- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
117

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 10. (584.) 8 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

SVENSK LÄKARETIDNING.

ii1:

bete - i sådana former, som en klok
eftertanke kan gifva vid handen, med eller
utan ledning af främmande förebilder. Det
gäller äfven om våra universitet, att deras
plikter mot samhället ej kunna fyllas, att
deras sanna vetenskapliga lif ej kan
uppblomstra, om de uteslutande sätta sin ära
i att vara regelbundet verkande
examensmaskiner eller ens raskt arbetande
monografifabriker.

Fortfarande

mottagas förslag å lämpliga sånger att
införas i den sångbok, som under våren
utdelas till Svensk Läraretidnings
prenumeranter och som är afsedd att
användas vid folkskolläraremöten. Som
arbetet med sånghäftets redigering börjar
omkring den l april, torde förslagslistor
insändas under denna månad.

Statsbidrag vid sjukdomsfall.

Den kommitté, hvilken af k. m:t blifvit
tillsatt att afgifva förslag rörande
statsbidrag till aflönande af vikarie för
ordinarie folkskollärare, som af sjukdom
ur-ståndsättas att fullgöra sin tjänst, har
nu afslutat sina arbeten och till k. m:t
afgifvit betänkande i ämnet.
Kommitterade föreslå, att vikarielönen i regeln
sättes till 600 kr. Häraf skulle staten
bidraga med tre fjärdedelar samt den
ordinarie tjänsteinnehafvaren och
skoldistriktet med den återstående fjärdedelen
äfvensom med husrum och vedbrand.
Statens kostnader beräknas till 40,000
kr. pr år.

3OO~års~minnet

af Uppsala möte 1593 skall i
Stockholms folkskolor firas på det sätt, att
barnen, företrädesvis de äldre, jämte
lärare och lärarinnor den 20 dennes
samlas i de respektive församlingarnas
kyrkor för att åhöra ett för tillfället
lämpadt föredrag. Helt visst torde det vara
ganska lämpligt att på denna dag i en
eller annan form fästa det uppväxande
släktets uppmärksamhet på den stora
betydelse, som detta mötes beslut haft för
vårt fädernesland. Äfven om många af
de unga ännu icke kunna fullt uppfatta
den religiösa och kulturhistoriska
innebörden däraf, skall en dylik erinran i
allt fall tjäna till väckande af vördnad
för våra fosterländska minnen.

Svensk Läraretidning1
utgifves i dag i två nummer, A och B, det
sistnämda innehållande profsidor ur L. C.
Lindbloms under utgifning varande
räkne-metodik.

Supplementhäfte till femte upplagan
af folkskolestadgan har utkommit från
trycket. Häftet upptager de stadganden,
som utkommit från mars 1891 intill
början af 1893, nämligen:

K. kungörelsen den 5 aug. 1892 angående
ändring i §§ 6, 8, 51, 66, 67, 68 i
folkskolestadgan ;

K. kungörelsen den 5 oktober 1891
angående ändring af § l kungörelsen angående
aflöning vid folk- och småskolor;

K. kungörelsen den 5 oktober 1891
angående ändring af §§ l och 2 i kungörelsen
angående lönetillskott af allmänna medel för
folkskollärare;

K. kungörelsen den 15 juni 1892 angående
ändring för visst fall af bestämmelserna om
aflöning och lönetillskott;

K. förordningen den 5 aug. 1892 angående
ändring af § l i kyrkostämmoförordningen;

K. m:ts reglemente för småskollärares m. fl.
ålderdomsunderstödsanstalt af den 22 juni
1892;

K. instruktionen för folkskoleinspektörer den
10 dec. 1892;

Ecklesiastikdepartementets cirkulär den 20
dec. 1892 med förteckning på
undervisningsmateriel.

Supplemen thäftet är utgifvet från P. A.
Norstedt & söners förlag, upptager 40
ok-ta vsidor och- kostar 25 öre.

Tre månaders årlig* undervisning
för hvarje folkskolebarn. I
skrifvelse till domkapitlet i Växjö anmälde
vederbörande folkskoleinspektör, att
Helle-berga församling, som i anledning däraf
att församlingens två folkskolor flyttade
mellan tre stationer hvardera lämnade
tillfälle till endast £2/3 månaders årlig
undervisning för hvarje folkskolebarn, å
kyrkostämma den 8 augusti 3 892 vägrat att,
på sätt inspektören yrkat, under åren 1893
och 1894, efter hvilken tid församlingen
förbundit sig att hafva uppfört tre nya
skolhus samt hafva så anordnat
skolväsendet, att hvarje barn komme att undervisas
fyra månader årligen, låta undervisningen
i hvardera skolan pågå under nio
kalendermånader. På grund häraf och under
framhållande att skolväsendet i
församlingen i alla afseenden befunne sig på en
ovanligt låg ståndpunkt hemställde
inspektören, att domkapitlet måtte ålägga
skoldistriktet att fr. o. m. år 1893, till dess
de tre nya skolhusen komme att för
undervisningen användas, låta undervisningen
i hvardera folkskolan fortgå under nio
kalendermånader om året.

Församlingen, skolrådet och pastor
an-höllo hufvudsakligen af ekonomiska skäl,
att denna hemställan icke måtte bifallas.

