- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
182

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 15. (589.) 12 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

182

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 15

Vid mindre skola.

Björsäter, Ekhammar, Östg., lärariDiia> före
15 maj, adr. Björsäter. (Se annonsen!)

Viksjö, Vnrl., lärarinna, 60 d. fr. l april,
adr. Viksjö. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Björsäter, Frängsbo, Östg., lärarinna, före
15 maj, adr. Björsäter. (Se annonsen!)

Tjörnarp, Slättaröd, Krist., lärarinna, före
15 maj, adr. Sösdala. (Se annonsen!)

Torskog, Gustafsfors, Älfsb., lärarinna,
genast, adr. Torskog. (Se annonsen!)

Stora Mellösa, Knarsta, Öreb., lärarinna,
före 8 maj, adr. Stora Mellösa. (Se
annonsen!)

Vid döfstumskolorna.
Bollnäs, lärarinna, 60 d. fr. 7 april, 1.1/200
kr., adr. Bollnäs.

Vid andra undervisningsanstalter.

Kristinehamns elementarläroverk för
flickor, lärarinna, före l maj, adr.
Kristinehamn. (Se annonsen!)

Västerviks högre flickskola, två lära
rinnetj., före 4r juni, adr. Västervik. (Se
annonsen I)

ANNONSER.

FÖDD.
En dotter.

Hardeberga pr Lund den 8 april 1893.
Louise Stenberg. J. B, Stenberg.

SAMMANTRÄDEN.

Stockholms
folkskollärareförening sammanträder i
Landtbruksakademiens hörsal, Mäster-Samuelsgatan 43, snedt emot
Tekniska skolan, lördagen den 22 april 1893
kl. ö,75 e. m. Vid sammanträdet förekommer:

1. Föredrag af professor V. Leche.

2. Finnas några giltiga skäl för att
formerna för läraretjänsters tillsättande skola i
Stockholm vara mindre betryggande för den
enskilde lärarens rätt än de i allmänna
folkskolestadgans § 19 föreskrifna?

Allmänna folkskoiläraremötet, Göteborg

(9-11 augusti 1893).

Bestyreisen får erinra därom, att förslag till
Öfverläggningsämnen äfvensom anmälningar
om föredrag samt rekvisitioner af
anmälningsblanketter för deltagande i mötets utställning
böra vara inlämnade före den 7 nästkommande
maj.

Af förekommen anledning meddelas, att med
inlämnande af förslag till öfverläggningsämne
ej är förenad skyldighet att inleda
diskussionen öfver detsamma.

Se vidare härom i denna tidning n:r 8 och 13!

Skrifvelser adresseras:
Allmänna folksko/läraremötet, Göteborg.

Inbjudning.

Undertecknade, som af det i Jönköping den
8 augusti 1892 församlade lärarinnemötet fingo
i uppdrag att sommaren 1893 anordna ett nytt
möte i Göteborg, få härmed vördsamt inbjuda
lärarinnor och andra intresserade att till ett
sådant möte sammankomma i Göteborg den
12 augusti 1893.

Förslag till Öfverläggningsämnen böra före
den 15 maj insändas till fröken Anna Larson,
Lorensbergsgatan 15, Göteborg.

Program och närmare bestämmelser komma
framdeles att offentliggöras.

Göteborg den 4 april 1893.
Anna Hemming. Anna Larsson.

Nanny Palmkvist. Emilia Rosenkvist af Akershult.
Josefine Schutz. Adé/e Vetternnd.

Visbykretsen

håller sitt vårmöte i Visby folkskola onsdagen
den 26 april kl. 111 f. m,, hvarvid förekomma:

Lektion.

Diskussion: 1) Den genom kungl, cirkuläret
den 4 november 1892 föreskrifna
undervisningen angående de rusgifvande ämnenas natur
och verkningar. 2) Ungdomens uppfostran till
arbetsamhet och sparsamhet.

Fole den 5 april 1893.

G. A. V. Ljungberg.

LEDIGA TJÄNSTER.

Folkskollärarinneplats vid

Björndammens förenade folk- och småskola
(för närvarande omkring 25 barn) sökes inom
60 dagar från första kungörandet häraf. Lön
600 kr., kofoder och vedbrand efter lag samt
700 kr. efter väl vitsordad femårig ordinarie
tjänst. Lärarinna vare skyldig underkasta sig
flyttning till annan lokal, när sådant anses af
församlingen förmånligt för skolan. Ansökan
ställes till

Ordföranden i Dunkers skolråd.
Adress Ekensholm.

Vikariat.

Vikariat vid folkskola under två månader
finnes till följd af lärares sjukdom strax att
erhålla för examinerad lärare eller lärarinna.
Lön efter 500 kr. pr år jämte husrum och
vedbrand. Insänd genast ansökning till skolrådets
ordförande i Nedre Ullerud, adress Dej e.

Lärarinnebefattningen

vid Slättaröds småskola inom Tjörnarps
socken sökes under nedanstående adress före den
15 instundande maj. Lön för 8 månaders
undervisning är minst 250, troligen 300 kr. jämte
bostad och eldbrand. Platsen tillträdes snarast
möjligt. De, som kallas till prof, erhålla
reseersättning.
N. Mellby pr Sösdala den 6 april 1893.

