- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
222

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (592.) 3 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

222

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 18

Ordinarie
folkskolläraretjänsten vid den på två stationer, Rumma och
Ramstad, flyttande folkskolan inom Gamleby
församling, Kalmar län, förklaras härmed till
ansökan ledig. Lön efter lag. Kofodret utgår
i penningar. Läseprof fordras. Ansökningar,
ställda till Gamleby församlings skolråd, adress
Gamleby, insändas inom sextio dagar från
ledighetens första kungörande i Post- och Inrikes
tidningar.
Gamleby i april 1893. Skolrådet.

Ordinarie läraretjänsten vid
folkskolans högre afdelning i Sollerö
församling

sökes hos skolrådet inom 60 dagar från den
14 april. Lön enligt lag. Tillträde den l ja
nuari 1894. Ansökningshandlingar böra
åtföljas af slöjdbetyg.

Lärarinnetjänsten

vid Ö. Sönnarslöfs skola är ledig till
ansökning före maj månads utgång hos
undertecknad. Lönen är f. n. 250 kr., fri vedbrand och
husrum. Tjänsten tillträdes den l juli.
Sökande underkaste sig prof på kallelse därtill.
Ö. Sönnarslöf pr Efoeröd.

K. V. Liedholm.
Kontraktsprost, skolrådets ordförande.

Vikariat

för återstående delen af vårterminen är ledigt
vid folkskola i Enviken att genast tillträdas.
Kompetent person anmäle sig ofördröjligen hos
skolrådet under adress Enviken, Kopparbergs
län.

En ordinarie lärarinnetjänst

vid nyupprättade fasta folkskolan vid Botarsbo,
Valö församling, annonseras härmed för
kompetenta lärarinnor att inom 60 dagar efter
första kungörandet i Post- och Inrikes tidningar
sökas hos undertecknad, skolrådets ordförande.
Lönen utgår efter lag jämte treflig bostad af
l rum och kök, erforderlig vedbrand, lösen för
kofoder samt ett mindre planteringsland.

Tjänsten tillträdes den l januari 1894, och
vare sökande beredd att på kallelse aflägga
prof.

Valö, adr. Valö, den 10 april 1893.

Ad. Pehr Isaeus.
Kyrkoherde.

Organistbefattningen i
Lidköpings församling förklaras härmed ledig
till ansökan. Kompetente personer hafva att
insända vederbörliga ansökningshandlingar till
undertecknad inom sextio dagar efter den dag,
då detta tillkännagifvande varit första gången
infördt i Post- och Inrikes tidningar.

Årliga löneförmånerna, tillhörande nämda
befattning, utgöras af: 800 kr. kontant, bostad
af två rum, innehafvandet af en åkerlycka, f. n.
utarrenderad för 200 kronor.

Tillträdet sker med nästa månad efter den
dag, då hållet val blifver lagståndet.

Lidköping den 11 april 1893.

O, N. A. Elfman.
Pastor.

Tvänoe lärarinnebefattningar

vid Västerviks sjuklassiga högre flickskola
skola tillsättas från och med nästkommande
läsår. Undervisningsskyldigheten vid
bäggedera faller inom området af de s. k. »svenska
ämnena». Lönen vid den ena befattningen
utgör 900 kronor för läsår, och kompetensvillkor
är genomgången kurs vid högre
lärarinneseminarium eller därmed jämförlig examen. Den
andra lärarinnans lön är 800 kr. likaledes för
läsår, och för kompetens fordras genomgången
kurs vid folkskollärarinneseminarium eller
därmed jämförlig undervisningsanstalt.

Ansökningar insändas före den 4
nåstinstun-dande juni månad till
Styrelsen för Västerviks läroanstalt för flickor.

DIVERSE.

Svenska

Lifförsäkringsbolaget

-Försäkringstagarnes eget bolag-
i Stockholm

meddelar

Giftermåls-, Korttids-, Äkta makars-,
Kompanjon-, Lif-, Kapital-, Barn- och
Tjänareförsäkring samt Pensioner.

Rikhaltigt urval af tariffer. Nya och
tidsenliga försäkringssätt. Förmånliga villkor. ,
Solida grunder. Billiga premier. Vinsten !
uteslutande de försäkrades. Agenter antagas
i städer och på folkrika platser öfver hela
landet.

Billig kyrkorgel

till salu.

En äldre orgel med sju stämmor, passande
för uppsättning i en mindre kyrka, säljes
billigt, om underhandlingar före den l juni
inledas med Falkenbergs kyrkas värd, fabrikör
Daniel Lundgren, adress Falkenberg.

Pris för helt år (12 nummer) l krona.

