- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
341

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (602.) 12 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

JST:r 28

SVENSK LÄRARETIDNING.

Allmänna folkskolläraremötet
i Göteborg.

Anmälan om deltagande i detta möte kan
när som helst äga rum. Vid anmälan
insändes mötesafgiften 2 kronor (bekvämast pr
postanvisning). Legitimationskort, som berättiga
till nedsättning i resekostnaden, sändas pr
omgående.

Vid anmälan bör uppgifvas hvilka trafikleder,
som komma att anlitas, samt, om resan sker
å statsbanorna någon af dagarna närmast före
mötet, äfven dagen och med hvilket tåg resan
företages.

De, som önska genom bestyreisens försorg
erhålla bostad till högst l krona pr dygn,
torde angifva detta samtidigt med
mötesaf-giftens insändande,

Prisnedsättning är hittills beviljad å följande
järnvägar: Statens1 (utom å snälltågen n:r
l & 2 å linjen Stockholm-Ma-lmö),
Bergslagernas1, Borås2, Falu-Orsa1, Filipstads -
Norra Bergslags2, Gäfle-Dala 1f Gärds
härads1, Göteborg-Hallands 1,
Halmstad-Bol-mens *, Hjo-Stenstorps *, Hvetlanda-Säfsjö 2,
Hästveda-Karpalunds x,Kalmar -Emmaboda1,
Karlshamn-Vislanda-Bolmensx, Karlskrona
-Växjö3, Kinds härads2,
Kristianstad-Hessleholms1, Krylbo-Norbergs1,
Köping-Uttersbergs och Uttersberg-Riddarhyttans l
(legitimationskort insändas vid biljettköp till
trafikchef V. Elfving, Köping), Lenna-Norrtälje1,
Lidköping-Håkantorps1, Lidköping-Skara-
Stenstorps1, Malmö-Billesholms 2, Malmö-
Trelleborgs2 (fås vid stationerna Hököpinge,
Hvellinge, Trelleborg öfre och nedre samt
Klags-torp), Malmö-Ystads3, Mellersta Blekinges 3,
Nordmark-Klarelfvens2, Nässjö -
Oskarshamns2 (5-18 aug.),
Oxelösund-Flen-Västmanlands 3, Pålsboda-Finspång-Norsholms 3,
Skara-Kinnekulle-Vänerns 1, Stockholm-
Rimbo3, Säfsnäs (fribiljetter), Södra Dalarnes
och Siljans 1, Sölvesborg-Kristianstads 2 (6-
20 aug.), Uppsala-Lennax, Uppsala-*Gäfle-
Ockelbo3, Varberg-Borås *, Västra Blekinges1,
Växjö-Alvesta i och Vimmerby-Hultfreds x
(5-18 aug.).

Vid statens och de flesta enskilda banor
fordras legitimationskortets aflämnande’,
likaledes torde i allmänhet fordras nytt biljettköp
vid hvarjeo enskild bana eller första
statsbanestation. A statsbanorna och flera enskilda har
man rättighet till ett uppehåll, om biljetten vid
afstigningsstationen uppvisas för och
påtecknas af stationsföreståndaren.

Följande ångbåtsbolag ha beviljat
prisned-sättning: Södra Sverige (33 J proc. rabatt å
enkel biljett under augusti månad på alla
bolagets ångare, som anlöpa Göteborg, utom Birger
Jarl), Göteborg-Strömstads* (ängarne Oscar
Dickson och Albert Ehrensvärd), Bohuslänska
Kusten4, Hallands5, Elf kungen5, Lidköping
och Eos5j Åmål5 och Göta Kanal (25 proc.
rabatt 1-20 augusti).

Å samtliga ångbåtar fordras endast
legitimationskortets uppvisande. Framdeles
beviljade nedsättningar tillkännagifvas i
skoltidningarna.

Alla skrifvelser adresseras:

Allmänna folkskolläraremötet, Göteborg.

