- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
349

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 29. (603.) 19 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 29

SVENSK LÄRAEETIDOTNG,

349

blott med de henne på grund häraf
tillkommande 9 röster utan äfven för sin
man, hvilken varit påförd bevillning för
1,160 kronors inkomst och således vid
valet ägt J l röster, oaktadt hustru
Johansson icke genom företeende af fullmakt från
mannen visat behörighet i berörda
hänseende. Då med frånräknande af dessa
utaf hustru Johansson obehörigen, enligt
hvad upplyst blifvit på Ester Celander
afgifna 11 röster, G. erhållit allenast 871
röster, under det Norrgren fått 874 röster,
yrkade klagandena, att den sistnämde måtte
förklaras vara till ifrågavarande
folkskollärarebefattning lagligen vald.

Domkapitlet godkände klagomålen och
förklarade alltså Norrgren vara vald till
folkskollärare i Falkenberg.

Tvänne andra församlingsmedlemmar
sökte häri ändring hos k. m:t, därvid bl. a.
anfördes, att ’då ingen vallängd funnes,
det icke kunde styrkas, att hustru
Johansson afgifvit ifrågavarande 11 röster på
Ester Celander. K. m:t har den 22 juni
af kunnat följande utslag:

Enär hustru Johansson icke lagligen ägt att
utan fullmakt från sin man vid valet för denne
utöfva rösträtt, samt det antal röster som
sålunda obehörigen afgifvits kunnat å valets
utgång äga inflytande; ty och då, i saknad af
anteckning i valprotokollet, det icke kan enses
hafva blifvit i förevarande mål tillförlitligen
utredt, hvilken af dem, som vid valet erhållit
röster, de sålunda obehörigen afgifna rösterna
tillfallit, har k. m:t funnit skäligt att, med
upphäfvande af domkapitlets utslag och det
öfver-klagade valet, förordna att nytt val till
återbesättande af ifrågavarande lärarebefattning
skall i laga ordning förrättas.

Fastställd lärarinneutnämning’ vid
seminarium. Efter pröfning af inkomna
ansökningshandlingar och bedömande af
aflagda prof för en vid
folkskollärarinne-seminariet i Umeå ledig
lärarinnebefattning med adjunkts tjänstgöring,
innefattande undervisningsskyldighet i kristendom,
modersmålet samt metodik, utnämde
domkapitlet i Hernösand den 15 sistl. februari
till befattningen lärarinnan Elisabet
Matilda Vilhelmina Eurén. De besvär, som
af medsökanden, lärarinnan Ester Emilia
Lovisa Valdenström, anförts hos k. rn:t,
hafva den 22 juni blifvit afslagna.

Seminariet vid Mattisudden. På

gjord framställning af domkapitlet i
Hernösand har k. m:t beträffande det vid
Mattisuddens by inrättade seminariet för
bildande af lappska småskollärare och
lärarinnor förordnat,

att från och med nästkommande läsår nya
elever må hvarje år vid höstterminens början
i seminariet intagas, samt

att från samma tid en examinerad
folkskollärare eller lärarinna må af domkapitlet
förordnas till biträde åt föreståndaren vid
undervisningen å seminariet mot ett årligt arvode
af 1,200 kr.

Därjämte har k. m:t medgifvit, att från
och med nästkommande hösttermin
undervisning i manlig slöjd må meddelas såväl
seminariets som öfningsskolans manliga
elever och att från samma tid de
kvinnliga eleverna i nämda afdelningar af
läroanstalten må erhålla undervisning i
kvinnlig slöjd, samt att för slöjdundervisningen

må från sagda tid utgå ett belopp af 475
kr. årligen, hvaraf 300 kr. till arvoden åt
de lärare och lärarinnor, som af
domkapitlet förordnas att meddela undervisning
i slöjd, 75 kr. till inköp af materiel för
den kvinnliga slöjden och 100 kr. till hyra
af slöjdlokal.

