- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
348

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 29. (603.) 19 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

348

SVENSK LÅEARETIDNING.

N:r 29

6O lärare- och lärarinnetjänster
finnas ledigannonserade i dagens
nummer af Svensk Läraretidning.

Änke- och pupillkassans ställning.

I en för folkskollärarekåren viktig
ekonomisk fråga, nämligen den om
utredningen af änke- och pupillkassans
ställning, pågår för närvarande i denna
tidning en artikelserie af en på
försäkringsteknikens område väl förfaren man, fil.
d:r O. Eneström, en af nämda kassas
revisorer för åren 1888-90. I den
artikel, som inflyter i nästa nummer,
framställes ett praktiskt förslag, närmast
riktadt till Sveriges allmänna
folkskollärareförening. Af denna anledning torde
artikelserien förtjäna att särskildt
uppmärksammas af dem, som utsetts att
vid ombudsmötet Göteborg representera
sina resp. kretsföreningar.

Välvilja mot sina lärare

och därmed äfven mot folkskolan själf
hafva åtskilliga församlingar visat under
de senaste veckorna. Så har skolrådet
i Landskrona anslagit 40 kr. till
hvardera af två lärare och två lärarinnor
såsom bidrag till bevistande af
sommarkurserna i Uppsala. Skolrådet i Skogs
Tibble, Upps., har beviljat läraren vid
kyrkskolan bidrag för bekostande af hans
deltagande i nämda kurser. För samma
ändamål har Transtrands församling,
Kpbg, anslagit 30 kr. åt hvarje i
kurserna deltagande lärare eller lärarinna.
För deltagande i Göteborgsmötet har
Mönsterås församling beviljat 25 kr. åt
hvardera af sina tre lärare.

Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet,

som hålles i Göteborg den 9-11 augusti,
skall behandla 15 Öfverläggningsämnen.
Frågornas ordalydelse finnes angifven i
denna tidning n:r 27.

Inledare

af diskussionen i de olika frågorna blifva
följande personer:

1. Om religionsundervisningen: förste
läraren /. G. Söderberg i Lidköping.

2. Om skyddande af ungdomen mot
eggel-ser till osedlighet och råhet: skolföreståndaren
B. C. Rodhe i Göteborg.

3. Om kroppsaga i skolan och
förutsättningarna därför: direktören Otto Salomon å
Nääs.

4. Om barnens förseende med
undervisningsmateriel: folkskolläraren J. J. Dalström
i Stockholm.

5. Om folkskoleinspektionen: folkskolläraren
/. A. Björklund i Mölndal.

6. Om »minimikurserna»: folkskolläraren /.
Thysell i Häglinge.

7. Om barngudstjänster: kyrkoherden N.
Sandblad i Göteborg.

8. Om väckande af intresse för skogsvård:
folkskolläraren A. Selander i Floby.

9. Om skrifhygien: Öfverläraren Filip
Holmquist i Göteborg.

10. Om räkneundervisningen:
seminarieadjunkten L. C. Lindblom i Stockholm.

11. Om kristendomsundervisningen i
småskolan: folkskollärarinnan Stina Quint i Arnö.

12. Om småskolepersonalens rättsliga
ställning: småskollärarinnan Hanna Jönsson i Ö.
Torn.

13. Om välgörenhet mot skolbarn: förste
läraren A. Lydén i Malmö.

14. Om införande af undervisning i tyska
språket vid seminarierna: folkskolläraren J.
Fransen i Lund.

15. Om samverkan, mellan folkskolan och
arbetsgifvarne vid minderåriges anställning:
folkskolläraren Joh. Ohlander i Göteborg.

Frågorna l-6 behandlas på allmänna
sammanträden, 7-15 på
afdelningssam-manträden.

Frågorna l och 2 samt 7-10
förekomma första dagen; 3 och 4 samt 11-15
andra dagen; 5 och 6 tredje dagen.

Nedsättning i biljettpriset
är ytterligare beviljad å Ulricehamns
järnväg (enkel biljett gäller 14 dagar för såväl
fram- som återresan),
Hör-Hörby-Toll-arps järnväg och trafikleden Fågelsta-
Hästholmen-Hjo-Stenstorp (tur- och
returbiljett lämnas till samma pris soYn enkel
biljett; gäller 14; dagar).

Legitimationskort

utlämnas pr omgående mot insändande af
2 kronors inträdesafgift. Alla
rekvisitioner adresseras till Allmänna
folkskolläraremötet, Göteborg.

Sommarkurserna i Uppsala. På grund
af ingångna förfrågningar, huruvida
deltagare kan på sin järnvägsbiljett stanna
något i Stockholm, meddelas att för resan
såväl till som från Uppsala gälla vanliga
bestämmelser, d. v. s. man äger rätt att
afbryta sin resa vid en mellanliggande
station och därifrån fortsätta till den å
biljetten angifna bestämmelsestationen samma
eller följande dag med annat bantåg, med
villkor att vid afstigandet å
mellanstationen biljetten uppvisas för
stationsföreståndaren för att af honom förses med påskrift
om uppehållet.

