- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
157

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 13. (587.) 29 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 13

’j**;

SVENSK LÄRAEETIDNING.

157

Ännu är det icke för sent att
prenumerera på Svensk Läraretidning för 1893.
Alla nummer från årets början kunna
fortfarande erhållas.

Familjenotiser,

Döde.

Pensionerade skolläraren Håkan Håkansson,
Ramkvilla, 18 mars, 78 år.

Skollärareänkan Gunilla Ekelund, Skärby,
Mim., 81 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Råda, Gtbg, skoll.-, kl.- o. org.-tj., att sökas
af kvinna, 60 d. fr. 21 mars, skoll.-l. enl. 1.
kl.- o. org.-l. 300 kr., adr. Mölndal.

Sibbarp, Hall., skoll.- (flytt.), kl- o. org.-tj.,
60 d. fr. 24 mars, skoll.-l. enl. l-, kl.- o. org.-l.
180 kr. m. m., adr. Risen. (Se annonsen!)

Vid folkskolan.

Norrtälje, lärarinna, 60 d. fr. 24 mars, 1.
enl. L, adr. Norrtälje. (Se annonsen!)

Vissefjärda, Kalm., 60 d. fr. 24 mars, 1.
enl, 1., adr. Vissefjärda.

Vikariat m. m.

Fröderyd, Jönk., genast, adr. Årset. (Se
annonsen!)

Sibbarp, Hall., genast, adr. Risen. (Se
annonsen!)

Hällestad, Östg., genast, adr. Hällestad. (Se
annonsen!)

Värö, Hall., genast, adr. Backa station. (Se
annonsen!)

Vid mindre skola.

Ljusdal, Gflb., flytt., genast, adr. Ljusdal.
(Se annonsen!)

Vid småskolan.

Lenhofda, Kron., lärarinna, flytt., före 15
april, adr. Lenhofda. (Se annonsen!)

Idre, Kpbg, flytt., 60 d. fr. l april, adr. Idre.
(Se annonsen!)

Fors, Torpa, Älfsb., vik. lärarinnetj., genast,
adr. Skrehall. (Se annonsen!)

Rone, Gotl., vik., genast, adr. Ronehamn.
(Se annonsen!)

Vid andra undervisningsanstalter.
Smålands idiothem, föreståndarinneplats,
före l maj, adr. Eksjö. (Se annonsen!)

SAMMANTRÄDEN.

Utställningen

vid elfte allmänna svenska folkskolläraremötet
i Göteborg den 9-11 augusti 1893.

Till deltagande i den utställning, som
kommer att anordnas i sammanhang med elfte
allmänna svenska folkskolläraremötet, inbjudas
härmed folkskolor och öfriga
folkbildningsanstalter, tillverkare och försäljare af
skolmateriel och artiklar afseende skolhälsovården samt
andra innehafvare af föremål, som lämpa sig
för utställningen.

Enär utställningen afser att bereda
folkundervisningens målsmän och vänner tillfälle
att taga kännedom om ändamålsenlig
undervisningsmateriel och sådana yttre anordningar,
som kunna främja skolans verksamhet,
mottagas dels skolböcker, kartor, planscher och
annan åskådningsmateriel, modeller för slöjd
och handarbete, slöjdredskap, skolmöbler och
öfriga för skolor afsedda inventarier, dels
ritningar å skolbyggnader, uppvärmnings- och
ventilationssystem, båd- och
gymnastikapparater, skolträdgårdar m. m., hvilka ritningar
helst böra åtföljas af måttuppgifter och
beskrifningar.

Lärjungearbeten må ej såsom sådana
utställas. Modeller för slöjd- och
handarbetsundervisningen böra utgöras af hela serier
med endast ett exemplar af hvarje arbete,
och må å dessa modeller, ifall de äro utförda
af lärjungar, ingen uppgift därom lämnas.

Mötesbestyrelsen anskaffar lokal och
anordnar utställningen samt låter assurera de
utställda föremålen, men ikläder sig för öfrigt
intet ansvar för å dessa möjligen skeende
skada.

Tillverkare och försäljare af
undervisningsmateriel och skolinventarier få själfva bekosta
sitt deltagande i utställningen, hvaremot
bestyreisen för öfriga utställare bestrider
kostnaderna äfven för föremålens transport.
Kollektivutställningar böra af utställarne själfva å
anvisad plals anordnas. Om möjligen
skeende fraktnedsättning, som bestyreisen ämnar
söka utverka, lämnas framdeles underrättelse.

De, som önska deltaga i utställningen, böra
före den l maj hos mötesbestyrelsen rekvirera
anmälningsblanketter, hvilka, vederbörligen
ifyllda, återsändas till bestyreisen, som sedan
underrättar anmälaren, huruvida de anmälda
föremålen kunna mottagas.

Utställningsföremålen böra aflämnas mellan
den 15 och 29 juli och komma att utlämnas
från den 18 till den 22 augusti.

Skrifvelser rörande utställningen adresseras:

Allmänna Folkskolläraremötet,

^Göteborg.

Lödösekretsen

håller sitt sammanträde för vintern i
Ramstorps folkskola, Skepplanda socken, lördagen
den 8 april kl. \ 11 f. m.

Lektioner och diskussion (om läsecirkel, om
skolfester, om linearritning m. m.) förekomma.

