- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
214

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (592.) 3 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

214

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 18

Framför ingången till skolhuset bör finnas
granris eller dylikt i tillräcklig mängd eller
ett stort och starkt järngaller för
aftork-ning af skodonen.

Skolhuset bör uppföras väl och af goda
materialier (timmer eller tegelsten) samt
brädfodras eller reveteras med godt
murbruk (ej med lera). Det bör hafva en
särskild förstuga för skolan och en för
lärarebostaden. Den förra bör vara rymlig
och löda direkt in till ett eller två
samlings- eller; afklädningsrum, allt efter
skolans storlek. Samlingsrummet bör vara
försedt med god eldstad och Öfriga
förnödenheter, såsom klädhängare, hyllor för
matsäcken och för trätofflor eller skodon
till ombyte när så är nödigt, tvättställ med
tillbehör o. s. v.

Till fyllnadsämne i trossbottnarna få på
inga villkor begagnas jord, gammalt
murbruk eller dylikt utan endast rent och
torrt material, helst, tegelsten, slagg eller
fullt torr sågspån. Golfplankorna böra
vara fullt torra, innan de inläggas, och
af smalt och så kvistfritt virke som
möjligt. De böra läggas på stadigt underlag,
så att golfvet ej sviktar. Uppkomma
golfspringor, måste golfvet tätas. Det bör
från början grundligt och sedermera vid
behof bestrykas med kokt linolja,
hvarigenom det blir varaktigare än annars och
lätt att hålla rent.

Skolrummet bör hafva ett inbjudande
och hemtrefligt utseende, så att både barn
och lärare kunna trifvas där. Det bör
hafva en aflång form och en höjd af minst
3l/% å 4 meter och i öfrigt vara så stort,
att hvarje skolbarn i medeltal har en
golfyta af minst l å lx/2 kvadratmeter och
en luftrymd af minst 4 å 6 kubikmeter.
Och maximiantalet barn i ett skolrum bör
knappast öfverstiga ett 40-tal.

Ar huset af sten,böra skolrummets väggar
invändigt brädfodras till en höjd af l1/»
meter. Taket i skolrummet bör vara hvitt och
väggarna hafva en ljus färgton i grått,
blått eller någon mellanfärg. Tapeter äro
ej lämpliga, utan väggar och tak böra
beklädas med sådant material, som kan
rengöras.

Fönstren böra anordnas endast på ena
långväggen eller i nödfall på båda
långväggarna och börja först vid l meters höjd
från golfvet och sluta */3 meter från taket.
Samfälda fönsterytan bör upptaga en areal
motsvarande ungefär Vs af golfytan.
Fönstren böra helst vetta mot öster eller
sydost eller åtminstone ej mot norr. Alla
innanfönstren böra förses med gångjärn
och lätt kunna öppnas samt, då det
ej fryser, stå öppna både dag och natt.
Minst två af ytterfönstren, ett i hvardera
ändan af rummet, böra lätt kunna öppnas
för luftväxling under rasterna och annars,
när så är nödigt.

Skolrummet bör flitigt luftväxlas, äfven
under ferierna. Det bör städas dagligen,
på sätt här förut är beskrifvit, och golfvet
skuras eller tvättas en gång i veckan.
Minst en gång i månaden företages en
grundlig rengöring af skolmöblerna och allt
innanredet.

Där centraluppvärmning ej äger rum,

bör uppvärmningen ske medelst en eller,
där så fordras, två goda och tillräckligt
stora ventiladonsugnar antingen af
hvit-glaseradt kakel eller af järn (s. k.
mantelugn), hvilka eldstäder både tillföra
rummet ren, uppvärmd luft och bortföra den
osunda, förbrukade luften och sålunda verka
som goda ventilationsapparater. Men skola
de göra full nytta, får man naturligtvis ej
spara för mycket på bränslet.

För att i skolrum med vanliga eldstäder
utan obehag för de innevarande
åstadkomma luftväxling under den kallare
årstiden kan man vidtaga en ganska god
anordning, som närmare beskrifves i n:r 11
af Svensk Läraretidning år 1893 och i en
större skola i Stockholm är pröfvad och
befunnen lämplig. I skorstensmuren nära
taket hugges ett efter rummets storlek
tillräckligt stort hål och däri inmuras en
sådan gjuten ventil, som finnes i handeln.
Kan man ej åtkomma muren inne i
rummet, så genomborrar man taket och
insätter en plåttrumma, som ledes in i skorstenen.
På sådant sätt åstadkommes en god
utsugningskanal. (De flesta nya kakelugnar
äga en sådan ventil, ehuru för liten för
ett skolrum.)

För att införa ren luft hugges på
ytterväggen nära taket ett tillräckligt stort hål.
I detta inpassas ett rör af zinkplåt,
hvilket sträckes fram till eldstaden för att
öfver densamma insläppa den utströmmande
rena luften, som af den från eldstaden
utstrålande värmen äfven uppvärmes och
utsprides i hela rummet. Vid ytterväggen
förses röret med ett spjäll, hvilket dock
alltid hålles öppet under lektionerna.
Naturligtvis bör man ordna kanalernas
mynningar så, att den inströmmande luften ej
direkt föres ut genom skorstenen.

