- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
122

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 10. (584.) 8 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

122

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 10

Lärarinnebefattningen vid

småskola, belägen invid Tjörnarps
järnvägsstation med 8 månaders undervisning och
250 kr. lön jämte bostad och eldbrand, sökes
hos skolrådet före den l april. Platsen
tillträdes den l maj. Läseprof aflägges på kallelse.
N. Mellby pr Sösdala den 20 februari 1893.

P. Kellgren.
Skolrådets ordförande.

E. o. lärarebefattningen

vid fasta folkskolan å Stockviks sågverk inom
Njurunda skoldistrikt af Västernorrlands län
är ledig att tillträdas nu genast. Småskola
som underlag finnes. Lönen utgår enligt lag,
125 kronor i stället för kofoder samt husrum
och vedbrand. Kompetente sökande hafva att
hos skolrådet i nämda distrikt inlämna sina
ansökningshandlingar senast den 15 mars
innevarande år under nedanstående adress. Tre
månaders ömsesidig uppsägningstid.
Njurunda, Sundsvall, den 20 februari 1893.

E. J. Nordling.
Skolrådets ordförande.

Extra lärarinnetjänsten

vid Gånsta fasta folkskola i Vårfrukyrka,
Uppsala stift, är till ansökan ledig. Lönen är
femhundra (500) kr. pr år, kofoder, vedbrand
och fri bostad. Kompetenta sökande, som
äfven böra styrka sin undervisningsskicklighet i
slöjd, böra snarast möjligt anmäla sig hos
skolrådets ordförande under adress Enköping.
Vårfrukyrka, Enköping, den 24 februari 1893.
Skolrådets ordförande.

Vid fasta folkskolorna

i Backen och Ivarsbo, Forshälla
socken, äro tvänne lärarinnebefattningar lediga
att tillträdas den l april och kunna sökas ju
förr desto bättre hos undertecknad. Lönen är
300 kr. med fri och vacker bostad med ved.
Forshälla prästgård den 23 februari 1893.
Adress: Uddevalla. N. P. Anderson.
Skolrådets ordförande.

Kungörelse.

Ordinarie lärare- (icke lärarinne-) tjänsten
vid Hålsjö fasta folkskola i Norrbo
församling sökes hos skolrådet inom 60 dagar
från det denna kungörelse finnes första gången
intagen i Post- och Inrikes tidningar. Lönen
efter lag, bostaden synnerligen väl belägen och
bestående af tre utmärkt trefliga och väl
inredda rum jämte kök, skafferi, matbod,
källare m. m. Tjänsten tillträdes den l juli detta
år. Ansökning, åtföljd af vederbörliga
kompetenshandlingar, ställes till undertecknad under
adress: Bjuråker (norra Helsingland).

Skolrådets ordförande.

Examinerad folkskollärare

eller folkskollärarinna erhåller genast plats
hos undertecknad i skolan. Ansökan jämte
betyg sändes till J. N. E. Ahlstrand,
under adress Appuna, Väderstad.

Som reseagent mot provision

sökes en driftig person, kunnig i piano- eller
orgelspelning. Uppgift om tid, som kan
disponeras, yrke samt referenser torde insändas
under adress »A. L.», Stockholm.
Centralpostkontoret.

DIVERSE.
Väfval

l:ma varpgarn till vadmal och kostymtyger
pr kg. 4: 50.

Extra l:ma klädningsgarner i utsökt vackra
mejlanser pr kg. 5: 00.

Återförsäljare stor rabatt. Profver mot 20 öre.

Ett parti hemväfd, fin-fm helylle Cheviot,
det starkaste tyg som står att erhålla pr mtr3:60.

Ull och stickylle mottages till spånad
och varning bäst och billigast i Stockholm.
Särskildt rekommenderas våra
klädniugs-tyger och präktiga sängfiltar.

E l n g re n s Väfveri & Ullspinningsaffär.
Stockholm, St. Nygatan 36.

Berättelse

om Växjö stifts tolfte

folkskolläraremöte

i Jönköping den 9-11 augusti 1892 (143 sid.
stort oktavformat) är nu utkommen och
till-handahålles rekvirenter portofritt mot l kr.
eller mot postförskott kr. 1-. 06 genom

H. Halls Boktryckeri-aktiebolag,

Obs.! Af förhandlingarna vid
folkskolläraremötet i Jönköping 1884 finnes ett fåtal ex.
kvar till nedsatt pris 25 öre.

Gif akti

Ett uppstående piano af prydligt utseende
och tresträngigt i diskanten finnes till salu
för 150 kr. Reflekterande hänvände sig till
K. H. Eriksson, adr. Tolle Andersson & C:o, Ed
(Dalslandsbanan). __ _ __

God biförtjänst

kan erhållas genom att mot hög provision
upptaga order såväl pr kontant som på
afbetal-ning å teater- obligationer för Stockholms
Växelkontors räkning. Svar adresseras endast
till: Stockholms Växelkontor, Stockholm.

Obs.!

Medlemmarna i Kalmar stifts sjuk- och
begrafningshjälpsförening böra före 15 mars
inbetala begrafningshjälp ä 50 öre för 2
medlemmar, tillsammans med halfårsafgiften 4
kronor, A. F. Sjögren.

Folkhögskolan på Hvilan.

Sommarkurs för kvinnor maj-juli.
Ansökan om friplats före den 15 mars.
Statsunderstöd för mindre bemedlade. Skolplan
öfversändes gratis.

Hvilan pr Åkarp i januari 1893.

Leonard Holmström.

Då flera nya, vackra och goda
papperssorter

i dessa dagar införas i mitt lager, och böcker
däraf vid jämförelse med förutvarande bli 10
ä 15 % billigare än mina vanliga låga priser,
anhälles ödmjukligen, att profver, som fås
gratis och franko, rekvireras, innan inköp göres
från annat håll.

