- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
191

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 16. (590.) 19 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

:r *16

SVENSK LÄRARETIDNING.

191

3 i tredje). Också var det förgäfves,
som hr Törnebladh varnade
småläro-verkens förkämpar att spänna bågen så
högt, att hela det för dessa läroverk
beviljade anslaget inom kort blefve användt
för andra ändamål.

*Antagligen kommer nu någon tid att
förgå, innan regeringen och första
kammaren besluta sig för att beträda den af
andra kammaren anvisade vägen.
Önskligt hade varit, om de kommuner, hvilka
förlorat sina småläroverk, kunde under
tiden skaffa sig verkliga högre folkskolor,
så att någon påtaglig erfarenhet om
dessas förmåga att ersätta nämda läroverk
blefve inhämtad. Vi må dock bekänna,
att efter den öfverraskande uppfattning
om de högre folkskolornas »väsende och
syfte», som ecklesiastikministern i
onsdags och lördags framställde, utsikterna
härför synas oss skäligen mörka.

Enligt denna uppfattning skulle
statsbidraget icke kunna gifvas åt sådana högre
folkskolor i småstäderna, som de af
professor Carlson för Göteborg påyrkade, utan
endast åt sådana, som meddelade
undervisning högst 6-8 timmar i veckan åt
gossar och flickor, som redan inträdt i
lönearbetet d. v. s. åt det slags
läroanstalter, som här i hufvudstaden kallas
»söndags- och aftonskolor». Vi vilja
emellertid i det längsta hoppas, att
denna uppfattning ej i tillämpningen skall
göra sig gällande. Skulle man vidhålla
densamma och kanske till yttermera
visso söka fastlåsa den genom
utfärdandet af någon sorts »läroplan» i samma
anda, så skulle man i sanning hafva
gifvit nådestöten åt 1856-58 års
riksdags skapelse, Rudenschölds och
Silje-ströms käraste tanke; och genom den
enda positiva frukten af läroverksfrågans
nu afslutade behandling, riksdagens
bifall till hr Lundbergs motion, skulle då
i det hela slätt intet vara vunnet,

Frågan var nu mogen.

Tre gånger har E. Hammarlund väckt
riksdagsmotion om statsbidrag för den
kvinnliga slöjdundervisningen. Första
gången blef motionen ej behandlad på
grund af riksdagsupplösning. I fjor hade
förslaget för sig andra kammaren men föll
i den första. I år hafva båda kamrarna
på statsutskottets enhälliga tillstyrkan
beslutat aflåtande till regeringen af en
skrifvelse i ämnet.

Vice ordförande

skall väljas inom skolrådet enligt
föreskriften i § 23 af
kyrkostämmoförordningen, där det heter: »Skolrådet väljer
inom sig vice ordförande.» I trots af
denna uttryckliga föreskrift har dock
skolrådet i en af södra Helsinglands
församlingar till protokoll tagit ett beslut,
att vice ordförande icke skulle utses.
Sådant ansågs obehöfliga då
församlingens komminister vid förfall för
kyrkoherden kunde tjänstgöra som skolrådets
ordförande. Ett dylikt godtyckligt hand-

hafvande af lagens tydliga föreskrift kan
naturligtvis på laglig väg upphäfvas.

Rektor Gödeckes porträtt
i förra numret af denna tidning angifver
G:s utseende vid slutet af hans
folkhögskoletid. Vi hade till vårt förfogande
tre olika porträtt af Gödecke: ett från
tiden för hans inträde i folkhögskolans
tjänst, ett annat från slutet af hans
folkhögskoletid och ett tredje från hans sista
lefnadsår. Det sistnämda skiljer sig så
väsentligt från de föregående, att personer,
som varit i beröring ined G. under hans
folkhögskoleverksamhet, omöjligt kunde
känna igen honom. Då därtill kommer,
att G:s efterlefvande anhöriga betecknade
porträttet n:r 2 såsom det mest
karakteristiska, beslöto vi oss för att taga
detta, helst det här gällde att i främsta
rummet teckna folkhögskolemannen. Detta
till upplysning med anledning af
Smålands-Postens anmärkning, att porträttet
förefaller »mycket ungdomligt».

Ändrade bestämmelser

rörande statsbidraget för
slöjdundervisningen äro att motse. Då frågan om
höjning af förslagsanslaget till bidrag för
aflönande af lärare i slöjd vid
folkskolorna i onsdags förekom i andra
kammaren, anmärkte E. Hammarlund, att
ett förtydligande af de nuvarande
bestämmelserna rörande villkoren för
statsbidragets åtnjutande lämpligen hade bort
ske i samband med anslagets höjning.
Enligt nu gällande bestämmelser ägde hvarje
»skola» erhålla ett årligt understöd af 75
kr,, men »skola» vore ett mångtydigt
begrepp, hvilket äfven visat sig vid
tillämpningen af stadgandet. Åtskilliga exempel
härpå anfördes. Så hade det händt, att
en stad med sex slöjd»afdelningar»,
undervisade af sex olika lärare, blott erhållit
statsbidrag för en skola, medan en annan
stad med /o//’slöjd»grupper», undervisade
af sju lärare, fått statsbidrag för tolf
skolor. Det syntes talaren, som om vid stats- l
bidragets fördelning man borde taga hän- |
syn till mera reella grunder än, huruvida j
skolrådet i sin rekvisition använde ut- !
trycket »slöjdgrupp» eller uttrycket »slöjd- |
afdelning».

