- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
372

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 31. (605.) 2 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

372

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 31

FÖR DAGEN.

Ett allmänt svenskt
folkskolläraremöte

står för dörren. Sedan 1860, då det
första allmänna folkskolläraremötet hölls
i Arboga, hafva tio sådana möten ägt
rum, däraf det tredje i Göteborg år 1862.
Det nu förestående är alltså det elfte i
ordningen.

På den tidrymd af omkring en
mansålder, som ligger mellan det första
folkskolläraremötet och det elfte, har
iakttagaren kunnat anteckna mången
förändring i skolans yttre och inre
förhållanden, förändringar, som kanske till en
stor del föranledts af de samlade
önskningar, föresatser och sträfvanden, som
gifvit sig uttryck på dessa »skol-ting».
Men äfven folkskolemötenas eget
utseende har under årens lopp undergått
väsentliga förändringar. Nya krafter hafva
till de gamlas erfarenhet insatt nya idéer !
i mötesanordningar och
mötesförhandlingar.

#

I fråga om anordningarna för det
stundande skolmötet i Göteborg lämnar
oss det programhäfte, som bestyreisen
utgifvit, godt besked.

Vid uppgörandet af mötets arbetsplan,
som vi förut i sammandrag meddelat,
har den grundsatsen tillämpats, att så
mycket som möjligt af det egentliga
arbetet förlagts till förmiddagarna. Blott
första dagen har
eftermiddagssammanträden (kl. 5-6,30). Icke desto mindre
har för mötets förhandlingar kunnat
anslås en tid af 23 timmar (då de olika
sektionssammanträdena sammanläggas).
Detta har vunnits genom att låta
arbetet börja kl. 9 på morgonen.

För att så tidigt som möjligt bereda
mötesdeltagarne mera personligt umgänge
och tillfälle till ingående och förnyande
af bekantskaper har redan första
mötesdagens afton ett gemensamt samkväm
anordnats. På de följande
eftermiddagarna försiggå om torsdagen en utfärd
till skärgården., om fredagen en
orgelkonsert, om lördagen för dem, som så
önska, en utfärd till Trollhättan (hvilken
senare dock ej på samma sätt som den
föregående utflykten tillhör bestyreisens
anordningar, ehuru mötesbyrån lämnar
upplysning om densamma).
#

Beträffande programmet för mötets
förhandlingar har, som förut nämts, en
berömvärd sparsamhet iakttagits med
afseende på föredrag.
Öfverläggningsäm-nena hafva inskränkts till 15 och
erhållit en bestämd fördelning, hvadan inga
skäl finnas att frukta ett uppskjutande
af deras behandling ytterligare fem år,
såsom ibland måst ske, då programmet
varit öfverlastadt.

Se vi på frågornas innehåll, synes det
stora flertalet kunna försvara sin plats.
Här igenfinna vi visserligen den gamla
minnesläsningsfrågan och de just icke
heller nya räkne- och skriffrågorna m. fl.,

men vi träffa dem i en form, som
åtminstone ej tvingar till att kasta sig på
den föga uppbyggliga striden om
metoder, och de ha erhållit förmånen att få
inledare, som böra kunna tillföra de gamla
men icKe därför oviktiga frågorna nytt
intresse.

Men därjämte förekomma också nya
frågor samt gamla frågor, som
fortfarande äro frågor för dagen. Vi erinra
beträffande den första kategorien om
skolbarnens förseende med
undervisningsmateriel, en fråga som torde vara ägnad
att medföra ett praktiskt resultat i
skol-materielens bättre beskaffenhet,
lämpligare anskaffning och en mera pedagogisk
utdelning. Vidare märkes frågan om
skolkök, en af de senare årens
undervisningsnyheter, samt frågan om
välgörenhet mot fattiga skolbarn. Som bekant
är visst icke all välgörenhet af uppfost
rande beskaffenhet, hur välmenande den
än för öfrigt är. Här möter oss också
frågan om större hänsyns tagande till
skolans vitsord vid minderårigas
anställning, hvilken fråga är väl förtjänt af
uppmärksamhet. Frågan om
barngudstjänster erbjuder tillfälle till tankeutbyte
rörande ett högtidligare firande af
historiska minnesdagar, af skolafslutningar o. d.
Dessutom torde här också kunna blifva
ett och annat sagdt om de olämpliga
anordningar, som på sina ställen
vidtagas för skolbarnens deltagande i
gudstjänsten. Frågan om skogsvård har också
sin stora nationella betydelse.