Man kan ock leda en lufttrumma från
hålet i muren utefter väggen vid eldstaden
ned till golfvet och förse trumman med en
ventil både vid taket och l fot från
golfvet för att vid mycket sträng köld öppna
blott den nedre ventilen och sålunda spara
på värmen. Sådana anordningar kunna
utan synnerlig kostnad åstadkommas i
hvilket samlingsrum som helst, blott viljan är
god.

Barnen tillhållas att ej spotta på golfvet
utan i fastsatta spottlådor, som böra finnas
i tillräcklig mängd i alla skolans lokaler.

Där förhållandena äro gynnsamma, bör
man ej dröja med att inreda ett badrum
med badkar och en liten vattenkamin eller
helst ett varmluftsrum med dusch eller
bassäng, så att flera kunna bada samtidigt.
Kostnaden härför är ej större, än att den
godt bör kunna förräntas, såvida äfven
äldre personer få bada därstädes mot
betalning.*

Äfven en slöjdskola med två rum, ett
för hvartdera könet, bör upprättas i skolans
närhet. Den, som önskar se ett
mönstergillt sådant skolhus, vill jag med nöje
hänvisa till Göteryds slöjdskola i
Kronobergs län. Hvarje skolbarn bör lära
någon slöjd eller ett handtverk och vid slu-

* Se Hälsovännens flygskrifter n:r 6: »Om
bad och badning» af prof. C. Curman. Pris
25 öre.

tad skolkurs vara ägare af de härför
nödiga verktygen. Huru viktig en sådan
konst är, kunna vi bäst lära af att ge akt
på vår vanliga grofarbetare, som nu står
alldeles handfallen, när arbete saknas,
hvilket tyvärr ofta är händelsen.

Hvad lärarens bostad beträffar, bör den
hafva egen utgång, skild från skolans, och
bestå af minst tre rum och kök, hvaraf
ett rum för lärarens egen del, där han
ostörd kan få ägna sig åt sitt hemarbete.

Innan läraren inflyttar i sin bostad bör
han, liksom hvar och en annan, som är
mån om sin och sin familjs hälsa, göra
sig noga underrättad om lokalens
sund-hetsförhållanden och om hälsotillståndet
hos dem, som förut bott därstädes. Har
där bott någon, som haft smittosam
sjukdom, äfven lungsot, eller äro väggarna
nedsmutsade, så vill jag råda honom att
låta rifva ned allt löst och röka rummen
grundligt med brinnande svafvel, innan han
låter nytapetsera. Detta blir i längden
billigare, äfven om han själf måste bestrida
kostnaden, än annars säkerligen nödiga
utgifter för sjukdom i hemmet och
därmed följande bekymmer.
#

Då läraren i allmänhet väl måste hålla
till godo med skollokal och lärarebostad,
sådana de äro, är ej mycket att undra
öfver, ifall han anser här meddelade
hygieniska föreskrifter lända honom till ringa
nytta. Jag beder honom dock betänka,
att de hygieniska anordningarna vid de
allmänna läroverken förut ej varit mycket
bättre, än de ännu i dag äro i folkskolorna,
och att man ej kan vänta några synnerliga
framsteg härutinnan, förrän hygienens eller
den allmänna hälsovårdens vikt och värde
i uppfostrans tjänst blir allmännare både
känd och erkänd.

Men då af alla tecken att döma det
uppväxande släktets bästa ligger samtiden
varmt om hjärtat, kunna vi ock hoppas,
att det ej skall dröja allt för länge, innan
hygienen, så i skolan som hemmet, blir
allmänt erkänd såsom en af de
nödvändigaste betingelserna för barnets möjliga
framtida kraftfulla verksamhet, en betingelse
så viktig, att hvarje uppfostringsmetod,
som icke tager denna faktor med i
räkningen, lätt blir förfelad, den må i öfrigt
vara huru fullkomlig som helst.

Men ehuru det sällan står i lärarens
förmåga"att vidtaga några synnerligen
hygieniska förbättringar med själfva
inredningen i skolan och bostaden, utan han
oftast måste nöja sig med dem, sådana de
äro, så behöfver han därför icke stå
rådlös eller lägga armarna i kors. Med
insikt om hvad som bör göras och huru
det skall göras och med en kraftig vilja
kan han äfven med små medel göra mycket
både för att bibehålla en god hälsa och
förbättra en dålig.

Att flera lärare äro medvetna härom,
kan man tydligen se af deras i
frågoformuläret gjorda meddelanden, i allmänhet
gående ut därpå, att läraren, för att
bibehålla och stärka sina kropps- och
själskrafter, med alla till buds stående medel måste
söka motverka det nutida skollifvets ofta nog

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0218.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free