- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
302

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 25. (599.) 21 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

B02

SVENSK LÅEARETIDNING.

N:r 25

det icke vore antagligt, att med
begagnande af 1892 års röstlängd valet skulle
annorlunda utfallit, fastställde valet.

K. m:t, hvarest besvären fullföljdes, har,
enär den vid valet använda fyrktalslängden
vid tiden för valet icke varit i vederbörlig
ordning godkänd, föreskrifvit, att nytt val
skall i laga ordning förrättas.

Om Grundtvig" hölls den 15 dennes
å Nääs slöjdlärareseminarium föredrag af
skolföreståndaren Sören Meldgaard från
Danmark. Enkelt och varmt skildrade han
den store mannens lif, visade hur
Grundtvig liksom hvarje banbrytare för nya idéer
möttes af motstånd, som djupt grep hans
känsliga sinne, men hur också han liksom
hvarje kämpe för sanning och rätt
kröntes med seger. Därefter skildrade talaren,
hur denna Grundtvigs egen kamp hos honom
väckte den djupaste medkänsla för de
förtryckta, hvilken medkänsla tagit sig uttryck
i tvänne framtidsviktiga sträfvanden: för
religionsfrihet och folkupplysning. På G:s
initiativ öppnades 1844 å Rödding i
Sönderjylland världens första folkhögskola. En
j ljus och glad lifsåskådning samt öppen
blick för det sant mänskliga präglade G:s
personlighet, och denna prägel har
öfvergått på folkhögskolans undervisning.
Föreläsaren slutade med att citera en psalm,
diktad af G. under mörker och strid, i
hvilken han tolkar sin fasta förtröstan till
Guds faderliga omvårdnad.

En varm stämning, framkallad af det
hjärtliga föredraget och ytterligare förhöjd
af de fagra riaturscenerier, som öfverallt
mötte blicken - föredraget hölls i det
fria - hade gripit åhörarna, och dessa
uppstämde efter föredragets slut liksom
genom en tyst öfverenskommelse: »Upp,
bröder, kring bildningens fana»! J. O.

i Svenska döfstumläraresällskapet
hade förliden torsdag och fredag
sammanträde härstädes. Till ordförande valdes
riksdagsmannen E. A. Zotterman.

Sedan revisionsberättelsen föredragits
och ansvarsfrihet beviljats, företogs till
behandling döfstumlärarnes pensionsfråga.
För en närmare utredning af densamma
tillsattes en kommitté af 5 personer.

I afseende på de s. k. D-eleverna gjorde
sällskapet enhälligt följande uttalande:

o Sällskapet anser, att det vore till fördel för
vårt lands döfstumundervisning, om sådana
bildbara döfstumma, hvilka ej kunna
undervisas medelst tal- eller skrifmetod,
omhänderto-ges af staten och undervisades i särskilda
anstalter, hvartill de nuvarande anstalterna för
öfveråriga döfstumma synas vara lämpliga.

Till anstalternas föreståndare skulle
framställas anhållan, att de måtte hos
regeringen göra hemställan om en k. proposition
till riksdagen i detta syfte.

Under sammanträdet höll rektor F.
Nordin i Vänersborg föredrag om en
pedagogisk resa, som han nyligen företagit till
Tyskland och Italien.

Vid val af ämbetsmän inom sällskapet
utsågs till ordförande kyrkoherden L. G.
Lindström i Kristinehamn, till vice
ordförande direktor P. A. Borg i Skara, till
skattmästare direktor E. A. Zotterman i

Vadstena samt; till redaktör för sällskapets
tidskrift rektor F. Nordin i Vänersborg, de
båda sistnämda omvalda.

Sällskapets medlemsantal uppgår nu till
81, däraf 14 nyanmälda.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Lästringe, Södm.: vik. därstädes E.
Grave (enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Edåsa-Ljunghem,, Skbg.: L M. Frithioff i
Varola. (9 sökande.)

- Till folkskollärare och organist i
Söderköping: Albert Gustafsson i Sandviken.

