- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
350

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 29. (603.) 19 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

350

SVENSK LÄEARETIDNING.

N:r 29

Stenstorp. Denna dag för tjugu år sedan
ägde nämligen det sammanträde rum i
Sköfde, genom hvilket skolan kom till stånd
och en folkhögskoleförening bildades af
för saken intresserade personer, hvilkas
bidrag till en början väsentligen tryggade
skolans fortvaro.

Vid festen höll skolans föreståndare d:r
Å. G. L. Belfrage ett föredrag om
folkhögskolans uppkomst i Danmark, Norge
och Sverige samt redogjorde i
sammanhang därmed för Skaraborgs läns
folkhögskolas verksamhet under de nu gångna 20
åren.

Tal:n skildrade först folkhögskolans uppkomst
i Danmark för omkring 50 år sedan genom
biskop Grundtvig och sedan dess införande i Norge
år 1864 samt de första folkhögskolornas
upprättande i Sverige för omkring 25 år sedan.
Sverige ägde för närvarande 38 folkhögskolor,
25 för manliga och 13 för kvinnliga elever.
Äldst bland dem voro folkhögskolorna å
Hvilan och Önnestad i Skåne. Äfven till
Finland och norra Amerika hade folkhögskoleidén
utbredt sig, så att omkring 150 skolor af detta
slag funnes.

Skaraborgs läns folkhögskola hade nu
arbetat i 20 år. Den 15 juli 1873 bolls i Sköfde
det sammanträde, hvarå beslut om
upprättandet af en dylik skola fattades, och den l
november samma år påbörjade skolan sin
verksamhet i Uliervad nära Mariestad, hvarifrån
densamma den 6 november 1878 flyttade till
Stenstorp, där nytt, eget hus då i närvaro af
landshöfdingen, statsrådet Malmsten, biskop
Beckman m. fl. öppnades och invigdes.

Efter minnestalet sjöngs af de
församlade: »Du gamla, du friska, du fjällhöga
Nord!» Sedan gemensam middag intagits
ute i parken, hölls ytterligare ett föredrag,
hvarefter diskussion vidtog.

Vid Nääs’ slöjdlärareseminarium

afslöts 62:a kursen sistlidne onsdag. I ett
till hjärtat gående tal framhöll därvid
föreståndaren, direktör O. Salomon, att han
velat gifva anstalten prägeln af ett hem,
där arbetet toges på allvar och där man
just därför hade rätt att på frislunder söka
vederkvickelse i okonstlade nöjen -
nöjen som ej blekte kinden, ej framkallade
blygselns rodnad, men gåfve ökad lust och
kraft till arbetet. För folkskolans lärare,
som i hög grad vore utsatta för arbetets
nötning och ofta hänvisade till ett
enformigt lif, vore den omväxling och de
tillfällen till tankeutbyte och förströelser,
vistelsen vid Nääs kunde erbjuda, synnerligen
behöfliga. Talaren slutade med att
tillönska de afgående eleverna frid, frid i
hjärtat, frid i hemmet, frid i skolan och
frid i fadershemmet däruppe, där de många
boningarna finnas.

Kyrkoherden Lundén från Göteborg sjöng
därefter med klangfull stämma och djup
innerlighet en af honom själf komponerad
andlig sång: »Kom!» De svenska
kurs-deltagarnes tack tolkades af
seminarieadjunkten d:r A. V. Larsson från Göteborg,
de utländska deltagarnes af hrr Drummond
från England och van der Meulen från Java.
Den sistnämdes tal - på bruten svenska
- slutade med orden: »Lefve gamla
Sverige!» Till sist sjöngos nationalsånger
på svenska, norska, engelska, franska och
tyska.

På afskedsmiddagen å slottet samma
dag höllos tal i mängd. Bland mera
nämnvärda må nämnas ett af folkskolläraren
Ljungström från Göteborg, riktadt till de
kvinnliga kursdeltagarne, ett af
folkskolläraren Tönne från Norge, framhållande att
lärarens valspråk bör vara: »framåt,
uppåt, hemåt!» och ett af kyrkoherden
Lundén från Göteborg öfver ämnet: »Gifven
och Eder skall varda gifvet!»

