- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
375

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 31. (605.) 2 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 31

SVENSK LÄBARETIDNING.

375

ning. Besvären fullföljdes hos
kammarkollegium, som nu meddelat det utslag, att som
klaganden såsom medlem af församlingen icke
kan anses hafva saknat behörighet att gent
emot flertalets å kyrkostämma den 20 mars
1893 fattade beslut påkalla tillämpning af
folkskoleinspektörens förslag till anordnande af
nya skollokaler inom församlingen, så hade
länsstyrelsen icke ägt undandraga sig att ingå
i ^pröfning af ärendet. Då målet, hvilket rör
såväl behofvet af nya skollokaler som ock
platsen för desamma, är af beskaffenhet att
böra af länsstyrelsen och domkapitlet
gemensamt handläggas, har kammarkollegium visat
målet åter till länsstyrelsen, som har att
detsamma ånyo upptaga och därmed lagligen
förfara enligt sista mom, i § 41 af kyrkostämmo-*
förordningen.

Valen.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Ombudsmötet

hålles i Göteborg nästa tisdag enligt
program, som finnes offentliggjordt i förra
numret. Efter själfva mötet är ett
gemensamt samkväm anordnadt i Slottsskogen
- detta i afsikt att bereda
representanterna för den allmänna föreningens kretsar
tillfälle att stifta närmare bekantskap.

Programmet för mötet är uppgjordt af
centralstyrelsen. Alla insända frågor hafva
upptagits, och är det att förmoda, att de
genom en rask och saklig behandling skola
hinna afgöras på den för mötet anslagna
tiden.

De lokala anordningarna för mötet och
samkvämet ombesörjas af en särskild
lokalkommitté, bestående af
centralstyrelseledamoten Joh:s Johansson samt de
medlemmar af Göteborgs skolförenings styrelse,
som äro ledamöter af S. A. F., nämligen
folkskollärarne K. G. Vikander, Joh.
Ohlander, C. J. Gardell och K. J. Rosén.

Mötet hålles i Slöjdföreningens skolas
hörsal, Vasagatan 50 (icke i den å
möteskartan angifna lokalen).

*Till ombud äro ytterligare valda:

Mönsterås-kretsen: J. A. V. Petersson i
Kronobäck. Suppleant: O. Ideström i Hammarglo.

Vinslöfs-kretsen: N. P. Lindahl i Araslöf.

Frökinds-kretsen: A. Selander i Floby.
Suppleant: A. Th. Engstrand i Broddarp.

Färs-kretsen: J. Lundborg i Västerstad.

5. Inlands krets en: A. Rydberg i Kareby.
Suppleant: J. Ekeblad i Harestad.

Redvågs-kretsen: H. Holmqvist i Liared.

Torna-kretsen: Elna Andersson i Törnå
Hällestad och Boel Larsson i Refvinse.

Gårds-kretsen: N. P. Högfeldt i"N. Åsum.

Trosa-kretsen .. Edvard Holmer i Trosa
lands-förs^.

Skytts-kretsen- G. V. Petersson i Fru Alstad
och Joh Henriksson i Tornmarp. Suppleant:
Fr. Olander i Trelleborg.

Nors-kretsen: G. M. Sandin i Grums.
Suppleant: A. M. Ekström i Liljedal.

S. Roslags-kretsen: A. F. Skoglund i
Brännkyrka och F. Sundell i Kårsta.

Ö. Roslags-kretsen: A. G. Andersson i
Roslagsbro och Albertina Thorbjörnsson i Gräsö.

Mellersta Upplands-kretsen: K. A. Bergkvist
i Rasbo. Suppleant: A. Akvilin i Erentuna.

Norra Ölands-kretsen-. F. A. Håkansson i Löt.

Linköpings-kretsen: K. F. Johansson i
Linköping. Suppleant: Hj Berner i Linköping.
(De förut valda hafva afsagt sig.)

