- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
145

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 12. (586.) 22 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄEARETIDNING.

145

Deo aflidne, hvilken gjort sig känd som
en nitisk och duglig lärare, var allmänt
afhållen bland sina kamrater för sin
redbara och vänfasta karaktär, skrifver Ö. D.

Fria ord.

Ventilationsanordning1 i gamla skolsalar.

Två frågor Ull N-n.

Blir icke förhållandet så, att luften hålles
ren endast i närheten af kakelugnen, om det
af Eder föreslagna ventilationssättet användes?

Är det icke nödvändigt, att insugnings- och
utsugningsrören i lokalen äro så långt möjligt
aflägsna från hvarandra, så att luftströmmen
tvingas gå genom största möjliga längd af
rummet, om luften däri skall hållas någorlunda
likformigt ren?

Lungsiktig folkskollärare.

*


Herr Redaktör!

Haf godheten uppmana den lärare, som i
n:r 11 af Eder ärade tidning skref om
ventilation, att ännu utförligare orda, ty det var något
som här på orten väckt stor uppmärksamhet.
Huru skall kalluftröret sluta öfver kakelugnen?
Hvad heter den apparat och hvar kan den
köpas, som skulle inmuras i skorstenen för att
afleda den förskämda luften? P. L-g.

Pensionsbref,

utfärdade under mars månad.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.601. E. Forssén, Ås, Skbg.

525 kr., fr. l mars 1893.

1.602. L. A. Lindroth, Ramsberg, Öreb.

510 kr., fr. l juli 1893.

1.603. C. D. Veström, Hellvi, Gotl.

462 kr., fr. l mars 1893.

1.604. A. Svenson, Väse, Vrml.

525 kr., fr. l febr. 1893.

1.605. J. F. Johansson, Tjällmo, Östg.

483 kr., fr. l juli 1893.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Hg m. 1) Uppsatt, men har ännu ej fått plats.
2) Saken är mycket enkel: då änke- och
pupillkassan bildades, var visserligen
minimilönen 600 kr., men ett stort antal pensionerade
lärare, hvilka ingingo i kassan, voro delaktiga
i folkskollärarnes pensionsinrättning endast
efter 400 ä 500 kr., och änkepensionen
bestämmes i förhållande till det belopp, efter hvilket
mannen själf har pensionsrätt i folkskollärarnes
pensionsinrättning. Detta förklarar, hvarför det
l finnes och fortfarande kan komma att utdelas
änkepensioner på 80 ä 100 kr.

Litt. A. Såsom vi flera gånger påpekat,
gäller noten 3 å sid. 44 i folkskolestadgan, femte
upplagan, alls icke kofodret. Nämda not
afser, såsom tydligt framhålles, den egentliga
lönen (icke husrum, vedbrand och kofoder). Den
»spannmål», om hvilken det talas i slutet af
noten, afser endast sådana fall, där på grund
af donation eller andra förhållanden spannmål
utöfver den vanliga (numera för öfrigt
borttagna) ingår i lönen.

Ellits. Om bostad för småskollärarinna
finnas inga som helst bestämmelser eller
prejudikat.

Potifar. Intet stadgande. Tydlig
öfverenskommelse borde hafva träffats, innan vikariatet
tillträddes.

Prenumerant 12 dr. 1) Skrif afsägelsen i
sådan form, att Ni får behålla nuvarande
platsen ! 2) Beror på församlingens medgifvande.

Vedbrand. Vedmängden blir naturligtvis olika
för olika orter. Oss veterligt finnes intet
prejudikat för Dalarne.

Gustaf. 1) Nej, därest förhållandet styrkes.
2) Nej. 3) Jo.

Sigge F. 1) Den l juli, därest ej annan
öfverenskommelse träffas mellan läraren och
skolrådet. 2) Torde gå an. 3) Ja.

Bernhard. In gif ansökan till direktionen,
adress Storkyrkobrinken 12, Stockholm.

C- l H. 1) Nej. 2) Ja, lösnummer af Sv.
Läraretidning kunna erhållas mot 10 öre pr
ex. -f 4 öre till porto för hvarje sändning.
3) Närmast sje-ljud.

Stenograf. 1) Nej. 2) Af boktryckaren. 3)
Vi kunna ej se något hinder härför. 4) och
5) Det finnes många att välja mellan.

G. K- n. Se den nya kungörelsen, införd i
denna tidning n:r 37 förra året!

Lidande. D:r E. G. Johnson, Regeringsgatan
26, Stockholm (eller d:r E. Vesterlund, Enkö-

N- n. Det är icke sällsynt, att flera
kretsar af S. A. F. hafva gemensamt möte.
Riktigast torde emellertid vara, att beträffande
valen hvarje krets insänder särskildt protokoll
för sig.

- qvist. Ja. Men reglementsändringen skall
underkastas domkapitlets godkännande.

Minneslista.

April.

1. Senast denna dag aflämna revisorerna af
skolrådets räkenskaper sin
revisionsberättelse till kyrkostämmans ordförande.
(K. F. § 39.)

Familjenotiser.

Födde.

Hildegard och Karl Björkmans son,
Sandby-Gårdby, 2 mars.

Matilda och A. J. Lalanders sou, Racklöfska
skola, Hjärpen, 27 febr.

Lediga tjänster.

