- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
56

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (579.) 1 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

56

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 5

O-r. 1) Valet omnämdt redan för tre
veckor sedan. 2) Nej.

/. B. Tack! Helst vanlig skrift. Vi skola
fundera på det andra förslaget.

L. K. i M. Suppleanter i 1888 års
mötes-bestyrelse voro rektor S. Almquist, redaktören
Ernst Beckman, seminarieadjunkten Agnes
Ekerman, numera aflidne folkskolläraren J. F.
Eriksson m. fi. (Se vidare denna tidning n-.r 5 år
1888!)

M-s. 1) och 2) Skolrådet får hålla honom
skadeslös. 3) Nej.

Zar. 1) Skolstadgan bestämmer endast, att
den dagliga lärotiden ej får utsträckas öfver 6
timmar. Något minimum finnes däremot ej
föreskrifvet. 2) Ja.

P-n i R-ö, Högst sex månader.

Oscarius. Nej.

Sigge. Annonsen bör väl vara bindande.

O. B. 1) Ordinarie lärares lön utgår pr
kalenderår. 2) Nej, icke efteråt. 3) Beror på,
under hvilka villkor anslaget är lämnadt.

Kille. 1) Se denna tidning n:r 51 år 1887!
2) Ja.

Gregorius. 1) 700 kr. 2) !/s af 700 kr. 3)
Hos länsstyrelsen. (Se vidare denna tidning
n:r 42 år 1891!)

Oklok. 188.

Luleå. 1) Ja. 2) Ja.

E-IL 1) Se svaret till Gregorius. 2)
Omedelbart efter läsningens slut. (Se
folkskolestadgan, femte upplagan, sid. 35!) 3) Ja.

-en. 1) Möjligen J. E. Johanssons första
häfte i sammandrag. 2) Obekant för oss.

Minneslista.

Febr.
4. Trosatraktens lärareförenings möte vid

Skåäng.
11. Nässjökretsens möte i Nässjö.

Familjenotiser.

Vigde.

Folkskolläraren Oskar Ideström och Hilda
Gustafsson, Madesjö, 8 jan.

Folkskolläraren J. E. Pettersson, Harbo, och
Anna Björklöf, Uppsala, 29 jan.

Lediga tjänster.

Vid folkskolan.

Alunda, Ramhäli, Upps., 60 d. fr. 19 jan.,
1. enl. L, adr. Alunda.

Forsa, Dalen, Gflb., 60 d. fr. 24 jan., 1. enl. 1.,
adr. Forsa. (Se annonsen i n:r 4!)

Helsingborg, två lärarinnetj., 60 d. fr. 24
jan., 1. 1,100 kr., adr. Helsingborg.

Lugnas, Rådbergska flickskolan, Skbg,
lärarinna, 60 d. fr. 25 jan., 1. enl. L, adr. Lugnas.

Skefthammar, Skogsbygden, Upps., före l
april, 1. enl. L, adr. Gimo.

Vikariat m. m.

Floda, Löfsjön, Kpbg, genast, adr. Holsåker.
(Se annonsen!)

Dref, Kron., genast, adr. Dref. (Se
annonsen !)

Husby, Smedby, Kpbg., bitr. läraretj., före
l mars, adr. Dala-Husby. ?(Se annonsen!)

Gullholmen, Gtbg, genast, adr. Gullholmen.
(Se annonsen!)

Slätthög, Kron., flytt., adr. Slätthög. (Se
annonsen!)

Vissefjärda, Kalm., genast, adr. Vissefjärda.
(Se annonsen 1)

Väderstad, Östgv adr. Väderstad. (Se
annonsen !)

Husby-Rekarne, Södm., genast, adr.
Håll-stå. (Se annonsen!)

Halmstad, lärare, före 12 febr., adr.
Halmstad. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Järna, Kpbg, flytt., före l mars, adr.
Myrbacka. (Se annonsen!)

Mörlunda, Kalm., vik., flytt., genast., adr.
Mörlunda. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Väte, Gotl., vik. Järarinnetj., genast, adr.
Väte. (Se annonsen!)

Rångedala, Älfsb., lärarinna, före 16 febr.,
adr. Rångedala. (Se annonsen!)

Ratan, JmtL, flytt, före 15 febr., adr.
Rä-tansbyn. (Se annonsen!)

Vimmerby landsförs:g, lärarinna, flytt.,
före 10 febr., adr. Vimmerby. (Se annonsen!)

Gullholmen, Gtbg, lärarinna, genast, adr.
Gullholmen. (Se annonsen!)

Stora Skedvi, Kpbg, lärarinna, genast,
adr. Kvista. (Se annonsen!)

Nosaby, Näsby, Krist., lärarinna, 60 d. fr.
20 jan., adr. Nosaby. (Se annonsen!)

ANNONSER.

FÖRLOFVADE.

Edvard Brodin.
Agnes Pettersson.

LEDIGA TJÄNSTER.

(Post- o. Inrikes tidn. 3 ggr.)

Ledighet.

En ledig skolläraretjänst vid Norrtälje stads
folkskola, hvarmed framdeles undervisning i
slöjd torde komma att förenas, sökes hos
skolrådet inom 60 dagar från den l februari. Lön
6 ä 700 kr. kontant samt 400 kr. i ersättning
för husrum, vedbrand och kofoder.
Norrtälje den 30 januari 1893.

C. G. Sandahl.
Skolrådets ordförande.

Vikariat och småskollärarinneplats.

