- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
288

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (598.) 14 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

288

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 24

jagade till den oskäliga summan af 14
millioner kronor om året.

»Juste» håller fullkomligt med härom.
Och början må, säger han, göras
nedifrån, alltså med folkskolan. Folkskolan
behöfde nämligen icke mer än hälften
så mycken lärarekraft som nu, hvaraf
följden blefve, att halfva antalet
folkskollärareseminarier kunde indragas.
Denna ansenliga reduktion kunde
åstadkommas genom det enkla medlet, att s.
k. hvarannandagsläsning infördes öfver
hela riket - kanske icke i städerna,
men åtminstone öfver hela landsbygden.
Vinsten af en dylik anordning blefve
- enligt den ärade skoltänkaren från
Mark - icke allenast en reduktion af
den nu behöfliga lärarekåren såväl vid
folkskolor och småskolor som vid
seminarierna till jämt hälften samt i
sammanhang därmed en kolossal besparing,
hvilken kunde användas för beviljande
af »äskade anslag till nyttiga och nödiga
saker». Äfven andra synnerligen
beak-tansvärda fördelar skulle genom
hvar-annandagsläsningen ernås.

De allra flesta af folkskolans lärjungar
äro nämligen - heter det - barn af
kroppsarbetare och skola själfva blifva
sådana. Den dagliga skolgången är för
dem alldeles förkastlig. För det första
verkar det i hög grad skadligt på
barnens fysiska utveckling att så ofta få äta
matsäck. För det andra försummas
genom den dagliga skolgången barnens
kroppsarbete i hemmen, hvilket däremot
säkrast främjas genom ledighet från skol
studierna hvarannan dag; följden af
hvar-annandagsläsningen blir en mera
harmonisk andlig och kroppslig utveckling.
För det tredje få barnen bättre tid att
under de från skolan lediga
mellandagarna lära sina hemuppgifter,
hvarigenom deras andliga själs verksamhet
befordras. För det fjärde medför denna
anordning mindre ekonomisk uppoffring
för föräldrarna, enär de slippa att
utrusta sina barn mer än hvarannan dag
och under fridagarna draga nytta af
deras arbetsbiträde; på grund häraf måste
ock skolgången bli jämnare.

Slutligen skulle den ifrågasatta
reformen frambringa en välbehöflig reduktion
af folkskolans undervisningsplan,
hvilken nu är öfverlastad af onödiga
läro-och öfningsämnen. För närvarande få
barnen läsa historia, geografi, fysik och
mycket annat, och de få - säger
författaren - syssla med läsningen häraf
så mycket, att de ej få tid att lära sig
läsa ens någorlunda väl och flytande i
bok. Nämda hinderliga läroämnen böra
därför komma bort, så att undervisningen
kan blifva koncentrerad till några få, de
allra viktigaste ämnena. Härigenom
skulle folkets bildningsnivå ingalunda
komma att sjunka. Har barnet blott
erhållit lust för kroppsarbete och i skolan
fått förmåga och håg för läsning, så kan
det sedermera genom vinterkurser och
sockenbibliotek ytterligare förkofra sig
och gå framåt i bildning.

Så långt skolreformatorerna i
Göteborgs Aftonblad. Prästkonventet i
Ödeshög har nu åtminstone två förslag att
välja på: C. G:s mera helgjutna och
konsekventa samt »Justes» mera
förmedlande och, som man lätt finner, i sin
motivering i flera afseenden
själfmotsä-gande.

Någon närmare belysning af
ifrågavarande förslag torde inför våra läsare
ingalunda vara af nöden. De äro
nämligen båda gamla bekanta samt
mångfaldiga gånger bit för bit granskade och
i grund och botten vederlagda. Men att
de just nu dyka upp igen, är ett talande
tidens tecken. Den för närvarande
rådande lösen är nämligen: på andra håll
hafva vi ställt oss så, att vi måste slösa;
så låtom oss då taga skadan igen på
skolväsendet, framför allt på folkskolan!

Föreläsningskurs i Sydsverige.

Äfven i södra Sverige anordnas
under innevarande sommar en
föreläsningskurs, afsedd i främsta rummet för
folkskolans och folkhögskolans lärare och
lärarinnor, men liksom Uppsalakursen
tillgänglig för hvarje annan upplysningsvän.
Kursen, som hålles å Hvilans
folkhögskola vid Åkarps järnvägsstation (mellan
Malmö och Lnnd), skall utgöra ett slags
ersättning för dem, som ej äro i tillfälle
att deltaga uti den större
föreläsningskursen i Uppsala. Tiden är bestämd
till sista veckan af juli (således
samtidigt med nu pågående kurs i den
kvinnliga folkhögskolan, som afslutas med juli
månads utgång), möjligen dock först i
början af augusti.

