- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
197

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 16. (590.) 19 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Air. 16

SVENSK LÄEAEETIDNINGc

197

(Post- o. Inrikes tidn. 3 ggr.)

Ordinarie läraretjänst

vid folkskola inom Trankils socken, Värmland,
med hvilken tills vidare är förenad
undervisningsskyldighet i pedagogisk slöjd, som
årligen ersattes med högst 75 kr., sökes inom
60 dagar från ledighetens första kungörande
i Post- och Inrikes tidningar. Skolan är för
närvarande fast, men blifvande innehafvare får
underkasta sig ambulera på sätt församlingen
möjligen framdeles beslutar. Lön efter lag.
Skolrådet i Trankil.
Adr. Lennartsfors.

(Post- o. Inrikes tidningar 3 ggr.)

Ordinarie läraretjänsten

vid Vägskelets fasta folkskola i Hedesunda
församling sökes hos skolrådet inom 60 dagar
från ledighetens första kungörande i Post- och
Inrikes tidningar. Lönen: kontant efter lag,
80 kronor kofodersersättning, bränsle och
bostad, bestående af två rum och kök.
Ansökning, åtföljd af vederbörliga
kompetenshandlingar, ställes till undertecknad under adress:
Hedesunda (Gestrikland).

Skolrådets ordförande.

ll t en vid Åkerby i Sköllersta socken af
Örebro län ledigvorden
småskollärarinnebefattning kunna hugade sökande före den 31
nästinstundande maj insända sina till skolrådet
ställda ansökningar, Lönevillkoren äro:
kontant 300 kr. och husrum, bestående af ett
rum och kök, samt vedbrand. Tre månaders
ömsesidig rätt till uppsägning förbehålles.

En
småskollärarinnebefattning i Falun kungöres härmed ledig att
tillträdas vid nästkommande termins början.
Lön efter 400 kr. för år med två ålderstillägg
ä 50 kr. efter respektive 5 och 10 års väl
vitsordad tjänstgöring; dessutom fria husrum och
vedbrand mot skyldighet att städa och elda
skollokalen. Ansökningar, åtföljda af
erforderliga intyg, ingifvas till Falu skolråd före den
15 maj.

Ordinarie läraretjänsten vid
folkskolans högre afdelning i Sollerö
församling

sökes hos skolrådet inom 60 dagar från den
14 april. Lön enligt lag. Tillträde den l
januari 1894 Ansökningshandlingar böra
åtföl-jas af slöjdbetyg.

Vikariat erhålles

i Simrishamns gossfolkskola af examinerad
lärare eller lärarinna för tiden l maj-16juni,
om man utan uppskof anmäler sig hos
innehafvaren af platsen Joh. Nordin.

Simrishamn.

Folkskplläraretjänsten

vid Redslareds församlings fasta folkskola vid
Reaskäl, med hvilken organist- och
klockarebefattningarna äro förenade, sökes hos
skolrådet under nedanstående adress inom 60
dagar från denna kungörelses första införande i
Post- och Inrikes tidningar. Skollärarelönen
enligt lag. Organist- och klockarelönen 100
kronor. Tjänsterna frånträdas samtidigt. Prof
afläggas, om så fordras.
Redslared och Svenljunga den 15 april 1893.

H, Almegren.
________Ordförande i kyrko- och skolrådet.

Ordinarie manliga
läraretjänsten vid Umeå städs folkskola för gossar
sökes hos skolrådet härstädes inom 60 dagar
från ledighetens första kungörande i Post- och
Inrikes tidningar. Lön 1,300 kr. i ett för allt
med tvänne ålderstillägg, hvartdera å 150 kr.,
efter resp. 5 och JO års väl vitsordad
tjänstgöring å platsen. Önskligt är, att den
blifvande läraren äger kompetens att undervisa
äfven i slöjd, hvarför särskild ersättning kan
påräknas.

Umeå stad den 5 april 1893.

Oss. Klingspor.
Skolrådets ordförande.

Lärarebefattningarna

vid Kölsjö fasta samt Stakholms och
Norrbäcks ambulatoriska mindre folkskolor
kungöras härmed lediga. Lokalen vid Kölsjön är ny
och tidsenlig med ett rum och kök för läraren.
Vid Stakholm och Norrbäck finnes för
närvarande endast ett rum för läraren, men vid
Norrbäck är nytt skolhus under uppförande,
då bostaden blir lika som vid Kölsjön. Lönen
är för 9 månaders årlig läsning 350 kronor
jämte fri vedbrand.

Kompetente sökande kunna till den l juni
detta år sig anmäla, och äga lärarinnor med
goda vitsord företräde.

Hassela och Franshammar den 8 april 1893.
_______________________Skolrådet.

Tredje förslagsrummet

till lärareplatsen vid nyinrättad på två
stationer ambulerande folkskola inom Rydaholms
församling, Jönköpings län, att tillträdas den
l januari 1894 kungöres härmed till ansökan
ledigt. Ansökan inlämnas inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar till skolrådet i Rydaholm, adr.
Ne-derled.
Rydaholm den 6 april 1893.

