- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
217

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (592.) 3 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 18

SVENSK LÅEAEETIDNING.

217

skolan 0,26. I folkskolans öfra afdelning
hade dylika försummelser icke förekommit.

Lärarepersonalen utgjordes vid årets slut
af 39 lärare, 34 lärarinnor och 23
biträdande lärarinnor vid folkskolan samt 75
lärarinnor vid småskolan. Summan 171
utvisar en ökning under året af 5, däraf
3 biträdande lärarinnor och 2
småskollärarinnor. Af skolornas 113 klassrum
hafva 67 användts till dubbelläsning.

Medelkostnaden för hvarje barn har varit
39,60 kr. mot 37,71 året förut.

Under året har blifvit beslutadt, att den
redan 1827 inrättade »Drottning Josefinas
slöjdskola», som haft till uppgift att utgöra en
»arbetsskola för fattiga flickor» för
meddelande af kostnadsfri undervisning och
handledning i nödvändiga kvinnoslöjder,
skall ombildas till en hushålls- eller
matlagningsskola. Stadsfullmäktige hafva
medgifvit, att skolan må sålunda ombildas,
och godkänt förslaget till reglemente för
»Drottning Josefinas hushållsskola i
Malmö». Om denna skolas första verksamhet
yttrar inspektören:

Den 12 september började denna skola sin
verksamhet med 24 elever, utgörande hälften
af västra skolans sjette klass (åttonde skolåret).
Denna hälft undervisades 6 veckor i
hushållsskola, hvarefter den återgick till lässkolan och
den andra hälften inträdde i hushållsskolan.
–––––-De i hushållsskolan deltagande
barnens ålder har varit 14 ä 15 år.

Enligt de antagna stadgarna skall i denna
skola meddelas undervisning icke blott i
enklare matlagning och de sysslor, som
därmed stå i sammanhang, utan äfven, då
omständigheterna sådant medgifva, i tvätt
och strykning. Skolans föreståndarinna,
som utses med tre månaders ömsesidig
uppsägningstid, har skyldighet att
hand-hafva både den teoretiska och den
praktiska undervisningen.

I berättelsen omnämnas de af
lärarepersonalen själf anordnade
fortbildningskurserna, hvarjämte intagits programmen
för såväl Gomeniifesten den 28 mars som
Lunds stifts 24:e allmänna
folkskolläraremöte i Malmö den 3-5 augusti. Den
skrifvelse, som skolinspektören efter k. m:ts
anmodan afgifvit i anledning af
»kommit-terades förslag till lag angående
minderårigas och kvinnors användande i arbete»,
finnes i berättelsen fullständigt aftryckt.

Slutligen meddelas en redogörelse för
internatet, till hvilket vid årets slut hörde
28 barn, af hvilka 12 voro bortackorderade
till fosterföräldrar. I afseende på
resultatet af anstaltens verksamhet yttrar
föreståndaren, att de gossar, som få vara
under internatets tillsyn, tills de
konfirmerats, arta sig väl; hvaremot de, som af
föräldrarna i förtid återtagas till hemmet,
i regeln förfalla och börja sitt förra
lefnadssätt.

Jönköpings folkskolor. Ur den af

stadens folkskoleinspektör afgifna
berättelsen för läsåret 1892 meddelas följande:
Barnantalet utgjorde vid höstterminens
slut i folkskolan 1,353, i småskolan 846
samt i repetitionsskolorna 143 eller
tillsammans 2,342, hvilket utvisar en
ökning för året af 23.

Skolgången har i allmänhet varit jämn
utom i repetitionsskolorna för gossar.
Anledningen härtill angifves åtminstone för
en del gossar vara slappheten efter det
mödosamma arbetet under dagens lopp.
Medeltalet frånvarande dagar på hela
barnantalet utgjorde 0,04 mot 0,09 föregående år.

Lärarepersonalen har utgjorts af 16 lärare
och 13 lärarinnor vid folkskolan, 26
lärarinnor vid småskolan samt 5 lärarinnor i
kvinnlig slöjd, tillsammans 60 eller l
lärarinna vid småskolan mer än under 1891.
Under året har ingen varit tjänstledig i
följd af sjukdom. Medeltalet lärjungar i
de särskilda klasserna har varit i det
närmaste lika med föregående år eller i
folkskolan 43 för gossklasser, 52 för
flick-klasser samt i småskolan 33. Då
skolklassernas antal varit 55 och läsrummens
50, hafra 10 afdelningar måst läsa
alternerande i 5 rum.

Medelkostnaden för hvarje barn har under
året nedgått från 32,31 kr. till 30,69 kr.

Till berättelsen är fogad dels det
föredrag, som folkskoleinspektören höll med
anledning af folkskolans femtioårsfest den
10 juni, och dels en historisk öfversikt af
skolväsendet i Jönköping för åren 1825
-46, hämtad ur sockenstämmoprotokollen
samt ur handlingar i skolornas arkiv och
i kungliga biblioteket.

Föreläsningfskurserna för den vuxna
ungdomen inom »Haninge-Dalarö
lokalförenings» område (Dalarö, Öster- och
Västerhaninge) afslutades den 20 mars efter att
hafva pågått sedan den 17 sistl. oktober.
Under detta arbetsår, det andra i
ordningen, hafva - enligt hvad skrifves till
Svensk Läraretidning - inalles 62
föreläsningar hållits på fem olika stationer,
hvilket antal stationer dock med nyårets
ingång på begäran ökades till sex.

