- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
266

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (596.) 31 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

266

SVENSK LÄRARETIDNING,

N:r 22

förbjuda verkställighet af det öfverklagade
beslutet.

Folkskolan och
fosterlandskärlekens höjande. Vid Västra
Gestriklands-kretsens möte i Sandviken sistlidne lördag,
besökt af 45 personer, behandlades
frågan: »Hvad bör och kan folkskolan göra
för att höja fosterlandskärlek och
natio-nalanda?» På förslag af inledaren,
folkskolläraren J. Lindström \ Högbo, gjordes
följande uttalande:

Folkskolan kan och bör väcka och höja
fosterlandskärlek och nationalanda i allmänhet
därigenom, att hon i den grundläggande
undervisning, folkskolan har att meddela, ej
uraktlåter att använda de moment, som betona
plikterna mot eget folk, eget land och eget
samhällsskick.

Vid kristendoms under visning en - 4:e
budet -’ betonas plikterna mot samhälle och
öfverhet, att välsignelse ej kan komma det folk
till del, som vanhedrar konung och öfverhet
genom att svika sin plikt, brista i kärlek och
tro. Vikten af att bedja för konung, land och
folk, hvarvid läraren själf vid de dagliga
andaktsstunderna må föregå med exempel,
in-skärpes. Vid framställningen af Jesu lif låte
man barnen i vår frälsare se den högsta
förebilden af en sann fosterlandsvän, den där i
hela sin vandel ådagalade plikttrogen lydnad
för gudomlig och mänsklig lag.

Vid svensk historieunder visning en, som allt
igenom bör hafva en nationell uppgift och
prägel, bör man i klara, målande färger teckna
för barnen konungars, hjältemodiga mäns och
kvinnors personligheter och lif och på ett
lefvande och åskådligt sätt skildra, huru våra
förfäder arbetat, kämpat, lidit, ja dödt för sitt
land.

Under gcografiundervisningen söke man att
genom jämförelse med andra länder framhålla
det goda vårt land äger.

I nationellt bildande och väckande syfte må
också läraren tillvarataga och använda såväl
prosaiska som poetiska stycken af fosterländskt
innehåll, som vår läsebok äger.

Men man bör ej blott lära om vårt land
utan äfven sjunga om det.

Historiska bemärkelsedagar samt konungens
födelsedag böra årligen firas, hvarvid den
svenska flaggan, som borde finnas vid hvarje
folkskola, bör svaja öfver skolan.

Skolans lärare gifve barnen den sköna,
väckande och förädlande förebilden af en man
(en kvinna), som i djupet af sitt hjärta närer
och vid hvarje osökt anledning öppet
ådagalägger en sann och lefvande kärlek till
fosterlandet.

Skolschismen i Malmö. Såsom förut
omtalats voro 20 folkskollärare i Malmö
den 18 maj inkallade för skolrådet för att
afgifva förklaring öfver ett af dem
utfärdadt intyg, som medföljt handlingarna till
domkapitlet i ett varningsmål. Intyget
innehöll, att lärarne i vissa fall af
omständigheterna och personliga förhållanden
drifvits att bryta mot inspektörens
muntliga tillsägelser, och att straffjournalens
korrekta förande liksom genom en tyst
öfverenskommelse uraktlåtits, helst som i
omkring 150 af 190 klasser mot
reglementets föreskrift och med inspektörens
vetskap straffjournaler ej alls fördes. På
grund af hvad vid förhöret den 18 maj
- då lärarne inkallades en och en i
sänder för att svara ja eller nej å vissa
frågor - förekommit, skulle skolrådet
sedermera delgifva lärarne sitt beslut.

