- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
196

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 16. (590.) 19 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

196

SVENSK LÅRAEETIDNING.

N:r TÖ

ningen hela annonsen efter ett nedsatt
pris af 15 öre raden.

3. För hvarje rad, hvarmed annons
om sammanträde Öfverskjuter antalet
20, äfvensom för annons om insändande
af frågor, om uppskof med möte o. d.,
erlägges likaledes en afgift af 15 öre
raden.

4. För att annons skall i tidningen
införas mot förestående villkor, måste
den insändas till oss direkt och ej
genom annonsbyrå, (Senast måndags e. m.
kl. 6 skall annons vara inlämnad på
tidningens byrå for att kunna inkomma
i veckans nummer.)

5. Öfver de insända referaten
för-behåller sig redaktionen att få förfoga
efter behag. (Skrif endast på ena sidan

af papperet!) Redaktionen.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

A7. G. Åhlström, Botkyrka. Vi utlösa afskrift
af alla hos k. m.-t afgjorda folkskole- och
klockaremål. Det var på detta sätt vi fingo
kännedom om den i n:r 14 refererade rättstvisten -
antagligen förr än någon af parterna i målet
hade kunskap om utgången.

/. A. S. En tidningsredaktion kan omöjligt
undersöka hvarje sak, som annonseras i
tidningen. Emellertid äro vi tacksamma för alla
upplysningar angående svek af annonsörer.
Hvad ifrågavarande annonsör angår, fingo vi,
sedan annonsen varit införd några gånger,
anledning misstänka, att det ej var så helt med
löftena, hvadan vi redan för fem veckor sedan
uttogo annonsen. I andra tidningar ser man
emellertid fortfarande hans annonser.

A. T. Alla upplysningar härom erhållas
kostnadsfritt, om Ni skrifver till direktör Otto
Salomon, adr. Nääs, Floda station.

O-r. Härom lämnas besked i »Anvisningen»
å sista sidan.

Greta. Troligtvis ej.

B-t. Inga bestämmelser härom.

P+N+B. 1) Församlingen. 2) Ej
nödvändigt. 3) Enligt öfverenskommelse. 4) Ja (men
han är i vanliga fall ej skyldig åtaga sig
slöjdlärarebefattning). 5) Ja, därest skolrådet
sådant fordrar. 6) Om skolrådet medgifvit lof.

S-r. 1) Nej. 2) Till inspektören. 3) Beror
på inspektören.

Z2. 1) Bör införas i kyrkostämmans
protokoll. 2) Ifall en lärare enligt annons eller
kyrkostämmoprotokoll är antagen vid en
särskild skola i församlingen, kan han icke mot
sin vilja förflyttas till en annan skola.

Svante. Det är kyrkorådet (ej pastor), som
äger laglig rätt att förordna vikarie för klockare
eller organist. Se prejudikat i denna tidning
n:r 7 och 24 år 1891!

Minneslista.

April.

22. Stockholms folkskollärareförenings möte i
Stockholm.

26. Visbykretsens möte i Visby.

Maj. Vid kyrkostämma i denna månad
framläggas förra årets skolräkenskaper och
den däröfver afgifna revisionsberättelsen.
(K. F. § 39.)

1. Efter denna dag äga skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för lärare
och lärarinnor vid folk- och småskolorna.
(K. kung. 5/s 85 och ’V 87.)

- Efter denna dag kunna skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för lärare
vid fortsättningsskolorna, (K. kung. ’®\n
86 och l8/n 87.)

Efter denna dag äga skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för
slöjdundervisningen. (K. kung. *6/io 83 och
l8/n 87.)

Familjenotiser. !

(Kostnadsfria tillkännagifvande!!.) j

Födde. i

Beata och Erik Hjeltes son, Idre skolhus, 6 j
april. |

l Hanna och B. Trulssons son, Verlinge skol- j
| hus, Stehag, 12 april.

j Johanna och N. P. Malmgrens dotter,
Veke-I rums folkskola, Mörrum, 11 april.
| Anna och Aug. Herlanders dotter, Frösthult,
i 12 april.
j Döde.

F. lärarinnan Lovisa Fredrika Dille,
Stockholm, 12 april, 76 år.

Lärarinnan i Lerbäcks församling Hilma
Blomgren, Möns skolhus, 8 april, 23*/2 år.

Lediga tjänster.

Vid kyrkan.

Lidköping, org.-tj., 60 d. fr. 13 april, 1. 800
kr. m. m., adr. Lidköping.

Förenade.

Välinge-Kattarp, Mim., kl.- o. org.-tj., 60
d. fr. 11 april, 1. 20 kr., boställe m. m., adr.
Rögle.

Umeå, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. U april, 1.
600 kr., adr. Umeå.

Järlåsa, Upps., skoll-, kl.- och org.-tj., 60
d. fr. 14 april, skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 225
kr., adr. Åland.

Vid folkskolan.

Nya Varfvet, 60 d. fr. 11 april, 1. 700 kr.
m. m., adr. Göteborg.

Umeå landsförs:g, Röbäck 60 d. fr. 11 april,
1. enl. L, adr, Umeå.

Börstil, Långalma, Sthm, 60 d. fr. 11 april,
1. 600 kr. m. m., adr. Harg.

