- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
54

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (579.) 1 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

54

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 5

- Till småskollärarinnor i Siljansnås, Kpbg:
Mina Matsson från Horndal och Amanda
Bäckmark från Götened.

- Till småskollärarinna i Kläckeberga,
Kalm.: Alma Unbäck i Ryssby.

- Till småskollärarinna i Filipstad: Agnes
E. Klinga därstädes.

- Till småskollärarinnor i Hult, Jönk.,
Cecilia Ljuf och Lydia Lundqvist därstädes.

- Till småskollärarinna i Pelarne, Kalm.:
Anna Maria Sundberg i Kisa.

- Till småskollärarinna i Vårdnäs, Östg. :
Kristina L. Olsson i V. Eneby.

- Till småskollärarinnor i Torsås, Kalm.:
Ida Svensson i Ekenäs och Matilda
Pettersson i Ålem.

- Till småskollärarinna i Ljungarum, Jönk.:
Beda Johansson från Skara.

- Till småskollärarinna i Falkenberg:
Emma Persson i Skrea.

- Till småskollärarinna i Ö. Husby, Östg.:
Klara Karlsson i Ö. Skrukeby.

Samt/i ga folkskolor i Karlskoga [skola från
1894 års början blifva fasta.

- Löf ångers församling har höjt lönen för
lärarinnorna vid mindre folkskolorna till 300 kr.

- Vid smdskollärarinneseminariet i Västerås
hafva af 46 sökande antagits 24 till den nu
började kursen.

- Om samfundsanda höll pastor A. F.
Skoglund sistlidne söndag föredrag i Grödinge
ungdomsförening.

- Till 300 kronor har Siljansnäs församling
beslutat höja lönen för de småskolans lärare
och lärarinnor, som tjänstgjort i fem år.

- Själfmord har begåtts af en 14- ä 15-årig
skolpojke i Gåsborn, Vrml. Han skulle på
något sätt hafva blifvit degraderad i skolan, och
så tog han lifvet af sig genom hängning.

- Rikets största sko/distrikt på landsbygden
torde vara Karlskoga, där antalet skolpliktiga
barn utgör 2,512. Antalet lärare och
lärarinnor är för närvarande 37.

- / fem terminer och litet till har nu en
plats vid Kristinehamns landsförsamlings
skolor uppehållits af vikarie. Anledningen till
detta missförhållande är svårt att förstå.

- En sångförening är bildad bland
ungdomen i Kall och Rör, Jmtl. Föreningen, som
till anförare valt skolläraren L. O. Vestin, har
vid flera sammankomster låtit höra sig.

- Till Norrsunda folkskola har grosshandlaren
Bäckström å Steninge skänkt större delen af
en till skolhuset angränsande trädgård med
fruktträd och bärbuskar.

- Hos justitieombudsmannen har kyrkoherden
P. O. Viberg i Värnamo blifvit anmäld för
uteblifven redovisning af folkskollärarens lön inom
Tånnö annexförsamling.

- Till föreståndare för sjette
döfstumdistrik-tets döfstuminstitut har styrelsen enhälligt
antagit rektor Johan Pravitz i Bollnäs med
tjänstgöringsskyldighet tills vidare på sistnämda
ställe.

- Organistexamen aflades i måndags i
Linköping af folkskollärarne E. G. Arvin i Ö.
Vingåker och Gust. Andersson i Ö. Stenby samt
kyrkosångareexamen af nämde Arvin och
folkskolläraren Edv. Sundström i Ledberg.

- Föreläsningar för den vuxna ungdomen
har templet »Nyårslöftet» i Edestads socken,
Blek., anordnat. Föreläsningarna pågå fyra
timmar i veckan under fem månader och
hållas af skolläraren F. A. Sjögren.

- Att intresset för skolan icke kan vara stort
i en församling, där af tio skolrådsledamöter
sex icke hafva några barn i skolan, säger sig
själft. Så är förhållandet i Bräkne-Hoby,
Blekinge.

- Till förste lärare för kyrkorotens skolor
(5 småskolor och 3 folkskolor med 10 lärare
och lärarinnor) har Karlskoga skolråd
förordnat folkskolläraren Gabr. Norlin vid Bofors och
för Degerfors bruks skolor (3 småskolor och
l folkskola med 6 lärarekrafter) folkskolläraren
K. L. Strömberg vid Degerfors.

