- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
244

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (594.) 17 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

244

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 20

perioder med lutande stil. Likaväl som
Schubert nu anser, att man i skolan kan
inlära den raka stilen men sedermera, om
man så finner lämpligare, öfvergå till en
lutande stiltyp, likaväl kan man ju för
öfrigt antaga, att de ofvannämda stilprofven
äro uttryck för en slik individuell
förändring af den så kallade skolstilen.
Soen-necken påvisar, att den lutande stilen har
mycket gamla anor och sammanfaller med
minusklernas allra tidigaste upprinnelse,
enär man redan år 489 gaf dem en
högerlutande riktning. Af förskrifter från
slutet af 1500-talet framgår för öfrigt att
man då skref såväl vänster- som
högerlutande och upprätt stil.

Det framhålles dock i den hithörande
anvisningen, att den åt höger lutande
stilen vore ändamålsenligast, då den vore
lättare för handen. På samma sätt yttrar
sig en engelsk författare i början af
1700-talet såsom motivering för att han
uteslutande bjuder på lutande stil.6 Om sålunda
under det ena eller andra tidehvarfvet
smakriktningen öfvervägande skattat åt den
upprätta stilen, så har man likväl under
loppet af närmare 200 år i alla fall
skrifvit en mer eller mindre lutande stil. Det
är visserligen sant, att det var först i
början af detta århundrade, som den
ofantligt starka lutningen af 40-45 grader
vann insteg och detta förnämligast genom
arbeten af Adolph Bergmann, Leipzig 1806,
Johann Heinrigs, Cöln a. R. 1809, och J.
Kiisel, Prag 1810, men denna stilart har
tid efter annan rönt åtskilligt motstånd.
Så beslöts af Sachsiska riksdagen 1840
och i Bayern genom en allerhögsta
förordning 1852 att i alla skolor skulle införas
en skrift med en lutning af 75 grader.
Sedermera har man dock äfven här
varierat med 50-60 graders vinkel. Man torde
därför komma sanningen närmast, om man
sammanställer d:r Schuberts här ofvan
anförda uttalande med d:r Eulenburgs
yttrande: »Så länge det gifves olika händer,
så länge komma nog också olika skrif- och
handstilar att utbilda sig».

Af hvad jag sagt torde framgå, att
den upprätta stilen näppeligen är att
anse som en trollformel, den där är
skickad att afhjälpa de många hygieniska
svårigheterna. Att man funnit det
barnens kroppshållning förbättrats med den
nya så kallade hygieniska skrifmetoden
torde dock hufvudsakligast böra tillskrifvas
det enkla sakförhållandet, att man ägnat
mera uppmärksamhet åt de gamla reglerna:
hall fötterna med fullt stöd mot golfvet,
och underbenen alltså, i rät vinkel däremot;
håll armarna tämligen tätt intill sidan
(arm-bågleden ungefär 2 handbredder från
sidan)!

Hvad nu till sist den ärade
föreläsarinnan angår, så har hon ju tidigare riktat
vår förskriftslitteratur med ett par
synnerligen vackra arbeten, hvarför jag ej kan
riktigt fatta, att hon vill öka den
förbist-ring och det virrvarr, som förefinnes på
detta område. Filip Holmqvist.

6 Nalural Writing by Georg Shelly, London
1712.

Dödsfall.

N. Heimer f- Läraren vid Ystads
folkskola Nils Heimer afled å Ystads lasarett
den 7 d:s i en ålder af 43Va år. Han var
född i Ystad 1849. Efter aflagd
studentexamen vistades han några år vid Lunds
och Uppsala universitet. År 1877 aflade
han folkskollärareexamen i Karlstad,
hvarefter han tjänstgjorde som vikarierande
folkskollärare i Stockholm, Eskilstuna,
Arboga m. fl. platser, tills han år 1886 blef
ordinarie folkskollärare i sin födelsestad.
Han afled i följd af bröstsjukdom.

Breflåda.

A-n i A-a. 1) Det ankommer naturligtvis
icke på skolrådsordföranden att efter behag
utlysa möte mellan skolråd och lärarepersonal
eller underlåta detsamma. En kungl,
förordning måste respekteras. 2) Vi antaga, att
folkskoleinspektörerna komma att vaka öfver,
huruvida stadgandet efterlefves. 3) Jo, om
bestämmelse härom förut finnes i reglementet. 4)
Anmäl förhållandet hos inspektören!

Iduna. Hon borde ej härtill vara skyldig.
Men tyvärr är förhållandet ju det, att om en
småskollärarinna icke i allt efterkommer
skolrådets påbud, riskerar hon att varda uppsagd
från sin plats.

D-. 1) Enligt tydligt prejudikat, infördt i
denna tidning n:r 27 år 1889, är församling
pliktig att genom anskaffandet af brunn eller ock
genom vattenhämtning eller annorledes
»tillhandahålla läraren i skolhusets närhet friskt
och godt vatten i tillräcklig mängd». 2) Nej,
om barnen åtaga sig det, kan läraren ej
ut-kräfva ersättning.