Väse, Vrml., flytt., 60 d. fr. 11 april, 1. enl. L,
adr. Väse.

Frändefors, Älfsb., flytt, 60 d. fr. 11 april,
1. enl. L, adr. Frändefors.

Umeå, lärare, 60 d. fr. 11 april, 1. 1,300 kr,,
adr. Umeå. (Se annonsen!)

Kristdala, Kalm., flytt., 60 d. fr. 11 april,
1. enl. L, adr. Kristdala.

Valö, Botarsbo, Sthm, lärarinna, 60 d. fr.
13>%april, 1. enl. L, adr. Valö.

Örkened, Krist., flytt., före 16 juni, 1. enl. 1.,
adr. Örkened.

Sollerö, Kpbg, 60 d. fr. 14 april, 1. enl. L,
adr. Sollerö. (Se annonsen !)

Öster-Åker, Sthm, 60 d. fr. 15 april, l enl. L,
adr. Åkersberg.

Trankil, Vrml., 60 d. fr. 17 april, 1. enl. L,
adr. Lennartsfors. (Se annonsen !)

Ganthem, framd. fören. m. kl.- o. kant.-tj.,
60 d. fr. 17 april, adr. Visby.

Vikariat m. m.

Bettna, Södm., genast, adr. Bettna. (Se
annonsen!)

Simrishamn, genast, adr. Simrishamn (Se
annonsen!)

Vid mindre skola.

Hassela, Gflb., två tj., före l juni, adr.
Franshammar. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Falun, lärarinna, före den 15 maj, adr. Falun.
(Se annonsen!)

Sköllersta, Åkerby, Öreb., lärarinna, före
31 maj, adr. Sköllersta. (Se annonsen!)

Hrr skolrådsordförande

göras uppmärksamma på fördelen af att i Svensk
Läraretidning, som är den inom lärarekåren mest
spridda tidningen, införa fullständiga
tillkännagifvandet! om lediga tjänster vid folk- och
småskolan.

Enligt träffad öfverenskommelse kunna
annonser om lediga tjänster genom denna tidning
blifva införda i Post- och Inrikes tidningar pä
föreskrifna tider utan annan förhöjd afgift än
annonsprisei. Endast ett manuskript behöfver
alltså insändas till Svensk Läraretidning,
Stockholm N.

ANNONSER.

SAMMANTRÄDEN.

Stockholms
folkskollärareförening sammanträder i
Landtbruksakademiens hörsal, Mäster-Samuelsgatan 43, snedt emot
Tekniska skolan, lördagen den 22 april 1893
kl. tf, 75 e. m. Vid sammanträdet förekommer:

1. Föredrag af professor V. Leche: Om
fåglarnas uppkomst.

2. Finnas några giltiga skäl för att
formerna för läraretjänsters tillsättande skola i
Stockholm vara mindre betryggande för den
enskilde lärarens rätt än de i allmänna
folkskolestadgans § 19 föreskrifna?

Karlskrona folkskoleförening

sammanträder härstädes i skollokalen vid ö.
Prinsgatan den l nästa maj kl. 5 e. m.,
därvid bland annat förekommer föredrag,
diskussion om inrättandet af ett pedagogiskt
bibliotek, deklamation, sång (blandad kör och
dubbel manskvartett).

Karlskrona den 14 april 1893.

C. G. Olsson.
Ordförande.

Söndagsskolmöte.

Inseende söndagsskolans stora och
ingripande betydelse för det uppväxande släktet,
taga sig undertecknade härmed friheten inbjuda
alla . för söndagsskolan intresserade till
deltagande i ett allmänt söndagsskolmöte, som i
samband med ll:e allmänna
folkskolläraremötet kommer att hållas i Göteborg lördagen,
söndagen och måndagen den 5, 6 och 7 nänta
augusti.

Meddelanden om villkor för
resekostnads-nedsättning m. m. jämte program för mötet
komma framdeles att tillkännagifvas.
Göteborg den 11 april 1893.

Nils Sandblad. P. Lundén.

Kyrkoherde. Kyrkoherde.

B. C. Rodhe. Olaus Lundén.

Skolföreståndare. Skolföreståndare.
K. J. Rosén. N. Joh. Brände//.

Skollärare. Skollärare.

TJÄNSTSÖKANDE.

En ordinarie folkskollärare

med organist- och kantorsexamen önskar
vikariat under juni och juli månader.

Svar med löneuppgift till »P3», Stjårnvik.

Hrr skollärare!

Manlig elev vid Musikaliska akademien och
som därstädes aflagt organistexamen önskar
tillbringa sommarferierna hos någon i
Södermanland eller annan naturskön provins bosatt
lärare, som önskar förbereda sig till
organistexamen. Små anspråk. Vidare under
korrespondens med »Sommarferier 93», Sv.
Läraretidnings byrå, Stockholm.

Hrr organister

och kyrkosångare, som önska ledighet l juni
-l september, kunna erhålla tjänstgöringsvan
vikarie, examinerad från Musikaliska
akademien. Villkor: endast fritt vivre.

Svar, märkt »Organist 20», torde före l maj
insändas till denna tidnings expedition,
Stockholm.

LEDIGA TJÄNSTER.

Förfrågningsbyrån

i Örebro. Se n:r 8!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0200.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free