- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
85

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 7. (581.) 15 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 7

SVENSK LÅEARETIDNING.

85

Vikariatet

vid förenade klockare-, organist- och
folkskollärarebefattningen i S:t Ibb för innevarande år
sökes ofördröjligen hos undertecknad och
senast före den 25 dennes.
S:t Ibb den 8 februari 1893.

N. J. Ihrén.
Pastor och ordförande i skolrådet.

Extra ordinarie
lärarinnetjänsten vid Gånsta folkskola, Vårfrukyrka,
församling, är till ansökan ledig.
Löneförmånerna äro: 500 kronor årlig lön, fri bostad,
kofoder och vedbrand. Kompetenta sökande
äga att insända sina ansökningar före den 17
dennes till skolrådets ordförande under adress
Enköping.

Skolrådets ordförande.

En examinerad
folkskollärarinna erhåller förmånligt vikariat, om
anmälan göres med snaraste till folkskolläraren
Claes Jonson, adress Sund, Ydre.

En fast småskolebefattning

med 275 kronors årlig lön för 8 månaders
undervisningstid under året sökes hos skolrådet
i Renneslöf (Hallands län) inom den 20 mars
detta år. Befattningen får tillträdas genast.
Adress Renneslöf, Hallands län.

Ett vikariat

under fyra månader vid härvarande
fasta folkskola är ledigt att genast tillträdas
med lön efter lag och kan af examinerad
folkskollärare sökas hos skolrådet.

Husby-Rekarne och Hållsta i Södermanland
den 30 januari 1893. Gust. Åkerstein.
Kyrkoherde.

Läraretjänsten vid Sisselboda

folkskola i Viksta församling af Uppsala län
kungöres härmed ledig till ansökan för
lärarinnor inom sextio dagar ifrån den 3 februari.
Skollokalen och bostaden nybyggd. Lön efter
lag jämte planteringsland. Platsen får
tillträdas den l nästkommande juli, såvida valet till
dess blir lagståndet. Kompetent sökande
finnes icke på platsen. Ansökningar åtföljda af
vederbörliga betyg insändas till skolrådet
under adress Viksta. Önskligt är om den
sökande äfven kan styrka sig äga någon vana i
att spela kammarorgel, som finnes i skolan.

Viksta den 30 januari 1893.

(G. 11426) Skolrådet.

Vikariat.

Vid fasta folkskolan inom kyrkroten önskas
vikarie för vårterminen, som börjar den l mars,
mot åtnjutande af hela lönen enligt lag.

Ansökan med kompetenshandlingar insändes
ofördröjligen till undertecknad.
Godegård i februari 1893.

Kari Sundström.
Skolrådets ordförande.

Ny ansökningstid

till en ordinarie, fast folkskolläraretjänst vid
Mjällby folkskolor utgår den l mars d. å. -
Lön enligt lag. Ansökningarna torde
insändas till

Skolrådet i Mjällby.
Adr. Mjällby (Blek.)

Ett vikariat med full
minimilön vid fast folkskola i Foss församling är
ledigt att tillträda den l mars 1893 och bör
därför af manlig examinerad folkskollärare
ofördröjligen sökas hos skolrådet under adress
Foss, Kmstrum.

Examinerad folkskollärare

eller folkskollärarinna erhåller plats hos
undertecknad i skolan från den l nästa mars.
Ansökan jämte betyg sändas till J. N. E.
Ahlstrand, under adress Appuna, Väderstad.

Ordinarie läraretjänsten vid

Tengelsås fasta folkskola af Holmby
församling med lön efter Jag och nio månaders
årlig undervisning sökes hos skolrådet i
Holm-by inom sextio dagar efter första kungörandet
häraf i Post- och Inrikes tidningar.

Sökande vare beredd att på kallelse aflägga
undervisningsprof utan anspråk på
resekostnadsersättning. Platsen tillträdes den l
nästkommande juli.

Ansökningarna ingifvas till skolrådets
ordförande under nedanstående adress.

Gårdstånga pr Lund den 4 februari 1893.
And. Malmström.
Skolrådets ordförande.

Vikariat.

Vikariat under 20 veckor från och med den
20 februari vid folk- och småskolan å Löfsjön
är ledigt och sökes af examinerad lärare eller
lärarinna genast eller senast den 15 februari
hos undertecknad under adr. Holsåker. Lön
350 kr., bostad och vedbrand.

Floda af Kopparbergs län den 31 januari
1893. Skolrådets ordförande.

Vikariat.

En slöjdkunnig examinerad folkskollärare
kan nu genast erhålla vikarierande
lärarebefattning under vårterminen 1893, om anmälan
göres hos skolläraren G. Vinqvist, Öfre
Ullerud.

Biträdande lärare- (ej lärarinne-)

befattning vid folkskolan i Smedby kyrkoby,
Husby församling, Stora Kopparbergs län, med
lön efter 550 kr. pr läsår, fri bostad och
vedbrand, erhålles från den l instundande april,
om vederbörliga examens- och tjänstebetyg
insändas före den l mars under adress:

Skolrådets ordförande, Dala-Husby.