På det förut omnämda
Göteborgsmötet 1862 diskuterades bland annat oin
skolaga. Det är nu många år sedan
dess, men frågan har ännu ej blifvit till
allas belåtenhet löst. Den står därför
som en fråga för dagen äfven på detta
mötes program.

Bland andra viktiga angelägenheter, som
mötet skall öfverlägga om, märkas
folkskoleinspektionen och de mycket
omta-talade »rninimikurserna».

*För första gången vid något allmänt
svenskt läraremöte hafva
resolutionsförslagen bekantgjorts före mötet. Dessa
uttalanden äro visserligen icke alla i
formellt hänseende fullt lämpliga som
mötesresolutioner, men de erbjuda dock
hvar på sitt sätt vissa uppslag och
hållpunkter för diskussionen. Då
bestyreisen haft det ej ringa besväret att inhämta
och kungöra inledarnes uttalanden före
mötet, har den gjort hvad den kunnat
för att besluten må varda fullt öfvervägda.

Enär programhäftet nu utsändes till
alla anmälda deltagare i mötet, skola vi
ej upptaga tidningens utrymme med att
återgifva . resolutionsförslagen, helst flera
af dem nog icke komma att af mötet
godkännas i oförändradt skick. Några
af förslagen hafva påtagligen ej’ heller
af inledarne ämnats till annat än
hållpunkter för diskussionen: de äro allt för
vidlyftiga och minutiösa, för att ett möte
skall kunna godkänna alla Qetaljerna.
För diskussionen blir det emellertid af
stor betydelse, att dessa hållpunkter fö-

religga tryckta, så att en hvar kan på
förhand tänka öfver, huruvida ett uttalande
i den angifna riktningen kan vara
lämpligt eller ej.

*På programhäftets redigering har
mö-tesbestyrelsen synbarligen nedlagt
mycket arbete. Utom planen för mötet samt
resolutionsförslagen innehåller det
50-sidiga häftet en mängd upplysningar, som
en mötesdeltagare kan behöfva, såsom
om samkväm, utfärder, sevärdheter,
spisställen m. m.

Då mötesdeltagarne i dessa dagar
erhålla det fullständiga programhäftet,
hinna de att före anträdandet af resan göra
upp en fullständig plan för mötesbesöket.
#

Det är nu blott att önska, att mötet
måtte blifva talrikt besökt. Vid
sommarens början kunde man hysa vissa
farhågor med anledning af de smittkoppfall,
sorn yppade sig i Göteborg.
Hälsotillståndet i Göteborg - en af nordens
renligaste städer - är emellertid nu
synnerligen godt, och flera veckor hafva
förflutit, sedan smittkopporna officiellt
förklarades hafva upphört.

Alltså: till Göteborg i nästa vecka!

Alla vänner

af Sveriges allmänna
folkskollärareförenings utveckling böra studera den i
dagens nummer införda redogörelsen för
Englands allmänna lärareförenings
ombudsmöte innevarande år samt sedan
infinna sig vid ombudsmötet i Göteborg
nästa tisdag och där framlägga praktiska
och goda förslag för vinnande af större
sammanslutning inom Sveriges lärarekår.

Svensk Läraretidnings sångbok

kommer att finnas tillgänglig vid
Göteborgsmötet. För att tillmötesgå en från
flera håll uttalad önskan hafva vi
nämligen utgifvit en separatupplaga att
hållas tillgänglig vid större Skolmöten, så
att äfven mötesdeltagare, som glömt sin
sångbok hemma eller ej förskaffat sig
densamma gratis genom prenumeration
på tidningen, må kunna deltaga i den
allmänna sången. Priset på sångboken
är 40 öre pr ex.; vid rekvisition af minst
10 ex. pr kontant eller mot efterkraf 30
öre pr ex.

Lämna tillförlitliga uppgifter vid
statsbidragets rekvirerande I

Om vikten häraf påminnes man genom
en nyss inträffad händelse. Såsom
framgår af en kungl, resolution, införd i n:r
29 af denna tidning, blef en församling
i Kristianstads län för innevarande år
vägrad statsbidrag för slöjdundervisningen
på den grund, att undervisningen i
slöjdskolan komme att pågå allenast 5
månader af året. Det upplyses nu, att
ordföranden lämnat felaktiga uppgifter i
ansökningen om statsbidrag:
slöjdundervisningen kommer nämligen att, liksom
föregående år, pågå 8 månader med intill
6 timmar i veckan. Församlingen går

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0376.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free