- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
269

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (596.) 31 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 22

SVENSK LÄRARETIDNING.

269

Tvetakretsens sommarmöte

hälles i Jönköpings tekniska yrkesskolas lokal
lördagen den 10 juni kl. 2 e. m.

Vid mötet behandlas allmänna föreningens
angelägenheter, och påpekas särskildt de bägge
diskussionsämnena (årsskr. sid. 23-45):

1) Om införande af en begynnelsekurs i tyska
språket vid seminarierna;

2) Om lärjungebibliotek.
Till talrikt besök inbjuder

Bestyreisen.

Program

för Allbo härads folkskollårareförenings
sommarmöte i Hjortsberga skolhus (vid kyrkan)
den 26 juni 1893 kl. 10 f. m.

A) Allm. föreningens ärenden (sid. 47 i
årsskriften).

B) Kretsens egna angelägenheter:

1. Val m. m. enligt stadgarna.

2. Föredrag af skolläraren N. Nilsson i
Mo-heda.

3. Diskussion rörande omfånget af
småskolans lärokurser.

4. Om skolsalarnas Ventilering.
Obs.! Årsafgiften uppbäres.

Ordföranden.

Södra Mörekretsens folk-

skollärareförening håller sitt årsmöte i
Hagby fredagen den 16 juni kl. 9 f. m. enligt
följande

Program.

A. Förmiddagen.

1. Morgonbön med psalmsång.

2. Diskussion:

a) Hvilken fördel har man af att ingå som
medlem i Sveriges allmänna
folkskollärareförening?

b) Granskning af bestyreisens förslag till
stadgar för »Södra Mörekretsens folkskollära
reförening».

c) Hvad är att iakttaga för att hos barnen
väcka och bevara intresset för skolans
läroämnen?

d) Hvilken hjälp böra föräldrarna lämna
sina barn vid deras skolarbete?

e) Huru bör undervisningen om de
rusgifvande ämnenas natur och verkningar
meddelas i skolan för att lämna bästa resultat?

B. Eftermiddagen.

1. Medlemmar af föreningen antecknas,
hvarvid stadgade årsafgifter erläggas

2. Föredrag hålles öfver själfvaldt ämne af
skolläraren J. Ehrnström i Madesjö.

3. Föreningens räkenskaper föredragas.

4. Beslut fattas af de medlemmar inom
»Södra Möre folkskoleförening», som bidragit
till bildandet af denna förenings kassa, huru
med nämda kassa skall förfaras.

5. Val af styrelse för nu ingående valperiod.

6. Beslut om plats för nästa ordinarie möte.

7. Afslutning.

För skolans angelägenheter intresserade
personer inbjudas vördsammast.
Middagsspisning ä l kr. person anordnas.
Halltorp i maj 1893.

Å styrelsens vägnar:

S. A. Malmqvist.

Ordförande.

Kinds kretsförening

håller sitt ordinarie årsmöte i Svenljunga
fredagen den 16 juni kl. 10 f. m., hvarvid
förekommer bland annat:

I) Föredrag med anledning af
reformations-jubileet.

II) Diskussion öfver

a) Centralstyrelsens frågor.

b) Kretsbestyrelsens frågor: 1) Om
undervisning i kyrkosång. 2) Om lämpligaste
läroböcker för kretsens skolor. 3) Om lämpligaste
metoden vid undervisning i skrifning.

Svenljunga, den 10 maj 1893.

Bestyraisen.

Okomekretsens skolförening

håller sitt årsmöte i Köinge-Svartrå skolhus
lördagen den 17 juni kl. 10 f. m., hvarvid
förekommer :

1. Föredrag.

2. Undervisningsprof inom folkskolans och
småskolans kurs.

3. Diskussion: se årsskriften sid. 23-45!

4. Öfriga S. A. F:s ärenden.
Köinge den 25 maj 1893.

Å styrelsens vägnar:
______J. Johnsson.__________

Bara härads kretsförening

håller ordinarie möte i Brågarps folkskola
onsdagen den 14 nästkommande juni kl. 10 f. m.,
hvarvid förekommer:

1. Undervisningsprof.

2. Föredrag.

3. Diskussion öfver:

a) Bör kroppsaga såsom straffmedel
förekomma i folkskolan, och i så fall när och huru
bör den användas?

b) Gymnastiken i folkskolan.

c) Införande af en begynnelsekurs i tyska
språket vid seminarierna. (Se årsskriften!)

4. Val af ombud vid ombudsmötet i
Göteborg.

Deltagare i mötet böra senast lördagen den
10 juni anmäla sig hos folkskolläraren L.
Vi-berg, Brågarp pr Staffanstorp.

Styrelsen.

Örbyhuskretsens
lärareförening håller vårmöte vid Örbyhus station
lördagen den 10 juni kl. 9 f. m. hvarvid
förekommer:

1) Föredrag (af Bergman).

2) S. A. F:s ärenden. (Se årsskriften!)

3) Om uppsatsskrifning (forts, från föreg,
möte).

4) Är kroppsaga lämplig i vår tid? (Ini. af
V. Söderlund.)

5) Hur skall man hos barnen kunna
bibehålla det barnsliga, uppriktiga och fria, sedan
de börjat skolan? (Ini. af fr. Rapp.)

6) Böra s. k. skolkök upprättas på
landsbygden ? (Ini. af fr. Grönvall.)

