- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
97

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 8. (582.) 22 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING-

97

Gust. Se ett meddelande i dagens nummer
från direktionen!

O. D. Ifall 1886 års årgång skall vara med,
är priset 22 kr., utan denna årgång 17 kr.

-m. Ej nödvändigt; beror på kyrkorådet.

O. 1) Intet minimum fastställdt. Se under
»Riksdagen» i detta nummer! 2) Nej, icke
därest skolrådet gifvit order om lof.

Agabus. 1) Profuppgifterna skola hämtas
hos ordföranden. Se folkskolestadgan § 19
mom. 4! 2) Om någon pröfvande erhåller
uppgifterna tidigare än ett dygn före profvet, blir
valet upphäfdt. Se prejudikat i denna tidning
nr 36 år 1892 l

Familjenotiser.

Födde.

Hilda och O. Thomssons dotter, Järna, 14
febr.

Vilhelmina och K. J. Lexells son. Lugnas,
10 febr.

Döde.

Klockaren och organisten i Lönsås Frans
Adolf Janzon, 10 febr., 64 år.

Hanna och V. E. Sahléns dotter Sigrid,
Odensvi, 19 febr., 4 år.

Lärarinnan Agda Teresia Petersson,
Elme-boda skolhus, 18 febr., 21 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Mariestad, kl.-, org.- o. kant.-tj., 60 d. fr.
20 febr., 1. 1,200 kr., adr. Mariestad.

Vid folkskolan.

Hållnäs, Upps., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., två förslagsrum, 60 d. fr. 14 febr., skoll.-l.
enl. L, kl. o. org.-l. 400 kr., adr. Leufsta bruk.
(Se annonsen i n:r 7!)

Södra Vi, Halsjöbo, Kalm, 60 d. fr. 14 febr.,
1. enl. L, adr. Södra Vi.

Lommeland, Gtbg, 60 d. fr. U febr., adr.
Näsinge.

Värmdö, Sthm, tre tj., 60 d. fr. 15 febr.,
adr. Värmdö.

Fläekebo, Vstm., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 16 febr., skoll.-l. enl. L,
kl.-o. org.-l. 462 kr., adr. Fläekebo.

Varnum, lärarinna, 60 d. fr. 17 febr., 1. enl.
L, adr. Kristinehamn. (Se annonsen!)

Ekeby, Upps., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 17 febr., skoll.-l. enl. L,
kl.-o. org.-l. 450 kr., adr. Gimo.

Gäfle, två läraretj., före 30 april, 1. 1,500
kr., adr. Gäfle.

Ljusnarsberg, Bångbro, Öreb., 60 d. fr. 18
febr., 1. enl. L, adr. Kopparberg. (Se annonsen !)

Gunnarskog, Vrml., flytt., före 23 april, 1.
enl. 1., adr. Gunnarskog.

Vikariat m. m.

Kolleberga, Kron., adr. Orrefors. (Se
annonsen!)

Hällestad, Båtstorp, Östg., genast, adr.
Hällestad. (Se annonsen!)

Orsa, Kallmora, Kpbg, genast, adr. Orsa.
(Se annonsen!)

Axberg, Käfvesta, Öreb., före 28 febr., adr.
Hofsta. (Se annonsen!)

Ed, Segmon, VrmL, adr. Segmon. (Se
annonsen!)

Vid mindre skola.

Torpa, Östg., två lärarinnetj., före l mars,
adr. Ramfall. (Se annonsen!)

Huddinge, Balingsta, Sthm, vik.
lärarinnetj., genast, adr. Elfsjö. (Se annonsen!)

Edebo, Norrtorp, Sthm, vik. lärarinnetj.,
fore l mars, adr. Edebo. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Bro, VrmL, lärarinna, flytt., genast, adr.
Seffle. (Se annonsen!)

Vårdinge, Skarlunda, Sthm, lärarinna, före
l mars, adr. Mölnbo. (Se annonsen!)

Löt, Upps., vik. lärarinnetj., före 15 mars,
adr. Veckholm. (Se annonsen!)

Munsö, Sthm, vik. lärarinnetj., adr. Ekerö.
(Se annonsen!)

SAMMANTRÄDEN.

Nyköpingskretsens
lärareförening håller sitt vintermöte i gosskolans
i Nyköping lokal lördagen den 4 mars kl. 9
f. m.

Program:

Föredrag: »Hygieniska ströftåg», fr. Emilie
Nyberg.

Undervisning: »En gymnastisk dagöfning
jämte upplysande förklaringar», kaptenen
friherre A. Falkenberg.

Diskussion: Kvarstående frågor från
föregående möte.

Nyköping den 19 februari 1893.

Ordföranden.

TJÄNSTSÖKANDE""

En småskollärarinna

med goda betyg önskar plats genast, helst i
stad. Hon har tjänstgjort som vikarierande
lärarinna i trenne månader under ordinarie
lärarinnas sjukdom och medför därifrån
mycket goda vitsord. Anvisning genom Svensk
Läraretidnings byrå, Stockholm.

LEDIGA TJÄNSTER.

(Post- o. Inrikes tidn. 3 ggr.)

Ordinarie lärarebefattningen

vid Bångbro fasta folkskola inom
Ljusnarsbergs församling sökes hos skolrådet inom 60
dagar efter första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar. Lön enligt Jag.

Ljusnarsberg, adr. Kopparberg, den 14
feb-ruari 1893. Skolrådets ordförande.