Skolrådets ordförande.

Småskollärarinna.

Lärarinnebefattningen vid fasta småskolan i
Knarsta i Stora Mellösa församling kungöres
härmed till ansökning ledig. Lön 300 kronor,
husrum och vedbrand. Platsen tillträdes
nästkommande hösttermin. Ansökningar insändas
före den 8 maj till skolrådets ordförande
under adress Stora Mellösa.

Lärarinneplatserna

vid Ekhammars fasta mindre skola.och
Frängs-bo fasta småskola i Björsåter, Östergötland,
äro lediga till följd af församlingens beslut,
det ogifta lärarinnor skola framgent anställas,
och kunna ansökningshandlingar jämte
prästbetyg inlämnas till undertecknad under adress
Björsäter, N. B.-banan, innan den 15 maj d. å.
Lön för 8 månaders läsning 300 kr. samt
husrum och vedbrand. Tillträde sker den l
instundande augusti på 6 månaders ömsesidig
uppsägning, och ifall prof fordras skall sådant
afläggas.

Björsäter den 5 april 1893.

P. M. F. Holmqvist.
Skolrådets ordförande.

Småskollärarinnebefattningen

vid Gu staf s fors fasta småskola i Torskogs
församling sökes hos skolrådet med första. Lön
300 kronor jämte bostad och vedbrand för 8
månaders undervisning. Tre månaders
ömsesidig uppsägningstid förbehåller sig skolrådet
samt att påbörjad läsetermin ej får afbrytas.
Tjänsten tillträdes den l nästa juli. Ansökan,
åtföljd af vederbörliga betyg, ställes till
skolrå-dets ordförande under adress Torskog.______

Vikariat

Till följd af sjukdom önskas nu
ofördröj-ligen en examinerad vikarierande lärare eller
lärarinna vid Bettna västra folkskola under
återstående delen af innevarande vårtermin,
som pågår till i midten af juli. Lön 30 kronor
och fritt vivre. Tjänsten blir antagligen ledig
vid årets slut. Svar torde skyndsammast
ingifvas till Alfred Lundholm.

Folkskollärare.
Adr. Bettna station.

Bettna västra folkskola den 15 april 1893.

Lärarinnebefattning-en

vid Slättaröds småskola inom Tjörnarps
socken sökes under nedanstående adress före den
15 instundande maj. Lön för 8 månaders
undervisning är minst 250, troligen 300 kr. jämte
hostad och eldbrand. Platsen tillträdes snarast
möjligt. De, som kallas till prof, erhålla
reseersättning.

N. Mellby pr Sösdala den 6 april 1893.

P. Kellgren.
Skolrådets ordförande.

Vikariat i folkskola.

Under tiden från den l maj till medlet af
juni kunna tre examinerade folkskollärare eller
lärarinnor erhålla anställning såsom vikarier
vid Göteborgs folkskolor. Ansökningar, åtföljda
af betyg, torde före innevarande månads slut
insändas till undertecknad.

Göteborg den 5 april 1893.
__________________J. M. Ambrosius.

Vikariat

Vikariat vid folkskola under två månader
finnes till följd af lärares sjukdom strax att
erhålla för examinerad lärare eller lärarinna.
Lön efter 500 kr. pr år jämte husrum och
vedbrand. Insänd genast ansökning till skolrådets
ordförande i Nedre Ullerud, adress Dej e.

DIVERSE.

Hos Åhlström & Cederberg, Gäfle, eller l
närmaste bokhandel kan rekvireras:

Högtidlig barngudstjänst

vid svenska kyrkans

Reformationsfest.

På högmessoritualets grund
liturgiskt-musi-kaliskt fullständigt utarbetad och

utgifven af
Richard Norén.

Pris: 60 öre.
Örn minst 5 ex. tagas: 50 öre pr ex.

j Obs. l Det prydligt utstyrda häftet, 32 sidor

j stor oktav, med sitt för barn väl lämpade, i

j såväl liturgiskt som musikaliskt hänseende

varsamt reformatoriska innehåll borde finnas

i hvarje folkskola. Kan följas äfven när som

helst. – Fyrsidiga textblad för barnen ä 2 kr.

pr 100 ex._____________________________

Organistskola»

Elever mottagas och undervisas i alla till
organistexamen hörande ämnen. Grundlig
undervisning, billiga pris.

A. Bedinger.

Musikdirektör och domkyrkoorganist i Strängnäs.

Hos Looström & k:i i Stockholm och
i rikets öfriga boklådor kunna erhållas
följande

Sveriges allmänna
folkskollärareförenings småskrifter:
i.

fc

vid Sveriges seminarier för
folkskollärare och folkskollärarinnor
åren 1870-88.

Uppgifter insamlade och bearbetade
af

Dalin.
Pris 60 öre.

M

uppfostringslärans och
folkskoletankens fader.

En lifsbild från 1600-talet.

Med anledning af 300-års-jubileet

den 28 mars 1892

tecknad af

Fridtjuv Berg.

Med porträtt.
Pris 50 öre.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0201.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free