- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
245

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (594.) 17 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 20

SVENSK LÄRAEETIDNING.

245

SAMMANTRÄDEN.

Stockholms
folkskollärare-förening sammanträder i Landtbruksakademiens
hörsal, Mästersamuelsgatan 43, lördagen den
27 maj 1893 kl 6,15 e. m. Därvid
förekommer:

1. Finnas några giltiga skäl för att
former-na för läraretjänsters tillsättande skola i
Stockholm vara mindre betryggande för den enskilde
lärarens rätt än de i allmänna folkskolestadgans
§ 19 föreskrifna? (Fortsättning.)

2. Val af 5 ombud och 3 suppleanter för
ombudsmötet i Göteborg.

3. Föredrag af hr K. E. Lidholm.

Kalmar och Norra Möre
Skollärareförening håller sitt årsmöte i Berga
skolhus fredagen den 2 juni kl. 9,sa f. m., då
följande förekommer:

1. Allmänna skollärareföreningens ärenden.

2. Hvad har Sveriges allmänna
folkskollärareförening uträttat till kårens bästa?

3. Hur bör kristendomsundervisningen
bedrifvas, så att kärlek må väckas till det höga
ämnet?

4. Huru och till hvilket omfång bör
undervisningen om de rusgifvande dryckernas natur
och verkningar meddelas i folkskolan?

Skolans vänner inbjudas. Middag serveras
på stället mot vanlig afgift.

Kalmar den 13 maj 1893.
___________________ Styrelsen.

Hisingskretsen

håller möte i Lindholmens nya folkskolehus
tisdagen den 30 maj klockan 10 f. m enligt
följande

Program :
I. Bön och bibelläsning (Holmberg)

II. Lektioner: a) i katekes. (Holmberg); b)i
ljudmetoden (Hålander).

III. Kritik.

IV. Föredrag.

V. Diskussion: a) Om svenska språkets
praktiska behandling; b) Om föreningar och
deras betydelse; c) Om biblioteks inrättande.

VI. Allmänna föreningens ärenden.
VII. Kretsens ärenden: styrelseval m. m.

Skolvänner äro välkomna.

Torslanda i maj 1893. Styrelsen.

Norrköpings
folkskollärareförening håller sitt ordinarie sommarmöte
lördagen den 27 nästkommande maj kl. 10
f. m. å Saltängsskolan i Norrköping, därvid de
för innevarande år från centralstyrelsen för
Sveriges allmänna folkskollärareförening till
kretsarna utsända ärenden företagas till
behandling. För mötet intresserade inbjudas.

Norrköping den 13 maj 1893.

Styrelsen.

Södertörns lärare- och
lärarinneförening samlas till möte i folkskolan vid
Uringe i Grödinge socken torsdagen den l
instundande juni kl. W /. m.

Ärenden:

l:o) Allmänna föreningens: a) Om
lärjunge-bibliotek (inledes af skolläraren Holmen på
Hall); b) Om tyska språket md seminarierna
(inledes af ordföranden).

2:o) Enskilda ärenden: c) Om modersmålets
skriftliga behandling i skolan (inledes af
skolläraren Samuelsson, Brantbrink); d) Om tysta
öfningar (inledes af skolläraren Aug. Karlsson,
Grödinge); e) Om föreläsningskurser.
(Meddelanden.)

Skjuts möter vid Tumba vid morgontågens
ankomst. Deltagare i mötet behagade pr
bref-kort till skolläraren Aug. Karlsson, Uringe,
Tumba, anmäla, om de önska skjuts från
Tumba samt om deltagande i enkel middag,
hvilket torde ske ofördröjligen och senast före
den 28 maj.

Brännkyrka i maj 1893.

A. F. Skoglund.
Kretsens ordförande.

Västra Gestriklandskretsens

vårmöte hålles i Sandvikens folkskola med
förhandlingarnas början lördagen den 27 maj kl.
10,3o f. m. För vinnande af tid till enskildt
samspråk, beseende af bruket m. m. torde
medlemmarna samlas aftonen förut kl. 5,so e. m.,
då logis och kvällsmat beredas dem, som
sådant önska och hvilka senast torsdagen den
25 maj anmäla sig hos skolläraren F. V.
Samuelsson, Sandviken.

Program:

1. Ombudsval till mötet i Göteborg.

2. Hvad bör och kan folkskolan göra för
att höja fosterlandskärlek och nationalanda?
(Ini. J. Lindström.)

3. Om kyrkosången med anledning af
företalet till Norén-Morénska koralboken. (Ini.
F. V. Samuelsson.)

4. Om lärjungebibliotek. (Ini. 01. Andersson.)

Styrelsen.

H of va kretsen

af Sveriges allmänna folkskollärareförening
sammanträder till allmänt möte i Älgarås
skolhus vid kyrkan lördagen den 3 juni.

Styrelsen.

Bergslags kontrakts
lärareförening håller sitt årsmöte i skolhuset vid
Hällestad den 23 maj kl. 10 f. m.

TJÄNSTS ÖK ANDE.