Genom beslut den 2 sistl. november
föreskref domkapitlet, att den årliga
undervisningstiden i församlingens folkskolor
skulle fr. o. m. år 1893 och så länge
skolorna flyttade mellan tre stationer omfatta
nio kalendermånader i hvardera folkskolan.

De besvär, församlingen häröfver
anfört, hafva den 17 sistl. februari af k.
m:t lämnats utan afseende.

Fastställdt folkskollärareval. Hos

domkapitlet i Lund hade besvär anförts
öfver förslag och val för återbesättande af
läraretjänsten vid Södra Reslöfs folkskola,
under yrkande, att då den valde läraren
N. P. Kristensson vore samtliga sina
med-sökande - äfven de ej på förslaget
uppförda - i kunskapsbetyg underlägsen samt
då samme Kristensson minst fyra timmar
för tidigt erhållit uppgifterna för sitt
läse-prof och det i öfrigt vid valet
förekommit åtskilliga oegentligheter, förslag och
val måtte varda upphäfda.

Domkapitlet har genom utslag den l
dennes lämnat besvären utan afseende,

då klaganden icke visat, att skolrådet, med
hänseende till föreskrifterna i gällande
folkskolestadga, haft laga skäl att framför sökanden
Kristensson på förslag uppföra någon af hans
därifrån uteslutne medsökande;

då vidare den omständigheten, att K.
erhållit uppgifterna för tidigt, icke kan - med
hänseende till stadgandet i § 19 mom. 4 af
folkskolestadgan - anses böra verka till valets
upphäfvande, helst ifrågavarande uppgifter i
alla fall icke tidigare än dagen före profvet
blifvit till den pröfvande utlämnade;

då slutligen icke blifvit ådagalagdt, att de
förmenta oegentligheter i öfrigt vid valet skulle
verka till en förändrad utgång af valet.

Såsom framgår af ett utslag i denna
tidning n:r 36 förra året har k. m:t
upphäft ett folkskollärareval af den anledning,
att den valde erhållit prof uppgif tern a
tidigare än 24 timmar före profvet.

Tjänsters tillsättning.

Sökande. Till lediga kantorstjänsten i
Maria församling, Stockholm, hafva anmält sig 7
sökande, nämligen: musikläraren G. L. L.
Andersson i Stockholm, organisten och klockaren
P. Bergqvist i Ramsele, musikdirektören G. J.
Björling i Stockholm, läraren vid Maria
folkskola J. O. Carlsson, kantorn och f.
operasångaren Otto Edberg, t. f. kantorn i Maria
församling G. H. Lindqvist samt kantorn och
organisten G. Sandberg i Torshammar.

Förslag. Till en folkskolläraretjänst i Åhus
Krist.: 1) vik. därstädes J. Holmqvist, 2) Aug
Ståhl i Eslöf, 3) N. J. Björkman i Jämjö
Blek. (5 sökande.)

- Till en folkskolläraretjänst i Motala
lands-förs:g: 1) C. Sjöblom i Trönninge, 2) O. N,
Stagnér i Hammar, 3) vik. på platsen Henning
Stjernholm.

Valde. Till folkskollärare i Helsingborg: K.
O. Yström därstädes med 3,623 röster. (K.
Lohmander därstädes erhöll 374 röster.)

- Till folkskollärare i Linköping: e. o.
folkskolläraren därstädes Ernst Ahlberg med 3,285
röster. (R. G. Gustafsson i Arboga fick 3,243
röster.)

- Till lärare vid kyrkrotens fasta folkskola,
Väse, Vrml.: A. G. Lingren (transporterad från
Silkestads folkskola i samma församling).

– Till lärarinna vid Uddby folkskola, Svärta,
Södm.: Maria Eriksson i Tegelsmora med
4,154 röster af 3 röstande. (Vik. på platsen
D. Valdenborg erhöll 1,798 röster af 12röstande.}

- Till e. o. folkskollärarinna i Wsfo/:Tyra
Kristina Schultz i Bosjökloster.

- Till vik. folkskollärare i Sköldinge, Södm.:
G. Eriksson i Floda.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Hamrånge, Gflb.: Berta Martin i Uppsala och
Elisabet Forsman i Västerås.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Nikolai församling invid Nyköping: Amanda
Silén i Strängnäs.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Misterhult, Kalm.: Vilhelmina Johansson i
Frinnaryd, Jönk.

- Till småskollärarinna i Gustaf Adolf,
Vrml.: Lovisa Andersson i Halmstad.

- Till småskollärarinna i Or, Kron.: Hilma
Moberg i Örebro.

- Till småskollärarinna i Fagerhult, Kalm.:
Ester Eriksson i Jäluntofta, Jönk.

- Till småskollärarinna i Mjällby, Blek. :
Elisabet Garler i Hofmanstorp, Kron.

- Till småkollärarinna i Hammar, Öreb.:
Ida Nylund i Arboga. (16 sökande.}

- Till vik. småskollärarinna i Hackvad,
Öreb.: Ida Eugenia Jonsson i Lerbäck.

- Till vik. småskollärarinna i Adelöf, Jönk.:
Elisabet Roséen i Holsby.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0121.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free