Skolvänner inbjudas.

Ramstorp den 23 mars 1893.

S. J. G. Rhedin.

Föreningen

sammanträder i Skara 1893.

LEDIGA TJÄNSTER.

Lärarinnetj änsten

vid å tre stationer flyttande småskola i
Lenhofda församling med 9 månaders årlig
undervisningsskyldighet är ledig att tillträda l maj
1893. Lön 281 kr. jämte fri bostad och
vedbrand. Ömsesidig uppsägningstid 3 månader.
Ansökningar insändas till undertecknad före
den 15 april 1893.

Lenhofda den 18 mars 1893.

J. B. Ohlander.
Skolrådets ordförande.

Vikariat

vid Fröderyds norra folkskola, på grund af
lärarens sjukdom att genast tillträdas, erhåller
examinerad lärare. Ansökningshandlingar jämte
tillkännagifvande om aflöningsanspråk pr
månad ingifvas skyndsammast till

Per Petersson.

Pastor och ordförande i skolrådet.

Adr. Fröderyd, Årset.

En småskollärare- eller
lärarinnetjänst, flyttande på två stationer inom
Idre skoldistrikt af Stora Kopparbergs län,
sökes hos skolrådet i Idre under adress Idre
inom sextio dagar från den l april d. å.
Tjänsten tillträdes den l september detta år.
Lästiden är 36 veckor årligen. Lönen är 400 kr.
jämte fri bostad och vedbrand. Ömsesidig 4
månaders uppsägningstid är bestämd.

Vikarierande lärare eller
lärarinna önskas i Värö folkskola, belägen vid
Backa järnvägsstation, under återstående delen
af detta läsår emot 30 kr. pr läsmånad och
fritt vivre. Tillträde den 15 april. Svar
förväntas skyndsamt.

Värö den 27 mars 1893.

Aug. Lindberg.

Folkskollärare.
Adr. Backa station.

En e. o. lärarinnebefattning

vid Växjö stadsförsamlings folkskola sökes
hos skolrådet före den 17 maj 1893 kl. 12 på
dagen.

Lön i ett och för allt: 750 kronor.

Växjö den 15 mars 1893.

S. A. Hallborg.

(G. 13508) Skolrådets ordförande.

Vikariat

vid fast småskola i Rone socken på Gotland
kan erhållas från och med den l april till
terminens slut. Lön beräknas efter 300 kronor
pr år. Härå reflekterande hänvände sig till
skolrådets ordförande i Rone så skyndsamt
som möjligt.

Gotland och Rone i mars 1893.
____________ ______Skolrådet.

Examinerad

kan nu genast få anställning såsom vikarie för
innevarande termin vid fasta småskolan vid
Torpa i Fors socken. Lön 300 kronor pr år.
Utsikt finnes att få öfvertaga platsen såsom
ordinarie. Ansökningar, åtföljda af betyg, torde
skyndsammast insändas till

Ordföranden i Fors skolråd.
Adr. Romeled, Skrehall.

Vikariat,

Examinerad folkskollärare, som äfven kan
sköta organisttjänst, får anställning som vikarie
nu genast, om svar jämte uppgift på
löneanspråk insändes till H. F. Lindblad,
Sibbarp, Risen.

OBS.! Första sökande antages.

Läraretjänsten i Morvall-San

viks flyttande folkskola i Ljusdal är till
ansökan ledig. Lönen är 349 kronor jämte
husrum och vedbrand. Platsen tillträdes genast.
Sökande hänvände sig till Skolrådet.

Ljusdal.

Vikariat,

som tillträdes genast och bestrides till l juli,
med 75 kronors lön pr månad inom Hällestads
socken af Östergötland, sökes hos skolläraren
Johan Engman, Båtstorp & Sonstorp.

Förenade

folkskollärare-, klockare och
organisttjänsterna

i Sibbarps församling kungöres härmed lediga till
ansökning inom sextio dagar efter kungörandet
häraf första gången i Post- och Inrikes tidningar.
Folkskolan flyttar på tvänne stationer, och
utgår folkskollärarens lön enligt lag, dock så,
att löneförmånen »tjänlig bostad» är uppfylld
därigenom, att folkskolläraretjänsten är förenad
med klockaresysslan, hvars innehafvare
åtnjuter förmånen af boställe. Klockarelönen
utgöres nämligen af ett boställe om 118 mantal
och dessutom af 180 kr. kontant lön pr år,
hvilket tillika utgör aflöningen för
organistbefattningen. - Förenade tjänsterna sökas hos
skolrådet i Sibbarp (adr. Risen, Hallands län).

Examinerad lärare- eller
lärarinnetjänst är ledig vid Klenshyttan af
Ludvika socken. Lön enligt lag. Ansökningar
sändas till skolrådet inom 60 dagar från
ne-danskrifna dag. Prof af de föreslagna begäres.

Ludvika i Falu län den 4 mars 1893.
_______________________Skolrådet.

Nu genast

finnes i Tystbcrga församlings folkskola
vikariat för vårterminen att öfvertaga af en
examinerad lärare eller lärarinna. Lön, förutom
husrum och vedbrand, efter 600 kr. pr år,
äfvensom lösen för ’/2 kofoder. Ansökningar
ställas till skolrådets ordförande under adress
Bälinge, Mosstena.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0161.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free