- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
78

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 7. (581.) 15 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

78

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 7

skulle detta lända icke blott till arbetsgifvarens
utan också till barnens fromma.

Likaledes erinra vi om det
meddelande, som folkskoleinspektören för
Stockholms stad i slutet af förra året
tillställde arbetsgifvare i hufvudstaden. Detta
cirkulär betonar med eftertryck den
ömsesidiga fördelen af att arbetsgifvare för
erhållande af biträden vända sig direkt
till skolan.

Där man redan förstått att
tillgodogöra sig den kännedom, folkskolan har
om platssökande elever, har man funnit
sig mycket belåten med denna
samverkan. Och det säger sig själft, att det
utan denna måste vara synnerligen svårt
att ställa »rätte mannen på rätta
platsen». Om en arbetsgifvare behöfver
ett biträde och annonserar härom i t.
ex. en morgontidning, så har redan
samma förmiddag hans kontor eller
verkstad belägrats af en skara ungdom, bland
hvilken det just icke är så lätt att göra
sitt val. Den lärare, som följt med
dylika tillsättningar, har ofta till sin
leds-| nåd funnit, huru riktiga stackare, som
| dock haft egenskapen att se frimodiga
och obesvärade ut, fått plats långt förr
än verkligt hyggliga och duktiga
ynglingar. Något slags betyg om
kunskaper och uppförande ha vederbörande
icke ens frågat efter. Att under sådana
förhållanden få goda biträden är ju en
ren slump.

Detsamma kan också sägas om
erhållandet af passande plats. Och detta är
för ungdomen en mycket viktig sak.
Deras antal, som drifva omkring på
städernas gator, och hvilkas enda
sysselsättning är att göra ondt, skulle
bestämdt blifva mindre, om mera blefve
gjordt icke blott för att skaffa dem
arbete utan framför allt lämpligt arbete
just under dessa ungdomens farliga år.

Täta ombyten, ett sysslande än med det
ena, än med det andra, ojämnhet i
gö-romålen o. s. v. ha ofta ledt till, att en
yngling blifvit - ingenting. Men detta
åter har till stor del sin grund i det sätt,
hvarpå arbetet börjat. Och hänsynen
till arbetsgifvarens lämplighet för att vårda
och leda sina unga biträden bör icke
härvid lämnas obeaktad. Måhända skulle
det vara skäl att också i detta afseende
söka hjälpa de unga med ett godt råd,
om sådant kunde gifvas.

Hvarje lärare och uppfostrare, som är
en verklig vän till ungdomen, spörjer
med en viss ängslan, då han lämnar
ifrån sig lärjungar, hvilkas utveckling
han kanske under flera år kunnat följa
med intresse: »Hvad månde varda af
dessa barnen?»

För hvarje god ledning, som tager vid,
där skolans slutar, bör denna senare
liksom också hemmet vara tacksam. Ty
den fråga, åt hvilken vi här ånyo ägnat
några ord, är icke blott en yrkes f råg a,
den är en för ungdomens framtid
betydelsefull uppfostringsfråga.

Samverkan för folkbildningens
höjande.

På meddelandet här längre fram i
dagens nummer rörande de förut omtalade
universitetskurserna i Uppsala fästa vi
våra läsares särskilda uppmärksamhet.

,Anvisningen

på sista sidan har från och med detta
nummer erhållit i någon mån förändrad
uppställning, hvarigenom det torde blifva
lättare för läsaren att finna reda på den
sak, om hvilken han önskar upplysning.

Ingen sökande

anmälde sig till en ledig
småskollärarinneplats i Arvika landsförsamling. Undra
på det, då platsen endast varit
ledig-annonserad i Post- och Inrikes tidningar,
som helt visst icke läses af en enda
småskollärarinna! Såväl i detta som
förra numret annonsera
småskollärarinnor och önska anställning.

Ytterligare 37 fel och oegentligheter

(utöfver de förut i denna tidning
omnämda eller i boken särskildt anmärkta
tryckfelen) har en lärare upptäckt vid
begagnandet ensamt under detta år af
den nya upplagan af »Läsebok för
folkskolan». Han har härå sändt oss en
lista. Bland de anmärkta olikheterna
må nämnas följande:

Sid. 148: i en del exemplar finnes en lång
mening, börjande med: »Från denna plats»; i
andra exemplar har samma mening delats i tre,
hvarvid ord måst tilläggas.

Sid. 158, radll,står i en del exemplar:
»jorden», i andra: »nejden».

Tryckfelens antal i de senare
afdelningarna synes vara ganska stort.
Ensamt på sid. 339 äro anmärkta sju
tryckfel. På sid. 408, första raden, står
i några exemplar: »samladez», i andra:
»samlade»,! andra åter: »samlade»; skall
vara: samlades.

