- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
303

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 25. (599.) 21 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 25

SVENSK LÄEARETIDjSING,

303

Från flera andra håll ingå underrättelser om
utrustning och utsändande af barnkolonier
under skolferierna.

- Försvunnen är allt sedan den l juni
läraren vid Philipsénska skolan härstädes K. J.
Gustafsson. Ingenting, som kan leda till hans
upptäckt, har försports hvarken i hans
hemort eller annorstädes, hvarför man ännu är i
fullständig ovisshet om orsaken till hans
försvinnande.

- Landskrona lärarekår har vid möte den 2
d:s efter en diskussion, som rörde sig om
Holmqvists och Påhlmans skrifmetoder,
enhälligt uttalat sig för den förra. Likaledes
uttalade sig mötet for att utbyta D. Sundéns
språklära mot J. J. Dalströms, skrifves till
Läraretidningen.

- Den svenska slöjden vinner allt mera terräng.
En i Adelaide bosatt äldre köpman har på
anmodan af undervisningsministern i
Syd-australien vändt sig till Nääs med begäran
om närmare upplysningar rörande den
svenska slöjden. Man anser det vara nödvändigt,
att genom slöjds införande i Adelaides
folkskolor barnen göras mera arbetsdugliga, än
de nu äro.

- Till Västerviks folkskola har framlidna
fröken E. G. Hammarström öfverlämna! ett till
sjömannen I. Hammarström testamenterad!
belopp af 2,440 kr 98 öre, som, för den
händelse bemälde H. icke inom 20 år återkommer,
tillfaller församlingen. Redan nu skall räntan
af detta belopp tillfalla folkskoleafdelningen
för gossar och utdelas vid hvarje hösttermins
slut.

- Svenska läraresällskapet hade
sammanträde i Linköping sistlidne torsdags afton,
hvarvid till styrelseledamöter valdes rektorerna
G. von Friesen och G. Sjöberg i Stockholm,
J. Johansson i Umeå, L. Phragmén i Örebro
och J. P. Lagergren i Jönköping, lektor M.
Dalsjö i Kristianstad samt adjunkten O. A.
Stridsberg i Stockholm. Sällskapets kassa
uppgår till 4,400 kr.

- En skolfest hade den 18 d:s anordnats
för barnen i Norrsunda församling-. Festen,
som hölls i Rosersbergs natursköna slottspark,
omväxlade med tal, lekar, sång och musik.
En stor skara föräldrar och anhöriga voro
närvarande och åsåg med glädje barnens lekar
och nöjen. Festen slöts med tal af d:r
Nordenson och afsjungandet af folksången »Du
gamla, du friska».

- Fyra månaders undervisning anser
Uppvi-dinge kretsförening vara den kortaste tid, som
årligen bör beredas hvarje barn. Kretsen
beslöt vid sitt sammanträde den 15 d:s att vända
sig dels till för folkundervisningen nitälskande
riksdagsmän med anhållan om framställande af
motion i riksdagen i ämnet och dels till
centralstyrelsen för S. A. F, med begäran" om
utsändande till kretsarna af följande fråga: »Bör
fyra månaders årlig skolundervisning
lagstadgas som ett minimum?»

- En deputation för extra elementarlärarne
vid de allmänna läroverken hade den 13 d:s
företräde hos konungen. Deputationen fick
därvid framlämna en af 640 elementarlärare
undertecknad petition, hvari framhålles
nödvändigheten af att från statens sida något
snart göres för att bereda de e. o. lärarne en
bättre ställning. Konungen uttryckte sitt lifliga
intresse för saken och lofvade sitt understöd.
Äfven ecklesiastikministern gaf hopp om en
förbättring för kåren.

- Om kroppsaga diskuterades vid
Örbyhus-kretsens möte den 10 d:s närmast i anledning
af tilldragelserna i Göteborg och Malmö. Man
var ense därom, att särskildt i städer och
andra större samhällen vore kroppsaga i
skolan oumbärlig som korrektiv mot trots och
gröfre förseelser. För densammas rätta
handhafvande borde läraren ej vara kl af bunden af
allt för minutiösa regler, ty då minskades dess
värde som uppfostringsmedel. Man kunde
möjligen hoppas, att i en framtid kroppsagan
i skolan skulle blifva öfverflödig.