Examinerad lärare eller lärarinna
önskas genast som vikarie under vårterminen
i härvarande folkskola. Sökanden bör vara
kunnig i orgelspelning. Lön 600 kr. pr år
jämte bostad.

Vid härvarande småskola är plats ledig att
tillträda den 15 instundande februari med
årlig lön af 300 kr., hvarjämte bostad beredes
snarast möjligt. Ansökningar ställas till
skolrådets ordförande under adr. Gullholmen.

Biträdande lärare- (ej lärarinne-)

befattning vid folkskolan i Smedby kyrkoby,
Husby församling. Stora Kopparbergs län, med
lön efter 550 kr. pr läsår, fri bostad och
vedbrand, erhålles från den l instundande april,
om vederbörliga examens- och tjänstebetyg
insändas före den l mars under adress:

Skolrådets ordförande, Dala-Husby.

Vikariat.

[ Vikariat vid förenade folk- och småskolorna
å Löf sjön inom Floda skoldistrikt under
vår-terminen, som tager sin början den l februari,
sökes af examinerad folkskollärare eller
lärarinna hos undertecknad genast.
Holsåker den 5 januari 1893.

I. Lindhoff.
(G. 11068) Skolrådets ordförande.

Lärarinnetjänsten

vid flyttande småskolan i
Smedstorpet-Mamre-lund af Vimmerby J and sfor samling sökes hos
skolrådet (adress Vimmerby) före den 10
nästkommande februari. Årlig lön 320 kr.,
husrum och vedbrand. Tjänsten tillträdes den l
mars.

Vimmerby den 25 januari 1893.
_________Skolrådets ordförande.

Lediga lärarinnebefattningen

i fasta småskolan vid Rångedala kyrka sökes
före den 16 nästa februari under nedanstående
adress. Lönen 300 kronor kontant samt för
lärarinnan ensamt rum med kök i skolhuset
jämte vedbrand.

Rångedala den 25 januari 1893,
Å skolrådets vägnar:
L. J. Mellen, p. 1.

Vikariat.

Som vikarierande klockare, organist och
skollärare (3:dje och 4:de klasserna) till den 15
maj detta år finnes plats att genast tillträda i
Kungsör. Arvode 25 kr. pr läsmånad, fritt
vivre och reseersättning. Extra inkomster
finnas. Ansökningshandlingar torde genast
insändas till skolläraren Axel Jonsson, Kungsör.

Vikariat

vid en på tvänne stationer flyttande folkskola
inom Slätthögs församling af Kronobergs län
för tiden från den l mars till den l juli
önskas. Lön efter 600 kr. pr år. Betyg sändes
till undertecknad.

Slätthög den 28 januari 1893.

Joh. Sandström.

Skolrådets ordförande.

Vikariat

med största utsikt att den l juli blifva
ordinarie erhålles vid folkskola i Vissefjärda
församling C/2 mil från järnväg, nytt skolhus med
präktig bostad uppföres under året)
instundande vårtermin (27 februari) af kompetent
manlig eller kvinnlig sökande, om betyg genast
sändas till undertecknad, adr. Vissefjärda.

Lönevillkor: 75 kr. pr läsmånad jämte
möb-leradt rum i skolhuset. A. Velander.

Organist.

Examinerad folkskollärare

eller folkskollärarinna erhåller plats hos
undertecknad i skolan från den l nästa mars.
Ansökan jämte betyg sändas till J. N. E.
Ah l strand, under adress Appuna, Väderstad.

Extra lärare.

Vid Halmstads folkskola för gossar erfordras
en extra lärare för innevarande termin.
Ansökningar åtföljda af vederbörliga betyg
insändas fore den 12 februari till

Skolrådets ordförande.

Småskollärarinnetjänst

ledig i St. Skedm. Lön 300 kr., 20 kr. i
vedpengar samt fria husrum.
Undervisningsskyldighet efter lag. Ansökningshandlingar
insändas med snaraste till ordföranden i St. Skedvi
skolråd, adr. Kvista.

Lärarinnetjänsten

vid fasta småskolan i Näsby af Nosaby socken
och Kristianstads län förklaras härmed ledig
till ansökning hos vederbörande skolråd 60
dagar efter första kungörandet i Post- och
Inrikes tidningar. Tjänsten, med hvilken äfven
är förenad undervisning i kvinnlig slöjd inom
samhörande folkskola, tillträdes den l
nästkommande juli. Profundervisning efter kallelse
- utan resekostnadsersättning. Löneförmåner
för 35 veckors årlig undervisning: 300 kronor,
om lärarinnan äger kompetens enligt kongl,
kungörelsen den 5 maj 1885, eljest 275 kronor,
samt bostad och bränsle.
Nosaby den 18 januari 1893.

Å skolrådets vägnar:
Aug. Hammar.

Vikarie

Önskas för nästa vårtermin, som tager sin
början den 15 februari. Arvodet blir l kr. pr
dag och allt fritt.

Undertecknad kommer att själf något
deltaga i undervisningen och lämnas vikarien
tillträde till piano och orgel, hvarföre
vikariatet lämpar sig väl för den, som vill förbereda
sig till organistexamen. Ansökningshandlingar
böra fortast möjligt till undertecknad insändas.

Dref i januari 1893. S. Vidén.

En vikarierande
småskollärarinna önskas för år 1893 vid fasta småskolan
i Väte församling. Lön 300 kr., husrum och
vedbrand. Vårterminen börjar omkring den
15 februari. Ansökningar jämte betyg
insändas skyndsamt till skolrådets ordförande i
Väte, Gotlands län.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0060.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free