- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
137

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 12. (586.) 22 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

VECKOBLAD FÖF^ bÄRARE, UPPfOSTRARE OCJH SKOLVÄNNER.

N:r 12.

(586.)

STOCKHOLM, 22 MARS 1893.

12:e årg.

Prenumerationspris:

Vi år 3,60 kr., 3/4 år 3 kr., 1/2 år 2

kr., J/4 år 1,25 kr. (postarvodet

inberäknadt).

Prenumerationen sker

såväl i landsorten som i Stockholm

å närmaste postanstalt.

Byrå:

Barnhusgatan fi (tredje hnset

från Drottninggatan), l tr.

Kontorstid: 10-1, 4-G.

Postadress:

j i Läraretidningen, Stockholm N.

Redaktör och ansvarig utgifvare:

EMIL HAMMARLUND.

Trätfas säkrast 10-11 f, ra.

Allm. tel. 6 O O O.

Tryckt hos Iduns Tryckeri Mticbolag, Stockholm.

Lösnummer

å 10 öre säljas å tidningens
byrå samt å allm,
tidningskontoret Gust. Adolfs torg 10.

Utgifningstid:

hvarje onsdags förmiddag.

An nonsprlss

25 öre pr petitrad (=14 stafvelser).
Födelse-, förlofnings- och
vigsel-annons l kr , dödsannons 2,so kr,

Annons bor vara inlämnad

senast måndag kl. 6 e. m. för att

inkomma i veckans nummer.

Ännu är det ej för sent

att for 1893 prenumerera på

(Svensk läraretidning^

Sveriges största och mest spridda
skoltidning.

Alla nummer från årets början kunna
nämligen ännu erhållas.

Svensk Läraretidning kostar endast 3,so
kr. för helt år, 2 kr. för halft dr och 1,25 kr.
för kvartal (postarvodet inberäknadt). - Har
medarbetare i alla delar af riket.-Läses af omkring
10,000 lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsordförande m. fi. - Ar allmännaste annonsblad för
lediga tjänster vid folk- och småskolan. -
Meddelar porträtt af märkliga skolmän i regeln en
gång i månaden.

Under 1893

kommer Svensk Läraretidning bland annat
att innehålla en serie porträtt och artiklar
med anledning af svenska folkhögskolans
25-års-jubileum instundande november månad.

Alla, prenumeranter

för andra kvartalet erhålla gratis ef t häfte

Sånger vidfolkskolläraremöten.

Kvartalspren um eran ter

torde snarast möjligt förnya prenumerationen för
undvikande af afbrott i tidningens försändning.

Vare sig Ni bor i
Stockholm eller i
landsorten, så
prenumerera på närmaste postanstalt I

Tyska språket som läroämne
vid folkskollärareseminarierna.

Hr C. Biiloivs motion om, »att
riksdagen ville i skrifvelse till k. m:t anhålla,
att k. m:t måtte tillse, att tyska språket
införes som obligatoriskt läroämne vid
rikets folkskollärareseminarier», har -
såsom redan i förra numret i korthet
ornnämdes - blifvit afstyrkt af andra
kammarens första tillfälliga utskott.
Meningarna inom utskottet voro emellertid
mycket delade, och beslutet fattades med
5 röster mot 4.

Majoriteten, bestående af godsägaren
O. F. Östberg, pastor L. Dahlstedt. samt
landtbrukarne And. Svensson i Edum,
J, A. Johansson i Strömsberg och J.
Eklund i Högemåla, enades om följande

afstyrkande utlåtande.

Motionären har icke gjort något yrkande
om tyska språkets införande i folkskolan,
ehuruväl motiveringen ger vid handen, att
detta för honom är ett framtidsmål. Då
utskottet anser, att undervisning i ett
främmande språk i regel ligger utanför
folkskolans område, kan denna motionärens
framtidsplan enligt utskottets åsikt icke
utgöra något skäl för det yrkande, hvartill
han för närvarande inskränker sig,
nämligen att tyska språket skall införas såsom
obligatoriskt läroämne vid
folkskollärare-seminarierna.

Man har emellertid ur andra
synpunkter velat motivera yrkandet på tyska
språkets införande såsom läroämne vid
seminarierna, i det man framhållit, att
folk-skollärarne genom den högre
allmänbildning, som därigenom komme att beredas
dern, skulle vinna större skicklighet i
afseende på undervisningen i folkskolans
nuvarande läroämnen och dessutom förvärfva
förmåga att under sin verksamhet i
skolans tjänst tillgodogöra sig utlandets för-

nämsta pedagogiska litteratur. Utskottet
vill visserligen ej förneka betydelsen häraf,
men tror å andra sidan, att den högre
språkbildningen hos folkskolläraren icke
vore för folkskolan af den vikt, att de
därigenom vunna fördelarna kunna motväga
de olägenheter, som i annat afseende
synas skola uppstå genom införandet af ett
främmande språk i seminariekursen.

Utskottet vill därjämte erinra därom, att
folkskollärarnes utbildning redan nu måste
anses motsvara de kraf, som folkskolans
nuvarande lärokurser i de flesta fall ställa
på deras pedagogiska insikter, och att
folkskolans undervisning, där den skötes af
yngre lärare, lämnat ett godt resultat. Och
äfven om folkskollärarne förvärfvat sig
förmåga att. iäsa pedagogiska arbeten på
tyska språket, synes det utskottet föga
antagligt, att den stora mängden af dem
skulle anse sig äga behof att studera
arbeten af ifrågavarande art eller ens kunna
bereda sig tillfälle därtill.

Motionären yrkar, att seminariekursen
skall utvidgas genom upptagande af ett
nytt läroämne, som skulle kräfva mycken
tid och mycket arbete. Kursen omfattar
numera en tid af fyra år, och det synes
utskottet icke kunna ifrågasättas att
förlänga densamma. Då den meningen
därjämte är ganska allmän, att
seminarieeleverna redan under nuvarande
förhållanden ofta öfveransträngas, är det uppenbart,
att inhämtande af nödig insikt i tyska
språket icke kan äga rum, utan att
undervisningen i andra ämnen inskränkes.
Motionären har icke närmare angifvit, huru
han tänker, att detta borde anordnas.
Utskottet är icke heller i tillfälle att lämna
en utredning, huruvida undervisningstiden
i något eller några af nu föreskrifna
läroämnen kan utan skada inskränkas, men
betviflar för sin del, att detta låter sig göra
i den omfattning, att plats kan beredas
för ett så omfattande ämne som ett fram-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0141.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free