- Följande läroböcker äro antagna i Lysviks
skolor, Vrml.: Norlén-Lundgrens biblisk
historia, Linds geografi, Odhners historia,
Berg-Lindens naturlära n:r 2 samt
Larsson-Lundahls räknebok.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
for folkskolornas räkning Östra Sönnarslöfs
församling subskriberat på 3 exemplar,
Efve-röds på 2 samt Forserums, Fryksände och
Sundborns på hvardera l exemplar.

- En mecenat har Lyngby skola, Krist.,
funnit i hr P. Peterson i Chicago, som till
nämda skola skänkt en större orgel samt en
penningsumma för inköp af
undervisningsmateriel.

- För genomgåendet af en andra slöjdkurs vid
Nääs har disponenten för Söderfors bruks
aktiebolag, brukspatron P. G. Tamm, lämnat
anslag åt lärarne vid Älfkarleö och Härnäs bruk
hrr F. Häggander och A. V. Bonander.

- Felaktig eller försummad uppfostran först
och främst, sedan rusdryckerna, ansågos å j
kommunalstämma i Hamrånge vara de
förnämsta orsakerna till de våldsbragder, som tid
efter annan föröfvats i Gäfleborgs läns socknar.

- Hudiksvalls skolråd har utfärdat ett
upprop till barnens föräldrar af samma innehåll
som det af Söderhamns skolråd utfärdade,
hvilket finnes återgifvet i n:r 50 af denna tidning
för förra året.

- Sex folkskollärare komma att ha säte och
stämma i folkriksdagen. Utom de i n:r 3 af
denna tidning omnämda har nämligen för
Värmlands län utsetts folkskolläraren S. A.
Lönnqvist i Gåsborn. !

- Vid invigningen af Järfeds nya folkskola
(invid Örnsköldsvik) höll läraren därstädes E.
Elfving föredrag öfver ämnet »Hemmets
förhållande till skolan med afseende på
undervisning och uppfostran».

- Nytt skolhus invigdes den 23 sistl.
januari i Hacksås, Jmtl. hvarvid pastor Nordien
höll invigningstalet och folkskoleinspektören
J. Kjellin höll föredrag om folkskolans uppgift
och betydelse. Därefter gaf skolrådet middag
för lärarekåren.

- Stockholms läraresällskap valde i lördags
till styrelse för innevarande år rektorerna S.
Almquist och L. M. Waern, lektor E. Bråte,
adjunkten O. A. Stridsberg och kollegan G.
O. Dufvenberg. Bland dessa utsågs rektor
Almquist till ordförande.

- Nytt reglemente och nya lärokurser för
Ockelbo skolor hafva under höstens lopp
utarbetats af prästerskapet och lärarekåren i
samverkan med folkskoleinspektören och antogos
af skolrådet vid dess sajnmanträde den 23
januari.

- Vid Stockholms folkskolor utgör barnantalet
innevarande termin 21,844, nämligen i den
dagliga skolan 20,091 och i aftonskolorna
1,753. Antalet lärare och lärarinnor utgör 606,
däraf 556 i läsämnena, 17 i handarbete samt
33 i teckning, sång och slöjd.

- Konsert gafs i Falköpings kyrka den 27
januari af medlemmar af Skara stifts
folkskollärareförenings sångkör under anförande af
organisten Karlberg i Alingsås. Utförandet vann
lifligt erkännande, men publiken var ej
synnerligen talrik, omkring 150 personer.

- Dans i skolsalen i en af Bohusläns
socknar hade en stor del af ortens mera
framstående personligheter tillställt den 11 januari.
Läraren var för tillfället bortrest, och nyckeln
till skolsalen förvarades hos en
skolrådsledamot, där den hämtades utan dennes vetskap.
Gillet fortsattes till långt fram på morgonen,
skrifves till Bohusläningen.

- / Gäfle skoldistrikts folk- och småskolor
undervisas för närvarande 3,395 barn. Sedan
början af förra året har barnantalet ökats med
184 och antalet lärarekrafter med 5. För de
72 afdelningarna inom folk- och småskolorna
finnas i skolhusen 66 lärosalar; för sex
afdelningar hafva läsrum beredts dels i en af de
s. k. skolbarackerna, dels genom förhyrande
af en lokal å Strömsbro, dels genom
dubbelläsning i två småskolelokaler, skrifver Norrl.-Pn.

