- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
270

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (596.) 31 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

270

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 22

Lärare-tjänsten

vid Heds församlings fasta folkskola vid
kyrkan, med hvilken befattning klockare-’och
organist-tjänsterna vid nuvarande innehafvarens
afgång komma att förenas, sökes hos skolrådet
i Hed (adr. Bernshammar) inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. Lön och förmåner för
folkskolläraretjänsten efter lag samt för slöjdundervisning
åt gossar 150 kronor, då sökande måste förete
intyg om skicklighet att undervisa i detta
ämne. Tjänsten tillträdes den l januari 1894,
och är blifvande innehafvare af förenade
folkskollärare-, klockare- och organist-tjänsterna
skyldig att, om en tjänst frånträdes, samtidigt
lämna de tvänne andra.

Hed af Västmanlands län den 8 maj 1893.
Skolrådets ordförande.

Tvänne lärarinnebefattningar

vid på trenne rotar flyttande mindre
folkskolor, däraf den ena fyra månaders småskola i
kyrkroten, uti Nätra församling af
Ångermanland kungöras härmed till ansökning lediga.
Lön 325 kronor jämte husrum och vedbrand
för läsår. Tillträde den 15 nästkommande
augusti. Tre månaders ömsesidig
uppsägningstid. Vederbörliga ansökningshandlingar
insändas före den 26 instundande juni till skolrådet
i Nätra, adress Djästa.
Nätra den 25 maj 1893.

Skolrådet.

Till en ledigblifven lärarinnebefattning

vid Alingsås elementarskola

för flickor

äga sökande, med bifogande af betyg i styrkt
afskrift, anmäla sig hos skolans styrelse inom
nästa juni månads utgång. Lönen är 700 kr.
för helt år.

Sökande bör hafva genomgått fullständigt
elementarläroverk och, om möjligt, seminarium
för folkskollärarinnor.

Såväl styrelsen som blifvande lärarinna
förbehålles rätt till tre månaders uppsägning.

Alingsås den 24 maj 1893.

Styrelsen,

En lärarinneplats

vid Mörsils östra, på tre stationer flyttande
småskola, är ledig att tillträda vid
höstterminens början innevarande år. Lön 300 kr. med
fritt husrum och vedbrand.

Anmälan till skolrådet i Mörsil innan l juli
detta år.

Mörsil den 15 maj 1893.

(G. 16805) Skolrådet.

Ordinarie läraretjänsten

j vid fasta folkskolan i Pålsköp inom
Helsingborgs landsförsamling sökes inom 60 dagar
från ledighetens första kungörande i Post- och
Inrikes tidningar. Lön enligt lag.

Helsingborg den 24 maj 1893.
(G. 16965) Skolrådets ordförande.

Vikariat.

Manlig eller kvinnlig examinerad lärare
erhåller plats vid folkskola i Alsbyns rote inom
Torskogs församling, Dalsland. Vikariatet
omfattar 17’/4 läsveckor med början den 15 juni.
Lön 300 kr., husrum och ved. Billiga
lefnads-kostnader. Utsikt att blifva ordinarie.
Ansökningar insändas direkt till skolrådets
ordförande, adr. Torskog.

Lennartsfors den 24 maj 1893.

K. Julius Höggren.
Skollärare.

Småskollärarinneplats

på två stationer med 300 kronors lön och 10
kr. till hyra finnas att tillträda senast 15 juli
i Mangskog, Ansökningar insändas före 20
juni till Skolrådets ordförande.
Adr. Magneskog, Värmland.

(Post- o. Inrikes tidn. 3 ggr.)

Ordinarie lärarebefattningen

vid fasta folkskolan vid Trösken inom
År-sunda församling af Gäfleborgs län kungöres
härmed till ansökan ledig för kompetenta
folkskollärarinnor. Skolan omfattar både
folk-och småskoleafdelningar. Den kontanta
årliga lönen för 8 kalendermånaders
undervisning (= 192 läsdagar) är enligt lag.
Kofoderlösen utgår för närvarande med 95 kr. pr år.
Bostaden utgöres af ett rum och kök jämte
nödiga uthus. Skolträdgård finnes. Tjänsten
tillträdes den l nästk. januari, såvidt
valprotokollet då vunnit laga kraft.
Ansökningshandlingar, åtföljda af vederbörliga betyg,
inlämnas till undertecknad enligt nedanstående adress
inom sextio (60) dagar, räknadt från
nedan-skrifna dag.

Under nästa hösttermin (’/i9- l5/is 93) skötes
tjänsten af extra ordinarie.
Ansökningshandlingar härtill ingifvas samtidigt enligt ofvan.

Årsunda den 30 maj 1893.

A skolrådets vägnar:

Petrus Elfman.

___________ Ordförande. _____

Ordinarie folkskolläraretjänsten vid

Hellvi annexförsamlings fasta

folkskola

med undervisningsskyldighet i folk- och
småskolans kurs samt därmed förenade
klockare-och organisttjänsterna i samma församling
förklaras härmed till ansökan lediga, och äga
kompetente sökande att sina till kyrko- och
skolråden i Hellvi ställda ansökningshandlingar
under nedanstående adress till undertecknad
insända inom 60 dagar från denna
kungörelses första införande i Post- och Inrikes
tidningar, som skedde den 27 sistl. april.