Vikariat.

För examinerad lärare eller lärarinna
finnes såsom vikarie plats i Hjo
landsförsamlings fasta folkskola under instundande
vårtermin (från l nästa mars). Reflekterande
härå behagade vända sig till undertecknad
med ansökan m. m.

Hjo den l februari 1893.

Olof Hedén.
Skolrådets ordförande.

Vikariebefattningen

vid Näshults folkskola under ledigheten sökes
hos skolrådet före den 25 innevarande februari
eller allra helst genast, emedan undervisningen
här börjar om möjligt i denna månad.
Vikarien erhåller hela lönen såväl i kontant som
natura. Platsen kommer att tillsättas med
ordinarie under första halfåret. Adress Näshult,
Jönköpings län.

Till Vidbo erfordras en
småskollärarinna för nu stundande vårtermin.
Lönen är 300 kr., vacker bostad samt fri
vedbrand. Ansökan sändes till undertecknad
under adress Vidbo, Mörby. Terminen börjar
den l mars d. å. L. E. Claesson.

Ordförande i skolrådet.

Ordinarie lärarebefattningen

vid en fast folkskola i Husby-Rekarne
kungöres härmed ledig att sökas af examinerad
folkskollärare hos skolrådet inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. Den årliga lönen (för 8 månaders
läsning) är 600 kr. utom bostad, bränsle och
kofodersersättning.

Husby-Rekarne och Hållsta den 30 januari
1893. Gust. Åkerstein.

Kyrkoherde.

Vikariat vid folkskola

fås nu genast, om anmälan jämte betyg ingår
till skolrådet i Brattfors, adr. Filipstad.

Obs.! Platsen blir i år tillsatt med ordinarie
lärare, och är därtill ingen förut bestämd.

DIVERSE.

Obs.!

Medlemmarna i Kalmar stifts sjuk- och
begrafningshjälpsförening böra före 15 mars
inbetala begrafningshjälp a 50 öre för 2
medlemmar, tillsammans med halfårsafgiften 4
kronor, A. F. Sjögren.

Svenska Juridiska byråns
aktiebolag,

Stockholm, Göteborg.

22 A. Vasagatan, 47 Södra Hamngatan,
bevakar mål och ärenden i domstolar och
andra ämbetsverk, inkasserar fordringar,
lämnar upplysningar m. m., allt omsorgsfullt och
billigt.

\

.\

L

Ännu finnes någon tillgång till

Kostnadsfri utdelning

till publika, för allmänheten fritt
tillgängliga boksamligar (men icke till enskilda
personer) af värdefulla, särskildt för
folkbibliotek afsedda böcker, så långt
tillgången medgifver, till ett sammanlagdt
bok-lådspris af 7 a 8 kronor, hvilka erhållas
endast mot paketlösen vid framkomsten,
om rekvisition med tydlig adress (helst

.närmaste järnvägsstation) jämte intyg från
prästerskapet eller kommunalordförande
insändes till bankkamrer S. O. Indebetou,
Nyköping. (G. 11869)

t

y

Pristäfling.

På grund af många framställda önskningar
att Månads-Revyns täflingstid skulle
utsträckas öfver den 25 februari, har jag härmed
äran tillkänn agi f va, att täflingsskrifterna
förvaras obrutna till täflingstidens utgång till och
med den 10 nästkommande mars. För att
deltaga i pristäflingen bör täflingsskriften alltså
vara lämnad till Månads-Revyns redaktion,
Stockholm, senast den 10 mars 1893.

Pristäflingen gäller som bekant att af de
elfva bokstäfver som tillsammans bilda ordet

MÅNADSREVYN

sammansätta ett så stort antal svenska ord som
möjligt.

Första priset är Ett tusen (1,000) kronor
kontant. Och de fem prenumeranter af
Månads-Revyn, som därnäst lyckats bilda största
antalet svenska ord af MÅNADSREVYN
erhålla hvardera ett pris af ett hundra (100)
kronor kontant.

Villkoren för att deltaga i denna
Månads-Revyns pristäfling offentliggöras utförligt i n:r
2 af Månads-Revyn, som utkommer den 18
februari. Prenumeration emottages å alla
postkontor, de större tidningskontoren i
Stockholm, samt Månads-Revyns expedition,
Akademigränd n:r 6, Stockholm, och kostar för
hela året 1893 en krona och tjugo ö>e,
inberäknadt hembäringsafgiften eller postarvodet.

Men denna täfling ägnar sig icke för alla.
Jag anhåller särskildt att få betona, att den
är lämplig endast för personer med en viss
bildning. För öfrigt är Månads-Revyn icke
hållen i den småborgerligt pjoltiga ton, som
slår an på mycket naiva och anspråkslösa
kvinnor, utan är skrifven uteslutande för de
mera bildade klasserna, i hvilkas kretsar den
läses af både damer och herrar.

Stockholm i februari 1893.

Johan Cronstedt.
Månads-Revyns redaktör och utgifvare.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0089.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free