- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
338

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (602.) 12 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

338

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r

har organisten blott att öppna en liten
klaff, och framför honom ligga alla
ventilerna tillgängliga.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till organistbefattningen i
Masthugg sf or samlingen^ Göteborg: 1) Henrik
Heimer, 2) Elsa Stenhammar, 3) Josua André.

- Till lärarebefattningen vid Nya Varfuets
folkskola, Gtbg: 1) Anna Eiserman, 2) J.
Grun-dell, 3) I. T. Gunther.

Valde. Till organist i Mariestad: T. O.
Helander i Hästveda.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Trosa: vik. därstädes L. A. Frykberg.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Valla, Gtbg: vik. därstädes O. B. Hernqvist.

- Till folkskollärare i Österåker, Sthm: vik.
därstädes V. Th. Hoffman.

- Till folkskollärare i Tuna, Vnrl.: J. B.
Fröberg i Bjärtrå (enhälligt).

- Till lärare vid Solarfvets folkskola, Ål,
Kpbg: e. o. läraren därstädes Bernh.
Johansson (enhälligt).

- Till lärarinna vid Röbäcks folkskola, Umeå
landsförs:g: Edla Landström i Norrbo.

- Till folkskollärarinna i Skog, Vnrl.: Sofia
Pettersson å Sandö.

- Till vik. folkskollärare i Segerstad, Gflb.:
G. E. Sundström i Ledberg. (7 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Lyseik, Vrml.:
J. A. Källgren från Östergötland.

- Till vik. folkskollärare i Lima, Kpbg: br
Möller i Svärdsjö.

- Till vik. folkskollärarinna i Nora: Signe
Karolina Elfvik i Örebro.

- Till lärare vid en mindre folkskola i
Jårna, Kpbg: Fritiof Fredén i Tidaholm. (4
sökande.)

- Till småskollärarinnor i Alnö, Vnrl.: Emma
Vennerström och Augusta Schönning.

- Till småskollärarinna i Träkorna, Skbg;
Anna Andersson i Bäreberg. (26 sökande.)

- Till småskollärarinna i Skogs-Tibble,
Upps’.: Charlotta Lindemalm i Uppsala. (4
sökande.)

- Till småskollärarinna i Askersunds
lands-förs:g: Alma Ljungberg i Hassela, Gflb.

A Svenska akademiens ordbok har
subskri-berats för skolornas räkning i Hemmesdynge
och S. Åby församlingar, Mim.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
den 3 dennes i Kalmar af folkskolläraren S.
G. Johansson från Hoby, Blek.

- Till medlem af skollagskommittén är
förordnad rektor L. J. Phragmén i st. f. rektor
N. A. Johanson.

- För ordnandet af Lysviks skolväsende har
tillsatts en kommitté, i hvilken är invald
folkskolläraren E. G. Erlander.

- 7/77 ordförande i den nybildade Södra
Möre-kretsen är vald folkskolläraren S. A.
Malmqvist i Halltorp (icke Kulltorp, såsom
oriktigt uppgafs i n:r 25).

- 7/77 andre lärare vid Södermanlands
folkhögskola är antagen ingeniör P. Dusen, förut
lärare vid Södra Vi. - Till biträdande lärare
vid Lunnevads folkhögskola har utsetts fil.
kand. L. De Vylder från Lund.

- Reformationsfester till minne af Uppsala
möte höllos i Lindes bergsförsamlings skolor
sistlidne midsommarafton. Samtidigt invigdes
nya flaggor till skolorna vid Yxe och
Fant-hyttan.

- Västerdalarnes lärareförening^ är namnet
på den förening sorn vid möte i Malung den
26 och 27 juni bildats genom att sammanslå
Öfre och Nedre Västerdalarnes lärareföreningar
till en gemensam krets under S. A. F.

- 7/77 elektorer för val af lekmannaombud i
kyrkomötet hafva ytterligare utsetts
folkskol-lärarne G. Melander i By, Vrml., och E.
Eriksson i Falun samt seminarierektor J. G. af
Geijersstam i Kalmar.

- Undervisningen i småskolan bör, förklarade
Allbokretsen vid möte den 26 juni, alltid så
bedrifvas, att den icke på något sätt löper
parallelt med folkskolekursen utan lägger en
säker grund för denna.

