- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
65

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 6. (580.) 8 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 6

SVENSK LÄRARETIDNING.

65

- Till lärare vid Vrångfalls mindre
folkskola; Locknevi, Kalm.: Herman Thurnéll i
Ti-dersrum.

- Till ..lärarinna vid Ruda mindre folkskola,
Vånga, Östg.: Sofia Lindqvist i St. Mellösa,
Öreb.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Ljusdal, Gflb.:oAnna Björk i Bollnäs och
Emilia Vallner i Ångsäter.

- Till lärarinna vid Guntjuga mindre
folkskola, Hidinge, Öreb.: Alma G. Segerberg i Kil.

- Till småskollärarinna i Stora Mellösa,
Öreb.: Hanna Andrén därstädes.

- Till småskollärarinna i Askersunds
lands-förs:g: Augusta Berntsson i Göteborg.

- Till småskollärarinnor i Jönköping:
Gertrud Stadigh och Beda Stålberg därstädes.

- Till småskollärarinna i Gra/ba, Vrml.:
Anna L. Ståhl i Varnum.

- Till småskollärarinna i Bergunda, Kron.:
Emma Ahlgren.

- Till småskollärarinna i Listerby, Blek.:
Matilda Nilsson i Hjortsberga.

- Till småskollärarinna i Hassle, Skbg:
Berta Bergqvist i Stenstorp.

- Till småskollärarinna i Ljushult, Älfsb.:
Agnes Lindgren i Torestorp. (5 sökande.)

- Till småskollärarinna i V. Ryd, Östg.:
Ida Jonsson från Eksjö landsförs.-g.

- Till småskollärarinna i Rydaholm, Jönk.:
Amanda Karlsson därstädes.

- Till småskollärarinna i Båckaby, Jönk.:
Nanny Danielsson från Eksjö.

- Till småskollärarinna i Stockaryd, Jönk.:
Anna Svensson från Hjälmseryd, Jönk.

"- Till småskollärarinna i Högsby, Kalm.:
Hanna Johansson från Västbo-Ås, Jönk.

- Till småskollärarinna i Norra Unnaryd,
Jönk.: Tyra Grundin från Tranemo, Älfsb.

- Till småskollärarinna i Fagerhult. Kalm.:
Hilda Karlsson från Nye, Jönk.

- Till småskollärarinna i Flisby, Jönk.:
Frida Johansson från Eksjö landsförsrg.

- Till småskollärarinna i Nqfvelsjö, Jönk.:
Hilma Karlsson från Nye, Jönk.

- Till småskollärarinna i Jårsnås, Jönk.:
Ebba Nygren från Jönköping.

- Till småskollärarinna i Växjö: Linnea
Svensson från Söraby, Kron.

- Till småskollärarinna i Gårdsby, Kron.:
Tyra Bergqvist från Stenbrohult, Kron.

- Till småskollärarinna i Stenberga, Jönk.:
Tekla Ahlqvist från Alsheda, Jönk.

- Till småskollärarinna i Bredåkra, Ronneby
landsförs-.g: Emma Håkansson från Kyrkhult.

- Till småskollärarinna i Odensvi) Kalm.:
Hulda Jonsson från Alsheda, Jönk.

- Till vik. småskollärarinna i Strängnäs:
Amanda Silén i Strängnäs landsförs:g.

- Till vik. småskollärarinna i Skagershult,
Öreb.: Jenny Ekeberg i Ammeberg. (13
sökande.)

Till skolrädsledamot i Ronneby är vald
prostinnan änkefru S. Herlöfsson.

- Folkhögskolan för flickor i Södra Vi
öppnades den l d:s och räknar 20 elever.

- Ljusdals församling, Gäfleborgs län, har
numera 12 fasta och 12 ambulerande skolor.

- Hundskatten i Ö. Eneby skall användas
till inköp af kläder åt fattiga skolbarn.

- Till skolkassor i Lillkyrka församling, Öreb.,
har skolrådet utsett folkskolläraren K.
Oskarson.

- Kyrkosångare-examen aflades den l d:s i
Kalmar af organisten och folkskolläraren O.
M. Mellgren i Bäckebo, Kalm.

- Jönköpings folkskolor räkna vid det nu
började läsåret 1,417 lärjungar. Undervisningen
skötes af 35 lärare och lärarinnor.

- Nytt skolhus med slöjdsal och bostäder
för två lärare skall uppföras å Mora strand
för en kostnad af 16,700 kr.