Däremot hafva vederbörande lyckats
utverka en annan förmån för deltagarne:
den, som med iakttagande af
järnvägsstyrelsens cirkulär till sommarkursernas
styrelse köpt biljett till Uppsala, kan
nämligen få fribiljett så långt åt annat håll, som
afståndet är mellan den plats där biljett
köpts och Uppsala. För att komma i
åtnjutande af denna förmån måste de, som
därpå aspirera, anmäla denna sin önskan
å kursernas byrå, som sedan ingår till
järnvägsstyrelsen med specificerad anhållan.

Föreläsningskursen på Hvilan. Till
Svensk Läraretidning skrifves: Vid
föreläsningskursen på Hvilan kommer Svensk
Läraretidnings sångbok väl till pass, ty
enligt gammal folkhögskolesed komma
föredragen att inledas eller afslutas med sång.
Det vore därföre önskvärdt, att samtliga
kursdeltagarna medförde boken.

Denna föreläsningskurs omfattas med
stor välvilja från Lunda-universitetets sida,
ty, oaktadt företaget blifvit, planlagdt utan
något upprop till universitetslärarne, så
hafva dock, sedan det blifvit genom
tidningarna bekant, många erbjudanden om
föredrag ingått från medlemmar af
universitetet. Tyvärr blir det ej möjligt att
begagna sig af alla dessa föredrag, både på
grund af bristande utrymme och tid. Detta

intresse må emellertid vara ett varsel om
att till ett annat år planlägga
föreläsningskursen efter en större måttstock.

Antalet deltagare växer för hvarje dag,
och det torde blifva förenadt med
svårigheter att kunna inkvartera dem alla i
folkhögskolans närhet.

Organistförslaget i Klara
församling härstädes har nu för andra gången
varit föremål för k. m:ts ompröfning. Båda
gångerna hafva de underordnade
myndigheternas åtgöranden ändrats af k. m:t.

Å det ursprungliga förslaget, upprättadt
af pastor den 6 februari 1892, voro
uppförda: 1) organisten vid Tyska kyrkan
härstädes L. A. Lundh, 2) organisten G. J.
Stålhammar samt 3) t. f. organisten i Klara
församling G. V. Petersson. Öfver detta
förslag anförde organisten i Skeppsholms
församling G. J. Berg besvär, hvilka
konsistorium underkände. Besvären
fullföljdes hos k. m:t, som med ändring af
kon-sistorii beslut tillerkände klaganden andra
förslagsrummet, men öfverlämnade målet
till pastorsämbetet för tillsättande af tredje
förslagsrummet.

Den 10 december 1892 uppsattes
härutinnan af pastor i Klara nytt förslag,
enligt hvilket t. f. organisten uteslöts och i
tredje rummet uppfördes organisten G. J.
Stålhammar. Petersson anförde nu i sin
tur klagomål, i hvilka han bland annat
anförde, att han hade högre betygsantal i
sin organistexamen från konservatorium än
de andra å förslaget uppförda sökandena.
Med 4 röster mot 2 ogillade konsistorium
besvären, men k. m:t, hos hvilken
Petersson fullföljde sina besvär, har med ändring
af konsistorii beslut tillförsäkrat klaganden
förslagsrum i stället för Stålhammar, som
sålunda utgår från förslaget.

K. m:ts utslag motiveras sålunda:

Som klaganden genom företedda
examensbetyg och af sakkunniga personer utfärdade
intyg visat sig i afseende å musikaliska
kunskaper och skicklighet äga framför Stålhammar
ett företräde, som icke uppväges af denne
senares något längre och bättre vitsordade
tjänstgöring såsom vikarierande organist vid
församlingens gudstjänster i svenska kyrkan, har k.
m:t funnit skäligt att, med ändring af
konsis-torie öfverklagade utslag och det upprättade
förslaget i hvad angår det tredje rummet,
förklara, det klaganden skall i Stålhammars ställe
å nämda rum uppföras.

Förslaget har sålunda numera följande
utseende: 1) L. A. Lundh, 2) G. J. Berg,
3) G. V. Petersson.

Nytt folkskollärareval skall hållas.

Vid den 24 juni 1892 förrättadt val af
ordinarie lärare vid Falkenbergs folkskola
för gossar erhöll vikarierande
folkskollärarinnan därstädes Ester Celander 882 röster
och folkskolläraren i Harplinge L. P.
Norrgren 874 röster, i följd hvaraf Celander
förklarades vald till innehafvare af
ifrågavarande läraretjänst.

Tvänne församlingsmedlemmar anförde
klagomål hos domkapitlet i Göteborg,
därvid bl. a. framhållande, att
garfvaregesäl-len A. K. Johanssons hustru Albertina
Johansson, hvilken påförts bevillning för 901
kronors inkomst, vid valet fått rösta icke

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0352.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free