- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
115

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 10. (584.) 8 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

SVENSK lAliARETIDNING.

1.15

På ett enkelt och i hög grad åskådligt
sätt redogör författarinnan till en början
för födoämnenas sammansättning,
kännetecken på godt kött och hvad man bör
iakttaga vid uppköp häraf samt vid
uppköp af fisk; köttets och fiskens kokning
och stekning, kokning af växtämnen samt
té och kaffe, bakning och förvaring af
näringsmedel. Därefter framhålles, huru
köket bör vara anordnadt och kokkärlen
skötas. Så lämnas en praktisk anvisning,
huru man skall reda sig i brist på
egentliga målkärl. Det är nämligen uträknadt,
huru många kaffekoppar, mat- och
teskedar det eller det målkärlet motsvarar.
Vidare lämnas formulär för
hushållsberäkning samt tabelluppgift på de allmännaste
födoämnenas pris. Slutligen påpekas
genom åskådliga tabeller smältbarheten hos
födoämnena samt deras kemiska
sammansättning. De goda och omväxlande
matsedlarna förtjäna särskildt framhållas.

Arbetet utmärker sig för en
genomgående åskådlighet. Man märker i hvarje
rad den erfarna lärarinnan. Också lär allt
först pröfvats i skolan, innan det
nedskrifvits. Till följd af dessa förtjänster är
boken särdeles praktisk och lätt att fästa i
minnet.

Måtte den dag icke vara allt för
aflägsen, då hvarje folkskoleflicka skall vara
skyldig att hafva inhämtat denna lilla goda
hushållslära för erhållande af afgångsbetyg
ur skolan. Boken förtjänar i sanning att
blifva en hushållskatekes för våra svenska
hem. Rätt efterlefd skall den bidraga till
hela nationens välstånd.

Bokens utstyrsel är, trots det låga
priset, särdeles god. X.

Tal och föredrag af A. O. Stenkula.
Malmö, Envall & Kull. Pris 50 öre. -
Detta lilla häfte innehåller först »Ett
400-årigt minne», däri författaren på ett lifligt
och målande sätt upprullar några taflor ur
Kolumbus’ lif, denne dristige och
storslagne ande, till hvilken vi med vördnad
och beundran skåda upp såsom till en af
världshistoriens yppersta hjältar. - Den
andra afdelningen i häftet utgör ett
föredrag, hållet vid Lunds stifts
folkskolläraremöte i Malmö förra sommaren. Här
utvecklar författaren på ett mästerligt sätt
ett af de förnämsta villkoren för
erhållande af en fullgod frukt af
undervis-ningsarbetet, nämligen glädje i skolan.
Författaren gifver här många värdefulla
vinkar, huru man skall göra
undervisningen angenäm och rik på glädje. Detta
föredrag anbefalles därför på det varmaste
till en hvar, som fått sig anförtrodt att
uppfostra de små. - Slutligen innehåller
häftet ett tal, hållet på Karl XII:s
dödsdag, hvari författaren ägnar en stunds
uppmärksamhet åt den man, som blef
verktyget för vårt lands fall från maktens
och ärans tinnar.

Sifferekvationer af första graden med en
eller flera obekanta jämte problem af L.
T. Larsson, seminarieadjunkt, och N.
Lundahl, folkskollärare. Lund, Gollin &
Zic-kerman. Pris 50 öre. - Den ledighet
och säkerhet hvarmed i det praktiska lif-

vet förekommande räkneuppgifter lösas
genom användande af ekvationen, är allt för
påtaglig för att icke mana hvarje
räkne-lärare att i så stor utsträckning som
möjligt begagna densamma. Den har bland
annat det företrädet framför hvarje annan
s. k. »uppställningsmetod» med eller utan
»uppställningsstreck», att den allt igenom
endast är en ren tillämpning af de
enklaste räknelagar, hvarigenom dess
användning blir ett ideligt öfvande uti att tänka
klart och följdriktigt. Tankegången
kommer aldrig att skymmas af några
konstgrepp i afseende på storheternas
anordning »öfver» eller »under» hvarandra, och
minnet behöfver icke belastas med en hop
formler, som vid första lämpliga tillfälle
glömmas. Den tid borde väl nu snart
vara förbi, då lärdomen med en förnäm
axelryckning såg ned på »Sifferekvationer»,
förmenande att för användandet af denna
fordrades en grundlig kunskap i algebra.
Genom det föreliggande häftet har, kan
man säga, denna del af den matematiska
vetenskapen blifvit populariserad, hvarmed
dock ej är sagdt, att icke äfven andra
förut på detta område gjort ganska
lyckade om ej så omfångsrika försök. Boken
utgör framför allt en exempelsamling
(antalet exempel är 475) och genorn denna
sker kunskapsinhämtandet. Reglerna, till
antalet så få som möjligt, framgå såsom
resultat af den åskådning, hvilken genom
exemplen blifvit förmedlad.

Sif. 0. Kellins »Räknenötter» hafva
blifvit öfversatta till danska språket och
utgifna på Pios bokhandels förlag i
Köpenhamn. Den danske bearbetaren är
skolinspektören J. I. Kirkegaard i Viborg.
»Regnenödderne» äro införda i flera
danska skolor och hafva både af lärarne och
skolpressen mottagits med mycken
välvilja och blifvit af dem fördelaktigt
rekommenderade.

Nytt i bokhandeln.

Barnens första geografi af Anna Whitlock.
Sthm, G. E* Fritzes k. hofbokh. Inb. 75 öre.