- Till folkskollärare och klockare i S:t Ibb
på ön Hven i Öresund: N. Nilsson i Fleninge.

- Till lärare vid Mellby folkskola, Laholms
landsförs:g: A. Rundberg i V. Karup.

- Till lärare vid Målhammars folkskola,
Björksta, Vstm.: K. G. Eriksson från Arnö.

- Till lärare vid Hålsjö folkskola, Norrbo,
Gflb.: Albert Enqvist.

- Till folkskollärare i Jåder, Södm.: D.
Rydberg i Barfva.

- Till folkskollärare i Kristdala, Kalm.:
G. V. Vettermark.

- Till folkskollärarinna i Forsa, Gflb.: vik.
därstädes Rosa Andersson.

- Till folkskollärarinna i Norrtälje: vik.
därstädes Matilda Strandberg (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Varnum, Vrml.:
vik. därstädes Augusta Johansson (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Tyssänge, Öreb.:
Amanda Nilsson i Vintrosa.

- Till lärarinna vid Husby mindre
folkskola, Munsö, Sthm: Nikolina Olsson i Umeå.

- Till e. o. folkskollärare i Gunnarskog,
Vrml.: J. A. Kjellgren i Kristinehamn.

- Till vik. folkskollärarinna i Korsberga,
Jonk.: Emma Andersdotter i Annerstad.

- Till småskollärarinna i Motala: Hanna
Larsson i Askersunds landsförsamling.

- Till småskollärarinna i Visby landsförs:g:
Maria Högström i Gårda.

- Till småskollärarinna i Malma, Vstm.:
Hilda Skärf i Harg. ’(34 sökande.)

- Till småskollärarinnna i Munsö, Sthm:
vik. därstädes Helena Gustafsson.

- Till småskollärarinna i Sköllersta, Öreb.:
Beda Hagström i Kopparberg.

Genom eldsvåda ödelades den 17 d:s
skolhuset inom Esperöds stationssamhälle.

- Larsson-Lundahls räknebok är af
skolstyrelsen antagen vid Göteborgs folkskolor.

- Till landstingsman har omvalts
seminarieadjunkten F. J. Munther i Växjö.

- Icke mindre än 48 småskollärararinnor
utexaminerades den 7 d:s från Skara privata
småskollärarinneseminarium.

- För skolhusbyg^gnad har Alfta församling,
Gflb., erhållit tillstånd att upptaga ett
amorteringslån å 12,000 kr.

- Organistlönen i Refvesjö församling, Älfsb.,
har på församlingsboars begäran blifvit höjd
till 200 kr.

- £77 större lokal för skola har
grosshandlaren G. Kling skänkt till Värnamo
landsförsamling. Skolan är afsedd för de barn, som
bo öster om sjön Hindsen.

- Ett extra arvode af 250 kr. har k. m:t
anvisat åt läraren i musik och sång vid
folkskollärareseminariet i Lund såsom ersättning
för utsträckt undervisningsskyldighet.

- Svenska flaggan har anskaffats till
skolhusen i Veberöd, Mim., Lemnhult, Jönk., Frösö,
Jmtl., Ramsjö, Gflb., Hagby, Kalm., Funbo,
Upps., samt Karlshamns skolor.

- En slöjdkurs för lärarinnor öppnades
förliden lördag i Örebro. I kursen deltaga 20
lärarinnor, hvardera med ett understöd af 20
kr. Om utrymmet medgifver, komma
ytterligare 3 lärarinnor att deltaga, Dessa erhålla
dock intet understöd.

- Förberedande åtgärder hafva
stadsfullmäktige i Hedemora vidtagit för att på folkskolan
öfverlåta pedagogiens lokaler och materiel.
En kommitté af fem personer skall närmare
utreda saken.

- Pensiönsinrättningen för lärarinnor vid de
högre flickskolorna hade enligt senaste
revisionsberättelsen en tillgång af 210,595 kr.
Delägarnas antal utgjorde 143 och
hittillsvarande pensionärer 6.