Elfte allmänna
folkskolläraremötet i Göteborg kommer enligt bestyreisens
beslut sistlidne lördag att äga rum den 9,
10 och 11 instundande augusti.

Liksom vid föregående möten kommer
att anordnas en utställning, omfattande
dels skolmateriel och skolmöbler, dels
Skolhygieniska föremål. Lärjungearbeten
komma i särskild egenskap af sådana icke att
ingå i utställningen,, utan torde
modellserier och dylikt, som tjänar till
åskådliggörande af olika undervisningsmetoder,
komma att inordnas bland öfrig
undervisningsmateriel.

Anmälningar om för mötet afsedda
Öfverläggningsämnen, föredrag och
utställningsföremål skola vara inlämnade före den
l rnaj. Inbjudning utfärdas inom kort.

Bestyreisen har i likhet med den
närmast föregående fördelat sig på trenne
sektioner sålunda:

i den pedagogiska hafva ingått: d:r
Ambrosius, kyrkoherden Sandblad, rektor Nygren,
direktör Salomon, Öfverläraren Johansson och
folkskolläraren o Ohlander med folkskollärarne
Björklund och Åkesson samt folkskollärarinnan
Nanna Möller som suppleanter;

i den ekonomiska: grosshandlaren
Ahren-berg, skolföreståndaren Rodhe, folkskollärarne
Johnsson och Vikander samt lärarinnan Anna
Larsson med kamrer Henriksson,
seminarieföreståndaren Lindequist och lärarinnan
Matilda Dahlberg som suppleanter;

i afdelningen för anordnande af utställningen:
skolföreståndarinnan Eva Rodhe,
slöjdinspektören Hallen, folkskolläraren Magnusson och
folkskollärarinnan Alfrida Mally med
folkskollärarne Edgren och Malmborg samt
folkskollärarinnan Elina Nordgren som suppleanter.

Pedagogiska sällskapet inom
hufvudstaden höll sistlidne lördag sitt första
sammanträde för innevarande år.

Sedan revisionsberättelsen för det
förflutna året upplästs och af revisorerna
tillstyrkt ansvarsfrihet beviljats, företogs val
af styrelse. Med acklamation omvaldes
samtliga förutvarande styrelseledamöter med
undantag af professor L. M. Törngren, som
på grund af tjänsteåligganden undanbed!
sig återval. I hans ställe invaldes
professor C. Aurivillius. Styrelsen består
sålunda under innevarande år af rektor S.
Almquist (ordförande), fröknarna Lilly
Engström, Anna Sandström och Hanna
Andersson samt professor C. Aurivillius, d:r N.
O. F. Lagerstedt och folkskolläraren
Hjalmar Berg.

Rektor Almquist höll därefter ett
föredrag öfver De olika huvudriktningarna i
vår tids bildning’sarbete, för hvilket
redogörelse lämnas på annat ställe i dagens
nummer.

Efter föredragets slut intogs en
gemensam enkel supé.

Folkskollärareseminarierna.
Ne-dannämda seminarielärare hafva af k. m:t
förklarats berättigade att från och med
innevarande år åtnjuta lön i följande
lönegrader:

i femte lönegraden (3,500 kr.): adjunkten
David Ahnstrand i Växjö;

i fjärde lönegraden (3,000 kr.): adjunkterna
Anders Hellner i Kalmar, O. G. Palmlund och
Ida L. Svensson i Falun;

i tredje lönegraden (2,500 kr.): adjunkterna
G. O. Börjesson i Göteborg, A. V. Gunterberg
i Lund, P. J. M. Svensson i Kalmar och
Hedvig Ch. M. Sidner i Stockholm;

i andra lönegraden (2?000 kr.): adjunkten
S. F. G. Lundqvist i Linköping;

i andra lönegraden för rektor (4,000 kr.):
rektor Samuel Nygren i Göteborg.

- - De besvär, seminarieadjunkten J. F.
Björnståhl i Hernösand anfört öfver teol.
och ill. kand. J. G. Remmers utnämning
till ordinarie adjunkt vid Stockholms
folkskollärarinneseminarium, hafva den 20 sistl.
januari afgjorts af k. m:t, som ej funnit
skäl att göra ändring i det öfverklagade
beslutet.

Prejudikat rörande löneförhöjning
för klockare. Sölvesborgs städs- och
landsförsamlingar hafva gemensam klockare
och organist. Dennes lön reglerades den
5 september 1886 till 650 kr. Vid
gemensam kyrkostämma den 25 oktober 1891
beslöts att höja lönen för nuvarande
klockaren och organisten med 200 kr. Beslutet
fattades efter omröstning med 286
stadsröster mot 394 fyrkröster från
landsförsamlingen, motsvarande efter fastställd
röstgrund 166 stadsröster.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0082.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free