L. S. Härför finnes ej det ringaste hinder.

Dåligt avlönad slöjdlärare. Någon
minimilön för lärare i slöjd finnes ej bestämd. »Efter
öfverenskommelse», heter det.

Vän af rättvisa. 1) och 2) »Lön enligt lag»
är ett allt för sväfvande uttryck, då det gäller
vikarieersättning. Tydligare öfverenskommelse
borde hafva träffats före platsens tillträde.
3) Tjänstgöringsbetyg skall vara utfärdadt af
skolrådet eller ock af ordföranden »å
skolrådets vägnar».

/. A. G. $ Gabriel. 1) Nej. 2) Ja. (Se sid.
8 i supplementshäftet till folkskolestadgan!)

B. J. Blk. 1) Tills 30 tjänsteår uppnåtts -
alltså 1895, 2) Lärare med 60 lefnads- och
29 tjänsteår erhåller 91 procent af hel pension
(i händelse af obotlig sjukdom fås i detta fall
hel pension). 3) Man kan ej härpå göra
lagligt anspråk.

C-l H. Tidningen i fråga är oss
fullkomligt okänd.

Minneslista.

Maj. Vid kyrkostämma i denna månad
framläggas förra årets skolräkenskaper och
den däröfver afgifna revisionsberättelsen.
(K. F. § 39.)

1. Efter denna dag äga skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för lärare
och lärarinnor vid folk och småskolorna.
(K. kung. 5/6 85 och l8/n 87.)

- Efter denna dag kunna skolråden hos k.

befhde rekvirera statsbidraget för lärare
vid fortsättningsskolorna, (K. kung. 29/4
86 och l8/n 87.)

Efter denna dag äga skolråden hos k.
befhde rekvirera statsbidraget för
slöjdundervisningen. (K. kung. 26/io 83 och
l8/n 87.)

23. Bergslags kontrakts lärareförenings möte
i Hällestad.

27. Stockholms folkskollärareförenings möte i
Stockholm.

- V. Gestriklandskretsens möte i Sandviken.

- Norrköpings folkskollärareförenings möte

i Norrköping.

- Ronnebykretsens möte i Ronneby.

Våra

vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
flera lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och skolvänner.

Familjenotiser.

Döde.

Folkskolläraren A. H. J. Eneroth, Helsingborg,
10 maj, 38 år.

F. lärarinnan Maria Helena Holmström, Gäfle,
7 maj, 72 år.

Organisten Karl Magnus Kjellberg, Eldsberga,
13 maj, 66 år.

Lediga tjänster.

Vid kyrkan.

Masthuggsförsrgen, kantorstj., 60 d. fr.
15 maj, 1. 700 kr., adr. Göteborg.

Förenade.

V. Ryd, Upps., skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d.
fr. 12 maj, skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 135 kr.
m. m., adr. Kungsängen.

Kropp o. Mörarp,
Mlm.,kl.-o.kyrkosångare-tj., före 14 juli, adr. Ödåkra.

Vid folkskolan.

Hed, Vstm., framd. fören. m. kl.- o. org.-tj.,
60 d. fr. 9 maj, skoll.-l. enl. 1., adr.
Bernshammar.

Skinnskatteberg, Vstm., flytt., 60 d. fr. 8
maj, 1. 600 kr. m. m., adr. Skinnskatteberg.

Gullabo, Kalm., flytt., före 15 juli, 1. 600
kr. m. m., adr. Gullabo.

Södra Vi, Halsjöbo, Kalm., ny ansökn., 60
d. fr. 15 maj, 1. enl. L, adr. Södra Vi.

Öfverhogdal, Jmtl., 60 d. fr. 15 maj, 1. enl.
]., adr. Ytterhogdal.

Vikariat m. m.

Nora, lärarinna, före 30 juni, adr. Nora.
(Sexannonsen!)

Ö. Sallerup,Mlm., kantorstj., genast, adr. Ö.
Sallerup. (Se annonsen!)
Arvika, genast, adr. Arvika. (Se annonsen!)
Vättiösa, Skbg, genast, adr. Götened. (Se
annonsen!)

Vid seminarierna.

Skara, lärarinna i gymnastik, före 31 maj,
adr. Skara.

Vid småskolan.

Malma, o Kolsva. Vstm., lärarinna, före 15
juni, adr. Asby. (Se annonsen!)

Vid döfstumskolorna.

Lund, tre extra tj., före 10 juni, adr. Lund.
(Se annonsen!)

ANNONSER.

DÖDSFALL.

Att
min ömt älskade make

folkskolläraren

Alrik Hieronimus Johannes Eneroth,

född i Stockholm den 24 augusti 1855,
efter en kort sjukdom stilla afled i dag
kl. 7 f. m., djupt sörjd och begråten af
mig, en liten dotter, syskon, svärmoder,

släkt och talrika vänner, är det min
sorgliga plikt att tillkännagifva.

Helsingborg den 10 maj 1893.

Thilda Eneroth,

Ps. 452. född Svensson.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0248.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free