P. Kellgren.
Skolrådets ordförande.

Ordinarie manliga
läraretjänsten vid Umeå stads folkskola för gossar
sökes hos skolrådet härstädes inom 60 dagar
från ledighetens första kungörande i Post- och
Inrikes tidningar. Lön 1,300 kr. i ett för allt
med tvänne ålderstillägg, hvartdera å 150 kr.,
efter resp. 5 och JO års väl vitsordad
tjänstgöring å platsen. Önskligt är, att den
blifvande läraren äger kompetens att undervisa
äfven i slöjd, hvarför särskild ersättning kan
påräknas.
Umeå stad den 5 april 1893.

Oss. Klingspor.
Skolrådets ordförande.

Lärarinneplatsen

vid Ekhammars fasta mindre skola.och
Frängs-bo fasta småskola i Björsäter, Östergötland,
äro lediga till följd af församlingens beslut,
det ogifta lärarinnor skola framgent anställas,
och kunna ansökningshandlingar jämte
prästbetyg inlämnas till undertecknad under adress
Björsäter, N. B.-banan, innan den 15 maj d. å.
Lön för 8 månaders läsning 300 kr. samt
husrum och vedbrand. Tillträde sker den l
instundande augusti på 6 månaders ömsesidig
uppsägning, och ifall prof fordras skall sådant

Björsäter den 5 april 1893.

P. M. F. Holmqvist.

Skolrådets ordförande.

Tredje förslagsrummet

till lärareplatsen vid nyinrättad på två
stationer ambulerande folkskola inom Rydaholms
församling, Jönköpings län, att tillträdas den
l januari 1894 kungöres härmed till ansökan
ledigt. Ansökan inlämnas inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar till skolrådet i Rydaholm, adr.
Ne-derled.
Rydaholm den 6 april 1893.

Skolrådets ordförande.

Tvänne lärarinnebefattningar

vid Västerviks sjuklassiga högre flickskola
skola tillsättas från och med nästkommande
läsår. Undervisningsskyldigheten må
bäggedera faller inom området af de s. k. »svenska
ämnena». Lönen vid den ena befattningen
utgör 900 kronor för läsår, och kompetensvillkor
är genomgången kurs vid högre
lärarinneseminarium eller därmed jämförlig examen. Den
andra lärarinnans lön är 800 kr. likaledes för
läsår, och för kompetens fordras genomgången
kurs vid folkskollärarinneseminarium eller
därmed jämförlig undervisningsanstalt.

Ansökningar insändas före den 4
nästinstun-dande juni månad till

Styre/sen för Västerviks läroanstalt for flickor.

Vid

för flickor

kommer nästa läsår att anställas en lärarinna
med undervisningsskyldighet i skolans lägsta
klasser. Sökande till denna plats bör hafva
genomgått elementarläroverk för flickor samt
folk- eller småskollärarinneseminarium. Lönen
utgör 650 kr. för år. Ansökningar, ställda till
styrelsen för Kristinehamns elementarläroverk
för flickor, skola vara inlämnade före
instundande l maj._________________(G. 14287)

Småskollärarinna.

Lärarinnebefattningen vid fasta småskolan i
Knarsta i Stora Mellösa församling kungöres
härmed till ansökning ledig. Lön 300 kronor,
husrum och vedbrand. Platsen tillträdes
nästkommande hösttermin. Ansökningar insändas
före den 8 maj till skolrådets ordförande
under adress Stora Mellösa.

Lärarinnetjänsten vid Viksjö

mindre folkskola kungöres härmed till
ansökan ledig inom 60 dagar ifrån den l april.
Lön 300 kronor jämte husrum och vedbrand
under lästiden. Sex månaders ömsesidig
uppsägningstid.

G. H. Nydahl.
Skolrådets ordförande.
JG. J4308)___________Adr. Viksjö.______

Vikariat i folkskola.

Under tiden från den l maj till medlet af
juni kunna tre examinerade folkskollärare eller
lärarinnor erhålla anställning såsom vikarier
vid Göteborgs folkskolor. Ansökningar åtföljda
af betyg torde före innevarande månads slut
insändas till undertecknad.

Göteborg den 5 april 1893.

J. M. Ambrosius.

Vikariat.

Examinerad skollärare eller lärarinna önskas
genast som biträde vid fasta folkskolan i
Fog-lum. Fritt vivre m. m. Reflekterande vände
sig till undertecknad.
Foglums folkskola den 4 april 1893.

C. J. Berlin.
Ordinarie lärare.

Småskollärarinnebefattningen

vid Gustafsfors fasta småskola i Torskogs
församling sökes hos skolrådet med första. Lön
300 kronor jämte bostad och vedbrand för 8
månaders undervisning. Tre månaders
ömsesidig uppsägningstid förbehåller sig skolrådet
samt att påbörjad läsetermin ej får afbrytas.
Tjänsten tillträdes den l nästa juli. Ansökan,
åtföljd af vederbörliga betyg, ställes till
skolrådets ordförande under adress Torskog.

Vikariat.

Vikariat vid fast folkskola till vårterminens
slut sökes nu genast hos skolrådet i
Alsen,-Jämtland.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0186.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free