- Nytt skolhus har Eriksbergs församling,
Älfsb., beslutat bygga. Det skall förläggas på
en lämpligare och mera central plats än det
nuvarande och vara färdigt senast den l
oktober 1896.

- Kyrkosångareexamen aflades i Växjö den
13 d:s af hrr F. Lignell i Fryeled och B.
Johansson i Furuby, Kron. Båda äro i år
utexaminerade från Växjö seminarium och hafva
förut tagit organistexamen.

- Anmälningsbevis är meddeladt för
folkskolläraren A. J. Levedal att i Stockholm
utgifva en periodisk skrift, benämd Svensk
Missionstidning, evangeliskt-lutherskt veckoblad
för upplysning och uppbyggelse.

- Enskild skollofskoloni har
bokförläggarefirman P. A. Norstedt & söner inrättat. Å en
förhyrd landtgård få nämligen 27 af firmans
arbetares barn under tiden från den 12 juni
till den 12 augusti fritt underhåll.

- Nestorn bland seminarielärarne är för
närvarande adjunkten vid Göteborgs seminarium
Johan Lind, som den 12 d:s fyllde 73 år.
Ännu är den gamle mannen vid full vigör.
Därnäst i ordningen kommer rektor G. L.
Anjou i Linköping, som är född 1821.

- Folkhögskoleföreståndaren H. Hansson i S.
Vi har från Vitterhets-, historie- och
antikvitetsakademien erhållit ett anslag af 300 kr.
för att under sommaren fortsätta de af honom
påbörjade undersökningarna af en boplats från
stenåldern på Gotland.

- Den sista examen förrättades den 7 d-.s
vid Grenna pedagogi, som den l juli afslutar
sin verksamhet efter 218 års tillvaro. - Samma
dag afslutade Värnamo lägre allmänna
läroverk sitt arbete för alltid. Rektor erinrade i
ett kort tal om skolans 26-åriga verksamhet.

- En högre folkskola skall inrättas i
Brunn-by, Mim., har kyrkostämman på förslag af
landstingsmannen M. Hansson beslutat. För
uppförande af lokal ämnar man begära
tillstånd att få därtill använda församlingens
andel af öfverskottet i Kullens sparbank.

- Ålagd att hålla kyrkostämma för pröfning
af skolläraren J. Östlunds framställning om
hyresersättning m. m. har skolrådsordföranden
i Järfsö, Gflb., blifvit. Pä anförda besvär har
länsstyrelsen nämligen pröfvat anförda skäl
för beslutet att icke utlysa begärd
kyrkostämma vara olagliga.

- Till lekmannaombud vid kyrkomötet har för
norra delen af Göteborgs stifts valts rektorn
vid Göteborgs folkskollärareseminarium S.
Nygren, - Folkskolläraren S. G. Gustafsson
i Kinna har valts till suppleant för
lekmanna-ombudet i kyrkomötet för Göteborgs stifts
södra del.

- Statsunderstöd har regeringen tilldelat
Palmgrenska skolan i Stockholm, Fjellstedtska
skolan i Uppsala och f. d. Beskowska skolan
i Stockholm för hvartdera af läsåren 1893-94,
1894-95 och 1895-96. Det förstnämda
läroverket har erhållit 8,000 kr,, de båda öfriga
6,000 kr. hvardera.

- Kostnaderna för skolväsendet inom Raus
församling, Mim., skola hädanefter bestridas
gemensamt af hela skoldistriktet och icke
såsom förut rotevis har kyrkostämman beslutat.
De häröfver anförda besvären hafva lämnats
utan afseende såväl af länsstyrelsen som ock
nu senast af kammarkollegium.

- Skollofskolonierna hafva under de närmaste
dagarna efter skolornas afslutning härstädes
under sina föreståndarinnors ledning afrest till
de olika bestämmelseorterna. Antalet barn i
hvarje koloni är omkring 20 a 30. - l Gäfle
utsändas 4 kolonier på omkring 100 barn.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0306.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free