- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
335

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (602.) 12 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

28

SVENSK LÄRARETIDNING.

335

och lärarinna kan stoppa i fickan och
taga med till sitt läraremöte.

För att denna textbok skulle få
allmän spridning inom lärarekåren beslöt
redaktionen att utdela den gratis till
Svensk Läraretidnings samtliga
prenumeranter. Redigeringen öfverlämnades
åt en kommitté, bestående af
skolmannen och skalden Ernst Beckman,
sångläraren vid Stockholms folkskolor Måns
Lindeberg, folkskollärarne Fridtjuv Berg
och J. J. Dalström samt tidningens
utgifvare. Sedan en förslagslista
utarbetats, blef denna underställd flera
landsortslärares ompröfning. Bland dem, som
välvilligt deltagit i granskningen och
samlandet, må särskildt nämnas
folkskollärarne och sångboksutgifvarne Vilh.
Svensson i Norrköping samt Jul. Hammarlund
i Malmö.

Under arbetet med boken blef det
ganska snart klart, att om ändamålet
fullt skulle vinnas, borde ej blott texterna
utan äfven melodierna återgifvas.
Endast härigenom kunde man påräkna att
vinna full enighet vid sångernas
utförande. Valet af melodier kunde ock
genom en dylik anordning blifva mera fritt,
så att man ej behöfde hålla sig inom de
vanliga sångsamlingarna.

På grund af denna utvidgning blef
arbetet med sånghäftets utgifvande
väsentligt fördröj dt utöfver den beräknade
tiden. Med dagens nummer följer
emellertid till tidningens samtliga
prenumeranter ett häfte

Sånger vid /äraremöfen.

Häftet omfattar 64 sidor. Formatet
har valts så litet, på det att boken
bekvämt må kunna medhafvas i fickan
vid alla de tillfällen, då lärare
sammanträffa och sång kan ifrågakomma.

Det har lyckats kommitterade att
hopleta 50 sånger, som med hänsyn till
textens innehåll ansetts kunna lämpa sig
att sjungas vid ett eller annat tillfälle
under ett läraremöte. Sångerna äro
fördelade i fyra afdelningar: läraresånger
(15 st.), fosterlandssånger (18 st.),
religiösa sånger (9 st.) samt från naturen
och lifvet (8 st.).

*Läraresångerna intaga naturligtvis
främsta platsen i en läraresångbok.
Förrådet af dylika sånger är i vårt land
högst obetydligt. Af de 15 i denna
afdelning förekommande sångerna äro
endast 5 i oförändradt skick hämtade ur
andra sångsamlingar. De öfriga. 10 äro
antingen författade direkt för denna
sångbok eller ock bearbetade från andra
sånger, hufvudsakligen danska och norska.
Främst möter oss i denna afdelning
två välkomstsånger (den ena af Ernst
Beckman, den andra bearbetad efter
Budde), Så hafva vi Wennerbergs
»Framåt, framåt på ljusets bana»,
»Skolmö-tessång» (fritt bearbetad efter
folkhögskoleföreståndaren 0. Arvesen),
»Förbundssång» af E. V. Lindblad och »Vår
sträfvan» efter Budde. Till Grundtvigs
storslagna sång om »Upplysning» har

musikdirektören W. Th. Söderberg
komponerat en melodi, som vi hoppas skall
komma att flitigt användas vid läraremötena.

Därnäst möter oss Bååths vackra dikt
»Böckerna och lifvet» (till den
präktigamelodien »Se hist»), Grundtvigs »Är ljuset
för de lärda blott» samt Teodor
Holmbergs »Kunskapstörst». Den inom
folkskollärarekåren kända signaturen J. J-n
har skrifvit två sånger inom denna
afdelning: »Folkskollärarnes sång» samt
»Vårt kall», och en annan
folkskolläraresignatur, O.-H., har till en melodi,
som förekom i senaste »Jultomten» och
som i hast blef populär, skrifvit en »Sång
vid läraremöten».

Sist förekommer i denna afdelning
Grönhamns bekanta »Upp, bröder kring
bildningens fana» samt C. L. Östergrens
stämningsfulla »Afskedssång».

Andra afdelningen utgöres af
fosterlandssånger. Dessa böra naturligtvis
intaga ett framstående rum vid alla slags
möten och kunna användas när som helst
mellan förhandlingarna, vid utflykter o. s. v.

Främst i denna afdelning har ställts
folksången »Du gamla, du friska». I
olikhet med andra land saknar Sverige
en verklig folksång. Det måste medgifvas,
att »Du gamla, du friska» icke är fullt
lämplig, men till dess vi fått någon bättre,
kunna vi ju alla ena oss om att
provisoriskt godkänna denna sång såsom
Sveriges folksång. Låtom oss hoppas, att
då andra upplagan af läraresångboken
utkommer, vi kunna främst i afdelningen
»Fosterlandssånger» ställa en fullt
nationell och för vårt land karakteristisk
folksång sådan som norrmännen hafva i sin
»Ja, vi elsker»!

