- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
313

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 26. (600.) 28 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 26

SVENSK LÄRARETIDNING,

313

mötet i Hernösand förlidet år, dels
framgår det af uttalandets ovanligt
hänsynsfulla form. Det heter nämligen ej, att
mötet beslöt »afstyrka» förslaget, utan
- med en höfligt undvikande
omskrifning- att det beslöt att »icke förorda»
detsamma.

De hittills bekanta skälen inskränka
sig, som man finner, till blotta
antydningar. För det första framdrages
naturligtvis den där mystiska varningen mot
»Öfveransträngning», hvilken aldrig
till-mätes någon vikt, då fråga är om
stäf-jande af det omåttliga inpluggandet af
onyttiga minnesläxor, men däremot
alltid får göra tjänst, då det gäller att
mota yrkanden om upptagande af
behöfliga och tidsenliga undervisningsämnen.
För det andra ordas det om andra, för
iärarekandidaternas framtida verksamhet
viktigare ämnen, hvilka förr borde
erhålla vidgad omfattning. Dess värre har
mötet helt och hållet uraktlåtit att ens
nämna dessa andra ämnen, hvilka för
de blifvande lärarnes framtida
verksamhet skulle vara viktigare än att sätta dem
i stånd till fortsatt själfständigt studium
af uppfostrings- och undervisningsläran
d. v. s. vetenskapen om just denna deras
framtida verksamhet.

Med all respekt för hrr
seminarierektorer och med allt erkännande af deras
intresse för sin sak kunna vi i
förevarande uttalande, liksom i flera andra, ej
undgå att finna en bekräftelse på den
gamla erfarenheten, att de i
folkskol-lärarne hufvudsakligen se sina elever, ej
de blifvande uppfostrarne och
undervi-sarne med deras framtida verksamhet,
och att de därför äro allt för benägna
att underskatta vikten af eller rent af
med misstroende betrakta lärarnes
fortsatta, själfständiga utbildningsarbete.
Det är ju dock detta, som är
hufvudsaken; seminariestudierna utgöra härtilr
blott en mer eller mindre god
förberedelse.

Universitetsbildning och
folkbildning.

Ett Uppsala-möte 1893.

Det vackra uppslag till »universitetens
utvidgning», som såg dagen vid allmänna
folkhögskolemötet i Uppsala sistlidne
september månad, kommer att förverkligas.
Officiell inbjudning till de ifrågasatta
sommarkurserna vid Uppsala universitet
återfinnes nämligen på sista sidan i dagens
nummer.

Af denna inbjudning framgår, att
föreläsningarna hållas under tiden 14-26
augusti, alltså omedelbart efter allmänna
folkskolläraremötet i Göteborg.
Föreläsningar komma att hållas af icke
mindre än 17 universitetslärare. Meningen
är emellertid icke, att hvarje deltagare
skall åhöra alla föreläsningarna, utan
bör man helst välja några serier, icke
flera än man kan hinna göra sig
ordentligt till godo.

Inbjudningen är riktad till »lärare och
lärarinnor vid allmänna läroverk, flick-

skolor, folkhögskolor och folkskolor och
för öfrigt en hvar, som vill och tror sig
kunna af vår undervisning draga fördel».
Folkhögskoleföreståndarne G. A.
Magnusson och Teodor Holmberg, inbjudare
till folkhögskolemötet i Uppsala, hafva
ställt en vördsam uppmaning till den
svenska folkhögskolans lärare och
lärarinnor att så mangrant som möjligt
deltaga i föreläsningskurserna. I uppropet
heter det:

Vi framställa denna maning, så mycket mera
som det särskildt för folkhögskolans lärarekår
är en hederssak att genom sin närvaro
understödja ett företag, som för heia vår
folkbildning lofvar att blifva ett löftesrikt och
betydelsefullt nytt uppslag. Tanken att
sammanknyta universitets- och folkbildning synes oss
vara af den innebörd, att de, som i
folkhögskolans tjänst arbeta för folkupplysning, i
främsta rummet böra energiskt främja
företaget genom sitt aktiva deltagande.

Redan nu äro omkring hundra personer
anmälda, hvilka representera flera bildnings- och
undervisningsområden, men då hela detta
företag i hög grad synes ägnadt att höja det
vetenskapliga intresset samt mäktigt stödja
folkhögskolans sak i allmänhet genom dess
anknytning till landets främsta bildningsanstalt,
är det af stor vikt, att medlemmar af vår kår
talrikt infinna sig.

Detta bör lätt nog kunna låta sig göra, enär
såväl till resor som till bostad och
lefnads-kostnader största möjliga hänsyn är tagen
rörande prisbilligheten, på samma gång som det
dagliga samlifvet mellan deltagarna ordnas så,
att det varder uppfriskande och innehållsrikt.