Skrifkonstens historia och utveckling från
äldsta till senaste tid, hvarvid särskildt
afseende fästs på vårt nuvarande alfabet. Utdrag
från olika forskare och författare af Otto och
John Påhlman. Sthm, Bröderna Påhlmans
förlag, l kr. 50 öre.

Bibelsamtal med ungdom eller Den heliga
skrift i enkelhet framställd för smått folk med
lärdomar från barnauttryck, hämtade ur
verkligheten af pastor J. L. Sooy. Sthm,
Bokförlagsaktiebolaget Ansgarius. 2;a haft. 50 öre.

Om samverkan mellan unwersitetsbildning
och folkbildning af J. A. Lundell. Uppsala,
Bibliografiska institutet. 15 öre.

Universitetens folkbildningsarbete i England
af Harald Hjärne. Sthm, Lars Hökerberg. 45
öre.

Proportionslära. För läroverkens behof
utarbetad af d:r L. Neovius. Helsingfors 1892.
75 penny.

Studiehandbok för dem, som vid Uppsala
universitet ämna aflägga filosofie kandidat- och
licentiat-examen eller någon af de förberedande
examina, utgifven af föreningen Verdandi. 2:a
upplagan. Uppsala, Föreningen Verdandis
förlag. 2 kr.

Mönster för träsvarfning, samlade och
utgifna af Gustaf Flinta. 2-.a delen. Sthm, R.
Blaedel & G:o. 3 kr.

Folkeskolens Ledelse og Tilsyn af J. Olsen.
Köbenhavn, Lehmann & Stage.

Magnus Gadmundson Fröberg.
Lefnadsteckning vid festen till hans minne å Norrgård den
11 oktober 1892 af Joh. Vickbom. Kalmar
1892.

Bidrag til den danske Folkeskoles Historie
1784-1818 af Joakim Larsen. Köbenhavn, V.
Thaning & Appel. 4 kr.

Sloyd as adapted in Boston by Gustaf
Larsson. January 1893.

Naturen. Populär tidskrift för
naturvetenskap och dess tillämpningar, utgifven af Aug;,
af Schultén. Helsingfors. Pris för helt år (24
n:r) 7 kr.

En hoar sin egen lagkarl. Praktisk-juridisk
handbok för menige man af Sven Lindskog.
Andra upplagan. Sthm, C. E. Fritzes k.
hofbokh. l:a haft. 25 öre.

Hvarf or l och Huru f Nyckel till
naturvetenskaperna. Öfversatt och bearbetad af d:r Thore
Kahlmeter. Godtköpsupplaga i 10 häften ä 40
öre. Sthm, Fahlcrantz & k:i. l:a haft. 40
öre.

Svenska psalm- och evangelie-boken jämte
de af J. C. F. Haeffner utgifna koralerna. Sthm,
Fröléen & k:i. Haft. 7-9 ä 30 öre.

Bråna-smedens dikter. G. Bergmans förlag,
Mellerud. l:a haft. l kr.

Svenska historiska romaner af Pehr Sparre.
Haft. 21-28 ä 25 öre.

Shaksperes Dramatiska arbeten. Haft. 9-
11 ä 25 öre.

Det ekonomiska* samhällslifvet. 4:e haft. l
kr. 25 öre.

Jordens historia. 9:e haft. l kr. 50 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Haft. 12-15 (utgörande början på »Från
jorden till månen») ä 25 öre.

En hvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
10:e haft. 25 öre.

En bok om Sverige. 3:e haft. 25 öre.

Gernandts konversationslexikon. Band. III.
Haft. 11 o. 12 ä 50 öre,

Katalog från Svensons fröhandel, Lilla
Nygatan 17, Stockholm. N:r 15. 1893. (Utdelas
gratis.)

Verdandi. 6:e haft. 1892. - Djurvännernas
Tidning. N:r 2 för 1893. -
Slöjdundervisningsblad från Nääs. N:r 2 för 1893. (Pris l kr.
pr årgång.) - Hälsovännen n-.r 5. (2 kr. 50
öre pr år.) - Nordisk Tidskrift. l:a haft. 1893.

- Hemåt. N:r 2. - Tidskrift, utgifven af
Pedagogiska föreningen i Finland. 6:e haft. 1892.

- Tidning för trädgårdsodlare. N:r 3.

FÖR DAGEN.

Småstädernas anspråk.

Så länge det systemet bibehålles i vårt
land, att alla kommuner skola bestå sig
med folkskolor, men att somliga
därjämte begåfvas med särskilda, af staten
underhållna »högre» skolor for precis
samma ålder - så länge kan man
naturligtvis icke vänta annat än en
ständig äflan hos alla något så när tilltagsna
kommuner att hvar för sig komma i
åtnjutande af en dylik »förmån».

Om Skråköpings bemedlade borgare
hafva af staten fått »högre» läroverk för
sina pojkar, hvarför skulle då icke
Kråk-vinkels dito kunna göra anspråk på ett
minst lika mångklassigt för sina?
Kråk-vinkels representant kan ju med senast
tillgängliga statistiska uppgifter visa, att
kråkvinklarne ett visst år voro 38 flera
än skråköpingarne, hvaraf åter med
tämligen stor sannolikhet kan slutas, att de
förras gossar inom skolåldern måtte vara
3 flera än de senares. Då härtill
kommer, att den förra staden har en större
järnvägsstation och en fabrik samt i sin
omnejd åtskilliga garfverier och kvarnar
och att där alltså i trakten finns en hel

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0119.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free