I denna afdelning förekommer därnäst
ett stort antal af våra mera kända
fosterlandssånger (»Vårt land», »Hell dig,
du land så kära», »Härliga land», »Hell
dig, du höga Nord», »Mandom, mod»,
»O, yngling») samt en ny, ganska ståtlig
fosterlandssång: »Du jord, som bar vår
vagga».

Efter Runebergs »Bön för fosterlandet»
återgifves den vanliga kungssången.
Därefter möter oss E. Beckmans »Vår
svenska fana» samt G. V. A. Strandbergs
»Vårt fria ord».

Vidare förekomma i denna afdelning
en sång för hvartdera af våra grannland
Norge, Finland, Danmark och Island.
Afdelningen slutar därpå med V.
Rydbergs »Forntidsminnen» (»Vaknen,
Nordens alla hjärtan») samt A. V. Staaffs
»Hälsning till brödrafolken». De
sistnämda sångerna lämpa sig framför allt
vid nordiska Skolmöten.

Såsom synes förekomma inga
landskapssånger - icke ens den allmänt
sjungna »Dalkarlasång» eller den vackra
»Värmlandsvisan». Lärarekåren i hvarje
landsdel bör sins emellan öfvenskomma
om, hvilken sång som skall blifva deras
speciella landskapssång, och vilj.a vi gärna
i tidningen sedan meddela en
förteckning härå. Att införa dessa specialsånger
i den gemensamma sångboken, skulle

däremot tagit allt för stor plats. Vi
hafva måst inskränka oss till sådana
sånger, som passa att sjungas i alla
delar af riket.

*Sångbokens tredje afdelning är ägnad
åt det religiösa elementet. Såsom
lämpliga att sjungas vid skolmötenas
öppnande och afslutande hafva upptagits
Vallins psalm »Morgonrodnan mig skall
väcka» (till en särdeles vacker melodi
af M. Haydn; samma melodi kan äfven
användas för aftonpsalmen n:r 437),
Staaffs morgon-och aftonsång »Herre, se
från det höga» samt Ingemanns
aftonsång »Lycksalig, lycksalig hvar själ».
(Till aftonpsalmen »Nu denna dag
förliden är» finnes äfven en melodi
angifven.)

Med hänsyn därtill att skolmötena i
allmänhet hållas under sommaren, hafva
upptagits dels Runebergs sommarpsalm,
dels en sommarsång till en vacker norsk
melodi.

Såsom passande att sjungas när som
helst under ett läraremöte och särskildt
efter diskussionen i något
kristendomsämne kan man välja mellan »Jag lyfter
mina händer», »Glädje utan Gud ej
finnes» (till melodi af J. Haydn), »Alltid
modig» samt Ingemanns ståtliga »Härlig
är jorden».

Inga koraler hafva medtagits utan
förutsätta kommitterade, att dessa äro förut
tillräckligt kända inom lärarekåren.
*Sista afdelningen, Från naturen och
lifvet, inrymmer sånger, lämpliga att
sjungas vid utfärder. Såsom motto till
denna afdelning står en ny dikt af Ernst
Beckman, kallad »Med sång». Denna
blir nog mycket populär inom
lärarekretsar, helst den är skrifven till en så
bekant och hurtig melodi som
studentmarschen »O, låtom oss svärja ett
fost-brödralag».

I denna sista afdelning förekomma
vidare de kända sångerna »Vintern
rasat», »Här är ljuft och godt att vara»,
»Hojen sångarfanan, bröder», »Sång i
skogen», »Mitt lif är en våg» samt
folkvisan »Till Österland vill jag fara».
Såsom slutsång har upptagits Bottigers
»Stilla skuggor breda sig i kvällen».
#

Och härmed öfverlämna vi
läraresångboken benäget i våra läsares åtanke och
framför allt till ett flitigt begagnande.

Vi medgifva villigt, att boken har
åtskilliga brister. Ifall kommitterade haft
längre tid på sig, skulle hon nog kunnat
blifva bättre. Men på det att sångboken
redan denna sommar måtte komma till
användning, ville vi ej längre fördröja
utgifvandet - helst det allmänna
läraremötet i Göteborg står för dörren.

Vi äro tacksamma för .anmärkningar
och skola ej försumma att taga dem
under ompröfning vid utgifvandet af en ny
upplaga, hvilken vi hoppas rätt snart
må visa sig behöflig.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0339.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free