- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
108

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9. (583.) 1 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

108

SVENSK LÄRAKETIDMNG.

N:r 9

Vi antaga, att om kursdeltagarna å Nääs
göra framställning om rätt att få deltaga
i Göteborgsmötet, sådana anordningar skola
vidtagas, att denna önskan kan uppfyllas.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med af sändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

C. P. S-d. Att vinna inträde i S. A. F. är
mycket enkelt. Man inskickar årsafgifterna
ä 50 öre pr medlem till kassaförvaltaren i
Sveriges allmänna folkskollärareförening, adr.
Stockholm, och därmed är kretsen införlifvad
i S. A. F. Stadgar, blankett till
medlemsförteckning m. m. erhållas kostnadsfritt.
Välkomna !

K. E. N. 1) Ja. 2) Ja, ifall sådant å orten
räknas till »vanliga tider*. 3) Omöjligt att
säga. I händelse af tvist får länsstyrelsen
afgöra saken.

J. G. H. Nästa gång kungörelse rörande
statsbidrag för arbetareföreläsningar utfärdas,
skall denna återgifvas i tidningen. För i år
är statsanslaget redan fördeladt såsom synes
af n:r 6.

Ale. 1) »I skolhusets närhet», heter det i
prejudikatet, infördt i denna tidning n:r 27 år
1889. 2) Ja, om tjänsten varit i laga ordning
annonserad.

Lärare. Enär läseboken utgör bilaga till ett
kommittébetänkande, borde hvem som helst
hafva rätt att utgifva den från trycket. En
bokförläggare lär emellertid på därom gjord
förfrågan i folkskolebyrån hafva fått det svar,
att åtal skulle följa, ifall han af tryckte boken.

O. D. 1) Nej. 2) Ni bör, ifall skolrådet
fordrar det. 3) Intet stadgande.

Lind. 1) Ej rättighet. 2) Uppsägningstiden
måste respekteras. På det senare stället får
väl anställas vikarie.

-qv-. 1) och 2) Beror på, huru vidsträckt
fullmakt han själf erhållit. 3) Nej.

G. E. 1) Lönen för vikarie utgår efter
öfverenskommelse. 2) Han tillträder platsen som
ordinarie men tjänstgör ej de första 14
dagarna.

A. Hdn. 1) Nej. Se ett utslag i denna
tidning n:r 7! 2) Icke förrän efter den 24 januari
1894. 3) Afgöres troligen ej förrän nästa år.

Volkslehrer. 1) Nej. (-»Minst 180 timmar»,
heter det.) 2) Icke för föräldramöten o. d.
mindre väsentliga saker.

Gösta. 1) För lärare gälla i detta
hänseende samma bestämmelser som för andra. 2)
Beror på den för stiftet utfärdade
klockarestadgan.

A–––-9- 1) Härom ännu intet bestämdt.

Troligtvis ej, 2) Antagligen.

A. E. 1) Har församlingen utan alla villkor
höjt lönen till 700 kr., måste naturligtvis
äfven skolrådet utbetala nämda belopp, oafsedt
statsbidragets storlek. 2) Härom våga vi ej
yttra oss.

Oviss. Folkskolestadgan bestämmer
uttryckligen, att skollärare, som innehar förenad
tjänst, i första rummet skall ägna sin tid åt
skollärarekallet. Om så är nödigt, måste
biträde anskaffas att uträtta till
klockarebefattningen hörande göromål. (Se
folkskolestadgan § 27!) Skulle - trots denna bestämmelse
- skolrådet ändock bevilja lof från
skolarbetet, för att Ni skall kunna sköta klockaretjänsten,
är gifvet, att skolrådet kan fordra, att dessa
dagar »läsas igen».

Familjenotiser.

Födde.

Emma och Oskar Anderssons son, Kallmar,
Bälsta, 23 febr.

Anna och Karl Nybergs dotter, Måshults
skolhus, 19 febr.

Karolina och E. Åhlströms dotter, Nösslinge
skolhus, 24 febr.

Död.

Eleonora och P. Thorsells son Emil,
Törnåkra skolhus, Jämjö., 22 febr., 6 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Barkåkra, skoll.- o. org.-tj. jämte därmed
f ören. kl.-tj. i Barkåkra och Rebbelberga, 60
d. fr. 21 febr., skoll.-l. enl. L, org.-l. 100 kr.,
kl.-L sex tunnor spannmål, adr. Engelholm.

Flakeberg, Skbg, skoll.-, kl.- o. kant.-tj.,
60 d. fr. 25 febr., skoll.-l. enl. 1. kl.- o. kant.-l.
80 kr., adr. Grästorp.

Vid folkskolan.

Ockelbo, Ulfsta, Gflb., 60 d. fr. 21 febr., 1.
enl. 1., adr. Ockelbo. (Se annonsen i n-.r 8!)

Slättåkra, Hall., flytt., framd. fören. m.
kl.^ o. org.-tj., 60 d. fr. 23 febr., skoll.-l. enl.
L, kl.- o. org.-l. 200 kr. m. m., adr. Slättåkra.

Norrbo, Hålsjö, Gflb., 60 d. fr. 25 febr., 1.
enl. L, adr. Bjuråker. (Se annonsen!)

Skön, Skönvik, 60 d. fr. 27 febr., 1. 1,200
kr. m. m., adr. Sundsvall.

Vikariat m. m.

Torrskog, Älfsb., genast, adr. Torrskog. (Se
annonsen!) ,

Sund, Östg., lärarinna, genast, adr. Ydre.
(Se annonsen!)

Njurunda, Stockvik, e. o. läraretj., före 15
mars, adr. Sundsvall. (Se annonsen!)

