- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
221

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (592.) 3 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 18

SVENSK LÄRARETIDNING.

221

förfogande har pedagogikens och
metodikens alla kända resurser.

Klart är, att vi här tala om de
fordringar läraren bör ställa på sig själf, icke
om dem, som andra hafva att ställa på
honom.

Utlandet

Det 30:e allmänna tyska läraFemötet

hålles i Leipzig under pingstveckan den
22–25 maj. Bland de många särskilda ärenden,
som förekomma, rnå nämnas följande mera
allmänna: om stat och skola vid slutet af det
19;e århundradet; folkskolans betydelse;
lärarens samfundsställning; själfhjälpens betydelse
för lärareståndet; facktillsyn m. m. Vid sidan
af de allvarliga förhandlingarna sörjer en
festkommitté med öfverborgmästaren i spetsen för,
att lärarne kunna tillbringa några angenäma
dagar tillsammans. Mötesdeltagarna hafva fri
entré till konserter och teaterföreställningar,
festmiddagar arrangeras, utflykter i omnejden
företagas o. s, v. "

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

L. E. R. 1) Tvistigt. Klockare borde ej
gärna kunna åläggas ett göromål, som ej på
ringaste sätt hör till hans tjänstebefattning.
2) Ja.

Folkskolläraren i S. 1) Ingif ansökan därom
till skolrådet, som remitterar ärendet till
kyrkostämman. 2) Kyrkostämman. 3) Han kan söka.
Prof aflägges, om skolrådet sådant fordrar.

Brutus. Beror på öfverenskommelse.

-l-m. 1) Ja. 2) Har ingen inverkan på
saken. Om det i annonsen heter »förenade»
tjänster, måste de frånträdas samtidigt, därest
ej församlingen medgifver undantag. 3) Dylikt
beslut behöfs ej. 4) Nej. 5) Nej.

D’e. 1) Nej. 2) Nej. Se prejudikat i denna
tidning n:r 28 år 1886!

A. J. A. Numren finnas; pris 10 öre pr
ex.; 1882 års årgång kan erhållas komplett för
3 kr.

E. B-d. Härom intet prejudikat.

G. H. 1) Torde vara säkrast. 2)
Hvilketdera som helst. 3) Själf utse ojäfviga
personer. 4) Ett intyg från inspektören om
bostadens bristfälliga beskaffenhet betyder ganska
mycket.

Hally. 1) Nej, visst icke. (Närmare
upplysningar äro önskvärda.) 2) Antagligen. 3)
och 4) Beror på, om ordinarie innehafvaren
afstår hela lönen eller blott en del. 5)
Sedagens nummer!

A. Vi våga ej gifva något råd, då
prejudikat i dylika fall ej finnes. Om H. församling
lämnar sitt medgifvande, bör saken lätt kunna
ordnas.

Y + M. Se folkskolestadgan § 19! (Pris
m. m. i »Anvisningen» å sista sidan.)

Minneslista.

Maj. Vid kyrkostämma i denna månad
framläggas förra årets skolräkenskaper och
den däröfver afgifna revisionsberättelsen.
(K. F. § 39.)

1. Efter denna dag äga skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för lärare
och lärarinnor vid folk-och småskolorna.
(K. kung. 5/s 85 och l8/i. 87.)

-, Efter denna dag kunna skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för lärare
vid fortsättningsskolorna, (K. kung. 29/4
86 och l8/n 87.)

- Efter denna dag äga skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för slöjd
undervisningen. (K. kung. 26/io 8.3 och
’8/,. 87.)

13. Linköpings folkskollärareförenings möte i
Vreta klosters skolhus.

Familjenotiser.

(Kostnadsfria tillkännagifvanden.)

Förlofvade.

Folkskolläraren Nils Holm, Mjällby, och
Botilda Nilsson, Ifvetofta, 29 april.

Född.

Maria och Karl Stubelius’ dotter, Fjällbacka
skolhus, 15 april.

Döde.

Slöjdlärarinnan vid Malmquistska
barnuppfostringsanstalten i Stockholm Agnes Teresia
Melén, 30 april, 41 år.

F. folkskolläraren Karl Lundén, Ringamåla,
66 år.

Småskollärarinnan i Kläckeberga Anna
Andersson. Markaryd, 12 april, 21 år.

Folkskolläraren Gust. Kjelléns son Gustaf,
Bäreberg, 22 april, 5 mån.

Lediga tjänster.

Förenade.

Hellvi, skoIL-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 27
april, skoll.-l. enl. L, kl- o. org.-l. 100kr, adr.
Visby.

Vid folkskolan,

Bottnaryd, Jönk., lärarinna, flytt., 60 d. fr.
25 april, 1. enl. L, adr. Bottnaryd. (Se
annonsen i n:r 17!)

Askery.d, Jönk., flytt., ny ansökn., 60 d.
fr. l maj, 1. enl. L, adr. Aneby.
Vikariat m. m.

Tjärby, Hall., genast, adr. Genevad. (Se
annonsen!)