Statsrådet Oilljam svarade härå, att
anmärkningen var fullkomligt befogad,
och att för närvarande vore under
beredning ett förslag till förtydligande af
denna oklara bestämmelse, som beredt
stora svårigheter vid tillämpningen.

Sommarkurserna i Uppsala. Härom
meddelas ytterligare följande:

Föreläsningarna skola börja måndagen
den 14 och sluta lördagen den 26 augusti.
Inledningsföredraget skall hållas kl. l den
14 och de första föreläsningarna samma j
dags eftermiddag. Föreläsningarna komma
att förläggas till tiderna kl. 9-2 och
5-7; på aftnarna skall tillfälle beredas
att med vederbörande föreläsare diskutera l
de ämnen, som i kurserna föredragas. l

Så snart besked fås från myndigheterna
om den nedsättning, som beviljas på sta-

tens järnvägar, skall offentlig inbjudning
till mötet utfärdas. Jämte biljetterna
lämnas program och upplysningar om de
praktiska anordningarna för mötet. De, som
anmäla sig utan att på samma gång sända
afgiften (10 kr.), få biljett sig tillskickad
mot postförskott. Vid anmälan bör fogas
underrättelse om, hvilka kurser man
tänker åhöra (dock kan deltagare åhöra äfven
andra kurser än dem han anmält sig
till).

Följande föreläsningsserier komma
ätt-hållas:

Prof. Almkvist: Israels äldsta historia. -
Rektor Centervall: den romerska kejsartiden. -
Observator Charlier: fixstjärnorna. - Prof.
Dunér: solen. - Prof. Hjärne: svenska
statsskicket under reformationstidehvarfvet. -
Prof. Holmgren: synsinnet. - Doc. K. F.
Johansson: Buddhaismen i Indien. - Prof.
Lundell: hur språkljuden bildas. - Doc. Munthe:
de yngsta skedena i jordens
utvecklingshistoria (med exkursioner). - Prof. Noreen:
inledning till modersmålets grammatik. - Prof.
Nyblom: Uppsala domkyrka. - Doc. v. Schéele:
om minnet. - Doc. Söderbaum: om stenkol
och lysgas (med experiment). - Kand.
Söderblom: den kristna troslärans utveckling. -
Doc. Virén: däggdjuren.

För att för åhörarna lätta uppfattningen
och understödja minnet komma tryckta
»grundlinjer» för olika kurser att utdelas
(l sida, allra högst 2 sidor för hvarje
föreläsning).

Ett 20-tal anmälningar hafva redan
inkommit.

Svenska folkundervisningens
historia. K. m:t har den 29 sistl. mars
tilldelat kontraktsprosten, förre
seminarierektorn Alfred Steinmetx ett understöd af
800 kronor såsom bidrag till utgifvande
från trycket af ett utaf honom författad t
arbete, »Svenska folkundervisningens
historia», med skyldighet för S. att till
ecklesiastikdepartementet aflämna 100
exemplar af nämda arbete.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Söderköping: 1) P. A.
Carlsson i Arboga landsförs:g, 2) A. V. Gustafsson
i Högbo, Gflb., 3) P. A. Voxberg i Enånger,
Gflb. (16 sökande.)

- Till folkskollärare-, klockare och
organisttjänsterna i Holm, Vnrl.: 1) vik. därstädes Olof
Backlund, 2) Jöns Siden i Torp.

Valde. Till lärare vid Västanå folkskola,
Nåsum, Krist.: hr Rosvall i Hessleholm med
3,247 röster. (Hr Franzén i Växjö landsförsig
erhöll 2,812 röster.)

- Till lärare vid Siritorps folkskola, Mjällby,
Blek.: G. A. Johansson i V. Torsås med 4,622
röster. (Vik. på platsen G. Roupé fick 1,180
röster. 11 sökande.)

- Till lärare vid Salsta folkskola, Lena, Upps.:
Johan Svensson i Rasbo.

- Till lärararinna vid Räfvetofta folkskola,
Torrlösa, Mim.: Terese Åhlström i Vidtsköfle
(enhälligt).

- Till vik. fojkskollärare i Godegård, Östg.:
V. Örbom från Örebro.

- Till småskollärarinna i Reslöf, Mim.: Karna
Ellborg i Svensköp.

För förfalskning af borgesmännens namn
å ett kassakreditivlån i Hudiksvalls aktiebank
har häktats e. o. folkskolläraren O. Nylund i
Hassela församling. N., som skilts från sin
befattning, har vidgått förfalskningen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0195.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free