- Genom eldsvåda ödelades natten till den
8 d:s skolhuset vid Hargs bruk i Uppland.
Läraren, som jämte familj var bortrest, fick
all sin lösegendom förstörd. Angående eldens
uppkomst känner man ännu ingenting,

- Om sångundervisningen i folkskolan
diskuterades vid Sydöstra Skånes lärareförenings möte
den l d:s. Föreningen beslöt att af
beteckningssätten för sången förorda notsystemet
samt att i öfrigt följa normalplanens
föreskrifter.

- Östra Dals skolförening har uttatat sig för
en pedagogisk föreläsningskurs för länets
folkskollärare och lärarinnor. Vänersborg ansågs
vara lämpligaste platsen härför. I fråga om
läroböcker ville föreningen förorda F. Erikssons
bibliska historia och Fr. Bergs svenska historia.

- Folkskollärarevalet i Linköping den 6 sistl.
mars öfverklagades från två olika håll.
Domkapitlet har icke upptagit någondera
besvärsskriften till pröfning, enär klagandena
försummat att i enlighet med § 41 i
kyrkostämmo-förordningen ingifva diarieutdrag.

- Om välskrifningen öfverlades vid
Alingsås-kretsens möte den 7 d:s. Efter ett lifligt
meningsbyte gjordes följande uttalande: »Kretsen
anser den Holmqvistska skrifmetoden vara
synnerligen lämplig att användas i folk- och
småskolan.»

- Om kroppsagan i skolan uttalade
Säfsjö-kretsens lärareförening vid sitt möte den 17
juni, att, enär kroppsaga kan vara både
behöflig och nödvändig, densamma måste anses
berättigad. Viktigt vore likväl, att, där den
vore nödvändig, densamma alltid uppbures af
kärlek och rättvisa.

- Skolbarnens presenter till läraren bragtes
på tal vid Mariestads kretsförenings
läraremöte den 22 juni. Frågan uppkallade flera
talare, som alla voro ense om, att läraren icke
borde mottaga gåfvor af skolbarnen. Skulle
sådana nödvändigt förekomma, borde det ske
vid afflyttning från orten.

- Svenska flaggan har ytterligare anskaffats
till skolorna i Kinne-Vedum, Skbg, Huddinge,
Sthm, Furuby, Kron., Harestad, Gtbg, Eker,
Öreb., Vamlingbo och Fole, Gotl., Skepptuna,
Upps., Bro, Vrml., Glömminge, Kalm.,
Botil-säter, Vrml., Kopparberg och Nås, Kpbg,
Ryt-tern, Vslm., samt Lindes bergsförsamling.

- 7/77 lekmannaombud vid kyrkomötet äro
valda för Linköpings stift seminarierektor G.
L. Anjou med 83 röster och
folkskoleinspektören L A. Lyttkens med 71 röster samt för
Hernösands stifts sydligaste. valkrets
folkskoleinspektören J. Kjellin i Östersund med 24
röster.

- Godtemplarordens storlogemöte har till
or-densrådgifvare enhälligt återvalt folkskolläraren
L. G. Broomé och till intendent för barntemplen
nyvalt folkskolläraren J. Rylander i Norrköping
(efter folkskolläraren J. Ahlén, som för
närvarande vistas i Des Moines i Förenta staterna
såsom en af storlogens representanter vid
världsstorlogemötet).

- En vacker hyllning ägnades sistlidne
midsommarafton läraren och organisten i Istorp
J. A. Andrén, som efter 3J års verksamhet
därstädes nu tillträder plats som lärare i Hjo
stad. Såsom ett uttryck af erkänsla och
saknad fick A. mottaga flera dyrbara presenter,
däraf ett guldur, ett större album med porträtt
m. m.

- Vid läraremötet i Malung den 26 och 27
sistlidne juni beslöts att afgifva följande
protest: »Västerdalarnes lärareföreningar och
Dalarnes lokalförening af folkskolans vänner,
samlade till möte i Malung, uttala sin allvarliga
protest mot det sätt, hvarpå G. H. T. och
Aftonbladet uppträdt i det bekanta
disciplinmålet i Göteborg detta år, enär nämda
tidningar därigenom i en falsk humanitets intresse
rent af tagit trots och sjelfsvåld i försvar och
därigenom tillskyndat skolan stor skada.»

- Om årsexamen i folk- och småskolan
öfverlades vid Hessleholmstraktens lärareförenings
möte den 30 juni. Alla voro ense om, att
examensdagen visserligen borde vara en
räkenskapens dag, men dock framför allt en
högtidlig afslutning på läsåret, hvadan examen
borde hållas omedelbart före sommarferiernas
inträdande, hvilket lär vara förhållandet endast
i högst få af ortens skolor.

