- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
258

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (595.) 24 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

258

SVENSK LÄKARETIDNING.

N:r 21

En ordinarie folkskollärare

önskar vikariat under augusti, september och
halfva oktober månader. Den härå reflekterar
hänvände sig till Sixtus J., Karlshamn, p. r.,
för närmare uppgörelse.

LEDIGA TJÄNSTER.

En småskollärarinnesyssla

inom By församling, Värmlands län, med 300
kr. årlig lön och 3 månaders ömsesidig
uppsägning, sökes före den 12 nästa juni under
adress: Skolrådet, By & Seffle. ________

En småskollärarinnetjänst

inom Österhaninge församling är oledig att
tillträdas den 15 nästk. augusti. Ärlig lön 300
kronor jämte bostad och vedbrand.
Ansökningar, ställda till skolrådets ordförande,
insändas före den 26 juni under adress
Österhaninge.

Ledig tjänst

vid fasta småskolan i Kolsva, Malma
församling, Västerås län, sökes af därtill kompetent
lärarinna före den 15 juni innevarande år. Den
sökande skall hafva färdighet att undervisa i
slöjdskola för flickor. Tillträde till tjänsten
senast den 15 augusti. Löneförmåner äro utom
fritt husrum och vedbrand 375 kr., hvartill
kommer 50 kr. för undervisning i slöjdskolan
för flickor.

Uppsägningstid 3 månader.

Ansökningar ställas till skolrådet i Malma,
adress Asby.

Ordinarie folkskollärare-,
organist- och
klockarebefattningarna

inom Bro församling sökas inom 60 dagar från
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar och tillträdas den l januari 1894.
Skollärarelönen enligt lag. Organist- och
klockarelönen 250 kronor jämte lösen efter
medel-markegång för 8,25 hektoliter hälften råg och
korn, hvarjämte innehafvaren af de förenade
tjänsterna har att åtnjuta afkomsten af till
skolgården hörande jord med undantag af den
del däraf, som är till skolträdgård ordnad.
Nytt skolhus med bostad är under uppförande,
beläget omkring 2 ’/2 kilom, från kyrkan. Prof
afläggas i kyrka och skola. Alla tjänsterna
till- och afträdas samtidigt.

Bro i Västmanland i maj 1893.

Adress Köping.

Å kyrko- och skolrådets vägnar:
P. Staf l i n.

Ordförande.

Lärarinnebefattningen

vid fasta småskolan vid Tamstorp i Träkorna
församling är ledig att sökas af examinerad
lärarinna före den l juli hos skolrådet under
adress Tengene, Grästorp. Årlig lön för 8
månaders läsning: 300 kr., fri bostad (l rum och
kök)Qi nybyggdt skolhus och planteringsland.
3 månaders ömsesidig uppsägningsrätt.
Plat-senjtillträdes genast, och läsningen börjar
senast den l nästa augusti.

Tengene & Gråstorp den 20 maj 1893.

P. V. Törner,
______________ v. pastor.

Lärarinneplats

vid mindre folkskola, flyttande å tvänne
stationer, är ledig i Indals-Liden att tillträdas l
september detta år. Lön 300 kronor, husrum
och vedbrand för 8 månaders undervisning.
Sökande anmäle sig före den l juli 1893 hos
skolrådets ordförande, kyrkoherden A. E.
Lindeman, adress Liden (Medelpad).

Till en ledig ordinarie folk-

skolläraretjänst vid en på två stationer
flyttande folkskola i Svarteborgs församling af
Bohus län äga kompetenta manliga sökande
att inom 60 dagar från första kungörandet
häraf i Post- och Inrikes tidningar anmäla sig
hos skolrådet i nämda församling under adress
Foss, Kvistrum. Lönen utgår efter lag.

Ledig tjänst.

0 Vid en å tre stationer flyttande småskola i
Åsenhöga församling med 8 månaders årlig
undervisningsskyldighet är plats ledig att
tillträda den l augusti detta år med årslön 300
kr. - Den sökande, som på kallelse här
af-lägger prof, får kr. 7: 50 till resekostnad.
Ansökningar insändas till undertecknad före den
20 nästkommande juni.

Jönköping och Åsenhöga den 15 maj 1893.

Joh. Boberg.
Skolrådets ordförande.

Tvänne lärarinnebefattningar

vid Västerviks sjuklassiga högre flickskola
skola tillsättas från och med nästkommande
läsår. Undervisningsskyldigheten må
bäggedera faller inorn området af de s. k. »svenska
ämnena». Lönen vid den ena befattning en
utgör 900 kronor för läsår, och kompetensvillkor
är genomgången kurs vid högre
lärarinneseminarium eller därmed jämförlig examen. Den
andra lärarinnans lön är 800 kr. likaledes för
läsår, och för kompetens fordras genomgången
kurs vid folkskollärarinneseminarium eller
därmed jämförlig undervisningsanstalt.

Ansökningar insändas före den 4
nåstinstun-dande juni månad till
Styrelsen för Västerviks läroanstalt för flickor.

Förenade folkskollärare- och

kloekaretjänsterna i Ås församling sökas
hos undertecknad före den 17 nästa juli.
Tillträde l januari 1894. Frånträdas samtidigt.
Skollärarelön efter Jag. Klockarelön 85 kr.
för år.

Flo & Salstad den 13 maj 1893.