För vår del våga vi framställa en
liknande uppmaning till folkskolans lärare
och lärarinnor, förvissade som vi äro,
att de af dessa föreläsningskurser skola
draga stor nytta och hämta kraftiga
impulser för arbetet i skolan.

Anmälningar böra göras snarast
möjligt under adressen: Sommarkursernas
byrå, Uppsala. I öfrigt hänvisas till den
fullständiga inbjudningen i dagens
nummer.

Ett godt handtag

synas flera kommuner ämna gifva de
lärare, som vilja besöka sommarkurserna
i Uppsala. Enligt ingångna
underrättelser hafva nämligen på åtskilliga håll
beviljats anslag såsom bidrag till bekostande
af vistelsen i Uppsala. Detta utgör icke
blott ett bevis på dessa kommuners
välvilja mot sina lärare utan ock därpå,
att man inser vikten och betydelsen af
den andliga väckelse, som genom dylika
kurser bör kunna åstadkommas både hos
lärarne själfva och såsom en följd däraf
på hela skolväsendet.

Sångboken

hann tyvärr ej - såsom meningen var
- att blifva färdig till detta nummer.
Arbetet med densamma har betydligt
fördröjts på grund af den vidtagna
utvidgningen. Notsättning är, såsom torde vara
bekant, ganska tidsödande, hvartill
kommer, att blott få sättare i vårt land äro
bevandrade på detta område. Den sättare,
som haft arbetet om hand, insjuknade
för någon tid sedan. Arbetet har
emellertid nu återupptagits och så fortskridit,
att sångboken ganska säkert kan väntas

medfölja ett af de närmast kommande
numren - under alla omständigheter i
god tid före Göteborgsmötet.

Fördelen af att tillhöra S. A. F.

diskuterades vid Södra Möre
folkskollärareförenings sammanträde den 16 d:s.
Därvid framhölls, att Sveriges allmänna
folkskollärareförenings verksamhet varit
riktad på förverkligandet af sitt i
stadgarna angifna mål på ett sätt, som
fordrade erkännande. Statsmakterna hade
ock i flera fall lyssnat till föreningeris
framställningar. Det låge en styrka uti
att veta sig vara medlem af en sådan
förening. Resultatet af öfverläggningen
blef, enligt hvad i förra numret
omnäm-des, att föreningen under namnet Södra
Mörekretsen beslöt ingå i S. A. F. Helt
visst ett »gift akt» för de föreningar och
enskilda medlemmar af lärarekåren, hvilka
fortfarande stå utanför föreningen.

Under sommaren träffas
denna tidnings utgifvare endast
måndagar, tisdagar och onsdagar
kl. 10-11 f. m. Expeditionen är som
vanligt öppen alla söknedagar kl.
10-1 och 4-6.

Elfte allmänna
folkskolläraremötet i Göteborg. Nedsättning i
resekostnaderna för mötesdeltagare är ytterligare
beviljad å Gärds härads och Hästveda-
Karpalunds järnvägar (tur- och returbiljett
till samma pris som enkel biljett gäller 14
dagar, rätt till uppehåll efter godtfinnande);
Varberg-Borås, Sölvesborg-Kristianstads
(tur- och returbiljett för enkelt biljettpris
gäller 14 dagar, å sistnämda järnväg 6-
20 augusti samt Mellersta Blekinge
järnvägar (tur- och returbiljett gäller 14
dagar). ^

Stockholms folkskolors utgiftsstat
för 1894 är nu definitivt afgjord. Såsom
framgår af denna tidning n:r 22 stannade
kyrkostämmorna i olika beslut rörande tre
punkter, nämligen angående antalet
ordinarie och extra ordinarie lärare samt
beträffande folkskoleinspektörens aflöning.
Kyrkofullmäktige, bestående af valda
representanter för de olika församlingarna,
sammanträdde i onsdags middag för
afgörande af dessa punkter.

Folkskoleöfverstyrelsen hade föreslagit, att
antalet ordinarie lärare- och
lärarinnebefatt-| ningar måtte ökas från 452 till 492, och att
på grund häraf till aflöning åt den ordinarie
lärarepersonalen måtte anvisas ett belopp
af 620,000 kr. Sju kyrkostämmor hade
godkänt detta förslag. Förste aktuarien
Sidenbladh hade inom öfverstyrelsen
reserverat sig och yrkat, att de ordinarie platserna
måtte bestämmastill allenast 487. På denna
sida hade äfven Östermalms församling
ställt sig och med 252 röster mot 184
beslutat:

att, med godkännande af förhållandet
mellan ordinarie och extra ordinarie lärare som
fyra till ett, till aflöning åt den vid Stockholms

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0317.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free