- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
250

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (595.) 24 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

250

SVENSK LARAEETIDNING.

N:r 21

att lärarebibliolek där skola komma till
stånd.

6) Hvad anses från Sveriges allmänna
folkskollärareförenings sida vara att göra
för dylika lärarebiblioteks upprättande?

Såsom svar å denna fråga har blifvit
begärdt

af 7 kretsar, att understöd måtte lämnas ur
allmänna föreningens kassa under en eller
annan förrn, t. ex. att 5,000 kronor borde anslås
till inköp af ett parti böcker, hvilka sedan
skulle fördelas mellan kretsarna förhållandevis
efter medlemsantalet (Filipstadskretsen), att
penningebidrag skulle gifvas åt mindre
bemedlade kretsar (Bankekinds-Skärkinds krets), att
hvarje krets borde understödjas med ett
belopp af 10-20 kronor i och för första
bokinköpet (Askerskretsen) o. s. v.,

af 15 kretsar, att centralstyrelsen skulle söka
utverka penningeunderstöd från staten eller
kommunen eller enskilda skolvänner,

af 9 kretsar, att centralstyrelsen skulle
befordra utgifvandet af pedagogisk litteratur,
exempelvis genom anordnande af pristäflan för
öfversättningar af god utländsk sådan,

af 51 kretsar, att centralstyrelsen ville hos
förläggarne söka utverka prisnedsättning vid
köp för lärarebibliotekens räkning och

af 50 kretsar, att centralstyrelsen måtte låta
utarbeta en anvisning vid dylika biblioteks
anordnande samt vid valet af den litteratur,
som de företrädesvis borde innehålla.

Centralstyrelsen har tagit de af kretsarna
uttalade önskemålen i öfvervägande och
med anledning af dem beslutat:

att utfärda ett cirkulär till förläggare med
anhållan om prisnedsättning för sådana
bokrekvisitioner, hvilka genom centralstyrelsen
intygas vara skedda för lärarebibliotekens
räkning, samt

att uppdraga åt sin ledamot Fridtjuv Berg
att upprätta en förteckning öfver sådan
litteratur, som företrädesvis borde finnas i svenska
lärarebibliotek, möjligen äfven en redogörelse
för dylika biblioteks lämpliga anordning.

Till kretsarnas beaktande vill
centralstyrelsen därjämte påpeka, att de
säkerligen själfva kunna i ej ringa grad bidraga
till ändamålets vinnande

genom att hos vederbörande myndigheter
för sockenbiblioteken söka utverka, att dessa
senare bibliotek förses äfven med skrifter
rörande uppfostran och undervisning samt

genom att rikta kommunens och enskilda
skolvänners uppmärksamhet på nyttan af
lärarebiblioteken och vikten af att understödja
dessa medelst anslag och donationer m. m.

Något bidrag af statsmedel till
lärarebibliotekens upprättande och underhållande
anser centralstyrelsen för närvarande ej
kunna ifrågasättas. Att ur Sveriges
allmänna folkskollärareförenings gemensamma
kassa lämna anslag för detta ändamål
skulle åter vara att ruinera föreningen utan
att bringa kretsarna någon nämnvärd nytta,
och de härom framställda förslagen hafva
därför blifvit af centralstyrelsen enhälligt
af si agn a.

Nyheter, som beröra
skolvärlden, mottagas med
tacksamhet från alla
de-lar af riket. Meddelare böra alltid
för redaktionen iippgifva namn och
adress, hvilka dock under inga
omständigheter yppas. Skrif kort och
rakt på sak, skrif genast, då något
händt, och skrif ofta! Meddela
framför allt genast alla utnämningar vid
folk~ och småskolan! Skrif namnen
tydligt! Begagna gärna brefkort!

En allmän skolgångsstatistik.