N. J. Lönnerblad.
Kyrko- och skolrådsordförande.

Ordinarie läraretjänsten

vid Gammelby fasta folkskola inom Möklinta
församling, Västmanlands län, sökes af lärare
eller lärarinna hos skolrådet därstädes inom
sextio dagar från den 5 innevarande maj.
Kontant lön enligt lag, 75 kronor i ersättning för
kofoder samt bostad och vedbrand in natura.

Prof fordras, och något bidrag till betäckande
af resekostnaderna lämnas.

Möklinta den 8 maj 1893.

J. A. Roos.
Kyrkoherde.

Inspektörs- och förste
lärarebefattningen vid Willinska
fattigfriskolan i Göteborg

kungöres härmed till ansökan ledig att tillträdas
den l nästkommande augusti. För kompetens
fordras aflagd folkskollärareexamen samt goda
vitsord öfver föregående tjänstgöring.
Lönevillkoren utgöras af: i första lönegraden 1,600
kronor, i andra 1,850 kronor, i tredje 2,100
kronor, efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring

1 hvarje grad, förutom bostad och bränsle.
Läraretjänsten är delaktig för högsta medgifna
belopp i folkskollärarnes pensionsinrättning.

Undervisningsskyldigheten omfattar de
läroämnen som förekomma i folkskolans högsta
afdelning, hvarjämte inspektor är skyldig att
utöfva ständig tillsyn öfver de i skolan
intagna, där boende gossar samt att biträda vid
handhafvande af skolans ekonomi. Med
tjänsten får ingen annan syssla förenas.

Uppbördsborgen kräfves för ett belopp af
2,000 kronor.

Sökande torde senast måndagen den 19
juni insända ansökningar och betyg till
undertecknad, ledamot af Willinska skolans styrelse.

Göteborg den 15 maj 1893.

J. J. Ekman

För en dugligsmåskollärarinna

finnes* nu genast plats vid Värestorps skola i
H j är sås socken, Krist. län. Lönen är 265 ä
300 kronor för år. Man hänvände sig till
skolrådets ordförande i Hjärsås.

"Vikarie

sökes nu genast och intill den l juli vid
>ttre-klassiga folkskolan i Gällersta församling,
Örebro län. Vidare underrättelser meddelas af
Skolrådets ordförande, adr. Gällersta.

(G. 16507)

En
småskollärarinnebefattning, ambulerande på tvänne stationer
(Hedkärra-Morén), inom Västanfors församling af
Västmanlands län sökes hos skolrådet, adress
Västanfors, före den 18 juni detta år.
Tjänsten tillträdes den l augusti 1893. Lön 300
kronor jämte fri bostad och vedbrand samt
37 kronor 50 öre för en månads öfverläsning.
3 månaders ömsesidig uppsägning.

Vid Gnosjö småskola

plats ledig med l juli, för närvarande
hufvudsakligen fast med 250 kr. lön, bostad och
vedbrand vid kyrkan. Prof fordras, och
ansökningar insändas inom utgången af 10 juni
d. å. till Skolrådet i Gnosjö.

DIVERSE.

På A. L. Normans förlags-expeditions
förlag har utkommit:

Svensk Ordlista

jämte några regler för rättskrifning

af
A, Ekermann.

Pris: inbunden 50 öre.

Denna ordlista upptager mer än 8,000 ord

- däribland alla de i vårt språk vanligast
förekommande låneorden - jämte de
böjningsformer af dessa, om hvilkas skrifning tvekan kan
råda. Stafsättet öfverensstämmer med det
ljudenligaste beteckningssättet i 6:e upplagan
af Svenska akademiens ordlista. I anslutning
till denna är förteckningen öfver samman- och
särskrifna ord uppgjord. Uppställningen af
dessa - såvidt vi veta olik den i alla andra
ordlistor vanliga - är synnerligen redig och
öf-verskådlig, så att ett sökt ord finnes med den
största lätthet. - De sista 10 bladen i boken
upptaga regler för nyttjandet af stor
begynnelsebokstaf, bruket af skiljetecken,
skrifför-kortningar och ords afstafning. Särskildt fästa
vi uppmärksamheten på afstafnings- och
inter-punktionsreglerna. De förstnämda, få till
antalet, enkla och praktiska, afse såväl de svenska
orden som låneorden. Den lilla afvikelse från
de hittills följda, som de förete, har äfven
framställts af andra författare och gifver dem ett
afgjordt företräde framför de gamla.
Interpunk-tionsreglerna äro redigare uppställda och
utförligare än i någon rättskrifningslära,
hvarförutom de belysas af en stor mängd exempel.
Äfven de öfriga reglerna äro förtydligade genom
många exempel. - Af det ofvannämda torde
framgå, att boken lämpar sig för både lärare
och lärjungar äfvensom för dem, hvilka önska
på egen hand lära sig språkets rättskrifning.

- Det ytterst billiga priset bör äfven räknas
till den lilla bokens förtjänster.

Räknemetodik

af
Ju. C. Lindblom.

VIII+ 314 sidor. Pris bunden 2:75 kr.

Godt råd.

Innan Ni afslutar
köp af orglar, större
eller mindre, begär
priskurant från

Karlstads
orgelfabriks aktiebolag,
adr. Karlstad.
Bästa referenser!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0262.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free