Detta skedde i lördags. Inför
ordföranden och fyra skolrådsledamöter inkallades

lärarne, denna gång samfäldt.
Ordföranden yttrade därvid ungefär följande:

Som herrarne förvunnits till att, därtill
föranlåtna af missledd kamratanda, med sina namn
underteckna en skrifvelse, som, enligt hvad vid
förhör framgått, innehållit dels osanna
framställningar, dels sårande tillvitelser mot
inspektören, så har skolrådet beslutat att -
under förklaring att inspektören har skolrådets
fulla förtroende, hvilket ej blifvit rubbadt
genom skrifvelsen - meddela lärarne visserligen
ej en varning enligt § 32 folkskolestadgan,
fastän röster inom skolrådet höjts därför, men
en allvarlig tillrättavisning och uppmaning att
för framtiden vakta sig för sådant och
noggrant iakttaga de föreskrifter, som af skolråd
och inspektör utfärdats.

Tvänne lärare begärde protokollsutdrag
i syfte att öfverklaga skolrådets beslut.

Tjänsters tillsättning.

Förslag". Till en folkskollärarinnetjänst i
Norrtälje: 1) Ingeborg Igglund i Söderhamn,
2) Signe Befrits i Lidköping, 3) vik. på
platsen Matilda Strandberg.

- Till två folkskollärarinnetjänster i
Helsingborg : 1) Sara Thåström i Nordby, 2)
Alma Persson i Hudiksvall, 3) Anna Behring i
Uddevalla; - 1) Hildur Möller i Helsingborg,
2) Hulda Broddén i Helsingborg, 3) Elvira
Andersson i Huskvarna. (11 sökande.)

- Till en folkskollärarinneplats i Varnum,
Vrml.: 1) Maria Berndtson i Norrköping, 2)
Charlotta Lindén i Holmedal, 3) Augusta
Johansson i Varnum.

- Till en folkskollärarinnebefattning i Fors,
Södm.: 1) Augusta V. Dahlin i Fors, 2)
Elisabet Isacsson i Säters landsförs:g, 3) Maria E.
Johansson i Ockelbo.

Valde. Till folkskollärare och organist i
Barkåkra samt klockare i
Barkåkra-Rebbel-berga, Krist.: J. E. E:son Thorell i Torrlösa
(enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Ekeby, Upps.: J. F. Ahlzén i Uppsala.

- Till folkskollärare, klockare och kantor i
Flakeberg, Skbg: G. A. Vidén.

- Till klockare och organist i Borrby,
Krist.: G. Norén i Lund med 8,138 röster.
(Hr Stenhoff i Svedala erhöll 1,215 röster.)

- Till folkskollärare i Gäfle: föreståndaren
för Rettigska barnhemmet i Gäfle J. A.
Ekdahl och vik. på platsen Johan Lindholm
(ordinarie lärare i Bollnäs).

- Till folkskollärare i Örgryte, Gtbg: E.
Rådlund.

- Till folkskollärare i Asarurn, Blek.: vik.
därstädes K. J. Lönner (enhälligt).

- Till lärare vid Hustorps folkskola, Kila,
Södm.: vik. därstädes Adolf Oden (enhälligt).

- Till lärare vid Strömsholms folkskola,
Kolbåck, Vstm.: A. G. Bäckström i Järnskog
med 2,685 röster. (Joh. Fredr. Lybeck erhöll
577 och A. J. Lundgren 426 röster; 18
sökande.)

- Till lärare vid Ytterbyns folkskola, Järbo,
Gflb.: vik. därstädes L. P. Vettergren
(enhälligt).

- Till e. o. folkskollärare i Tidaholm, Skbg:
N. J. Gustafsson i Rydaholm. (4 sökande.)

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Västermo, Södm.: N. J. Gustafsson i
Rydaholm, Jönk. (5 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Nedre Ullerud,
Vrml.: Alfred Sjögren i Erikstad.

- Till vik. folkskollärarinna i Grenna: Anna
M. Svensson i Almesåkra.

- Till småskollärarinna i Bälaryd, Jönk.:
Johanna M. Nyberg i Almesåkra.

- Till vik. lärarinna vid Saxemora
småskola, Ronneby landsförs:g: Alfhild Andersson
i Strömstad.

Från Malmö småskollärarinneseminarium
utexaminerades den 23 d: s 36 elever.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades i
Skara den 20 dennes af folkskolläraren H. F.
Lindblad i Flakeberg.