Valkebo-kretsen: H. Odhner i Lunnevad.
Suppleant: Aug. Andersson i Sjögestad.

Barne-kretsen: A. G. Thedéen i S. Lundby.

Filipstads-kretsen: Ingrid Forsberg och Otto j
Kellgren i Filipstad.

a) Medlemmar i centralstyrDelsen.

Norra Bj är e-kretsen: de afgående.

Bankekinds-Skärkinds kretsen: dito.

S. Roslags-kretsen: - dito.

Vista-kretsen: dito.

Villåttinge-kretsen: dito.

Kinda kretsen: dito.

S. Tjusts kretsen: dito.

Holmedals-kretsen: dito.

Lödöse-kretsen: dito.

Lysekils-kretsen: dito.

Ås kontrakts krets: dito.

Valkebo-kretsen: dito.

Vikb olands-kretsen: dito.

Albo- S. Gärds-kretsen\ dito.

Redvägs kretsen: dito.

S. Inlands-kretsen: dito.

Bergslags-kretsen: dito.

Skytts kretsen: dito.

Höks-kretsen: dito.

Mellersta Upplands-kretsen: dito.

Ö. Roslags-kretsen: dito.

Lysing s-kretsen: dito.

Åse- Viste-kretsen: dito.

Aspelands-kretsen: dito.

Frosta-kretsen: A. Dalin, F. Berg och J.
Franzén i Lund.

Färs-kretsen: dito.

Sydvästra Upplands-kretsen: J. G. Söderberg,
A. Dalin och R. Norén i Bollnäs.

Daga-kretsen: J. G. Söderberg, A. Dalin och
N. G. Ljunggren i Nyköping.

Trosa-kretsen: J. G. Söderberg, F. Berg och
N. G. Ljunggren i Nyköping.

Norra Vedbo-Ydre-kretsen: J. G. Söderberg,
A. Dalin och J. Thysell i Häglinge.

b) Revisorer.

Frosta-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén och
N. Lundahl i Lund.

^4/6o- S. Gärds kretsen: dito.

Färs-kretsen: dito.

.S. Inlands-kretsen: dito.

Skytts-kretsen: dito.

Lysekils-kretsen: de förut varande.

Lödöse-kretsen: dito.

Bankekinds-Skärkinds-kretsen: dito.

5. Roslag s-kretsen: dito.

Redvägs-kretsen: dito.

Bergslags-kretsen: dito.

Norra Vedbo-Ydre-kretsen: dito.

Lysings kretsen: dito.

Ås kontrakts krets: N. Rosengren, A.
Lindén och E. G. Vensell i Vallby.

Ö. Roslags-kretsen: dito.

Kinda-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén och
J. P. Lindén i Stockholm.

Aspelands-kretsen . dito.

Vikbolands-kretsen: N. Rosengren och A.
Lindén samt med lika röstetal Alex. Jonsson
och E. G. Vensell.

Sydvästra Upplands-kretsen: O. Bejbom i
Strängnäs, E. A. Åhlström i Balingsta och E.
R. Hagberg i Östhammar.

Valkebokretsen: N. Rosengren, A. Lindén
och A. G. Vihlander i Motala.

Norra Bjäre-kretsen: A. Lindén, N.
Rosengren och J. Franzén i Lund*.

S. Tjusts-kretsen: J. Holmqvist i Västervik,
A. Lindén och N. Rosengren.

Villåttinge-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och A. F. Liljeholm i Göteborg.

Holmedals kretsen: N. Rosengren, K. J.
Karlsson i Granbergsdal och E. G. Vensell i Vallby.

Daga kretsen: N. Rosengren, G. M. Celander
och K. A. Börjeson i Nyköping.

Vista-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren och
N. G. Ljunggren i Nyköping.

Åse-Viste-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén
och Alex. Jonsson i Stockholm.

Höks-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén och
P. Lagerblad i Tumba.

Mellersta Upplands kretsen: N. Rosengren, A.
Lindén och E. A. Åhlström i Balingsta.