En ordinarie folkskollärare

önskar vikariat under augusti, september och
halfva oktober månader. Den härå reflekterar
hänvände sig till Sixtus J., Karlshamn, p. r.,
för närmare uppgörelse.

Vikariat.

En examinerad organist och kantor önskar
vikariat, helst på landet, under
sommarmånaderna inom tiden från den 15 juni till slutet
af augusti. Fritt vivre önskas. I öfrigt ringa
anspråk å lön. Svar till »Organist»,
Skellefteå, p. r.

LEDIGA TJÄNSTER.

Vikariat.

En examinerad kantor kan genast få vikariat.
Anmälan sker, helst., personligen, hos kantor
C. A. E. Erman i Östra Sallerup.

Vikariat

Examinerad folkskollärare erhåller genast
vikariat, om anmälan sker till

Karl Fr. Sundén, Arvika.

Inspektörs- och förste
lärarebefattningen vid Willinska
fattigfriskolan i Göteborg

kungöres härmed till ansökan ledig att tillträdas
den l nästkommande augusti. För kompetens
fordras aflagd folkskollärareexamen samt goda
vitsord öfver föregående tjänstgöring.
Lönevillkoren utgöras af: i första lönegraden 1,600
kronor, i andra 1,850 kronor, i tredje 2,100
kronor, efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring
i hvarje grad, förutom bostad och bränsle.
Läraretjänsten är delaktig för högsta medgifna
belopp i folkskollärarnes pensionsinrättning.

Undervisningsskyldigheten omfattar de
läroämnen som förekomma i folkskolans högsta
afdelning, hvarjämte inspektor är skyldig att
utöfva ständig tillsyn öfver de i skolan
intagna, där boende gossar samt att biträda vid
handhafvande af skolans ekonomi. Med
tjänsten får ingen annan syssla förenas.

Uppbördsborgen kräfves för ett belopp af
2,000 kronor.

Sökande torde senast måndagen den 19
juni insända ansökningar och betyg till
undertecknad, ledamot af Willinska skolans styrelse.

Göteborg den 15 maj 1893.

J. J. Ekman.

Ledig tjänst

vid fasta småskolan i Kolsva, Malma
församling, Västerås län, sökes af därtill kompetent
lärarinna före den 15 juni innevarande år. Den
sökande skall hafva färdighet att undervisa i
slöjdskola för flickor. Tillträde till tjänsten
senast den 15 augusti. Löneförmåner äro utom
fritt husrum och vedbrand 375 kr., hvartill
kommer 50 kr. för undervisning i slöjdskolan
för flickor.

Uppsägningstid 3 månader.

Ansökningar ställas till skolrådet i Malma,
adress Åsby.

Vid tredje under visningsdistriktets
döfstumskola i Lund

komma tre extra lärare- eller lärarinnetjänster
att tillsättas och tillträdas vid höstterminens
början i medio af nästkommande augusti
månad. Lönevillkoren äro för lärare 1,200 och
för lärarinna 1,000 kronor med möblerad
bostad och 40 kronor till vedbrand såsom
ersättning för ökad jour och med skyldighet att bo
inom skolan.

Hugade examinerade sökande ingifve sina
ansökningar och betyg, ställda till styrelsen i
tredje döfstumskoledistriktet, inom den 10 juni
under adress Lund.

Lund den 9 maj 1893.

Styrelsen.

Vikarierande lärarinna

behöfves för att under årets hösttermin förestå
Nora stads folkskola för flickor. Sökande
anmäle sig före utgången af nästa juni månad
hos skolrådets ordförande, adress Nora.

Vikariat

för återstående delen af innevarande läsår kan
erhållas vid Våttlösa fasta folkskola, om snar
anmälan med insändande af, .betyg göres hos

Herman Östergren.
Ordförande i Vättlösa skolråd,
adr. Götened.

Förenade folkskollärare- och

kloekaretjänsterna i Ås församling sökas
hos undertecknad före den 17 nästa juli.
Tillträde l januari 1894. Frånträdas samtidigt.
Skollärarelön efter lag. Klockarelön 85 kr.
för år,

Flo & Salstad den 13 maj 1893.

N. J. Lönnerblad.
Kyrko- och skolrådsordförande.
__ __

Ert

för flickor

kommer nästa läsår (1893-94) att
anställas en lärarinna med
undervisningsskyl-dighet i skolans lägre klasser. Sökande
till denna plats bör hafva genomgått
elementarläroverk för flickor samt
folkskollärarinneseminarium.

Lönen utgör 600 kronor för år.
Ansökningar, ställda till styrelsen för
Filipstads elementarläroverk för flickor, skola
vara inlämnade senast den l juni detta
år. (G. 15915)

Ordinarie läraretjänsten

vid Gammelby fasta folkskola inom Möklinta
församling, Västmanlands län, sökes af lärare
eller lärarinna hos skolrådet därstädes inom
sextio dagar från den 5 innevarande maj.
Kontant lön enligt lag, 75 kronor i ersättning för
kofoder samt bostad och vedbrand in natura.

Prof fordras, och något bidrag till betäckande
af resekostnaderna lämnas.

Möklinta den 8 maj 1893.

J. A. Roos.
Kyrkoherde.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0249.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free