1 Tur- och returbiljett, gällande 14 dagar,
till samma pris som för enkel biljett å
snälltåg. 2 Enkel biljett gäller äfven för återresa
inom 14 dagar. 3 Tur- och returbiljett gäller
14 dagar. 4 Enkel salongsbiljeik gäller äfven
för återresa under augusti. 5 Enkel biljett
gäller äfven för återresa under augusti.

Södra Nerkes lärare och
lärarinneförening ’kallas till sammanträde i
Asker-sunds stads folkskola lördagen den 22 juli
kl. 11 f. m., hvarvid förekomma:

1. Val af styrelse inom kretsen.

2. S. A. F:s angelägenheter enligt årsskriften.

3. Val af ombud till läraremötet i
Göteborg m. m. Styrelsen.

LEDIGA TJÄNSTER.

(Post- o. Inrikes tidningar 3 ggr.)

Ordinarie folkskollärarinne-

befattningen vid Kullens fasta folkskola (utan
underlag af småskola) i Ytterby församling
sökes inom 60 dagar hos skolrådet under
adress Kungälf. Lön enligt lag.
____________________Skolrådet.

Vikariat

ledigt i Axeltorps folkskola, sökes af lärare
eller lärarinna inom den 23 innevarande juli.
Lönevillkoren 25 kronor i månaden och fritt
vivre. Lästid 4 månader detta år. Början den
20 augusti. Högst 30 timmars läsning i
veckan, mycket ringa barnantal. Ansökan
ställes till skolläraren J. G. Jonasson,
Axeltorp, Nåsum.

Till ledigvarande
lärarinnebefattningen vid SalbofabX mindre folkskola i
Ljusnarsbergs församling, Örebro län, anmäle
sig sökande före l augusti detta år hos
skolrådets ordförande, adr. Kopparberg. Årlig lön
300 kronor utom vanliga naturaförmåner.

Tvänne lediga
småskollärarinnebefattningar, den ena vid Kyrkskolan, den
andra vid Tumba pappersbruk, sökas hos
skolrådet i Botkyrka församling af Stockholms
län före den 26 innevarande juli. De sökande
böra vara slöjdkunniga. Lönen vid den förra
skolan är tills vidare 300 kr. jämte utsikt att
framdeles därmed förena undervisningen i
flick-slöjdskolan, då lönen ökas med 150kr.; lönen
vid småskolan vid Tumba är 350 kr.
Befattningarna tillträdas genast. Adr. skolrådet i
Botkyrka, Tumba.

Lärarinneplatsen

vid fasta småskolan vid Billsjö bruk med 300
kronors lön för examinerad småskollärarinna
sökes intill den 24 innevarande juli hos
________Skolrådet i Söderbärke.

Lediga lärarinnetjänsten

vid flyttande småskolan i Eringsboda och
Skumpamåla sökes under nedanskrifna adress
hos skolrådet i Eringsboda församling senast
den 3 nästkommande augusti. Årliga lönen för
8 månaders undervisning iitgör 250 kronor
jämte bostad och bränsle, hvartill kommer
ersättning enligt lag för en månads
öfverskjutande lästid. Tjänsten tillträdes genast efter
skedd tillsättning. Uppsägningstiden är
bestämd till 4 månader.

Eringsboda i Blekinge län den 4 juli 1893.
C. V Göransson.
Komminister.

Förenade organist-, klockare-

och folkskolläraretjänsterna inom denna
församling äro lediga till ansökning hos
skolrådet härstädes inom 60 dagar ifrån denna
kungörelses införande första gången i Post- och
Inrikes tidningar. Lönen för organist- och
klockaretjänsterna är 200 kr. och utgår för
folkskolläraretjänsten efter lag. Folkskolan är fast.
Bostaden nära kyrkan och prästgården.
Tjänsterna tillträdas den l nästkommande januari.