- Kofodersersättning i stället för kofoder får
äraren G. G. Hempel i Sunne uppbära, så

länge han bor på eget hemman. Utfåendet af
kofoder och sommarbete hade af
kyrkostämman gjorts beroende däraf, att han komme
att bo på det åt honom anslagna bostället.
Länsstyrelsen och kammarkollegium hafva icke
funnit anförda besvär förtjäna afseende;
därvid kammarkollegium anfört, att då H. bodde
å eget hemman en half mil från lärarebostaden,
han icke kunde anses vara i behof af att för
egen räkning hålla ko å det ställe, där
vinterfodret och sommarbetet skulle tillhandahållas.

- Till elektorer för val af lekmannaombud
vid kyrkomötet äro ytterligare utsedda följande
folkskollärare: för Stiby och S:t Olof, Krist.,
J. A. Sjöblom i Stiby; för Toftéryd, Jönk., I.
A. Eliaeson i Byarum; för Väckelsång och
Uråsa, Kron., H. Strand i Väckelsång; för
Korsberga, Lemnhult och S. Solberga, Jönk.,
O. F. Vigell i Korsberga; för Nöbbele och Ö.
Torsås, Kron., S. A. Andersson i Ö. Torsås,
(suppl. P. Norlander i Nöbbele); för Odensjö,
Kron., G. A. Ahlgren i Odensjö; för Enånger,
Gflb., K. E. Öhrn vid Iggesunds bruk; för
Björksta, Vstm., G. J. Vallin; för Häslunda,
Mim., N. Nordstrand; för Herslöf och Säby,
Mim., L. G. Engström i Herslöf; för Svärdsjö,
Kphg, G. Di Sjöberg; för Björnekulla och V.
Broby, Krist., K. Karlberg i V. Broby samt för
Badelunda, Vstm., K. F. Nilsson.

- Blekinge läns andra slöjdläraremote hölls
i förra veckan i Karlskrona. (Det första
hölls år 1889.) Till mötets ordförande valdes
siöjdinstruktören J. Valländer, till vice
ordförande hr A. J. E. Lindvall i Nättraby samt
till sekreterare hrr Göransson i Kettilsmåla
och Persson i Ronneby. Mötet uttalade den
åsikten, att slöjdskolan, där den är förenad
med folkskolan, visat sig utöfva ett gagneligt
inflytande i afseende på åtskilliga af skolans
ämnen och att den sporrat eleverna till flit
och ordning. I anledning af en fråga angående
reglering af slöjdlärarnes löner ansåg mötet,
att de medel, som af stat, landsting och
kommun äro anslagna till slöjdskolor, böra
uteslutande användas till lärarnes aflöning och
skolornas underhåll" och ej sammanblandas
med kommunens öfriga medel.

- En högtidlig begrafning ägde rum i lördags
afton i Växjö, då stoftet af
folkskoleinspektören lektor Abraham Rundbäck vigdes vid
jorden. En stor skara människor deltog i
processionen. Den rikt blomsterprydda kistan
sänktes i grafven af sex folkskollärare,
hvarefter jordfästningen försiggick enligt öflig ritual.
Bland den mängd kransar som ägnats den
aflidne såsom en tacksamhetens gärd märktes
en från »Växjö stifts lärarekår», en från »Allbo
folkskollärareförening», en från »Virestad^
församlings lärarekår», en från »Ljungby
skolförening» samt en från Växjö skolråd, alla
försedda med band i de fosterländska färgerna
samt lämpliga inskrifter. Å stadens offentliga
byggnader flaggades under aftonen på half
stång. För de närvarande folkskollärarne var
supé anordnad å stadshuset efter begrafningens
slut. Många minnets ord talades där om
honom, som nu lagt sig till hvila från sitt
oförtrutna arbete i folkskolans tjänst.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Toeta-kretsen: de afgående.

Sydvästra Nerkes-kretsen: dito.

Uppvidinge-kretsen: dito.