- Lönereglering för Eskilstuna stads
folkskollärare är ifrågasatt. Skolrådet har
nämligen beslutat hemställa till kyrkostämman, att
lönen skulle i första åldersklassen förblifva
1,200 kr., i andra höjas från 1,350 till 1,450
kr. samt i tredje höjas från 1,500 till l,700
kr. Äfven för folkskollärarinnor föreslås en
reglering med höjda löner.
Småskollärarinnornas löner skulle däremot tills vidare blifva
oförändrade.

- Förtroendeuppdrag. Till kyrkovärd i
Madesjö, Kalm., är vald folkskolläraren F. A.
Ljungqvist. - Till uppbördsman af
prästerskapets löner i Gryteryd, Jönk., är vald
folkskolläraren K. A. Lindberg. - Siljansnäs kommun
har till kommunalstämmoordförande valt
folkskolläraren J. V. Vahlström. - Till god man
för förmynderskap är utsedd folkskolläraren J.
K. Pettersson i Sätterbo, Vstm. -
Folkskolläraren N. Bergdahl i Borrestad är vald till
ordförande i Gärds skytteförening.

- Statens slöjdinstruktör J. Valländer
härunder år 1892 tjänstgjort inom Stockholms,
Kalmar södra, Blekinge, Västerbottens, Örebro,
Gotlands och Södermanlands län, hvarvid i
Blekinge, Västerbottens och Örebro län hållits
kurser för utbildande af slöjdlärare samt inom
de öfriga länen förrättats inspektioner af
slöjdskolor och meddelats råd och anvisningar
rörande slöjdundervisningens ordnande. Under
171 tjänstgöringsdagar hafva 165
förrättningsställen blifvit besökta.

- Statsbidrag till af lo n and e af vikarie för
tjänstledig musiklärare vid seminarierna, i
likhet med hvad fallet är med lärare vid de
allmänna läroverken, utgår icke, enligt hvad
framgår af k. rn:ts resolution den 31 sistlidne
december på ansökan af numera aflidne
musikdirektör H. Lindsten i Skara. - I liknande
fall hade musikläraren vid Lunds seminarium
anhållit att af nåd få åtnjuta statsbidrag till
vikariens aflönande, men enligt resolution samma
dag har k. m-.t ej funnit skäl att härtill lämna
bifall.

- Stockholms tfolkskollärareförening har vid
sammanträde den 28 sistlidne januari till
styrelse för året valt hrr J. J. Dalström
(ordförande), Fridtjuv Berg (vice ordförande), K. E.
Lidholm (förste sekreterare), fröken Hanna
Andersson (andre sekreterare), hrr A. K.
Blomqvist (kassaförvaltare) samt Aug. Bergqvist och
fröken Anna Rylander, den senare vald i
stället för And. Lindén, som undanbedt sig
återval. De följande sammanträdena under
terminen skola hållas näst sista lördagen i
februari, mars och april samt sista lördagen
i maj.

- Om den tyske pedagogen L. Kel l ner, afliden
under förra året, höll folkskolläraren O. T.
Huldén ett föredrag vid Kristianstadsortens
lärareförenings möte i lördags. I föredraget
skildrades Kellners barndoms-, skol- och
ungdomstid, hans befordringar på
ämbetsmannabanan, hans stora förtjänster för främjandet
af den tyska folkskolebildningen, hans
sträfvanden att upphjälpa språkundervisningen i
skolan, hvarigenom han blifvit känd och
efterföljd äfven i vårt land, hans utgifna
metodiska arbeten, hans verksamhet inom
preussiska landtdagen, hans erhållna utmärkelse
tecken samt hans bortgång.

- Om den fortsatta undervisningen, sådan den
är och sådan den borde vara, öfverlades vid
Södertörnskretsens möte i Södertälje den 25
januari. Enhälligt uttalades nyttan och
nödvändigheten af den fortsatta undervisningen
under tiden från afgången från skolan till
konfirmationstiden, och ansågs, att denna
undervisning ej borde uteslutande vara inpluggande
af läxor, utan borde därjämte kunskaper
bibringas genom samtal och föredrag, som kunde
blifva en väckelse till bildningssökande och
fortsatt själfstudium för hela lifvet. Önskligt
vore, om efter konfirmationstiden ungdomen
genom föreläsningskurser, bildningscirklar
eller dylikt finge sitt kunskapsmått vidgadt och
genom ädel litteratur och goda föredömen
kunde åstadkommas en lyftning till hyfsning
och ett bättre och anständigare uppträdande
människor emellan.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0058.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free