Vårfrukyrka, Gånsta, lärarinna, genast,
adr. Enköping. (Se annonsen!)

Kulla, Upps., genast, adr. Hjälstaby. (Se
annonsen!)

Kristinehamn, genast, adr. Kristinehamn.
(Se annonsen!)

Ludgo, Södm., bitr. tj., före l april, adr.
Ludgo. (Se annonsen!)

Jämshög, Gränum, Blek., bitr. lärarinnetj.,
före 2 april, adr. Jämshög. (Se annonsen!)

Gullholmen, Gtbg, genast, adr. Gullholmen.
(Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Grangärde, Kpbg, flytt., genast, adr.
Grangärde. (Se annonsen!)

Bjuråker, Gflb.. lärarinna, flytt., före 15
april, adr. Bjuråker. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Tjörnarp, Krist., lärarinna, före l april,
adr. Sösdala. (Se annonsen !)

V. Vingåker, Södm., vik., adr. Vingåker.
(Se annonsen !)

ANNONSER.

SAMMANTRÄDEN.
Inbjudning.

Enligt beslut af Svenska Folkskolans
Vänners förvaltningsutskott kommer att i
Göteborg, före det elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet, anordnas ett allmänt
möte för föreningen Svenska Folkskolans
Vänner.

Och få undertecknade, som erhållit i
uppdrag att anordna detta möte, härmed
vördsamt inbjuda medlemmarna af nämda
förening äfvensom folkbildningens öfriga
målsmän och vänner till deltagande i
mötet, som kommer att hållas den 7 och 8
augusti.

Förslag till Öfverläggningsämnen och
anmälningar om hållande af föredrag böra
före den 15 maj vara insända till
folkskolläraren K. Åkesson, Skolgatan 17,
Göteborg.

Fullständigt program kommer framdeles
att offentliggöras.

Göteborg den 25 februari 1893.

Nils Sandblad.

Kyrkoherde.

B. C. Rodhe. K. Åkesson.

Skolföreståndare. Folkskollärare.

Halmstadstraktens
skolförening sammanträder i Halmstads folkskola
lördagen den 4 mars kl. ’/210 f. m., hvarvid
bl. a. förekommer följande:

1. Huru bör undervisningen om de
rusgifvande ämnenas natur och verkningar
meddelas i folkskolan? (Inledes genom lektion i ämnet.)

2. Hufvudräkningen i folkskolan. (Inledes
af H. Andersson, Stenstorp.)

3. Kommitterades utlåtande om
lärarebibliotek för kretsen.

4. Bör undervisning i främmande språk
meddelas vid våra folkskoleseminarier, och om
så är, hvilket språk anses vara det mest
lämpliga? (Inledes af J. G. Hsellström.)

5. Föredrag af A. Salander, Räfvinge.

Styrelsen.

NyJieter, som beröra
skolvärlden, mottagas med
tacksamhet från alla
delar af riket. Meddelare böra B alltid
för redaktionen uppgifva namn och
adress, hvilka dock under inga
omständigheter yppas. Skrif kort och
rakt på sak, skrif genast, då något
händt, och skrif ofta! Meddela
framför allt genast alla utnämningar vid
folk- och småskolan! Skrif namnen
tydligt! Begagna gärna brefkort!

~EDIGA TJÄNSTER.

En examinerad folkskollära-

rinna erhåller nu genast förmånligt vikariat
i det vackra Ydre, om anmälan göres hos
folkskolläraren Claes Jonson, adr. Sund, Ydre.
Skolan fast med 21 barn dagligen.

E. o. lärarebefattningen

vid fasta folkskolan å Stockviks sågverk inom
Njurunda skoldistrikt af Västernorrlands län
är ledig att tillträdas nu genast. Småskola
som underlag finnes. Lönen utgår enligt lag,
125 kronor i stället för kofoder samt husrum
och vedbrand. Kompetente sökande hafva att
hos skolrådet i nämda distrikt inlämna sina
ansökningshandlingar senast den 15 mars
innevarande år under nedanstående adress. Tre
månaders ömsesidig uppsägningstid.

Njurunda, Sundsvall, den 20 februari 1893.

E. J. Nordling.
Skolrådets ordförande.

Såsom vikarius vid Kulla fasta

folkskola denna läsetermin önskas med
första möjliga en examinerad lärare eller
lärarinna. Lönevillkoren efter öfverenskommelse.
Svar härpå torde sändas till pastorsämbetet i
Hjälstaholm, adress Hjälstaby. _____

Extra lärarinnetjänsten

vid Gånsta fasta folkskola i Vårfrukyrka,
Uppsala stift, är till ansökan ledig. Lönen är
femhundra (500) kr. pr år. kofoder, vedbrand
och fri bostad. Kompetenta sökande, som
äfven böra styrka sin undervisningsskicklighet i
slöjd, böra snarast möjligt anmäla sig hos
skolrådets ordförande under adress Enköping.
Vårfmkyrka, Enköping, den 24 februari 1893.
Skolrådets ordförande.

Vikariat

vid Kristinehamns folkskola att tillträdas
genast erhålles af examinerad lärare.
Reflekterande ingifve genast sina
ansökningshandlingar jämte tillkännagifvande om
aflönings-anspråken pr månad.

Kristinehamn den 21 februari 1893.
(G. 12383)_______________J. L. Nyrén.

Vikarie i småskola

önskas från 15 nästkommande mars under en
månad eller längre tid af vårterminen.
Be-tygsafskrift samt löneanspråk utom fritt vivre
insändas till läraren Gust. Flodmark.

Adress: Vingåker.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0112.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free