Trosa-kretsen: A. Lindén, O. Bejbom i
Strängnäs och Aug. Karlsson i Grödinge.

* Den sistnämde är centralstyrelsesuppleant
i år och sålunda ej valbar till revisor,

Föreläsningskursen vid Hvilans
folkhögskola.

(Bref till Svensk Läraretidning.)

Den 24 juli svajade svenska flaggan
öfver Hvilans folkhögskola. Däri låg
ingenting ovanligt, ty på Hvilan flaggas det ofta.
Men denna gång hade man att söka
orsaken till flaggningen i någonting nytt, som
var på färde. Föreläsningskursen,
närmast afsedd för folkskollärare och
lärarinnor, tog denna dag sin början.

Af årets tre sommarkurser - i Lund,
på Hvilan och i Uppsala - har den på
Hvilan sist blifvit beslutad men först
afslutad. Den afslöts den 29 juli efter att
hafva omfattat 25 föreläsningar, alla af
gedignaste beskaffenhet såväl till innehåll
som form.

Föreståndaren för Malmö
föreläsningsförening fil. kand. H. E. Larsson höll 6
föreläsningar om kristendomens införande
och befästande i norden, professor S.
Ribbing i Lund föreläste 6 timmar om
sekretionsorganens byggnad och förrättningar
och folkhögskoleföreståndaren H. Rosendal
från Grundtvigs höjskole på Själland 7
timmar om N. F. S. Grundtvigs liv og
virksomhed. Utom dessa kursföreläsningar
hafva enstaka föreläsningar hållits af
läraren vid Hvilans folkhögskola fil. kand. Hj.
Nilsson om Västerås riksdag 1527,
professorerna B. Lundgren och M. Weibull,
den förre om lifvet på de stora
hafsdju-pen, den senare om .huru Skåne blef svenskt,
pastor O. Levan om uppkomsten af den
apostoliska trosbekännelsen, kapten C. H.
Norlander om rationella kroppsöfningar
och sund idrott, redogörelse för svenska
(Lingska) gymnastiksystemet och dess
användning, samt folkhögskoleföreståndaren
L. Holmström om geografien som
undervisningsämne för äldre elever.

Hvarje dag höllos två föreläsningar på
förmiddagen (kl. 1/^11-l/%2) och två på
e. m. (kl. 4-3/ä7). Hvarje föreläsning
började med afsjungandet af en sång ur
Svensk Läraretidnings sångbok, hvilken nu
var kommen väl till pass.

Om aftnarna voro samkväm anordnade
på föreläsningssalen för de kursdeltagare,
som bodde vid Hvilan. Ett par kvällar
förekom uppläsning och berättelser af H.
Rosendal, en kväll diskuterades om
önskvärdheten af dylika föreläsningskursers
upprepande, hvarefter musik och sång
utfördes. Sista kvällen intogs gemensam
supé, då folkskolläraren O. P. Liden från
Barsebäck framförde deltagarnes tack till
d:r L. Holmström och öfriga föreläsare.
#

De ordinarie kursdeltagarna voro till
an-antalet 60, däraf 55 lärare och lärarinnor,
nämligen:

från Malmöhus län: folkskollärarne M.
Thu-néll och K. Rosén i Lomma, A. Rundcrantz i
St. Uppåkra, O. Liickander i Lomma, F.
Kullenberg i Hjerup, C. V. Oscarsson i Tottarp,
N. O. Bruce i Åkarp, H. Olsson och A. Valles
i Nefvitshög, S. A. Tornberg i Arlöf, H. An*
dersson i Gislöf, P. Johansson i Kyrkheddinge,
V. Friberg i Kjeflinge, N. Mårtensson i V.
Odars-löf, V. Almer i Arlöf, E. Landgren i Alnarp,
O. Hultén i Löddeköpinge, O. Alin i Borrlunda,
A. L. Hyllen i St. Köpinge, H. Franzén i Sörby,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0379.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free