- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
201

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 17. (591.) 26 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

VECKOBLAD FÖR bÄRARE, UPPfOSTRARE OCjH SKOLVÄNNER.

N:r 17.

(591.)

STOCKHOLM, 26 APRIL 1893.

12:e årg.

Prenumerationspris:

Vi år 5,50 kr., 3/4 år 3 kr., 1/2 år 2

kr., */4 år 1,25 kr. (postarvodet

inberäknadt).

Prenumerationen sker

.åväl i landsorten som i Stockholm

å närmaste postanstalt.

Byrå:

Barnhusgatan C (tredje huset

från Drottninggatan), l tr.

Kontorstid: 10-1, 4-6.

Postadress:

Läraretidningen, Stockholm N.

Redaktör och ansvarig utgifvare:

EMIL HAMMARLUND.

Trätfas säkrast 10-11 f m.

Allm. tel. 6O OO.

Tryckt hos Iduns Tryckeri Aktiebolag, Stockholm.

Lösnummer

ä 10 öre säljas å tidningens
byrå samt å allm,
tidningskontoret Gust. Adolfs torg 10.

Utgifningstid:

hvarje onsdags förmiddag.

An nonsprlss

25 öre pr petitrad (= 14 stafvelser).
Födelse-, förlofnings- och
vigsel-annons l kr , dödsannons 2,5o kr.

Annons bor vara inlämnad

senast måndag kl. 6 e. m. för att

inkomma i veckans nummer.

Ännu är det ej för sent

att för 1893 prenumerera på

(Svensk läraretidning^

Sveriges största och mest spridda
skoltidning.

Alla nummer från årets början kunna
nämligen ännu erhållas.

Svensk Läraretidning kostar endast 3,50
kr. för helt år, 2 kr. för halft år och 1,25 kr.
för kvartal (postarvodet inberäknadt). - Har
medarbetare i alla delar af riket.-Läses af omkring
10,000 lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsordförande m. fi. - Ar allmännaste annonsblad för
lediga tjänster vid folk- och småskolan. -
Meddelar porträtt af märkliga skolmän i regeln en
gång i månaden.

Under 1893

kommer Svensk Läraretidning bland annat
att innehålla en serie portratt och artiklar
med anledning af svenska folkhögskolans
25-års-jubileum instundande november månad.

Alla p ren um eran ter

for andra kvartalet erhålla gratis ett häfte

Sånger vid folkskolläraremöten.

Kvartalspren um eran ter

torde snarast möjligt förnya prenumerationen for
undvikande af afbrott i tidningens försändning.

Vare sig Ni bor i
Stockholm eller i
landsorten, så
prenumerera på närmaste postanstalt!

Om lydnaden i den pedagogiska
uppfostran

diskuterade Lunds pedagogiska sällskap
vid sammanträde den 14 dennes.
Inledaren,, folkskolläraren J. Franzén,
anförde i hufvudsak följande:

En tid har funnits, då barnens
uppfostran karakteriserades af harbarisk
stränghet. Fråga är, om vi icke nu råkat in i
den motsatta ytterligheten, en öfverdrifven
slapphet å uppfostrarnes sida, som har
till följd, att många barn inom alla
samhällsklasser få uppväxa nära nog i ren
tygellöshet. Det torde icke vara något
sällsynt förhållande i vår tid, att barnen
äro de befallande och föräldrarna de, som
lyda. Under sådana omständigheter få
barnen aldrig lära sig att taga tillbörlig
hänsyn till andra, de tillhållas icke att kufva
ett enda sinnligt begär, ännu mindre att
själfva försaka något för att göra andra
en god gärning. Men hvad de icke hafva
lärt såsom barn, kunna de icke såsom
vuxna. Vi hafva därför icke rätt att
förvånas Öfver den tuktlöshetens ande, som
utmärker vår tids ungdom.

Det första villkoret för att uppfostran
skall kunna inverka förädlande på det
unga släktet är emellertid lydnad.
Angående lydnadens beskaffenhet hafva tre olika
åsikter sökt göra sig gällande. Den ena
påyrkar blind lydnad, så länge barnet står
under uppfostrarens vård. Den andra vill
aldrig veta af blind lydnad. Man skall
alltid gifva barnet skäl för sina
befallningar. D&s tredje är en medelväg mellan
båda. Barnet kan icke under sina första
lefnadsår fatta några skäl, men då det
icke desto mindre bör öfvas i att handla
rätt, måste uppfostraren under dessa år
kräfva blind lydnad. Så snart barnets
föreställningslif blifvit så utveckladt, att
det kan inse sammanhanget mellan sitt eget
väl och uppfostrarens befallningar, måste

dessa senare alltid åtföljas af skäl och den
blinda lydnaden sålunda upphöra.

Enär mödrarna kunna öfva det största
moraliska inflytandet på barnet under dess
första år men ofta på grund af
okunnighet om barnets kropps- och själslif begå
svåra misstag, torde det vara af vikt att de
erhålla tillfälle till förvärfvande af någon
insikt i uppfostringskonsten. En kort
fortbildningskurs för unga kvinnor i våra
folkhögskolor och högre flickskolor skulle
möjligen göra tillfyllest. Hvad som kräfves
å skolans sida torde vara hufvudsakligen
en strängare konsekvens i tillämpningen af
dess lagar och föreskrifter.

*I den diskussion, som härefter uppstod,
ansågos å ena sidan orsakerna till den
nuvarande bristen på lydnad vara
förnämligast att söka i de allmänna rörelserna
och åskådningarna i tiden.
Själfständig-hetskänslan vore förhärskande öfver allt
och toge sig uttryck på olika sätt. Detta
vore en utveckling, hvilken vi förgäfves
sökte hindra. Man borde inrätta
uppfostran därefter och lära barnet att lyda på
rätt sätt.

Den blinda lydnaden, som skapar ett
räddhågans sinne, vore icke
eftersträfvans-värd hvarken i hem eller skola.
Uppfostran i frihet vore det enda riktiga, ty på
det sättet kunde personligheten få träda
fram, och lydnaden komme då som en
frukt. Sträng uppfostran sloge ofta väl ut
bland flickor och illa bland gossar.
Genom kärlek lyckades man i de allra flesta
fall vinna lydnad.

I hela sin uppfostrande verksamhet måste
både föräldrar och lärare taga hänsyn till
barnets natur. Men kvinnorna, som i
allmänhet hade mest att göra med barnens
uppfostran, borde såväl inom de högre
som lägre folkklasserna förskaffa sig
någon kunskap om barnuppfostran.

Från annat håll framhölls önskvärdheten

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0205.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free