har k. m:t för år
1892 anvisat 14,630 kr.

Landtmannaskolorna.

För år 1892 hafva statsbidrag lämnats
till landtmannaskolorna vid Väddö i Stock-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0043.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free