Förenade.

S:t Ibb, Mim., skoll.-, kl.- o. org.-tj., ett
förslagsrum, fore 15 maj, adr. S:t Ibb.

Valla, Gtbg, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr.
14 mars, skoll.-l. enl. ]., kl.- o. org.-l. 250 kr.,
adr. Höga. (Se annonsen i n:r 11!)

Jäder, Södm., skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d.
fr. 16 mars, skoll.-l. enl. 1., kl.- o. org.-l. 400 kr.,
adr. Bj or sund.

Lästringe, Södm., skoll.-, kl.- o. org.-tj., ett
förslagsrum, 60 d. fr. 16 mars, 1. 865 kr. m. m.,
adr. Gnesta.

Örträsk, Vbtn, skoll.- o. org.-tj., framd. fören.
m. kl.-tj., 60 d. fr. 20 mars, skoll.-l. enl. L, kl.-l.
100 kr., org.-l. 100 kr., adr. Örträsk. (Se
annonsen !)

Vid folkskolan.

Björksta, Vstm., 60 d. fr. 16 mars, 1. 600
kr. m. m., adr. Orresta,

Fors, Nyfors, en lärare- o. två lärarinnetj.,
60 d. fr. 16 mars, lärarel. 1,150kr., lärarinnel.
1,000 kr., adr. Eskilstuna.

Höreda, Jönk., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., före l maj, skoll.-l. enl. 1., kl.- o. org.-l.
350 kr. m. rn., adr. Höreda.

Vikariat m. m.

Växjö, e. o. lärarinnetj., före 17 maj, adr.
Växjö. (Se annonsen!)

Gråmanstorp, Krist., lärarinna, genast, adr.
Klippan. (Se annonsen!)

Brandstorp, Skbg, lärarinna, genast, adr.
Brandstorp. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Misterhult, Kalm., lärarinna, flytt., adr.
Misterhult. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Södra Möckleby, Kalm., vik., genast, adr.,
Södra Möckleby. (Se annonsen!)

Farstorp, Krist., lärarinna, flytt., före 15
april, adr. Hästveda. (Se annonsen!)

Fors, lärarinna, före l juni, adr. Eskilstuna.
(Se annonsen!)

Vid andra undervisningsanstalter.
Gäfle borgareskola, två läraretj., före l
maj, 1. 2,000 kr., adr. Gäfle.

TROLOFVADE.

Ernst Ahlborg

och

Amelie Löfgren.

Linköping den 11 mars 1893.

Delgifves blott på detta sätt.

SAMMANTRÄDEN.

Medlemmarna af
Pensionsföreningen för småskollärare och
lärarinnor inom Malmöhus oeh Kristianstads

län kallas härmed att sammanträda å
folkskollärareseminariet i Lund lördagen den 15
april kl. 3 e. m. för att

1) taga del af revisionsberättelsen öfver 1892
års räkenskaper och i sammanhang därmed
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen;

2) besluta om fördelning af föreningens
medel.

Lund den 15 mars 1893. Styrelsen.

V. Jämtlands kretsförening

håller sitt vintermöte i Hjärpen 3:e dag påsk
(4; april) kl. ^211 f. m. Lektioner och
diskussion förekomma. Skolans vänner inbjudas
närvara.
Åre den 17 mars 1893.

Georg Svärd.

LEDIGA TJÄNSTER.

Ledig tjänst.

Inom Fors församling är en
småskollärarinnebefattning ledig att sökas hos
skolrådet senast den l nästkommande juni.
Lönen är 400 kronor jämte bostad, och tjänsten
tillträdes den 15 nästkommande augusti.

En e. o. lärarinnebefattning

vid Växjö stadsförsamlings folkskola sökes
hos skolrådet före den 17 maj 1893 kl. 12 på
dagen.

Lön i ett och för allt: 750 kronor.

Växjö den 15 mars 1893.

S. A. Hallborg.

(G. 13508) Skolrådets ordförande.

Ledig tjänst.

Förenade folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna vid Örträsks fasta folkskola
kungöras härmed lediga och sökas hos skolrådet
i Örträsk inom 60 dagar från ledighetens första
kungörande i Post- och Inrikes tidningar.
Årliga lönen för läraretjänsten är den lagenliga,
för klockare- och organisttjänsterna 100 kr.
för hvardera; för undervisning i slöjd har
folkskolläraren hittills erhållit 100 kr. årligen.
Sökanden skall vara kunnig i träslöjd och skyldig
att ställa sig till efterrättelse ordningsstadgan
för kyrkobetjänte i stiftet. Klockaretjänsten
tillträdes efter nuvarande åldrige innehafvarens
afgång, de andra så snart sådant lagenligt kan
ske. Alla tre tjänsterna frånträdas samtidigt.

Örträsk i Västerbottens län den 14 mars
1893. A. F. Vesterlund.

Skolrådets ordförande.

(G. 13606) Adress Örträsk.

Lärare eller lärarinna

med seminariebildning, kunnig i slöjd och
något tyska, finner nu genast förmånlig plats på
landet i familj med små barn.

Vid intyg om gudsfruktan och goda seder
fästes särskildt afseende. Svar till »Barnet är
mannens fader» torde insändas till S. Gumselii
Annonsbyrå, Stockholm. (G. 13711)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0149.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free