Skollärarelönen utgår efter lag.
Klockare-och organistlönerna utgöra tillsammans 100
kronor pr år. Den blifvande innehafvaren af
klockare- och organisttjänsterna är skyldig att
ställa sig till efterrättelse den af Visby
domkapitel den 6 oktober 1886 fastställda stadga
för kyrkobetjänte inom Visby stift, hvarjämte
honom såsom klockare åligger att utan
särskild ersättning verkställa de i nämda stadga
föreskrifna ringningarna. Tjänsterna tillträdas
samtidigt och äro de oskiljaktigt förenade, så
att, om innehafvaren frånträder endera af dem,
han skall vara skyldig att på samma gång
frånträda de öfriga. Till såväl läseprof som
prof i sång och orgelspelning är sökande
skyldig att på egen bekostnad inställa sig, om
sådana prof föreläggas. - Bostaden omfattar 3
rum jämte kök, skafferi, källare, ladugårdshus
och planteringsland.
. Visby & Lärbro den 16 maj 1893.

Carl Sik.
Ordförande i Hellvi kyrko- och skolråd.

En småskollärarinnesyssla

inom By församling, Värmlands län, med 300
kr. årlig lön och 3 månaders ömsesidig
uppsägning, sökes före den 12 nästa juni under
adress: Skolrådet, By & Seffle._________

Ledig tjänst.

e Vid en å tre stationer flyttande småskola i
Asenhöga församling med 8 månaders årlig
undervisningsskyldighet är plats ledig att
tillträda den l augusti detta år med årslön 300
kr. - Den sökande, som på kallelse här
af-lägger prof, får kr. 7: 50 till resekostnad.
Ansökningar insändas till undertecknad före den
20 nästkommande juni.

Jönköping och Åsenhöga den 15 maj 1893.

Joh. Boberg.
Skolrådets ordförande.

Lärarinneplats

vid mindre folkskola, flyttande å tvänne
stationer, är ledig i Indals-Liden att tillträdas l
september detta år. Lön 300 kronor, husrum
och vedbrand för 8 månaders undervisning.
Sökande anmäle sig före den l juli 1893, hos
skolrådets ordförande, kyrkoherden A. E.
Lin-deman, adress Liden (Medelpad).

Vikarierande lärarinna

behöfves för att under årets hösttermin förestå
Nora stads folkskola för flickor. Sökande
anmäle sig före utgången af nästa juni månad
hos skolrådets ordförande, adress Nora.

Vid Gnosjö småskola

plats ledig med l juli, för närvarande
hufvudsakligen fast med 250 kr. lön, bostad och
vedbrand vid kyrkan. Prof fordras, och
ansökningar insändas inom utgången af 10 juni
d. å. till Skolrådet i Gnosjö.

Inspektörs- och förste
lärarebefattningen vid Willinska
fattigfriskolan i Göteborg

kungöres härmed till ansökan ledig att tillträdas
den l nästkommande augusti. För kompetens
fordras aflagd folkskollärareexamen samt goda
vitsord öfver föregående tjänstgöring.
Lönevillkoren utgöras af: i första lönegraden 1,600
kronor, i andra 1,850 kronor, i tredje 2,100
kronor, efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring
i hvarje grad, förutom bostad och bränsle.
Läraretjänsten är delaktig för högsta medgifna
belopp i folkskollärarnes pensionsinrättning.

Undervisningsskyldigheten omfattar de
läroämnen som förekomma i folkskolans högsta
afdelning, hvarjämte inspektor är skyldig att
utöfva ständig tillsyn öfver de i skolan
intagna, där boende gossar samt att biträda vid
handhafvande af skolans ekonomi. Med
tjänsten får ingen annan syssla förenas.

Uppbördsborgen kräfves för ett belopp af
2,000 kronor.

Sökande torde senast måndagen den 19
juni insända ansökningar och betyg till
undertecknad, ledamot af Willinska skolans styrelse.

Göteborg den 15 maj 1893.

J. J. Ekman.

En
småskollärarinnebefattning, ambulerande på tvänne stationer
(Hedkärra-Morén), inom Västanfors församling af
Västmanlands län sökes hos skolrådet, adress
Västanfors, före den 18 juni detta år.
Tjänsten tillträdes den l augusti 1893. Lön 300
kronor jämte fri bostad och vedbrand samt
37 kronor 50 öre för en månads öfverläsning.
3 månaders ömsesidig uppsägning.

DIVERSE.

Observera!

Med hänvisning till det under sistlidne höst
till ordförandena i vårt lands lärarekretsar
utsända upprop angående insamling af medel till
en heders- och tacksamhetsgärd åt herr J -s
R-ek få vi å egna och öfriga undertecknares
vägnar tillkännagifva, att ifrågavarande
insamling fortgår till den l instundande september,
hvarefter redovisning snarast möjligt skall
offentliggöras. Insamlade medel mottagas
fortfarande af undertecknad Johansson helst
under juni och augusti.

Göteborg den 29 maj 1893.

Joh. Johansson, A. F. Liljeholm,

Göteborg. Göteborg.

John Larsson,

Fäs s berg.

Flagrgror!

Svenska flaggor på lager,
utländska och allt annat slags flaggods efter
beställning. Utmärkt duk och arbete.

Priskurant fritt på begäran.

Till landsorten emot efterkraf.
IHT* A Ila skolor erhålla rabatt.

A. G. Strindberg,

8Tegiiérgatau O
Allm. telefon 8577. ^

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0274.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free