- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
329

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 27. (601.) 5 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 27

SVENSK LÄRARETIDNING.

329

Skytts härads
skollärareförening håller årsmöte i Trelleborgs stads
folkskola den 22 dennes kl. 110 f. m., hvarvid
förekommer:

1. Föredrag af Ardén.

2. Allmänna föreningens ärenden. (Se
årsskriften!)

3. Diskussion:

a) Hvilken ställning bör folkskolan intaga
till söndagsskolverksamheten?

b) Huru böra Pauli ord uti Efes. 6: 4
uppfattas?

c) Väckt förslag om en kurs i tyska språket
för kretsens medlemmar.

4. Kretsens egna ärenden.

Alla för vår svenska folkskola intresserade,
hjärtligt välkomna!

Trelleborg den l juli 1893.

Styrelsen.

Vikbolands folkskollärareför-

ening håller sitt årsmöte i Dagsbergs skolhus
fredagen den 21 näsla juli kl. 10 f. m. enligt
följande program:

1. Lektion i själfvaldt ämne af hr G. G.
Carlborg i Ö. Husby.

2. Behandling af S. A. F:s ärenden enligt
centralstyrelsens årsskrift.

3. Föredrag och diskussion om den
pedagogiska slöjden i folkskolan.

4. Behandling af föreningens egna ärenden.
Folkbildningens vänner inbjudas!
^?s_^e?? iJ?n_l_!???:_____ Styrelsen.

Lödösekretsens

medlemmar kallas till ordinarie möte i
Väster-landa folkskola lördagen den 15 juli kl. 10
f. m., hvarvid förekommer:

1. Undervisningsprof i folk och småskolan.

2. Föredrag.

3. S. A. F:s ärenden. (Se årsskriften!)

4. Kretsens enskilda ärenden.
Skepplanda den 30 juni 1893.

S. J. G. Rhedin.

Mellersta Upplands
kretsförening håller sitjt årsmöte i skolhuset vid
Grindstugan utanför Slotts tull i Uppsala torsdagen
den 27 juli kl. half 10 f. m., hvarvid förekom
mer: 1) Allmänna föreningens ärenden; 2)
Diskussion öfver: a) Huru få mesta nyttan af
skolträdgården? (Och vore önskligt, att om
möjligt alla hade något svar att lämna därå); b)
Om undervisningen i svensk historia samt
c) Om ifrågasatt försök att hålla nästa möte
tillsammans med någon annan krets. -
Tillfälle till gemensam middag. Så talrikt besök
som möjligt önskas.

Balingsta den l juli 1893.

Er. Aug. Alström.

Frosta-kretsen

håller sitt årsmöte i Hurfva folkskola onsdagen
den 19 juli kl. 10 f. m., hvarvid förekommer:

1. Undervisningsprof.

2. Föredrag.

3. S. A. F:s ärenden.

4. Diskussion öfver ämnet: Olika straffarter
inom skolan.

Musik och kvartettsång kommer att under
mötet utföras. Styrelsen.

Skollärarekårens inom
Dalsland sjukhjälpsföreningf.

Denna förenings medlemmar kallas härmed
till ordinarie årssammanträde i Åmål å
folkskolan lördagen den 29 dennes kl. 2 e. m., då
följande ärenden förekomma:

1. Medlemmarna taga del af inkommen
revisionsberättelse öfver förra årets räkenskaper
och med anledning däraf besluta om
ansvarsfrihet för förvaltningen.

2. Välja tre revisorer för granskning af
innevarande års räkenskaper.

3. Besluta i andra föreningen rörande
angelägenheter.

Åmål den l juli 1893

Sven Olsson.
Ordförande.

TJÄNSTSOKANDE.

En 21 års yngling,

som med goda betyg genomgått 3 klasser af
folkskollärareseminarium och är kunnig i musik,
önskar under juli och augusti månader plats
såsom biträde åt lärare och organist.
Sökanden innehar goda vitsord för
undervisningsskicklighet. Inga löneanspråk. Svar, märkt
»T. S. 21», till Svensk Läraretidnings byrå,
Stockholm.

Vikariat sökes.

Folkskollärare med utmärkta betyg om
kunskaper och skicklighet, fastän af sitt skolråd
afsatt, beder härmed ödmjukast om vikariat
för instundande hösttermin. Detta vore den
enda möjligheten för mig att erhålla ett
opartiskt vitsord och återvinna det förtroende
jag mistat. Upplysas bör, att jag är
mäktig undervisa i engelska språket. I brist af
dylik plats sökes enskild
informatorsanställning. Små pretentioner. Vördsammast.

A. V. Holmgren.
Adr. Kilafors.

LEDIGA TJÄNSTER.

Lärarinnebefattningen

vid Simonstorps fasta småskola i Hållestads
församling af Östergötlands län med årlig lön
af 300 kronor samt bostad och vedbrand,
hvartill kommer lön för slöjdundervisning, sökes
hos skolrådet före den 20 instundande juli.
Ömsesidig uppsägningstid 3 månader, tillträdet
sker genast.

Hällestad den 29 juni 1893.
__________Skolrådsordföranden.

En examinerad folkskollärare

sökes härmed som vikarie för höstterminen
och tills vidare mot god aflöning, om betyg
genast sändes till P. J. Berglund under
adr. Knutby (Stockholms län).