Slöjdkurser

för utbildande af lärarinnor i kvinnlig slöjd
anordnas härstädes tvänne gånger årligen (6
febr.- 6 maj samt 6 sept. - 6 dec.).

Kursafgift: 30 kr. Materialet går till omkr.
12 kr. - Betyg erhålles.

Adress: Brunkebergs hotell, Stockholm N.
HULDA LUNDIN.

Slöjdinspektris vid Stockholms folkskolor.

Till Sveriges cch Finlands lärare k år!

/J lia lärare och lärarinnor, anställda

jCjL vid Sveriges och Finlands folksko-

lor* i stad såväl som på land^ er-

hålla den läsvärda och allmänt om-

tyckta tidningen

Amerikanaren

gratis från l april till årets slut. ]

»Amerikanaren», hvilken är den enda tidning i
i sitt slag i Sverige, utkommer hvarje vecka !
i omväxlande 8- och 16-sidigt format, innehål- j
lande: porträtter jämte lefnadsteckningar af !
framstående amerikanska medborgare (synner- i
ligast framstående landsmän), fina
illustrationer från landets olika delar, nyheter,
kultur-beskrifningar, uppsatser om landets jordbruk,
skolor, lagar och statsskick m. m. Därjämte l
lämnar »Amerikanaren» från den nu öppnade !
Chicagoutställningen omfattande och noggranna j
beskrifningar, åtföljda af väl utförda illustra- j
tioner. !

Som vi för ett visst ändamål önska tid- ’
ningen spridd så mycket som möjligt bland
lärarekåren, ha vi tagit steget fullt ut, för att
vinna vårt mål. Om prenumerationsafgiften
för tre kvartal (!/4- 3l/i2) å hvilken postanstalt
som helst erlägges med kr. 1: 15, plus
postarvode, och prenumerationskvitto till oss
insändes, så sända vi omedelbart tillbaka
prenumerationsbeloppet. Prenumeranten äger
samma fördelar hvad premier . etc. beträffa som
Amerikanarens öfriga prenumeranter. Vi fordra
ingen ersättning af något slag. Och att
tidningen är värd att läsas, bevisar bäst, att den
redan äger omkring 10,000 prenumeranter.

Ärade lärare och lärarinnor! Uppfyll vår
billiga begäran och prenumerera ju förr dess
hellre. Begär: »Amerikanaren, III. Veckotidning
om Amerika, dess kultur och folk-».

Stockholm i maj 1893.

af »Amerikanaren».

Flaggor,

lämpliga för skolhus,

i alla storlekar, välsydda,
tillverkade å egen verkstad af svensk
flaggduk, impregnerad,

Obs. I Som kontrakt är uppgjordt
med Svenska
Impregnerings-aktie-bo-laget om ensam impregneringsrätt af
flaggduk, kunna impregnerade flaggor
endast erhållas hos mig.

Prisuppgifter sändas franko på
begäran.

Flaggor af svensk flaggduk finnas
i Stockholm endast i

K. M, Lundbergs Bosättningsmagasin,

Storkyrkobrinken 7, Stockholm.

tillökade och förbättrade upplagan
af Leidesdorffska
fiskredskapsfabrikens i Stockholm Ut. priskurant i

bokformat är nu utkommen och tillsändes
gratis rekvirenter i landsorten efter begäran.

Obs.! Betydliga prisnedsättningar från 1892
å många artiklar.

Uppenbarelseboken i belysning
af sig själf af G. G-d är titeln på en i
dagarna utkommen bok, som utmärker sig för
reda, åskådlighet och originalitet. Utstyrseln
är synnerligen vacker och priset, 50 öre,
mycket billigt. Rekvireras i närmaste bokhandel
eller hos förläggaren, J. F. Lindegren,
Kungsgatan 33, Stockholm.

Literkub af trä,

delbar i tio-, hundra- och tusendelar, med
ut-fällbart fodral, som visar kubens ytor, erhålles
mot efterkraf från E. Eriksson, Orsa.

Pris: 2 kr. 25 öre.

Denna för räkneundervisningen så
ändamålsenliga kub borde finnas i hvarje skola.

Flaggor!

Svenska flaggor på lager,
utländska och allt annat slags flaggods efter
beställning. Utmärkt duk och arbete.

Priskurant fritt på begäran.

Till landsorten emot efterkraf.
H^r Alla skolor erhålla rabatt.

A. G. Strindberg,

8 Tegnérgatan O
Allm. telefon 8577. O

Pianon och orglar från bästa fabriker
ständigt på lager till fabrikspriser. Mer
och mindre begagnade instrument städse attköpa
eller hyra förmånligt. Priskuran ter påo begäran
franko. Fr. P. Lundgren, Åstorp.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0226.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free