- En inskränkning i katekesutanläsningen bör
ske, förklarade Norra Östbo skolförening vid
möte den 19 d:s.

- 93 inträdessökande hafva anmält sig till
Växjö småskollärarinneseminarium. Af dessa
hafva 40 antagits som elever.

- För att studera arbetareundervisningen,
hufvudsakligast i England och Skottland, har d:r
Anton Nyström med understöd från stiftelsen
Lars Hiertas minne afrest till utlandet.

- Till elektorer att deltaga i val af
lekmannaombud vid kyrkomötet äro utsedda
folkskol-lärarne C. A. Torsein i Eriksberg och G. V.
Delin i Målilla.

- Svenska flaggan har anskaffats till
Finn-hytte skolhus i Garpenberg, Kpbg, Flastads
skolhus i Skokloster, Upps., sarnt till Svenneby
skolhus, Gtbg.

- Tio skollofskolonier skola i år utsändas
från Göteborg. Af dessa skola åtta förläggas
till skärgården och två till det inre landet.
Hvarje koloni består af 20 barn.

- Vid allmänna prästkonferensen härstädes
den 29-31 augusti behandlas följande fråga:
»Om vikten af vår ungdoms kyrkliga
uppfostran». Diskussionen inledes af
läroverksadjunkten Mazer.

- Ett slöjd läraremöte för Blekinge läns
slöjdlärare kommer att hållas i Karlskrona den 14
och 15 juni. Hushållningssällskapets
förvaltningsutskott har anslagit 200 kr. till resebidrag
åt deltagarne.

- Till vice ordförande inom Helsingborgs
skolråd valdes den 25 d:s kamrer J. Ljungh
(f. d. öfverlärare vid Helsingborgs folkskolor).
Valet gäller för två år, räknadt från den l
januari detta år.

- / Jäla folkskola, Skaraborgs län, hölls den
14 maj för skolbarnen en reformationsfest.
Läraren på stället hr G. A. Lundgren höll
föredrag med anledning af festen, och
församlingens sångkör utförde åtskilliga sångnummer.
En talrik skara äldre åhörare hade infunnit sig.

- Stranda och Handbörds häraders
lärareförening hade den 19 d:s årsmöte, hvarvid beslöts
att till stiftsmötet ingå med ansökning om
upplösning af föreningen, då den är obehöflig,
emedan ej mindre än tre smärre
lärareföreningar kommit till stånd inom föreningsområdet.

- Två gånger om året hafva hittills
folkskolans lokaler i Hyltinge, Södm., skurats. Nu
har å kyrkostämma beslutats, att sådan
rengöring skall äga rum åtta gånger årligen samt
vid de tillfällen, då gudstjänst förrättas i skolan,
två gånger i månaden.

- Om bibliska planscher diskuterades vid
Södra Vedbo- och Nässjö-kretsens möte i Brevik
pingstafton. Därvid betonades, att en god
biblisk plansch borde vara så trogen som
möjligt, väl vald, tillräckligt stor och tydlig,
naturligt färglagd samt så typisk som möjligt.

- Guldbröllop firades annandag pingst af förre
riksdagsmannen, organisten och skolläraren i
Stenstorp J. M. Lundahl och hans maka. Det
vördnadsvärda guldbröllopsparet kunde med
obrutna krafter deltaga i den glada
familjehögtiden. Brudgummen är 77 och bruden 71 år
gammal.

- Oskarshamns folkskollärarekår öfverlämnade
den 24 d:s till sin skolrådsordförande,
kyrkoherden K. Kellgren, en minnesgåfva, bestående
af en kaffekanna och sockerskål af silfver med
inskrift »Af lärarekåren vid Oskarshamns
folkskola 1893». Kyrkoherden H. afflyttade i går
till Borgholm.

- En pension af 300 kr. jämte fri bostad
har Örgryte församling å kyrkostämma den 23
d:s beslutat tilldela småskollärarinnan Sofia
Holm. Å samma stämma beslöts, att
församlingen skulle betala hela afgiften för sina
småskollärarinnor till dessas
ålderdomsunderstödsanstalt.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0270.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free