ÉT2Lenom förra lärarinnans transport är
lära-^^ rinnetjänsten vid nedre afdelningen af
folkskolan i Gränum ledig och sökes senast
den 15 nästkommande augusti. Sökande bör
hafva fullgjort de fordringar, som omförmälas
i k. kungörelsen den 5 juni 1885 i hvad angår
biträdande lärarinna vid folkskola. Äfven göres
afseende på, om sökande äger förmåga att
undervisa i sång. Årlig lön för 8 månaders
tjänstgöring är, jämte husrum (2 rum och kök)
samt vedbrand, för den, som aflagt godkänd
folkskollärarinneexamen, 350 kronor, samt för
den, som undergått godkänd
småskollärarinneexamen eller motsvarande pröfning, 300 kr.;
dock höjes äfven i senare fallet den årliga
lönen efter ett års på tillfredsställande sätt
fullgjord tjänstgöring till 350 kr. Ömsesidig
upp-sägelsetid 3 månader. Sökande vare beredd
på att aflägga undervisningsprof utan
resekostnadsersättning.

Jämshög i Blekinge den 30 juni 1893.

Aug. Th. Tretow.
Kyrkoherde.

Musiklärare-

vikariat.

(Post- o. Inrikes tidningar 3 ggr.)

Läraretjänsten

vid fasta folkskolan inom Risekatslösa,
församling kungöres härmed ledig med löneförmåner
enligt lag, och äga kompetente sökande att
inom 60 dagar från ledighetens första
kungörande i Post- och Inrikes tidningar anmäla sig
hos skolrådet i Risekatslösa (adress Hesslunda).
Risekatslösa den 28 juni 1893.

Carl Vollmer.
Skolrådets ordförande.

Lärarinna

erhåller under nästkommande termin vikariat
i folkskolans andra klass, därest betyg jämte
uppgift om löneanspråk för läsmånad
skyndsamt sändas till Eufemia Liljegren.
Arvika köping.

Hos skolrådet i Tossene

sökas före den 15 nästa augusti trenne
småskollärarinnesysslor. Årlig lön för hvardera
300 kronor.

Den, som är hugad att från nästa
hösttermins början vikariera som lärare i sång
och musik vid Piteå femklassiga allmänna
läroverk, äger att inom den 20 nästk.
juli till undertecknad rektor insända sin till
eforsämbetet i Hernösands stift ställda
ansökan jämte de betyg, som kunna
presteras. Aflöningen är 450 kronor för år;
tjänstgöringen 5 timmar i veckan.

Piteå den 20 juni 1893.

(G. 18600) P. O. Edén.

Småskollärarinna.

Vikarie önskas under 4 månader, med
tillträde nu genast eller senast den 15 juli i By
socken i Dalarne. Lön 150 kr. Möbler och
nödigt husgeråd på stället. Svar till »E. N.»,
Gamla Varfvet, Göteborg.

Lärarebefattningarna

vid Kölsjö fasta och Korpåsen-Ässjö
amhula-toriska mindre folkskolor kungöras lediga till
ansökan af kompetenta lärarinnor. Lönen är för
år 350 kronor utom husrum och vedbrand.
Vid den ambulerande skolan är lästiden 9
månader. Vid Kölsjön och Korpåsen finnas nya,
tidsenliga lokaler med ett rum och kök för
lärarinnan. Ansökningstid den 24 juli. Till-^
trade vid hösttermin. Adr. Hassela,
Franshammar, Gäfleborgs län.
Hassela den 26 juni 1893.

Skolrådets ordförande.

Till tvänne lediga
lärarinneplatser vid flyttande småskolan i Resele
församling äga sökande att insända sina till
skolrådet ställda ansökningar till den 10
nästkommande augusti under adress Resele. Aflöningen
vid hvardera platsen utgör 330 kronor pr år.

Resele (Västernorrlands län) den 28 juni
1893. Skolrådet.

Plats

finnes för en biträdande lärare vid fasta
folkskolan vid kyrkan i Östra Ryd från den l
inst. augusti. Kompetenta sökande hänvände
sig till skolrådets ordförande, adress Östra
Ryd, (G. 18528)

Ytterligare ansökningstid

af 60 dagar från den 30 sistlidne juni månad,
kungöres härmed för kompetenta sökande
enligt skolstadgan till lärarinnetjänsten vid
nyinrättade fasta folkskolan i Botarsbo, Valö för
samling, att tillträdas den l januari 1894.
Lönen utgår efter lag jämte treflig bostad af
ett rum med kök, erforderligt bränsle, lösen för
kofoder samt ett mindre planteringsland.
Ansökningar insändas till skolrådet.
Valö’ i juni 1893.

Ad. Pehr Isaeus.
Ordförande.

Småskollärarinnetjänsten

vid Härnäs bruk, med 350 kr. lön utom
propert rum och kök samt vedbrand och med
tillträde den 20 augusti 1893 sökes före den 20
juli d. å. under adr. Älfkarleö hos

Skolrådet.

Lärarinneplats

vid mindre folkskola, fast, inom Frödings
socken sökes hos skolrådet därstädes under
adress Frödinge, senast den l september d. å.
Lön efter lag. (G. 18579)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0333.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free