Slöjdundervisningen måste pågå
minst 8 månader af året. Skolrådet
i Magiehems församling sökte hos
länsstyrelsen i Kristianstads län att till
undervisning i slöjd för gossar vid två folkskolor
erhålla understöd för innevarande år med
150 kr. Enär undervisningen i slöjd vid
ifrågavarande skolor komme att under året
meddelas endast 4 timmar i veckan under
5 månader och sålunda villkoren för
erhållande af understöd af statsmedel till
beredande af undervisning i slöjd icke vore
uppfyllda, fann länsstyrelsen ansökningen
icke kunna bifallas.

Länsstyrelsens resolution har, sedan
besvär däröfver anförts, den 22 juni blifvit
af k. m:t fastställd.

Om skolväsendets anordning i

Smedstorps församling, Krist., har rättegång
förts under ett par års tid. Ett den 22
juli 1890 af kyrkostämman fattadt beslut
blef af formella skäl upphäfdt af
länsstyrelsen och domkapitlet. Församlingen
förnyade beslutet. Folkskoleinspektören
vitsordade, att den plan till
folkskoleundervisningens ordnande i Smedstorps
församling, som genom beslutet antagits, vore i
hög grad lämplig. Länsstyrelse och
domkapitel gjorde på grund häraf ingen annan
ändring i beslutet än att detsamma
upphäfdes i hvad anginge försäljningen af
tvänne äldre skolhustomter, hvilka enligt
hvad upplyst blifvit icke tillhörde
församlingen. I länsstyrelsens och domkapitlets
gemensamma utslag har k. m:t ej funnit
skäl att göra ändring.

Enligt den nu fastställda planen skall i
närheten af Tjustorps järnvägsstation
uppföras ett nytt skolhus med tre lärosalar,
en för småskolan, en för folkskolans två
nedre och en för dess två öfre klasser,
jämte nödiga boningsrum för lärare och
lärarinnor. I öfriga delar af församlingen
skall meddelas undervisning vid två
folkskolor, två småskolor och en mindre folkskola.

Understöd åt äldre folkskollärare.

K. m:t har den 17 sistl. juni tilldelat
följande äldre, behöfvande folkskollärare,
hvilka afgått före år 1867, nedannämda
understöd för innevarande år:

Uppsala stift: Olof Lundberg i Nora 225
kr., Jonas Högman i Skog (nu boende i Hög)
175 kr. och J. E. Söderlund i Torsåker (nu
boende i Stockholm) 175 kr.;

Linköpings stift: P. A. Kjellander i Try
serum och J. F. Hägerström i Ledberg hvardera
250 kr,, A. P. Roos i Oppeby (nu boende i
Horn) 225 kr., O. A. Sundström i Hvena (nu
boende i Nyköping) och K. A. Forssman i
Väfversunda hvardera 175 kr.;

Skara stift: J. M. Lundahl i Stenstorp 250
kr., P. Videll i Fristad, G. J. Nystedt i
Ulricehamn och O. V. Strömbom i Knatte hvardera
225 kr., C. N. Landgren i Sandhem (nu boende
i Fiflered) 175 kr. samt A. P. Allén i
AJguts-torp 150 kr.;

Västerås stift: E. Bäckström i Sollerö (nu
boende i Våmhus) 175 kr.;

Växjö stift: C. J. Petersson i Rogberga 250
kr.,o J. E. Lagerblad i Stenbrohult, J. Modéen
i Åsenhöga och P. G. Petersson i Svenarum
hvardera 225 kr. samt A. V. Vigardt i Byarum
175 kr.;

Lunds stift: J. P. Grönvall i Vollsjö (nu
boende i Vanstad) och N. Olsson i Stoby
hvardera 250 kr., O. Grönvall i Össjö (nu boende
i Rebbelberga), N. P. Vind i Rebbelberga (nu
boende i Barkåkra), H. Andersson i Broby (nu
boende i Tengened) och A. Ekholm i Rödeby
(nu boende i Köping på Öland) hvardera 225
kr., B. Nilsson i Ö. Torp, S. Lundstedt i Ekeby
och L. O. Forssberg i Vallkärra (nu boende i
Ousby) hvardera 175 kr., samt J. Månsson i
Lunds lansförs:g (nu boende i Lund) 150 kr.;

