- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
327

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 27. (601.) 5 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

skaffas, som dock helst borde stå under
lärarens omvårdnad.

Södertörns-kretsen har gjort följande
uttalande:

Kretsen anser för sin del, att lärarekåren
bör med alla till buds stående medel verka för,
att barn- och ungdomsbibliotek komma till
stånd, att det bör omfatta alla skolans
läroämnen samt blandad litteratur, och att
centralstyrelsen måtte utse en kommitté, som får
till uppgift att göra upp en förteckning öfver
lämplig ungdomslitteratur.

Hofva-kretsen har antagit följande
resolution:

Lärarne böra påverka vederbörande att till
sockenbiblioteken inköpa böcker, lämpliga för
barn och ungdom, samt tillse, att
sockenbibliotek inrättas på platser, där ej förut finnas
sådana.

Kalmar-N. Mörekretsen: En förändring
af de nuvarande sockenbiblioteken, hvilka
merendels ofullständigt eller alls icke fyllde
sin uppgift att erbjuda god läsning åt
ungdomen, vore af behofvet påkallad. Det
bästa sättet att i detta afseende
åstadkomma något bättre är, att läraren gör allt för
att hos vederbörande väcka både intresse
och offervillighet.

Bjäre-kretsen har gjort följande uttalande:

Lärarne böra söka förmå skolrådet
ombesörja, att böcker, anslutande sig till
folkskolans undervisning och belysande denna, i
sockenbiblioteken inrymmas och tillhandahållas
de äldre skolbarnen.

Skelderviks-kretsen har uttalat sig sålunda:

Skolstyrelsen och lärarekåren böra hos
kommunalnämden utverka, att viss del af de till
sockenbiblioteken anslagna medlen årligen måtte
användas till inköp af passande lektyr för barn
och ungdom.

Nors-kretsen anser, att skolrådet vid det
årliga sammanträdet med lärarepersonalen
borde med denna öfverlägga om lämpliga
böcker för barn och ungdom, samt att
sockenbiblioteket, så vidt möjligt är,
fördelas i serier, som ambulera mellan
socknens folkskolor.

*Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.


(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Mora: Lärarne ålades att för hvarje månad
inkomma med rapport om skolgången.
Vårterminen skall förlängas på höstterminens
bekostnad, då barnen under våren hafva lättare
att fullgöra skolgången. Böcker och annan
materiel, som förut erhållits såsom lån, skola
de fattiga barnen hädanefter erhålla gratis.

*


Litteratur.

Soldatens sångbok. Utgifven af
regementschefen H. Gyllenram och direktör T.
Holmberg.
Sthm, Fahlcrantz & G:o. Pris
inb. 50 öre. — Med denna titel har i
bokhandeln utkommit ett arbete af stort
fosterländskt värde. Det är närmast
afsedt för att inom krigshären, blomman af
landets manliga ungdom, väcka och
underhålla en god soldatanda och ett vaket
fosterländskt sinne. Men icke blott detta.
»Soldatens sångbok» bör kunna finna
användning i snart sagdt alla slags skolor
för vuxen ungdom, ty den innehåller ej
endast krigssånger. Ett framstående rum
har beredts åt den religiösa sången,
hvarjämte man finner en rätt talrik samling
af sedan gammalt välkända marscher och
fosterländska stycken samt ett lämpligt
urval af våra underbart sköna folkvisor.

*Nytt i bokhandeln.

Handledning vid katekesundervisningen af
V. Norlén. Sthm, A. L. Normans förlagsexp.

Folkskolebarnens sångbok, utgifven af John
T. Morén. Sthm, A. L. Normans förlagsexp.
I. 35 öre. II. 40 öre.

Rationella gymnastiköfningar och sund idrott
inom landets olika uppfostringsanstalter af
kapten G. H. Norlander. Lund, Ph. Lindstedts
univers.-bokh. (i distr.)

Folkskollärareutbildningen i England.
(Sveriges allmänna folkskollärareförenings småskrift
3.) En studie af K. E. Lidholm. Sthm 1893.
40 öre.

Smaabörnenes Regnebog af J. Nikolaisen.
Kristiania, J. V. Cappellens forlag. 35 öre.

Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s
död
af Gustaf Ljunggren. 5:e delen: Striden
mellan gamla och nya skolan 1815—1821. 3:e
häft. Lund, G. V. K. Gleerups förlag. 2 kr.

Döda ord. Några anteckningar och
reflexioner af Gustaf Cederschiöld. Lund, G. V. K.
Gleerups förlag. 50 öre.

En ny källa för vår fosterländska odling.
Några anteckningar om Svenska akademiens
stora ordbok af Teodor Hjelmqvist. Lund, G.
V. K. Gleerups förlag. 50 öre.

Boken om Chicago. Snabbmålningar från
en resa till världsutställningen 1893 af Gustaf
Gullberg. Sthm, Fr. Hellbergs förlag.

Turistkalender. Sthm, Fr. Skoglunds förlag.
1 kr. 50 öre.

Veien til Himmelen. En Samling Praedikener
af norske Prester, utgiven af A. F. V. J. Prytz og
Birger Hall. Kristiania, Alb. Cammermeyers
forlag. 4 kr.

För ungdomen. Skildringar ur djurlifvet samt
djurskyddsberättelser af F. A. Vingborg. Sthm,
Djurskyddets expedition. 20 öre.