- En församling, som vägrar att utbetala sin
ordinarie klockarelön, är Slimminge i Skåne,
hvilken trots upprepade påminnelser härom af sin
ordinarie klockare, fortfarande håller lönen
inne. Församlingen har nu blifvit lagsokt.
Såsom skäl för sin vägran att betala lönen
angifver församlingen, att process för
närvarande pågår angående klockarens
lönereglering.

- Om slöjdundervisningen i Västbo härads
folkskolor gjorde Västbokretsen vid sitt möte
den 30 juni följande uttalande-. »Kretsen
uttalar den önskan, att slöjdundervisningen i
våra folkskolor måtte så omväxla med den
öfriga undervisningen, att exempelvis två
eftermiddagar i veckan må å skolans läsordning
anslås till detta ämne.»

- Åstorpstraktens kretsförening hade den 8
dennes möte i Kvidinge. Efter slutade
förhand-lingar blefvo samtliga mötesdeltagare inbjudna
till f. folkskolläraren J. Stenqvists hem, där
stor gästfrihet Öfvades mot dem. S., som
ständigt bevistat kretsens möten, framhöll i ett tal
betydelsen af läråremöten och visade, huru
mycket den går förlustig, som af ovis
sparsamhet eller andra skäl håller sig borta från
dessa möten.

- En fortbildningskurs för folkskollärare pågår
för närvarande i Lund. Kursen omfattar
föreläsningar i kristendom, pedagogik (af
folkskolläraren J. Franzén), svenska språket, fysik och
kemi, gymnastik och sång äfvensom
proflektio-ner i de flesta af folkskolans ämnen (i fyra af
ämnena hållas dessa lektioner af
folkskolläraren J. Hessing i Hörby). I kursen deltaga
20 lärare från Malmöhus och 12 från
Kristianstads län, hvaremot inga anmälningar ingått från
Blekinge.

- Gymnastikundervisningen i folkskolan utgjorde
föremål för öfverläggning vid Sydöstra Skånes
lärareförenings årsmöte i Tomelilla den l d:s.
Därvid framhölls, att brist på lämpliga lokaler
och materiel samt otjänlig klädedräkt utgjorde
svåra hinder för gymnastikens rätta bedrifvande
i folkskolan. Föreningen ansåg, att om
lämpliga lokaler, materiel och för barnen passande
dräkter (bluslif och lädersko don) anskaffades,
så skulle det med gymnastiken afsedda
ändamålet lättare vinnas.

- En minnesgåfva Öfverlämnades den 2 d:s
efter gudstjänstens slut i Hulterstads kyrka på
Öland till organisten och folkskolläraren J.
Linder, som i 28| år tjänstgjort inom
församlingen. Gåfvan utgjordes af en kaffeservis af
nysilfver med följande inskription: »Till
organisten och folkskolläraren J. Linder. Minne af
Hulterstads församling den 2 juli 1893.» -
Efter 39 års arbete höll folkskolläraren A. G.
Dybäck i Hed, Vstm., sin sista examen den 15
sistlidne juni. Därvid öfverlämnades åt honom
en silfverpjäs såsom en tacksamhetsgärd.

- Ett lärarebibliotek kommer att upprättas
för Sydöstra Skånes lärareförening. Vid förra
årsmötet tillsatte föreningen en kommitté för
insamlande af medel till grundläggandet af ett
sådant bibliotek. Man utfärdade ett upprop
till kommunerna inom häraderna, och resultatet
blef, att 12 kommuner beviljade äskadt anslag
af 10 kr. hvardera. Vid föreningens möte den l
d:s beslöts att genom annons i ortstidning
till-kännagifva föreningens beslut att grundlägga
ett bibliotek, tills vidare enligt den plan kom- [
mitterade föreslagit, samt att åt styrelsen
uppdraga att anskaffa passande litteratur på sätt
den finner lämpligast.

- Upprättande af en folkhögskola i Älfsborgs
län är ifrågasatt. Som bekant finnas sådana
skolor i de flesta län, i åtskilliga två eller tre.
Endast Älfsborgs län. samt de tre nordligaste
länen sakna folkhögskolor. För några år sedan
fanns en folkhögskola äfven i Älfsborgs län,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0342.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free