- Eget skolväsen vill Seffle köping hafva, i
stället för att såsom hittills ha det gemensamt
med By socken. På extra kommunalstämma
den 30 januari tillsattes en kommitté, som
inom tre månader skall inkomma med förslag
om skilsmässa i skolväsendet.

- För skolhusbyggnader få upptagas
amorteringslån af Bro och Lossa församlingar i
Uppsala län å 30,000 kr. samt Lackalänga
församling i Malmöhus län å 20,000 kr.

- En orgel för 200 kr. har anskaffats till
Gummebo folkskola i Söderåkra, Kalm.
Medel hafva erhållits dels genom frivilliga bidrag
dels af församlingens sparbank.

- Till slöjdlärare vid Vimmerby stads
folkskola har från denna termins början antagits
folkskolläraren J. Carlsson i Skillingerum med
en aflöning af 200 kr. pr år.

- Slöjdskolor för såväl gossar som flickor
äro med detta års början inrättade i
Mårda-klefs församling. - Vid extra kyrkostämma i
Bogen, Vrml., beslöts, att slöjdskola för gossar
skall inrättas.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af Nora,
Vikers kapell, Älfdalens, Sireköpinge,
Halmstads (Skåne), Gårdstånga, Holmby, Glafva
(Värmland) och Guldrupe församlingar.

- Föreståndaren för Grimslöfs folkhögskola, hr
M. Hammarberg, insjuknade ganska allvarsamt
några dagar efter terminens början. Ingeniör
G. Hultman från Stockholm har förordnats att
uppehålla hans undervisningsskyldighet.

- Medalj i silfver af åttonde storleken med
inskrift »För medborgerlig förtjänst» har
tilldelats klockaren, organisten och folkskolläraren
i Bo församling af Örebro län P. G. A.
Dahlgren- ..

- Ofverbefolkade äro skolorna i Grängesberg,
inom hvilken socken finnas 318 skolpliktiga
barn men blott tre skolor, en folkskola, en
mellanskela och en småskola. Nytt skolhus
skall uppföras instundande sommar.

- Slädparti hade skolbarnen i Östaröd
härom dagen anordnat. Med fjorton slädar och
i präktigt före åkte de till Glimåkra. Slädarna,
som pryddes med granar, kördes af barnen
själfva.

- Förste-lärarestrejken i Jönköping slutade
därmed, att de förutvarande förste lärarne
åtagit sig att tjänstgöra i denna egenskap äfven
under vårterminen, ehuru deras arvoden utgå
med det nedsatta beloppet.

- Frågan om småläroverkens och
pedagogier-nas indragning eller ombildning till
Öfverbyggnader på folkskolan skall, enligt under mötet
den 31 januari fattadt beslut, vid
Tvetakret-sens nästa möte upptagas till diskussion.

- Vid Pedagogiska lärokursen i Stockholm
återupptog docenten F. von Schéele förliden
torsdag sina psykologiska föreläsningar, hvilka
under innevarande termin komma att afhandla
känslan och viljan. Åhörareantalet är 45.

- De besvär, folkskolläraren F. A. Rydén
från Lerbäck anfört öfver förslag och val för
tillsättande af klockare-, organist- och
folkskolläraretjänsterna i Hallaryds församling,
hafva den 25 januari af Växjö domkapitel
lämnats utan afseende.

- En unionsflagga öfverlämnades till
An-derslöfs folkskola den 20 sistl. januari af
därvarande försvarsförening. Den stora och vackra
flaggan är förfärdigad af föreningens damer.
Förut har till församlingens öfriga tre
folkskolor flaggor på annat sätt blifvit anskaffade.

- Försvunnen är sedan nära 14 dagar
folkskolläraren T. G. Bohlin i Ufvered, Skbg. B.
var tillika poststationsföreståndare. Vid af
postinspektören verkställd inventering i
lördags har det befunnits, att postmedel och
värdebref förskingrats. Bohlin, född 1856 och
utexaminerad i Göteborg 1876, efterlyses.

- Stockholms folkskolors slöjdlärareförening
hade i lördags afton sitt första sammanträde
för terminen. Sedan föreningen beslutat att
under terminen hålla sina sammanträden
första lördagen i månaden (utom för april),
diskuterades om, huru man bäst skall kunna
förekomma, att verktygen vid slöjdandet skadas.

- Hvilka ärenden anses böra förekomma vid
sammanträdena mellan lärare och skolråd
enligt k. kungörelsen den 5 augusti 1892? Härom
öfverlades vid Steneby skollärareförenings möte
den 25 januari. Man enades om att såsom

lämpliga ämnen särskildt framhålla de, som
röra nya eller förändrade skolreglementen eller
läroböcker, sockenbibliotek, lärokurser,
läsord-ningar o. d.