Skolans vänner inbjudas. Gemensam middag.
Tegelsmora i maj 1893.

Carl Sjöholm.

TJÄNSTSÖKANDE.

Vikariat önskas.

Under sommarferierna önskar en
seminarieelev, som genomgått tre klasser vid
seminarium samt dessutom två terminer förestått
folkskola, hvarpå utmärkta betyg kunna företes,
vikariat i folkskola eller som privat lärare.
Organistexamen aflagd. Vid löneförmånerna
fästes mindre afseende. Den, som härå
reflekterar, torde lämna svar med nödiga
upplysningar före den 5 juni till »A., 25 år»,
Linköpings folkskollärfareseminarium.

Plats som lärarinna

i slöjd, helst i skola, önskas af en yngre
lärarinna, som genomgått Handarbetets vänner och
fröken Lundins slöjdkurs. Vidare
upplysningar å Fredrika-Bremer-förbundets byrå,
Stockholm.

En ordinarie folkskollärare

önskar vikariat under augusti, september och
halfva oktober månader. Den härå reflekterar
hänvände sig till Sixtus J., Karlshamn, p. r.,
för närmare uppgörelse.

Vikariat.

En examinerad organist och kantor önskar
vikariat, helst på landet, under
sommarmånaderna inom tiden från den 15 juni till slutet
af augusti. Fritt vivre önskas. I öfrigt ringa
anspråk å lön. Svar till »Organist»,
Skellefteå, p. r.

LEDIGA TJÄNSTER.

Inom Järna socken,

Kopparbergs län, är platsen vid mindre
folkskolan på Finnmarken ledig till ansökan.
Skolan är flyttande på två stationer. Läsetid 4
månader på hvarje station. Lön 350 kronor
utom husrum och vedbrand.

Ansökningar insändas före den l juli detta
år till Järna skolråd under adress Myrbacka.

Ett vikariat

vid fasta folkskolan vid Segerstads kyrka är
ledigt att af kompetente sökas före den 8 juli
hos skolrådet i Segerstad (Gäfleborgs län)
under adr. Landa. Lön efter 600 kr. jämte
ko-fodersersättning, bostad och vedbrand.
Platsen tillträdes den l september,
_________________________Skolrådet.

Lärarinneplatserna

vid fasta mindre folkskolorna i Fastarby och
Pukeby inom Össeby-Garns församling äro
lediga till ansökan före den 20 juni hos
skolrådet, adr. Brottby, Stockholms län. Lön 300
kr. för 8 månaders läsning, husrum och
vedbrand.

Med anledning af att nuvarande lärarinnan
ämnar fortsätta sina studier för
afläggande af folkskollärarinneexamen förklaras
lärarinnetjänsten vid fasta småskolan i Malsta
annexförsamling af Stockholms län härmed
ledig till ansökning före den 29 juni d. å.
Lönen 300 kr. samt därtill 20 kr. årligen för
undervisning i handaslöjd med folkskolans flickor
några timmar i veckan. Barnantalet ringa,
läget vackert vid kyrkan, nära järnvägsstation,
några minuters väg från Norrtälje. Platsen
tillträdes den 24 augusti. 2 månaders
ömsesidig uppsägningstid. Ansökningshandlingar
och vederbörliga betyg insändas till Malsta
skolråds ordförande, kyrkoherden O. Kihlberg,
under adress Lohårad, Syninge.

Lohärad den 27 maj 1893.
_______________________O. Kihlberg.

Förenade folk- OCh
Småskollärarinnebefattningen vid Gånsta folkskola,
Vårfrukyrka socken och Uppsala län, kungöres till
ansökan ledig. Undervisningen, som omfattar
både folk- och småskolan, är fördelad på två
afdelningar. Lönen är 600 kr., kofoder,
vedbrand och fri bostad. Ansökningstiden utgår
den 21 juni, och ansökningarna ställas till
»Skolrådet i Vårfrukyrka», adress Enköping.

Vikariat.

Examinerad folkskollärare eller lärarinna får
anställning såsom vikarie i folkskola från nästa
termins början i augusti månad, om betyg
jämte uppgift på löneanspråk med snaraste
insändas till G. Nehlson, adr. Lerbäck. ______

Lediga lärarinnetjänster

i Heds församling, Västmanlands län för

1) En biträdande lärarinna i fast
folkskola med undervisningsskyldighet i l:a och
2:a kl.; lön 360 kr. samt bostad och vedbrand;

2) En småskollärarinna, lön 350 kr. och
samma förmåner samt för undervisning i slöjd
åt folkskolans flickor minst 4 timmar i veckan
50 kr.

Tjänsterna, som tillträdas den 15 augusti
1893, sökas före den l juli hos skolrådets
ordförande, adr. Bernshammar.

Lärarinneplatsen

i den år 1888 nybyggda fasta småskolan vid
Staplebacke i Lärbro är till ansökan ledig, och
kunna till skolrådet i Lärbro ställda
ansökningshandlingar jämte betyg insändas till
undertecknad före den 25 nästinstundande juni.
Löneförmånerna äro 300 kronor, husrum,
bestående af l rum och kök, vedbrand samt
plan-teringsland. Årlig undervisningstid 8 månader.
3 månaders uppsägningstid såväl å skolrådets
som å lärarinnans sida. Platsen tillträdes den
l nästinstundande september.

Visby & Lärbro den 25 maj 1893.

Carl Sik.
Ordförande i Lärbro skolråd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0273.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free