En vikarius, kompetent för skötande af
ofvannämda tjänster, åstundas från och med
den l nästkommande september till årets slut,
och torde ansökan därom hos skolrådet göras
med allra första. Om lönevillkoren torde
öfverenskommelse träffas med företrädaren efter
korrespondens med undertecknad.

Hulterstad, Öland, den 8 juli 1893.
Å skolrådets vägnar:
Otto V. Wulff.
Kyrkoherde.

Examinerad vikarie

åstundas i Hamre folkskola nästa hösttermin.
Ansökning torde sändas till Forsa skolråd före
den 15 augusti. Om lönevillkoren uppgöres
med tjänstledige läraren på platsen, P. J.
Nord-linger, hvilkens adress är Näsuiken.
Forsa den 4 juli 1893. H. Vallin.

Förenade klockare-, organist ~

och skollärarebefattningen i Istorps församling
sökes hos skolrådet inom 60 dagar från den
27 juni under adress Horred, Älfsborgs län.

Skolan är flyttande på två stationer, omkr.
’/4 mil från hvarandra. Skollärarelönen efter
lag med möjligen 100 kr:s förhöjning årligen,
klockare- och organist-lönen 285 kr. Särskild
småskola finnes.

Lärarinnebefattningarna

vid Vasselhytians, Aspafallets och Hammarns
mindre folkskolor i Linde Ibergsförsamlmg
af Örebro län äro lediga till ansökan före den
15 inst. augusti och att tillträda den 16 inst.
september. Ansökan ställes till
bergsförsamlingens skolråd, adress pastorsämbetet i
Lindesberg. Lönevillkoren äro å hvartdera stället
300 kronor jämte husrum och vedbrand.
Endast examinerade lärarinnor antagas.
Skolrådsordföranden.

En på M stationer flyttande

lärarinneplats sökes innan den 15 augusti
hos skolrådet i Indal Lönen 300 kronor samt
husrum och ved.

Indal af Västernorrlands län den 6 juli 1893.

P. Englund.
(G. 19096) Skolrådets ordförande.

Ledig

Vid härvarande folkskolas
små-skoleafdelning är en
lärarinnebefattning ledig. Befattningen skall
tillträdas med inst. hösttermins början.
Lön är 500 kronor efter år räknadt.
Ansökan insändes till skolrådet i
Östersund före den 15 inst. augusti.

Östersund den 6 juli 1893.

(G. 19091) Skolrådet,

Vikariat

för höstterminen vid en mindre, flyttande
folkskola i Garpenbergs församling i Dalarne sökes
före den 9 augusti. Lönen är 350 kronor för
år. Om examinerad folkskollärarinna eller
lärare söker, så blir för sådan lönen 400 kr.
för år. Höstterminen börjar den 15 augusti.
Den, som erhåller vikariatet, har utsikt att få
behålla platsen.

Skolrådets ordförande.
Adr. Garpenberg.

Ett förmånligt vikariat

finnes vid folkskola i Tierp, Uppsala län, från
den l september, om betyg insändas före den
25 juli till Hilma Erlandsson, Barlingbo,
Gotland._________________________________

Ambulatoriska
lärarinneplatserna vid mindre folkskolorna i
Björkberg-Grästjärn och Tandsjö-Sandsjö, Los
församling, Gäfleborgs län, sökas före den l
instundande augusti hos skolrådet, adr. Los. Å den
förra platsen, där skolan öppnas den 15
augusti, är lönen 450 kronor, utom husrum och
vedbrand för 9 månaders undervisning, å den
senare, där skolan öppnas den 15 september,
400 kronor, förutom husrum och vedbrand,
för 8 månaders undervisning.

Småskollärarinna.

Vid ambulatorisk småskola inom Verums
församling af Kristianstads län antages från
och med nästa års ingång en småskollärarinna.
Lönen är f. n. 250 kronor jämte fria husrum,
vedbrand och ersättning för eldning af
skolrummet. Läsprof fordras. Ansökningar
ställas till

Skolrådets ordförande i Verum.
Adress Visseltofta.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0345.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free