- En ungdomsförening är bildad i Skarped,
Vrml., af folkskolläraren J. G. Sundell och
räknar redan 67 medlemmar. Föreningens
syftemål är att åstadkomma trofast vänskap, att
på allt sätt söka höja och upprätthålla
ungdomens moraliska känslor, att främja dess
färdighet i vårt modersmål samt verka för den
fosterländska sångens höjande.

- Om sparsamhet såsom föremål för skolans
verksamhet öfverlades vid Sollefteå
skollärareförenings möte den 27 sistl. januari, hvarvid
fattades följande resolution: »Då sparsamhet
har stor nationalekonomisk betydelse och då
densamma, ställd i andra dygders tjänst,
kraftigt bidrager till allmänt och enskildt väl, så
anser mötet henne fullt berättigad att vara
föremål för skolans verksamhet.»

- Lönereglering för klockarne skulle, enligt
en k. förordning, vara verkställd i alla rikets
församlingar före 1886 års utgång. Enligt
hvad framgår af ett kammarkollegiiutslag den
30 sistlidne december är sådan lönereglering
ännu icke verkställd i Slimminge församling,
Mim. Pastor har genom nämda utslag erinrats
om att snarast möjligt gå i författning om
verkställandet af dylik reglering.

- Det vackraste folkskolehus i Västernorrlands
län är utan tvifvel det i Lycksele, skrifver
Umebladet. Den ståtliga byggnaden med sin
pelarrad och sin förhall är hållen i grekisk
stil. I densamma linnas flera ljusa och
luftiga lärosalar samt samlingsrum och
lärarebostad, hvarjämte ock telegrafstationen är
därstädes inrymd. Kostnaden för huset uppgår
till omkring 60,000 kronor.

- Folkskoleinspektören J. A. Franzén
uppvaktades i måndags i sitt hem af lärarekåren vid
Jönköpings folkskolor genom en deputation,
bestående af tre folkskollärare, tre
folkskollärarinnor och tre småskollärarinnor.
Deputa-tionen lyckönskade hr F. till vunnen befordran
och uttalade ett tack för de flydda 11 årens
arbete. F. lofvade att allt framgent - nu i
egenskap af statens inspektör - verka för
Jönköpings skolors utveckling.

- Folkskollärarevalet i Brönnestad, Krist.,
sistl. augusti månad, hvarvid G. A. Roosvall
från Engelholm förklarades vald, har med
anledning af anförda klagomål ändrats af Lunds
domkapitel. Enär friherrinnan Ehrenborg å
Hofdala tillåtits att vid stämman rösta å
Roosvall, oaktadt hon ej fanns upptagen i den då
begagnade röstlängden, hafva nämda röster
frånräknats R. och i följd häraf hr Dahlgren
i stället förklarats vald.

- / fråga om kofodret pågår tvist mellan
Tängs församling och folkskolläraren
därstädes E. Lindholm. Länsstyrelsen i Skaraborgs
län meddelade utslag den 30 sistl. april. I
enlighet med besvärshänvisningen klagade
läraren hos k. m:t, som öfverlämnade
handlingarna till kammarkollegium, hvilket nu i sin
ordning upphäft länsstyrelsens resolution och
återvisat målet till länsstyrelsen för nytt
laglikmätigt yttrande.

- För reparationer och brandförsäkring af
Järfsö församlings skolhus upptogs i 1886 års
utgiftsstat ett visst belopp. Klagomål anfördes
under påstående, att samtliga skolhusen utom
ett tillhörde husfäderna, hvadan församlingen ej
borde vidkännas några kostnader för husens
underhåll. Såväl länsstyrelsen som ock nu
senast kammarkollegium hafva lämnat besvären
utan afseende, enär - enligt hvad
kyrkostämman upplyst - skolhusen tillhörde
skoldistriktet.

- Vid Uranienborgs kungsgård å ön Hven har
S:t Ibbs församling med k. m:ts medgifvande
fått uppföra skolhus. Genom resolution den 7
mars 1835 medgaf k. m:t, att hvad som af
den s. k. slottsplatsen ej åtginge till skoltornt
skulle upplåtas till bruk och nyttjande af
skolmästaren. Nu har församlingen hos k. m:t
anhållit, att den inkomst, som på grund af
detta medgifvande tillfölle läraren, måtte få

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0069.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free