Lätt utförbara koralpreludier, hvaraf flera
till angifna koraler i Heffners koralbok. För
orgel eller orgelharmonium af Aug. Lagergren.
Sthm, Elkan & Schildknecht. 4:e häft. 1 kr.
50 öre.

Alfabetiskt register till Allmän
kulturhistoria
af Anton Nyström, Utarbetadt af Louise
Nyström. Sthm, Looström & komp. (i distr.)
50 öre.

Den svenska nykterhetsrörelsens historia från
forna tider till våra dagar. Kortfattad
framställning af d:r J. Bergman. 1:a häft. 25 öre.
Östersund, Vilhelm Skölds förlag.

En hvar sin egen lagkarl af Sven Lindskog.
4:e häft. 25 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Häft. 25 o. 26 à 25 öre.

Svenska psalm- och evangelieboken jämte de
af J. C. F. Haeffner utgifna koralerna. Häft.
19-21 á 25 öre.

Bibel-samtal med ungdom eller Den heliga
skrift i enkelhet framställd för smått folk af
J. L. Sooy. Häft. 6. 50 öre.

Hvarför? och Huru? Nyckel till
naturvetenskaperna. Godtköpsupplaga. 5:e häft. 40
öre.

En hvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
13:e häft. 25 öre.

Petrus evangelium, Petrus uppenbarelse och
De tolf apostlarnas lära.
Öfversättning med
förklarande anmärkningar af Vilhelm Hedquist.
Sthm, P. Palmquists aktiebolag. 80 öre.

Jesu blods helgande kraft. Föredrag af
pastor Th. Jellinghaus. Sthm, P. Palmquists
aktiebolag. 20 öre.

Den gudomliga uppenbarelsens
förnedringsgestalt i Den heliga skrift
af V. Rudin.
Uppsala, V. Schultz. 50 öre.

Ungdomens sedliga själ/tukt. Föredrag
hållet i Göteborgsafdelningen af K. F. U. M. af
af B. G. Rodhe. 30 öre.

Shaksperes Dramatiska arbeten. Häft. 18
o. 19 ä 25 öre.

Omåttlighetens faror af d:r Kate Mitchell.
Mjölby, »Unga Sveriges expedition». 10 öre.

Gernandts konversationslexikon. Band. III.
Häft. 13—15 á 50 öre.

Tal till unge män af John. B. Gough. Mjölby,
»Unga Sveriges expedition.» 10 öre.

Svenska turistföreningens cirkulär. N:r 11.
1893.

Nordisk Tidskrift. 4:e häft. — Djurvännernas
Tidning
. N:r 5. — Tidning för
trädgårdsodlare
. N:r 7.

*

Dödsfall.O. E. Österlund död. Läraren vid
Tunadals folkskola inom Sköns församling af
Västernorrlands län Oskar Eugen
Österlund
afled den 21 sistlidne juni i en
ålder af 57 år. Han var född i Tångeråsa
församling i Nerke och genomgick fyra
klasser af Örebro allmänna läroverk,
hvarefter han ägnade sig åt musikstudier. Vid
Stockholms folkskollärareseminanum
examinerades han 1858 och aflade följande
år organistexamen i Strängnäs, hvarpå han
tjänstgjorde som lärare vid Nikolai
folkskola och sånglärare vid Krafftiska skolan
härstädes samt såsom kantor i
Slottskapellet. Från år 1872 har han varit
anställd på sin vid dödstillfället innehafvande
befattning. Ö. sörjes närmast af änka, tre
döttrar och en broder.

Elisabet Carlson död.
Folkskollärarinnan Maria Elisabet Carlson i Ytterby nära
Kungälf afled den 15 juni å Kungälfs
lasarett i en ålder af endast 26 år. Den
från sitt lärarinnekall så tidigt bortryckta
var född i Lenhofda församling i Småland
den 2 januari 1867. Hennes ännu
lefvande fader var skollärare. Efter i
Kalmar aflagd folkskollärarinneexamen år 1887
var hon anställd som lärarinna vid
Hallands läns räddningshem, tills hon år 1889
enhälligt valdes till den befattning, hon
vid sin död innehade. För ungefär ett
år sedan började den tärande
bröstsjukdom, hvilken en vecka före hennes död
nedlade henne på sjukbädden.
Samvetsgrannhet och punktlighet i förening med
en djup och allvarlig uppfattning af
uppfostrarekallet voro utmärkande drag för
hennes lärarinneverksamhet. Tillgifna
församlingsbors och tacksamma elevers
saknad följa henne på den sista färden.

*


Fria ord.Sång vid allmänna folkskolläraremötet.

Till främjande af sång vid samkväm under
mötesdagarna meddelas, att lärare och
lärarinnor vid Göteborgs folkskolor i samråd med
undertecknad öfverenskommit om att föreslå
följande

                Sångprogram:

A. Unisont.

1. Folksången.

2. Vårt land.

3. Härliga land.

4. Hell dig, du höga Nord.

5. Du gamla, du friska.

6. O, yngling, om du hjärta har.

7. Värmlandssång.

8. Se, öfver dal och klyfta.

9. Hör, i fria rymder skälla.

10. Jag lyfter mina händer (nya melodien).


B. För blandad kör.

11. Aftonklockan.

12. Hör oss, Svea.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0331.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free