Kursen afser att sätta åhörarne in i
forskningens nyaste resultat uti de
ämnen, som afhandlas, att väcka tankar
och värma sinnena samt att
sammanföra under en veckas samlif
folkbildningens vänner för mera enskildt utbyte
och tankar.

Kursen skall omfatta dels tre serier
föreläsningar, hvardera sex till antalet,
fördelade på lika många dagar, dels
strödda föredrag till ett antal af sex,
äfvensom goda uppläsningar och en eller
annan diskussion. En sammanfattning
af serieföreläsningarnas innehåll kommer
på förhand att utdelas till åbörarne för
att tjäna sorn stomme för anteckningar.

Serieföreläsarne blifva:

Professor Seved Ribbing, som föreläser
öfver fysiologiskt ämne, antagligen öfver
hudens byggnad och förrättningar och
öfriga sekreterande organer;

föreståndaren för Malmö
föreläsningsförening, fil. kand. Hans Emil Larsson
om kristendomens införande och
befästande i Sydskandinavien, samt

föreståndaren för Grundtvigs Höiskole i
Lyngby H. Rosendal »om Biskop
Grundtvigs person och verk.»

Alltså högst framstående föreläsare
hvar inom sitt ämne. Enstaka föredrag
hafva utlofvats af professor M. Weibull
(i historia) och B. Lundgren (i geologi)
samt af H. Eosendaloch d:r L. Holmström.

Logi kan till begränsadt antal beredas
i kringliggande gårdar och hus för högst
50 öre pr dag och kost till l kr. pr dag.
Kursafgiften blir högst 6 kronor.
Närmare bestämmelser meddelas inom kort
genom annons i Svensk Läraretidning.

Det är att förmoda, att Sydsveriges
lärare skola talrikt begagna sig af det
här erbjudna tillfället till andlig
rekreation.

Sommarkurserna i Uppsala.

Med anledning af ingångna
förfrågningar må den* upplysning lämnas, att
enligt meddelande till Svensk
Läraretidning officiell inbjudning till den beslutade
sommarkursen vid Uppsala universitet i
augusti månad innevarande år ännu ej
är utfärdad. Kommitterade vänta på k.
m:ts beslut rörande nedsättning i
biljettprisen på statens järnvägar. Inga intyg
eller examina fordras för att anmäla sig
och vara med om kurserna. De, som så
önska, kunna få intyg om, att de
deltagit i kurserna.

Är det ljusskygghet,

som gör, att man på ett och annat håll
icke med blida ögon skulle se en kurs
i tyska språket anordnad vid våra
folkskollärarebildningsanstalter? Då nyligen
på ett kretsmöte en diskussion härom
pågick, förklarade sig en närvarande
folkskoleinspektör anse en dylik kurs
onödig, ja till och med skadlig. Det
gränsar till det oförklarliga, att just från
det hållet betänkligheter skola framställas
mot en åtgärd, genom hvilken
lärarepersonalen skulle beredas ett större synfält,
så att den skulle kunna blicka en liten
smula utanför kretsen af sitt egna jag,
då det gäller så viktiga ting som
upp-fostrings- och undervisningsfrågor.

Elfte allmänna svenska
folkskol-läraremöfcet i Göteborg. Bestyreisen
hade i lördags ett längre sammanträde,
hvarvid flera viktiga mötesangelägenheter
behandlades.

För ett af sektionssammanträdena
bestämdes Realläroverkets högtidssal, för
utställningen och mötesbyrån lokaler i
Slöjdföreningens skola. Mötets byrå skall intill
den l augusti förläggas till
Folkskole-expe-ditionen, därefter till slöjdföreningens skola.

Rörande mötets program hade
pedagogiska afdelningen föreslagit, att på de
allmänna sammanträdena, som skulle taga
sin början första dagen kl. 10 (efter
inledningspredikan m. m.) och de Öfriga dagarna
kl. 9 f. m., 6 å 7 frågor skulle upptagas,
oeh att på sektionssammanträdena, hvilka
skulle äga rum första dagen kl. 5-6,30
e. m. och andra dagen kl. 12-2,30 e. m.,
9 ä 10 frågor skulle behandlas. Blott
första dagen skulle sammanträde hållas
efter middagsrasten. Inalles skulle för de
allmänna sammanträdena anslås 11 och
för alla sektionssammanträdena tillsammans
12 timmar.

Bland de frågor, som pedagogiska
sektionen framlade, må nämnas:

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0292.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free