Göteborgs stift: O. Olsson i Skee, J. Öhrvall
i Snöstorp och A. Johansson i Torestorp
hvardera 250 kr., A. Hansson i Torslanda 225 kr.,
E. Hvalstrand i Hvalinge och J. J. Askengren
i Svarteborg hvardera 175 kr.;

Kalmar stift: C. G. Lindqvist i Kristvalla
(nu boende i Långasjö) och E. Ohlsson i
Kläckeberga (nu boende i Halltorp) hvardera
225 kr .

Karlstads stift^: E. G. Fryxell i Östmark, A.
Jönsson Allvin i Torp, N. Nilsson Vahlenberg
i Karlanda (nu boende i Holmedal) och J.
Svensson i Järbo hvardera 225 kr., P.
Pettersson i Blomskog (nu boende i Ärtemark) 200
kr., J. Andersson Svanström i Långserud (nu
boende i Kvistbro), S. Svensson i Torp och
Valbo-Ryr, O. Karlsson Lundell i Fryksände
och K. J. Andersson i Norra Ny hvardera 175
kr. samt N. Larsson i Or 150 kr.

Folkhögskolorna. Till understöd åt
nedannämda folkhögskolor har k. m:t för
innevarande år anvisat följande belopp:

Stockholms läns folkhögskola 1,300 kr.,
Uppsala läns dito 1,900, Södermanlands läns dito
2,000, Östergötlands läns dito för manliga
elever 2,000, för kvinnliga dito 800, Jönköpings
läns folkhögskola i Tranås 2,000,
folkhögskolan i Värnamo 1,190, Kronobergs läns
folkhögskola 2,000, Norra Kalmar läns folkhögskola
för manliga elever 2,000, för kvinnliga dito
500, Södra Kalmar läns folkhögskola 1,600,
Gotlands läns dito för manliga elever 1,600,
för kvinnliga dito 375, Blekinge läns
folkhögskola 1,500, Önnestads dito 2,000,
folkhögskolan å Hvilan för manliga elever 2,000, för
kvinnliga dito 1,000, Fridhems folkhögskola
2,000, folkhögskolan i Skurup för manliga
elever 2,000, för kvinnliga dito 700, Hallands läns
folkhögskola 2,000, folkhögskolan i Grebbestad
för manliga elever 2,000, för kvinnliga dito
740, Billströmska folkhögskolan å Tjörn för
manliga och kvinnliga tillsammans 2,800»
Skaraborgs läns folkhögskola för manliga elever
2,900, för kvinnliga dito 760, Värmlands läns
folkhögskola för manliga elever 2,000, för
kvinnliga dito 600, Örebro läns folkhögskola för
manliga elever 2,000, för kvinnliga dito 750,
Västmanlands läns folkhögskola för manliga
elever 2,000, för kvinnliga dito 700, Dalarnes
folkhögskola för manliga elever 2,000, för
kvinnliga dito 630, Gäfleborgs läns folkhögskola för
manliga elever 2,500 och Västernorrlands läns
folkhögskola 1,600 kr.

- Såsom understöd åt mindre
bemedlade kvinnliga lärjungar vid nedannämda
folkhögskolor har k. m:t för innevarande år
anvisat följande belopp:

folkhögskolan å Lunnevad 305 kr., Gotlands
läns folkhögskola 565, folkhögskolan å Hvilan
425, dito i Skurup 50, dito i Grebbestad 305,
Billströmska folkhögskolan å Tjörn 800,
Skaraborgs läns folkhögskola 305, Värmlands läns
dito 190, Örebro läns dito 290 och
Västmanlands läns dito 190 kr.

Skaraborgs läns folkhögskola firade
i lördags minnet af sin 20-åriga tillvaro
med en anslående fest å skolans lokal i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0353.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free