- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
105

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9. (583.) 1 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

r

N* 9

SVENSK LÄRAKETIDMNG.

105

vore träffad därom, att »hvarje Skolrote
skulle ansvara för åstadkommande af
tjänliga skolhusbyggnader». I följd däraf hade
ock fem skolrotar på egen bekostnad
uppfört skolhus.

Länsstyrelsen ansåg, att det ej blifvit
visadt, att öfverenskommelse träffats om
utgörande af kostnaderna på annat sätt
än folkskolestadgan föreskrefve, i följd
hvaraf skolrådets ansökan afslogs.

Kammarkollegium åter menade, att
»öfverenskommelse måste anses hafva blifvit
träffad därom, att församlingens skolrotar
skulle själfva uppföra sina skolhus», hvadan
de fyra skolrotarna förklarades skyldiga att
i hvad på dem ankom me fullgöra
öfver-enskommelsen.

K. m:t slutligen fann den 3 sistl.
februari skäligt att, med upphäfvande af
kam-markollegii utslag, fastställa länsstyrelsens
beslut.

Statsbidraget för
slöjdundervisningen. Skolrådet i Öster-Löfsta
församling, Uppsala län, sökte att för
uppehållande af undervisning i slöjd för gossar
under tre månader af år 1892 vid en af
församlingens skolor utbekomma statsbidrag
med 28 kr. 12 öre. Länsstyrelsen afslog
denna ansökan på den grund, att
undervisningen ej omfattat föreskrifna åtta
månader af året.

Sedan skolrådet häröfver besvärat sig
under framhållande, att anledningen
därtill, att ifrågavarande slöjdundervisning
meddelats endast tre månader af året,
varit den, att lämplig slöjdlokal icke kunnat
erhållas [förr än vid höstterminens början,
har k. m:t, med afseende på hvad i målet
förekommit, medgifvit, att bidrag till
ifrågavarande slöjdundervisning må utgå med
så stort belopp, som, efter beräkning af
75 kronor för en undervisningstid af åtta
månader för år, motsvarar den tid,
hvarunder slöjdundervisning i skolan under år
1892 pågått, i följd hvaraf länsstyrelsen
äger att taga ärendet under förnyad
handläggning.

Uppskof med tillsättning1 af
ordinarie folkskolläraretjänst. Efter det
innehafvaren af förenade folkskollärare-,
klockare- och organisttjänsterna i Umeå
stadsförsamling i april månad förra året
aflidit samt fråga uppstått att skilja
folkskolläraretjänsten från klockare- och
organistbefattningarna, beslöt församlingen å
kyrkostämma den 15 därpå följande maj,
- enär ifrågavarande tjänster icke utan
olägenhet vidare kunde vara förenade, men
klockare- och organisttjänsterna vore allt
för lågt aflönade för att dugliga sökande
till dera skulle kunna påräknas, därest
desamma icke med annan tjänst kunde
förenas - att uppskjuta afgörandet af den
väckta frågan, till dess lediga
musiklärarebefattningen vid högre allmänna läroverket
i staden blifvit tillsatt, samt sig visat,
huruvida klockare- och
organistbefattningarna kunde blifva med sistberörda tjänst
förenade.

Enär ett så långt dröjsmål med
tillsättande af folkskolläraretjänsten med ordi-

narie innehafvare möjligen kunde komma
i strid med bestämmelserna i § l mom. 3
af gällande folkskolestadga, har
församlingen anhållit hos k. m:t om tillstånd att
utan hinder af nyssberörda bestämmelser
få under innevarande läsår uppehålla den
ordinarie lärarebefattningen vid
ofvanbe-rörda folkskola medelst vikarie. Då,
enligt hvad af handlingarna framginge,
församlingen haft giltiga skäl att en kortare
tid uppskjuta tillsättandet af ifrågavarande
läraretjänst, förklarade domkapitlet sig anse
tillstånd till det sökta uppskofvet icke vara
erforderligt. K. m:t har den 3 februari
funnit den gjorda framställningen icke
föranleda vidare yttrande.

Pension för å utrikes ort boende.

Folkskolläraren Gustaf Elfströms änka
Sara Amanda Elfström har hos k. m:t
anhållit att hon, som jämte tre makarnas
barn ämnade utflytta till Nordamerikas
Förenta stater, måtte, oaktadt
utflyttningen, få uppbära den henne och barnen
tillagda pension från folkskollärarnes
änke-och pupillkassa.

I öfverensstämmelse med hvad
direktionen tillstyrkt har k. m:t medgifvit,, att
änkan Elfström må, utan hinder af den
tilltänkta bosättningen å utrikes ort, för
sig och barnen åtnjuta den ifrågavarande
pensionen under villkor, att de
förhållanden, som enligt det för folkskollärarnes
änke- och pupillkassa gällande reglemente
böra för pensions utbekommande styrkas
genom behörigt prästbevis, skola, under
den tid sökanden kommer att bo å utrikes
ort, för henne och barnen intygas genom
af svensk konsul till riktigheten vitsordad
attest, utfärdad af präst inom det
religionssamfund sökanden tillhör.