Om fliekslöjden i folkskolan
öfver-lades vid diskussionsföreningens möte å
Nääs den 5 d:s. Därvid framhölls, att då
nu alla blifvit ense om den kvinnliga
slöjdens berättigande såsom öfningsämne i
folkskolan, så gäller det att göra
undervisningen sådan, att jämte dess rent
praktiska mål, färdighet, äfven vunnes dess
mera ideella, uppfostran. För nåendet af
detta mål hade man redan kommit ett
stycke framåt genom Lundinska metoden,
men ännu återstode mycket att göra. I
den rätta riktningen härtill hade man
kommit, då man i verkligheten lyckats: 1)
utgallra alla lyxarbeten, 2) åstadkomma en
progressiv lärogång, 3) slippa från rena
föröfningar.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskolläraretjänst i Hed,
Vstm.: 1) A. G. Eriksson i Avesta, 2) E.
Ly-bäck i Fellingsbro, 3) K. Nilsson i Bollebygd.

- Till en folkskollärarinnetjänst i Nora:
1) Berta Mankell i Eskilstuna, 2) Sofia
Johansson i Falun, 3) Karin Johnsson i Tegelsmora.
(17 sökande.)

Valde. Till organist i Masthug g sfor
samlingen, Göteborg: J. André i Linde med 2,487
röster. (Elsa Stenhammar erhöll 2,263 och H.
Heimer 457 röster.)

- Till folkskollärarinnor i Lane-Ri/r, Gtbg:
Maria Johansson från Bullaren och Vendela
Glimstedt från Orust.

- Till folkskollärarinna i Börstil, Sthm:
vik. därstädes Anna Charlotta Lundberg
(enhälligt).

- Till e. q. folkskollärare i Jönköping: C.
V. Franklin i Örebro, K. E. Palmqvist i
Banke-ryd och Alfr. Linderot i Ausås. (14 sökande.)

- Till e. o. folkskollärarinna i Jönköping:
Anna Falk i Karlskrona. (7 sökande.)

- Till vik. lärare vid Gunnesbo folkskola,
Skaftö, Gtbg: O. H. Tingdahl i Backa.

- Till småskollärarinna i Hällefors, Öreb.:
Betty Ljunggren i Öttum, Västergötland.

- Till småskollärarinna i Löt, Upps.: Maria
Kjellin i Götlunda, Öreb.

- Till småskollärarinna i Enköping: Ester
Edqvist i Uppsala.

- Till småskollärarinna i Hernösand: Ester
E. Kärrlander från Dal.

- Till småskollärarinna i Grenna: Alma
Th. Liljeqvist i Grenna landsförs:g.

- Till småskollärarinna i Grenna
lands-förs^: Amanda Vennerström i Skemningsfors,
Skbg.

- Till småskollärarinna i Fors, Södm.: Anna
Olsson i Eskilstuna.

- Till vik. småskollärarinna i Hernösand:
Edla Bilvek.

Två extra nådar hafva tilldelats änkan efter
klockaren och organisten i Torup O. A. Ausell.

- Till rektor vid Haparanda
småskoleseminarium har för instundande läsår förordnats
vikarierande adjunkten i Luleå Emil Lindbäck.

- En slöjdskolekurs pågår för närvarande vid
Önnestads centralslöjdskola, l kursen deltaga
21 folkskollärare från Malmöhus och
Kristianstads län.

- Svenska flaggan har anskaffats till
skolorna i Kölaby, Älfsb., Norra Ny, Vrml.,
Alm-bro vid Örebro, Norrby, Vstm., Partilled, Gtbg,
och Hyltinge, Södm.

- Angående skolsalarnas Ventilering uttalade
Allbokretsen vid sitt möte den 26 sistl. juni
såsom sin önskan, att tidsenlig ventilation i
samband med uppvärmningen måtte allmänt
anbringas i skolsalarna.