Lediga lärarinnesysslan

vid flyttande småskolan i Västbro-Brosäter, Bro
församling, Värmland, med 300 kr. årlig lön
och 3 månaders ömsesidig rättighet till
uppsägning, sökes ofördröjligen under
nedanstående adress. Platsen tillträdes nästa l mars.
By & Seffle.____________Skolrådet.

Vikariat

erhålles från den l mars tills vidare i
Seg-mons fasta folkskola med 25 kr. pr månad
och fritt vivre. Troligen antages förste,
kompetente sökande.
Segmon den 20 februari 1893.

Vilhelm Lager.
Folkskollärare.

Examinerad vikarie,

folkskollärare eller lärarinna, antages för högre
afdelningen af folkskolan i Mörrum under
vårterminen till midsommar. H. Vihlborg.

Obs.!

I folkskola önskas en biträdande lärarinna.
Arbetstid blir 3 och 4 timmar dagligen. Svar
jämte löneanspråk lämnas till Lärarinna,
By-valla.

Tillkännagifvande.

Den förfrågningsbyrå för lediga lärareplatser,
som af undertecknad upprättats, kommer fr.
o. m. den l nästa mars att öfverlåtas på
folkskolläraren Algot Hedenlund i Örebro.

Ranten den 18 februari 1893.

K. J. Bohlin.

Hänvisande till ofvanstående, innesluter jag
mig i mina ärade kamraters förtroende.

Örebro den 18 februari 1893.
_________________Algot Hedenlund.

Förfrågningsbyrån i Örebro

meddelar utförliga, tillförlitliga upplysningar
om de flesta i skoltidningarna från den l
februari 1893 ledig förklarade tjänster vid kyrka,
folk- och småskola mot l kr. för hvarje
särskild beskrifning. Beskrifningarna omfatta:
platsens art, läge, löneförmåner, alla tänkbara
biförtjänster, lefnadsomkostnader, samhällets
och förmäns förhållande, möjligen vikarierandes
relation m. m.

Plats såsom vikarie vid mindre
folkskolan i Norrtorp

inom denna församling är af en tillfällighet
ledig att genast tillträda.

Lönen är, förutom husrum och vedbrand,
350 kronor för 8 månaders läsning om året.

Kompetenta kvinnliga sökande torde insända
sina ansökningshandlingar senast inom fjorton
dagar härefter till undertecknad.

Edebo i Stockholms län den 16 februari 1893.

A. R. Beronius.
Kyrkoherde och skolrådsordförande.

Vikariat

vid folkskolan i Kallmora är ledigt från den
l mars tills vidare. Lön 600 kr. m. m. för år.
Årlig lästid f. n. 26 veckor. Sökande torde
skyndsammast anmäla sig hos

Skolrådet.
Adr. Orsa.

Godt vikariat.

I Munsö småskola vid kyrkan erhåller
examinerad lärarinna plats såsom vikarie för
vårterminen. Lön efter 350 kr. pr år jämte
möblerad bostad, bestående af rum och kök.
Terminen börjar den l mars. Svar till läraren
A. Vernborg, Munsö, Ekerö._______________

Lärarinna

vid flyttande mindre folkskolan i Länna
skärgård af Stockholms län sökes. Lön 325 kr.
jämte rum och ved. Ansökningshandlingar
insändas med första till skolrådet, adress

Länna och Bergshamra.

Vikarierande lärarinna eller

lärare vid Helleberga folkskola önskas
snarast möjligt. Sökande hänvände sig till v.
ordföranden, adr. Orrefors, Kronobergs län.

Vikariat i fast folkskola

vid Båtstorp med arvode af 60 kronor pr
månad jämte fri bostad sökes genast hos
skolrådet i Hällestad af Östergötlands län.

Folkskolläraretjänsten

i Ulfsta fasta folkskola sökes hos skolrådet i
Ockelbo af examinerad lärare eller lärarinna
inom sextio dagar efter ledighetens första
kungörande i Post- och Inrikes tidningar. Lön
enligt lag. Bostad om 3 rum och kök i
ny-byggdt skolhus.
Ockelbo den 18 februari 1893.

Skolrådet.
Adress Ockelbo.

Fördelaktigt vikariat.

I mindre folkskolan vid Balingsta i
Huddinge församling finnes plats ledig för
kompetent lärarinna från den 15 mars till och med
den l juni. Lön efter 400 pr år. Fri ved.
Två möblerade rum med kök. Piano finnes.
Ansökan jämte betyg sändas fortast möjligt till
pastor L. Anderson i Brännkyrka, adress
Elfsjö.________________________________

Vikariat

i Timanshytte folkskola i Nora
landsförsamling kan af kompetent person erhållas nu
genast. Ringa barnantal, treflig lokal med orgel
finnes. Uppgift på löneanspråk sändes till
folkskolläraren P. Persson, Timansberg.

Vikarie

sökes, som uppehåller småskollärarinnetjänsten,
hvartill hör undervisning i kvinnlig slöjd, i
Löt (postadress Veckholm) från 15 april till l
juli, till hvilken tid platsen skall med
ordinarie innehafvare besättas. Lön 90 kronor i ett
för allt samt bostad. Ansökningar sändas före
15 mars. Per Pehrsson.

Skolrådsordförande.

Examinerad folkskollärare

eller folkskollärarinna erhåller genast plats
hos undertecknad i skolan. Ansökan jämte
betyg sändes till J. N. E. Ahlstrand,
under adress Appuna, Väderstad.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0101.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free