Föreläsningarna, hvaraf 19 hållits af
socknarnas prästerskap, 7 af
provinsial-och distriktsläkarne, 5 af
distriktsveterinären, 3 af länsmejeristen, l af
fiskeri-assistenten, l af länsträdgårdsmästaren, 3
af sysslomannen vid Prins Karls inrättning
å Galon, 2 af postmästaren å Dalarö, 2
af ’hushållningssällskapets sekreterare samt
18 af socknarnas folkskollärare, hafva
omfattats med stigande intresse, hvadan i
allmänhet, då väder och väglag under den
snörika vintern ej lagt hinder i vägen,
lokalerna varit fullsatta. Af föredragen
hafva 7 omfattat hälso- och sjukvård, 10
djur- och ladugårdsskötsel, l
trädgårdsskötsel, 3 kommunal- och allmän
lagfaren-het, 22 historia och geografi, 12
naturkunskap, l fiskeriväsende samt 6
ekonomi-och sedelära.

Efter föredragens slut hafva praktiska
öfningar i skrifning och räkning
förekommit, hvarjämte unison sång öfvats,
berättelser och poem föredragits.

Enligt de båda diarierna hafva
åhörar-nes antal sammanlagdt på de sex
stationerna utgjordt 3,277 mot 2,880 under
det förra året (ökning 397).

Samtliga föreläsare hafva under
arbetsåret hållit sina föredrag utan annan
ersättning än skjutslegan; så ock hushåll-

ningssällskapets instruktörer, som välvilligt
utan någon ersättning, ställts till styrelsens
förfogande.

Däremot hafva de lärare, som vid de
olika skolorna förestått undervisningen i
de praktiska läroämnena, beredts
ersättning af statsbidraget och de medel
socknarna anslagit för kursernas
upprätthållande.

Med anledning af det intresse såväl
ungdomen som äfven äldre visat företaget
komma föreläsningarna att åter börja till
hösten.

Till kurserna äro beviljade ett
statsbidrag af 500 kr. för innevarande år.

Utnämningar vid Stockholms
folkskolor. Af de senast ledigförklarade
60 ordinarie lärare- och lärarinnetjänsterna
vid Stockholms folkskolor, till hvilka 430
sökande hade anmält sig, blefvo 59 vid
folkskoleöfverstyrelsens sammanträde den
28 sistlidne april tillsatta. I afseende på
en lärareplats vid Kungsholms folkskola
med 2,000 kronors lön återremitterades
handlingarna till skolrådet, hvadan
tillsättningen af densamma kan äga rum först
längre fram. De nu utnämda äro följande:

Ull lärare med 2,000 kronors lön: L. A.
Edén vid Jakobs folkskola;

till lärare med 1,800 kronors lön: A. Levin
vid Klara folkskola, K. J. Ahlberg vid Jakobs
folkskola, Erik Rönnell vid Katarina folkskola,
G. Bergh vid Kungsholms folkskola, V.
Björ-kander vid Östermalms folkskola samt P. E.
Persson vid Adolf Fredriks folkskola;

till lärare med 1,400 kronors lön: G.
Vester-berg vid Nikolai folkskola, J. L. Kihlqvist vid
Maria folkskola, A. G. Vihlander (nu ordinarie
lärare i Motala) och L. G. Strömsten vid
Katarina folkskola, B. Selander vid Kungsholms
folkskola, V. Nylund vid Östermalms folkskola
samt M. Persson Dalborg och H. J. Carlson
(lärare vid Stadsmissionens barnhem härstädes)
vid Adolf Fredriks folkskola;

Ull lärarinnor med 1,400 kronors lön: fru
Maria Bengtsson vid Nikolai folkskola, fru
Anna Dalström och fröken QKlara Ålander vid
Klara folkskola, fru Hilma Åkerberg och fröken
Hilda Johnson vid Jakobs folkskola, Albertina
Lidberg och fru Augusta Belfrage vid Maria
folkskola, fröknarna Augusta Andersson och
Laura Hammarström vid Katarina folkskola,
Agnes Flodin och Alma Stål vid Kungsholms
folkskola, Augusta Larsson vid Östermalms
folkskola samt Lisen Rheborg vid Adolf
Fredriks folkskola;

till lärarinnor med 1,100 kronors lön:
fröknarna Maria Aspman vid Klara folkskola, Sissa
Persson, Hildur’ Andersson, Augusta Ericsson,
fru Fredrique Tidner och fröken Jenny Ekström
vid Jakobs folkskola, fröknarna Emma Öhman,
Beata Johansson, Hilda Fredriksson och Sigrid
Sjöberg vid Maria folkskola, Terese Öberg,
Emma Vendelin, fru Vilhelmina Forsgrén,
fröknarna Amanda Gustafsson, Viktoria Pettersson
och Agnes Löfgren vid Katarina folkskola, Selma
Henriksson, Augusta Johansson, Anna Martin,
Hilma Rydgren, Ingeborg Schultz, Edla
Forsberg och Gerda Lundin vid Kungsholms
folkskola, Klara Svensson, Gerda Ljungquist, Anna
Vahlbom och Anna Odelberg vid Östermalms
folkskola samt Agnes Östergren, Cecilia
Lo-cander, Berta Lindberg och Sigrid Vingstedt
vid Adolf Fredriks folkskola.

Samtliga de utnämda utom hrr A. G.
Vihlandar och H. J. Carlson tjänstgöra
förut vid Stockholms folkskolor antingen
såsom extra ordinarie eller såsom ordinarie
i en lägre lönegrad.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0221.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free