Östbo-kretsen: dito.

Karlshamns-kretsen: dito.

Bjåre-kretsen: dito.

Rekarne-kretsen: dito.

Onsjö-kretsen: dito.

Norra Tjusts-kretsen: dito.

Örby hus-kretsen: F. Berg, A. Dalin och R.
Norén i Bollnäs.

Kungsbacka-kretsen: J. G. Söderberg, f A.
Dalin och O. Bejbom i Strängnäs.

b) Revisorer.

Uppvidinge-kretsen: de förut varande.

Bjäre-kretsen: dito.

Örby hus-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och N. Lundahl i Lund.

Onsjö-kretsen: dito.

Toeta-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén och
E. G. Vensell.

Karlshamns-kretsen-’ dito.

Östbo-kretsen: A. Lindén, K. E. Lidholm i
Stockholm och N. Rosengren.

Kungsbacka-kretsen: dito.

Rekarne-kretsen: G. M. Celander, N.
Lundahl i Lund och N. Rosengren.

Norra Tjusts-kretsen: N. Rosengren, A.
Lindén och Alex. Jonsson i Stockholm.

Sydvästra Nerkes-kretsen: A. Lindén, N.
Rosengren och J. Neander i Finnerödja.

Ombudsmötet.

Till ombud äro ytterligare valda:

Malmö kretsen: Jul. Hammarlund, A. Lydén,
Anna Hemming och Elsa Björklund.
Suppleanter: N. Norgren, A. Lindh, Sofia Höglund
och Benedikta Kellgren.

Rekarne-kretsen: B. J. Landegren och H.
Rudén i Eskilstuna. Suppleanter: Adolf
Lundell och Klara Källström i Eskilstuna.

Tveta-kretsen: Alfr. Dalin i Huskvarna och
Adéle Vetterlind i Jönköping. Suppleanter: V.
Grahn i Jönköping och Johanna Andersson i
Jönköping.

Onsjö-kretsen: O. Nilsson i Röstånga och
K. Holmqvist i Billinge. Suppleanter: K.
Olofsson i Hallaryd.

Säf sjö-kretsen: J. Lindberg i Säfsjö.
Suppleant : D. Nikander i Stockaryd.

Sydvästra Nerkes-kretsen: John Mogren i
Hasselfors. Suppleant: K. G. Berglund i
Kvist-bro.

Örby hus-kretsen: A. Bergman i Dannemora
och A. Ranzén i Film.

Norra Tjusts-kretsen: Kyrkoherden P. A.
Arnman i V. Tryserum. Suppleant: K. J. Stark
i V. Tryserum.

Kungsbacka-kretsen: Aug. Ekeblad i
Kungsbacka. Suppleant: A. Landen i Lindome.

Bara-kretsen: S. Thornberg och Elvira Lundh
i Arlöf. ______

Nya kretsföreningar.

Vid läraremöte i Veberöd, Mim., den 10
dennes bildades en ny krets med namnet
Eomeletraktens krets förening. Såsom
medlemmar i kretsen antecknade sig genast
23 personer. Till ordförande valdes
folkskolläraren H. Nordlund i Stenberget.

- Södra Möre folkskollärareförening
beslöt vid möte den 16 d:s att upplösa sig
och i stället bilda en krets af S. A. F.
under namnet Södra Mörekretsen. Den
upplösta föreningens kassa skulle
användas till grundplåt för ett lärarebibliotek.
Ordförande blef hr S. Malmqvist i
Kulltorp.

Dödsfall.

S. J. Karlsson f. Kyrkoherden i
Ramnäs och Sura församlingar, Vstm., Seth
Justus Karslsson afled den 13 d:s i en
ålder af 74 år. Han var född 1819, blef
student i Uppsala o 1838 och prästvigdes
fyra år senare. År 1873 utnämdes han
till kyrkoherde i ofvannämda församlingar.
Under åren 1867-76 tjänstgjorde K. som
folkskoleinspektör och var såsom sådan
mycket verksam för folkundervisningens
höjande. Han företog ock med
af statsmedel sommaren 1869 en

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0307.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free