Nya formulär för de i § 66
folkskolestadgan anbefallda årliga uppgifterna
rörande folkundervisningen äro för
närvarande under utarbetning inom
ecklesiastikdepartementet. Med anledning häraf
har centralstyrelsen för Sveriges
allmänna folkskollärareförening sistlidne onsdag
inlämnat följande skrifvelse

Till Chefen för Kungl,
Ecklesiastikdepartementet.

På grund af åtskilliga inom
folkskollä-rarekåren uttalade önskningar ingick
centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening i slutet af 1890 till
chefen för k. ecklesiastikdepartementet med
vördsam hemställan därom, att de till
departementet inlämnade primäruppgifterna
rörande skolgången vid rikets folk- och
småskolor måtte varda så tidigt som
möjligt genom departementets försorg
bearbetade och offentliggjorda.

Denna hemställan blef af dåvarande
chefen för k. ecklesiastikdepartementet på
ett synnerligen gynnsamt sätt mottagen och
föranledde från hans sida en anmodan till
centralstyrelsen, att denna måtte inkomma
med detaljeradt förslag, huru den afsedda
skolgångsstatistiken lämpligast skulle kunna
anordnas.

Centralstyrelsen har med anledning af
nämda anmodan uppgjort närslutna förslag
till tabellformulär, hvilket den härmed
tilllåter sig underställa herr statsrådets
bepröfvande, viss därom att ifrågavarande
sak skall vid nu förestående omordning af
folkskolestatistiken erhålla det framstående
rum, som på grund af dess betydelse för
skolgångens förbättrande och därmed äfven
för hela folkskoleundervisningens höjande
torde böra tillmätas densamma.

Stockholm den 15 maj 1893.
(Underskrifter.)
#

Det i skrifvelsen omnämda formuläret
har nedanstående utseende:

Skolgångsuppgifter.
A.


Småskolan


Antalet inskrifna barn (enl. examenskatalog)
Summa dagar närvaro för alla barnen
Summa dagar frånvaro för alla barnen
Summa af samtliga barnens alla skoldagar (både närvaro och frånvaro)
Medeltal dagar närvaro för hvarje barn
Medeltal dagar frånvaro för hvarje barn
Summa dagar, under hvilka skolan bort vara i verksamhet
Procent af dagar närvaro ] för hvarje barn
Procent af dagar frånvaro för hvarje barn

Skoldistrikt
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall

N. N.
35
5,775
600
350
275
7,000
165
17.1
10
7.9
200
82.5
8.6
5
3.0

B.


Folkskolan


Antalet inskrifna barn (enl. examenskatalog)
Summa dagar närvaro för alla barnen
Summa dagar frånvaro för alla barnen
Summa af samtliga barnens alla skoldagar (både närvaro och frånvaro)
Medeltal dagar närvaro för hvarje barn
Medeltal dagar frånvaro för hvarje barn
Summa dagar, under hvilka skolan bort vara i verksamhet
Procent af dagar närvaro för hvarje barn
Procent af dagar frånvaro för hvarje barn

Skoldistrikt
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall
af sjukdom.
med g. förfall
utan g. förfall
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall

N. N.
60
10,800
450
600
150
12,000
180
7.5
10
2.5
200
90
3.8
5
1.2

c.


Fortsätt 11 ingsskolan


Antalet inskrifna barn (enl. examenskatalog)
Summa dagar närvaro för alla barnen
Summa dagar frånvaro för alla barnen
Summa af samtliga barnens alla skoldagarQ (både närvaro och frånvaro)
Medeltal dagar närvaro för hvarje barn
Medeltal dagar frånvaro för hvarje barn
Summa dagar, under hvilka skolan bort vara i verksamhet
Procent af dagar närvaro för hvarje barn
Procent af dagar frånvaro för hvarje barn

Skoldistrikt
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall
af sjukdom
med g. förfall
utan g. förfall
af sjukdom*
med g. förfall
utan g. förfall

N. N.
30
1,020
12
44
4
1,080
34
0.4
1.5
O.i
36
94.4
1.1
4.2
0.3

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0254.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free