Ifrågasatt återförening af
klockaretjänst. Hos domkapitlet i Lund
hade åtskilliga medlemmar af Visseltofta
och Verums församlingar anhållit om
åläggande för kyrkoherden i församlingarna
H. Hainer att, innan ett för
återbesättande af lediga klockaretjänsten i Verums
församling upprättadt förslag vunne laga
kraft, utlysa och hålla för församlingarna
gemensam kyrkostämma för att besluta,
att om klockaren i Visseltofta C. E.
Carleman, hvilken vore sökande till
klockaretjänsten i Verum, blefve utsedd till
innehafvare af denna tjänst, klockaretjänsten
i båda församlingarna skulle - utan
hinder däraf, att den tidigare med nådigt
tillstånd blifvit delad - anses för framtiden
återförenad. Men har domkapitlet, då
Carleman icke ens blifvit på det upprättade
förslaget uppförd, genom beslut den 22
februari förklarat sig icke kunna fästa
afseende vid den gjorda ansökningen.

Folkskollärareseminarierna.
Förutom den löneförbättring, som genom k.
brefvet den 15 juni 1892 tillerkänts
musiklärare och gymnastiklärare vid rikets
folkskollärareseminarier (100 kr. för de
förra och 62 kr. och 50 öre för de
senare), har k. m:t medgifvit ytterligare löne-

tillägg för dessa lärare med följande
belopp för innevarande år, nämligen:

musiklärarne vid seminarierna i Stockholm,
Uppsala, Göteborg, Falun och Hernösand
hvardera 200 kr. samt i Linköping och Kalmar
hvardera 100 kr.;

gymnastiklärarne vid seminarierna i
Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Kalmar,
Hernösand och Umeå hvardera 200 kr. samt i
Linköping, Falun, Växjö, Kalmar och Karlstad
hvardera 100 kr.

Berättelse om Växjö stifts tolfte
folkskolläraremöte i Jönköping den
9-11 augusti 1892 har i dagarna
utkommit från trycket. Berättelsen är
redigerad af mötets sekreterare, folkskolläraren
Viktor Hamnér, och distribueras från H.
Halls bok try eker i ak tiebolag till ett pris af
l kr.

På 144 stora oktavsidor lämnar
berättelsen en särdeles fullständig redogörelse
för mötets förberedelser, förhandlingarna
(de olika talarne hafva själfva granskat
referaten af sina anföranden), utflykter och
samkväm, förteckning på vid mötet
utställd åskådningsmateriel m. m.

För deltagarne i mötet bör berättelsen
blifva ett angenämt minne, och de lärare,
lärarinnor och skolvänner, som ej själfva
närvoro, torde genom berättelsen kunna
få en ganska fyllig bild af detta i allo
intressanta skolmöte.

Tjänsters tillsättning.

Förslag". Till läraretjänsten vid Skarpeds
folkskola, Sunne, Vrml.: 1) Joh. Engström i
Lerbäck, 2) vik, på platsen J. G. Sundell, 3)
F. Johansson i Hammarö.

- Till läraretjänsten vid Agerups folkskola,
Bläniarp, Mim.: 1) vik. påo platsen P.
Vallberg, 2) O. Håkansson i Åsmåsa, 3) A, J.
Dalgren i Bjuf.

- Till en lärarinnetjänst vid Bofors
folkskola, Karlskoga, Öreb.: 1) Hilda Erika Hultin
därstädes, 2) Maria Berntson i Norrköping, 3)
Emy Agnes Maria Rohloff i Kroppa.

Valde. Till klockare i Hofförsamlingen,
Stockholm: kantorn John Lofven därstädes.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Norrtälje: J. A. Bergqvist i St. Kil, Vrml.,
med 1,853 röster. (O. E. Brostedt i Kärna
fick 139 röster.)

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Hedesunda, Gflb.: A. Skogh därstädes.

- Till folkskollärare i Motala: G. A.
Andersson i Gamleby.

- Till folkskollärarinna i Ockelbo, Gflb.:
Anna Andersson i Bollnäs.

- Till andre lärare vid Frimurarebarnhusets
skola å Kristineberg, Sthm: Olof Andrén i
Transtrand (i fjor utexaminerad från Uppsala
seminarium).

- Till biträdande lärarinna vid Gårdsjö
folkskola, Lerbäck, Öreb.: Hedvig Mellin från
Västergötland.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Skog, Gflb.: Maria Israeli i Hosjö och Maria
Kastman i Segerstad.

- Till småskollärarinna i Skog, Gflb.: Maria
Viktorin i Uddevalla.

- Till småskollärarinna i Ö. S/em/cefa/, Östg:
Maria Nilsson i Loftahammar.

- Till småskollärarinna i Voxtorp, Hall:
Augusta Göthberg i Byarum.

- Till småskollärarinna i Husby-Oppunda,
Södm.: Maria Holmberg i Malmköping.

- Till småskollärarinna i Asenhöga, Jönk.:
Emilia Berglund.

- Till småskollärarinna i Hjårpås, Skbg:
Lydia Johansson i Kinne-Klefva.

- Till småskollärarinna i Norra Sandsjö,
Jönk.: Anna Lindqvist därstädes.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0109.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free