- Templarorden har vid sitt möte i
Stockholm den 26-28 sistl. juni till vice
stortemp-lar omvalt folkskolläraren E. Lindvall i
Nättraby och till revisor folkskolläraren N. G.
Ljunggren i Nyköping.

- Tillstånd att låna har k. m:t beviljat Vä
församling, Krist., 3,000 kr. för inköp af
fastighet till församlingens skola, samt Lilla Harrie
församling, Mim., 4,000 kr. för ombyggnad af
lärarebostaden vid folkskolan.

- För 30-årig verksamhet såsom lärare och
kommunalman har folkskolläraren S. A.
Svensson i Hjo landsförsamling af socknemän fått
mottaga ett guldankarur med kedja såsom ett
bevis på församlingens tacksamhet.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
den 13 d:s i Skara af kantor N. N.
Sandberg i Eggby och kyrkosångareexamen af
folkskolläraren Knut Alström i Tådened. -
Folkskolläraren J, -Ehrnström i Madesjö aflade den
12 d:s kyrkosångareexamen i Kalmar.

- En afskedsfest hölls här om dagen i
Vägskälets folkskola i Hedesunda för
folkskolläraren A. G. Larsson därstädes, som afflyttar till
annan ort. Därvid öfverlämnades till br L.
en regulator, försedd med följande inskription:
»Till folkskolläraren A. G. Larsson. Minne
från vänner i Bodtrakten.»

- Oginhet mot lärarne och folkskolan.
Styrelsen för Trosatraktens lärareförening anhöll
hos skolrådets ordförande i Trosa stad, att
lokal måtte i stadens folkskolehus upplåtas
för kretsens sommarmöte, men erhöll till svar
nej. Ett dylikt svar är så mycket mera
egendomligt, som väl alla måste medgifva, att
läraremötena i hög grad gagna folkundervisningen.

- Om barnens uttal öfverlades vid Norra
Bjärekretsens årsmöte den 8 d:s. Ett sätt att
främja ett korrekt sådant vore att icke gifva
barnen för långa hemuppgifter, emedan de vid
arbetet på dessa lätt vande sig vid slarf. En
talare framhöll, hurusom han gjort energiska
försök att få ett korrekt uttal bland barnen
äfven under deras samtal sins emellan, men
att detta velat leda till en motsatt ytterlighet.

- Chefen för ecklesiastikdepartementet,
statsrådet Gilljam, åtnjuter tjänstledighet under
tiden 16 juli-25 augusti. Departementet
förestås tills vidare af statsrådet Vikblad. -
Expeditionschefsämbetet i
ecklesiastikdepartementet bestrides under tiden 16-31 juli af
amanuensen A. Vall samt under tiden l-31
augusti af kanslisekreteraren A. V. von
Krusenstjerna.

- Valet af vice ordförande i Helsingborgs
skolråd, hvarvid förre Öfverläraren J. Ljungh
utsågs till vice ordförande för »tiden t. o. m.
1894», bar af en skolrådsmedlem öfverklagats
hos Lunds domkapitel. Klaganden yrkar, att
den i november 1891 valde vice ordföranden
må såsom sådan fungera under sitt
återstående ledamotskap, eller ock att den senast
valde må tjänstgöra endast till dess skolrådet
härnäst iinner lämpligt välja vice ordförande.

- Söndagsskolor lyda ej under
folkskolestadgans bestämmelser, har domkapitlet i Skara
förklarat. Skolrådet i Norra Åsarp hade med
stöd af hvad folkskolestadgan säger om
enskilda skolor förbjudit tvänne personer inom
socknen att hålla s. k. söndagsskola.
Domkapitlet bar med anledning af anförda besvär
till all kraft och verkan upphäft detta förbud,
alldenstund dessa s. k. söndagsskolor icke
kunna anses stå under sådant inseende af
skolrådet, som § 7 mom. 2 och § 62 af
folkskolestadgan föreskrifva med afseende
på enskilda skolor, och skolrådets fattade
beslut sålunda saknar stöd af gällande folkskole-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0354.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free