Gunnarskog, Vrml., adr. Gunnarskog. (Se
annonsen!)

Vid småskolan.

Ronneby landsförsjg", Saxemara, vik
lära-rinnetj., före ö maj, adr. Ronneby. (Se
annonsen!)

Vid döfstumskolorna,
Hjorted, två lärarinnetj., 60 d. fr. l maj,
1. 600 kr. m. m., adr. Eksjö.

Hrr skolrådsordförande

göras uppmärksamma på fördelen af att i Svensk
Läraretidning, som är den inom lärarekåren mest
spridda tidningen, införa fullständiga
tiilkänna-gifvanden om lediga tjänster vid folk- och
småskolan.

Enligt träffad öfverenskommelse kunna
annonser om ledha tjänster genom denna tidning
blifva införda i Post- och Inrikes tidningar på
föreskrifna tider utan annan förhöjd afgift än
annonspriset. Endast ett manuskript behöfver
alltså insändas till Svensk Läraretidning,
Stockholm N.

ANNONSER.

SAMMA NTRÄDEN.

TJÄNSTSÖKANDE.

Linköpings
folkskollärareförening håller sitt vårmöte i Vreta Klosters
skolhus lördagen den 13 maj kl. 10 f. m. .
Linköping den 28 april 1893.

Styrelsen.

BoIInäs-Arbråkretsen

håller sitt första ordinarie möte för året i
Kyrkbyns skolhus i Arbrå lördagen den 13 maj
kl. 10 f. m. Därvid förekommer bland annat:

1. Biblioteksfrågan.

2. Om gymnastiken i folkskolan.

3. Under hvilka förhållanden äro s. k.
naturliga straff tillämpliga vid uppfostran?

4 Vore det önskvärdt, att barnen före
in-skrifningen i småskolan erhölle någon
boklig undervisning i hemmet?

Styrelsen.

Vikariat.

En examinerad organist och kantor önskar
vikariat, helst på landet, under
sommarmånaderna inom tiden från den 15 juni till slutet
af augusti. Fritt vivre önskas. I öfrigt ringa
anspråk å lön. Svar till »Organist»,
Skellefteå, p. r.

En ordinarie folkskollärare

med organist- och kantorsexamen önskar
vikariat under juni och juli månader.

Svar med löneuppgift till »P3», Stjårnvik.

LÖDIGA TJÄNSTER.

Vikariat vid folkskola

med full lön enligt lag finnes ledigt från l
nästa juli och sökes hos skolrådet i
Gunnarskog (Värmland).

För en lärarinna,

examinerad enligt kungl. maj:ts nåd.
kungörelse af den 5 juni 1885, finnes för några
månader vikarieplats vid fasta småskolan i
Saxemara af Ronneby landsförsamling, \ mil från
Ronneby stad. Sökande torde anmäla sig inom
den 5 nästkommande maj.
Ronneby den 25 april 1893.

Skolrådet.

Tredje förslagsrummet

till läraretjänsten vid fasta folkskolan vid
kyrkan i Hållnäs församling af Uppsala län sökes
hos skolrådet under adress Leufsta Bruk inom
60 dagar från första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar. Med läraretjänsten, för
hvilken lön utgår enligt lag, förenas vid
nuvarande innehafvarens afgång klockare- och
organisttjänsterna. Lärare- och organistprof
skall afläggas. Se för öfrigt annonsen i
Post-och Inrikes tidningar n:r 283 år 1892.
Hållnäs den 28 april 1893.

C. A. Löfvander.
Skolrådets ordförande.

Till följd af sjukdom

önskas nu genast kompetent vikarie vid Tjårby
folkskola till vårterminens slut. Ansökningar,
åtföljda af uppgift på lön, insändas genast till
undertecknad, adress Genevctä^ Västkustbanan.
L. P. Vessman.

Småskollärarinnor!

Till en ledig småskollärarinnebefattning inom
Horns skoldistrikt af Östergötlands län med 6
månaders undervisning vid ky<kan och 2 må
nåder vid Boda kunna kompetente sökande
insända sina ansökningshandlingar till
undertecknad senast före den l juni d. å. Platsen
tillträdes deri l juli, och lönen utgör öfver 300
kr. jämte husrum och vedbrand under den tid
undervisningen pågår.

Ekeby och Hycklinge den 20 april 1893.

Jakob Alin.
Skolrådets ordförande.

Ordinarie läraretjänst

vid folkskola inom Trankils socken, Värmland,
med hvilken tills vidare är förenad
undervisningsskyldighet i pedagogisk slöjd, som
årligen ersattes med högst 75 kr., sökes inom
60 dagar från ledighetens första kungörande
i Post- och Inrikes tidningar. Skolan är för
närvarande fast, men blifvande innehafvare får
underkasta sig ambulera på sätt församlingen
möjligen framdeles beslutar. Lön efter lag.
Skolrådet i Trankil.
Adr. Lennartsfors.

Förfrågningrsbyrån

i Örebro. Se n:r 81

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0225.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free