Dessa prisnedsättningar göra, att simplare
papperssorter kunna undvikas, ty hädanefter
Jämnar jag skrifböcker från 2,50 kr. pr 100 st.
och ritböcker från 3,50 kr. pr 100 st. af papper,
tillverkadt af samma massa som papperet i de
dyrare förut innehållit, utan att utstyrseln
ändras annorlunda, än att äfven ritböckerna, I
och II kurs, af Sekunda kvalitet förses med
blå pärmar.

Papperet i I -II kurs ritböcker prima
kvalitet blir hädanefter likadant ritpapper som
i de släta, III kurs, ritböckerna och detta utan
att priset höjes.

Dylika ritböcker finnas mig veterligen icke
förut till salu.

Den omständigheten, att mina böcker under
snart 10 år rönt en stor och ständigt ökad
spridning öfver alla delar af landet, har satt
mig i stånd att till nuvarande och blifvande
kunders fördel vidtaga ofvannämda
förändringar, med hvilka jag ock vill hembära min
tacksamhet för åtnjutet förtroende, som jag hoppas
och ödmjukligen ber må fortfara.

De böcker, som förut kostat 2: 50 kr. pr 100
st., fås nu med bruna pärmar till 2 kr. pr 100 st.

Kvidinge den 12 december 1892.
_______________________J. Stenqvist.

Ta.rbild.er af L C. Lindblom.

Pris-, genom folkskolebyrån 2 kr., i
bokhandeln 2.50 kr.

Från Fosterlandsstiftelsens
förlagsexpedition hafva utkommit och finnas hos alla
bokhandlare att tillgå följande

Passionsktrakteto;

Den korsfäste. Passionspredikningar af G. E.
Beskow. Haft. 2 kr., v. b. 2: 50, klotb. 3 kr.
Här finner man i enkla och kraftiga ord
en god, lärorik och i allo uppbygglig
utläggning af Kristi pinas historia.

Offentliga tal öfver passionshistorien, med
ledning af Marci evangelium 14:de och 15:de
kap. af A. H. Francke. Förra delen. Haft.
1: 50, v. b. 2 kr., klotb. 2: 50.

Offentliga tal öfver passionshistorien, med
ledning af Johannes evangelium 18:de och
19:de kap. af A. H. Francke. Senare delen.
Haft. l kr., v. b. 1: 50, klotb. 2 kr.

En utmärkt god kärnskrift af en bland
den lutherska kyrkans yppersta författare
bjudes här allmänheten. Skara T.

Den lidande Kristus. En passionsbok af
d:r Fredrik Wilhelm Krummacher. Ny
öfversättning. Andra upplagan. Haft. 4 kr., v.
b. 4: 50, klotb. 5 kr.

En af de bäste författarne på det
kyrkliga området talar här till oss med innerliga
och glödande ord om »den förlossning, sorn
i Jesus Kristus skedd är». Vid läsningen
af boken märker man väl, att orden gå från
hjärtat. Ett skönt språk, stor anderikedom,
innerlig hjärtefromhet och brinnande
nitälskan förena sig med mångsidig djup insikt
i Guds ord att göra denna bok till en af de
läsvärdaste. T. F.

Jesu Kristi lidande och död. 42
betraktelser, samlade ur Luthers passionspredikningar,
till dagligt bruk under passionstiden vid
andaktsstunderna i hemmet. Haft. l kr., v. b.
1: 25, klotb. 1: 75, finare klotb. 2 kr.

Luthers skrifter äro för väl kända för alt
behöfva särskild anbefallning. Det bör dock
nämnas, att betraktelserna äro valda med
synnerlig omsorg.

Smärtornas man. Passionsbetraktelser öfver
Esaias’ 53 kap. af Fr. Sandberg,
kontraktsprost och kyrkoherde i Väster Åker och
Dalby. Haft. 30 öre.

Författarens namn är väl bekant äfven
på vår ort och utgör den bästa borgen för
.att boken är värd att läsas och
begrundas äfven sedan passionstiden är förliden.

Hels.

Det är fullkomnadt! Betraktelse öfver Joh.
19: 30 af T. H. S. Haft. 75 öre, bund. l kr.

Vid korset och grafven. Korta
passionsbetraktelser för hvar dag i fastan, samlade ur
flera framstående lärares skrifter, såsom
Arndts, Beskows, EmanuelsonSj
Krummacher s, LangbeinSj Luthers, Rosenii m. fl.
Haft. 50 öre, kart. 75 öre, klotb. 1: 25.

Samtliga dessa namn äro väl kända och
utgöra en borgen för, att mycken
uppbyg-gelse finnes att hämta ur den lilla boken,
som i anseende till betraktelsernas korthet
i synnerhet lämpar sig väl för dem, som
under fastlagen vilja i anden följa sin mästare
till Jerusalem men ej hafva tillfälle att ägna
långa stunder åt läsning.

Återförsäljare

sökas för en intressant hist. berättelse om det
beryktade slaget vid Axtorna i Halland 1565.
Innehåller bland annat gamla sägner och
minnesmärken därifrån samt med Axtornaslaget
sammanhängande tilldragelser. 10 ex. erhållas
omgående som prof mot endast 2 kr. i
frimärken eller mot postförskott, 100 ex. 33 proc.
rabatt från Carl Ebbesson, Gällared pr
Falkenberg.

Hrr folkskollärare torde icke försumma att
med snaraste rekv. profsändning.

Läsning i hemmet.

Tillfälle lämnas genom Fredrika
Bremer-för-bundet att skriftligen erhålla undervisning i
uppgifvet ämne. Upplysningar genom Fredrika
Bremer-förbundels byrå, Stockholm.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0126.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free